1. THÔNG BÁO TUYỂN ADMIN DIỄN ĐÀN 2013
  Tìm kiếm nhà trọ - Ở ghép
  THÔNG BÁO BÁN ÁO SPKT.NET CHO THÀNH VIÊN DIỄN ĐÀN


  HÃY TÌM KIẾM Ở ĐÂY TRƯỚC KHI ĐẶT CÂU HỎI
  {xen:phrase loading}

121 Đồ án tốt nghiệp Công nghệ thông tin, quản trị kinh doanh,KTVT

Thảo luận trong 'Kiến thức liên ngành' bắt đầu bởi thanhpro86, 6 Tháng mười một 2010.

 1. thanhpro86 New Member

  Số bài viết: 25
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
  Nghiên cứu và xây dựng ứng dụng
  Phone Book Safe Manager
  trên Android
  KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
  NGÀNH CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
  http://www.ziddu.com/download/12384922/Report.doc.html
  http://www.ziddu.com/download/12384923/DoAnCuaPhuoc.rar.html
  http://www.ziddu.com/download/12384924/PBSM.rar.html
  http://www.ziddu.com/download/12384925/Reportfinalyearproject.rar.html
  http://www.ziddu.com/download/12384926/BaoCaoTotNghiep.ppt.html
  http://www.ziddu.com/download/12384927/PerfectReport.doc.html

  2. Thiết kế hệ thống xử lý ảnh video trên FPGA (CycloneII) bao gồm các thành phần thu thập và số hóa tín hiệu video Analog, xử lý ảnh video số hiển thi VGA:
  http://www.ziddu.com/download/12391009/Luanvan.doc.html
  http://www.ziddu.com/download/12391010/Doancoso.rar.html
  http://www.ziddu.com/download/12391011/Biabaocaovamucluc.rar.html
  http://www.ziddu.com/download/12391012/VGA.rar.html
  http://www.ziddu.com/download/12391013/QUARTUSProject.rar.html
  http://www.ziddu.com/download/12391014/PDF.rar.html

  3. ASP.Netasimco-vn.com.rar
  http://www.ziddu.com/download/12391764/ASP.Netasimco-vn.com.rar.html
  4. Đề Tài: Tìm hiểu về JDBC và kết nối CSDL
  http://www.ziddu.com/download/12391833/BaocaoJDBCinJava.doc.html

  5.Baocao-DesignPatterns
  http://www.ziddu.com/download/12391835/Baocao-DesignPatterns.pdf.html

  6.Bán hàng qua mạng
  http://www.ziddu.com/download/12391836/BanhangquaMang1010609.rar.html

  7. CDMA1180609.rar
  http://www.ziddu.com/download/12392150/CDMA1180609.rar.html

  8. DemoTMDTinC09-04-2009.rar
  http://www.ziddu.com/download/12392151/DemoTMDTinC09-04-2009.rar.html

  9.DetaiCoVua.rar.
  http://www.ziddu.com/download/12392152/DetaiCoVua.rar.html

  10. Dayhoctructuyen1040609.rar.
  http://www.ziddu.com/download/12392153/Dayhoctructuyen1040609.rar.html

  11. DigitalSound1160609.rar.
  http://www.ziddu.com/download/12392154/DigitalSound1160609.rar.html

  12. BauvaCodong1260609.rar
  http://www.ziddu.com/download/12392155/BauvaCodong1260609.rar.html

  13. CDMA2230609.rar.
  http://www.ziddu.com/download/12392156/CDMA2230609.rar.html

  14. Dieukhienquattuxabangtiahongngoai-thegioiforum.com.doc.
  http://www.ziddu.com/download/12392157/Dieukhienquattuxabangtiahongngoai-thegioiforum.com.doc.html

  15. Dichvuthudientu1020609.rar
  http://www.ziddu.com/download/12392158/Dichvuthudientu1020609.rar.html

  16. Chuongtrinhquanlyhocphi.rar.
  http://www.ziddu.com/download/12392159/Chuongtrinhquanlyhocphi.rar.html

  17. DoanPTTKHT.rar.
  http://www.ziddu.com/download/12392307/DoanPTTKHT.rar.html

  18. DoanDichVuDienThoaiIP-thegioiforum.com
  http://www.ziddu.com/download/12392311/DoanDichVuDienThoaiIP-thegioiforum.com.rar.html

  19. DoanMobileFramework.pdf.
  http://www.ziddu.com/download/12392312/DoanMobileFramework.pdf.html

  20. DoanC.rar.
  http://www.ziddu.com/download/12392313/DoanC.rar.html

  21. Doancoso-TruongQuocHung.rar
  http://www.ziddu.com/download/12392314/Doancoso-TruongQuocHung.rar.html

  22. DoanQuanlycacdaily-thegioiforum.com.rar.
  http://www.ziddu.com/download/12392315/DoanQuanlycacdaily-thegioiforum.com.rar.html

  23. DinhdangbaocaoDoan.doc
  http://www.ziddu.com/download/12392316/DinhdangbaocaoDoan.doc.html

  24. DoanQuanlyThuVien.rar.
  http://www.ziddu.com/download/12392317/DoanQuanlyThuVien.rar.html

  25. DoanDonHangGiaCong1160609.rar.
  http://www.ziddu.com/download/12392318/DoanDonHangGiaCong1160609.rar.html
  26. Doanbaomatthongtin-Share-Book.com.rar.
  http://www.ziddu.com/download/12392319/Doanbaomatthongtin-Share-Book.com.rar.html

  27.Doan.rar.
  http://www.ziddu.com/download/12392565/Doan.rar.html

  28. DuLich-travelyjatran.com.zip
  http://www.ziddu.com/download/12392566/DuLich-travelyjatran.com.zip.html

  29.DoantancongDDOS.rar
  http://www.ziddu.com/download/12392567/DoantancongDDOS.rar.html

  30. Encrypt1310509.rar
  http://www.ziddu.com/download/12392568/Encrypt1310509.rar.html

  31. DoanTCP-IP.rar
  http://www.ziddu.com/download/12392569/DoanTCP-IP.rar.html

  32. Doantotnghiepquanlykhachsanwww.viet-ebook.co.cc.rar.
  http://www.ziddu.com/download/12392570/Doantotnghiepquanlykhachsanwww.viet-ebook.co.cc.rar.html

  33.DoanTranKhanhMinh.rar.
  http://www.ziddu.com/download/12392571/DoanTranKhanhMinh.rar.html

  34. DoanTanCongDDOS-thegioiforum.com.rar
  http://www.ziddu.com/download/12392572/DoanTanCongDDOS-thegioiforum.com.rar.html

  35. DoanQuanlyvattu.rar.
  http://www.ziddu.com/download/12392573/DoanQuanlyvattu.rar.html

  36.DoanTN-UngdungASPxaydungcuahangbanPCtrenmang.rar.
  http://www.ziddu.com/download/12392574/DoanTN-UngdungASPxaydungcuahangbanPCtrenmang.rar.html

  37. GamesxepgachbangJava1040609.rar.h
  http://www.ziddu.com/download/12392678/GamesxepgachbangJava1040609.rar.html

  38. /Baomatnhamay1230609.rar.
  http://www.ziddu.com/download/12392680/Baomatnhamay1230609.rar.html

  39. Baocao.ppt.
  http://www.ziddu.com/download/12392681/Baocao.ppt.html

  40.TinhthucThanhToanvaBaoMattrongTMDT-thegioiforum.com.rar
  http://www.ziddu.com/download/12392682/inhthucThanhToanvaBaoMattrongTMDT-thegioiforum.com.rar.html

  41. Englishtestonline1010609.rar
  http://www.ziddu.com/download/12392683/Englishtestonline1010609.rar.html

  42. Forum2140609.rar
  http://www.ziddu.com/download/12392684/Forum2140609.rar.html

  43.DoanCMD2001VT-thegioiforum.com.rar
  http://www.ziddu.com/download/12394799/DoanCMD2001VT-thegioiforum.com.rar.html

  44. DethikisuCNTT.rar.
  http://www.ziddu.com/download/12394800/DethikisuCNTT.rar.html

  45. DoanCMD2001VT.rar
  http://www.ziddu.com/download/12396131/DoanCMD2001VT.rar.html

  46. DoanMangTTQ-thegioiforum.com.rar.
  http://www.ziddu.com/download/12396132/DoanMangTTQ-thegioiforum.com.rar.html

  47. GiaothucTCP-IP1310509.rar
  http://www.ziddu.com/download/12396507/GiaothucTCP-IP1310509.rar.html

  48. HuongdanlamgiaoanDientuv2.6-TranQuangHai.rar.
  http://www.ziddu.com/download/12396508/HuongdanlamgiaoanDientuv2.6-TranQuangHai.rar.html

  49. DoanMangvaTTQ.rar
  http://www.ziddu.com/download/12396509/DoanMangvaTTQ.rar.html

  50. HemahoaDES31060609.rar.
  http://www.ziddu.com/download/12396510/HemahoaDES31060609.rar.html

  51. ygiaonhanhangtaicaccongtyxekhach-thegioiforum.com.rar.
  http://www.ziddu.com/download/12396511/lygiaonhanhangtaicaccongtyxekhach-thegioiforum.com.rar.html

  52. Lunvnhangdng.rar
  http://www.ziddu.com/download/12396689/Lunvnhangdng.rar.html

  53 .LuanantotnghiepCNTT1.rar.
  http://www.ziddu.com/download/12396690/LuanantotnghiepCNTT1.rar.html

  54. Luanvanirc-www.viet-ebook.co.cc.rar
  http://www.ziddu.com/download/12396691/Luanvanirc-www.viet-ebook.co.cc.rar.html

  55. LuananMangNeuron040609.rar.
  http://www.ziddu.com/download/12396692/LuananMangNeuron040609.rar.html

  56.luận văn bán đĩa CD
  http://www.ziddu.com/download/12397213/LunvnqunlbngaCD.rar.html

  57. LuanvanMangmaytinh.rar
  http://www.ziddu.com/download/12397214/LuanvanMangmaytinh.rar.html

  58. LuanVanTotNghiepVienThongICT.rar.
  http://www.ziddu.com/download/12397215/LuanVanTotNghiepVienThongICT.rar.html

  59. Luan_van.part01.rar.
  http://www.ziddu.com/download/12397216/Luan_van.part01.rar.html

  60. coLVCNTT200809ngdongso.com.rar.
  http://www.ziddu.com/download/12397382/-coLVCNTT200809ngdongso.com.rar.html

  61. Luan_van.part03.rar.
  http://www.ziddu.com/download/12397383/Luan_van.part03.rar.html

  62. LVCNTTBPEL.pdf.
  http://www.ziddu.com/download/12397384/LVCNTTBPEL.pdf.html

  63. Luan_van.part04.rar
  http://www.ziddu.com/download/12397385/Luan_van.part04.rar.html

  64. LVTN-ChuongtrinhxepTKB
  http://www.ziddu.com/download/12397386/LVTN-
  ChuongtrinhxepTKB.doc.html

  65. LVTN-XaydunggiaodienlaptrinhOCI.doc
  http://www.ziddu.com/download/12397502/LVTN-XaydunggiaodienlaptrinhOCI.doc.html

  66. Phần mềm qianr lý thư viện
  http://www.ziddu.com/download/12397503/pmncngnghphnmm-qunlthvin.rar.html

  67. LVTN-XaydunggiaodienlaptrinhOCI.pdf.
  http://www.ziddu.com/download/12397504/LVTN-XaydunggiaodienlaptrinhOCI.pdf.html

  68. NghiencuusongWDM1060609.rar
  http://www.ziddu.com/download/12397505/NghiencuusongWDM1060609.rar.html

  69.LVTN-ChuongtrinhxepTKB.pdf.
  http://www.ziddu.com/download/12397506/LVTN-ChuongtrinhxepTKB.pdf.html

  70. Phần mềm quản lý học sinh
  http://www.ziddu.com/download/12397507/hpmncngnghphnmm-qunlhcsinh.rar.html

  71. LVTN-XulyAnh.rar
  http://www.ziddu.com/download/12397508/LVTN-XulyAnh.rar.html

  72. MangWAN1030609.rar.
  http://www.ziddu.com/download/12397509/MangWAN1030609.rar.html

  73. Mobile1180609.rar.
  http://www.ziddu.com/download/12397510/Mobile1180609.rar.html

  74. NoiDungBaoCao-JDBC.doc.
  http://www.ziddu.com/download/12397511/NoiDungBaoCao-JDBC.doc.html

  75.NoiDungBaoCao-JDBC.doc.
  http://www.ziddu.com/download/12397565/NoiDungBaoCao-JDBC.doc.html
  76. QLVT.rar.
  http://www.ziddu.com/download/12397566/QLVT.rar.html

  77. NuocKhoang.pdf
  http://www.ziddu.com/download/12397567/NuocKhoang.pdf.html

  78. Phongchay1140609.rar
  http://www.ziddu.com/download/12397568/Phongchay1140609.rar.html

  79.Phongchay1140609
  http://www.ziddu.com/download/12397569/OSITCP-IP.ppt.html

  80. QUản lý bện viện
  http://www.ziddu.com/download/12397696/QuanlyBenhvien2040609.rar.html

  81. QuanlybanhangCSharp-Update24h.info.zip
  http://www.ziddu.com/download/12397697/QuanlybanhangCSharp-Update24h.info.zip.html

  82. Quản lý đại lý
  http://www.ziddu.com/download/12397698/Quanlycacdaily1310509.rar.html

  83 Quản lý bán hàng shop TinKhoaHoc.info.rar
  http://www.ziddu.com/download/12397699/QuanlybanhangCSharp-TinKhoaHoc.info.rar.html

  84. QUản lý công ty quốc tế
  http://www.ziddu.com/download/12397700/QuanlyCtyQuocte1060609.rar.html

  85. uanlyforums.rar
  http://www.ziddu.com/download/12397701/Quanlyforums.rar.html

  86 . Quản lý bênh viện
  http://www.ziddu.com/download/12397702/QuanlyBenhvien1010609.rar.html

  87. Quanlychungchi1040609.rar
  http://www.ziddu.com/download/12397703/Quanlychungchi1040609.rar.html

  88. Quanlithunhapcanhan.rar.
  http://www.ziddu.com/download/12397704/Quanlithunhapcanhan.rar.html

  89. Quanlybanvechuyenbay
  http://www.ziddu.com/download/12397705/Quanlybanvechuyenbay.rar.html

  90 . Quản lý khách sạn
  http://www.ziddu.com/download/12398100/QuanlyKhachSan-thegioiforum.com.rar.html

  91. Quanlynhaphangtheodondathang.rar
  http://www.ziddu.com/download/12398102/Quanlynhaphangtheodondathang.rar.html

  92. Quanlynhamayduong1060609.rar
  http://www.ziddu.com/download/12398103/Quanlynhamayduong1060609.rar.html

  93. Quanlybanvechuyenbay.rar.
  http://www.ziddu.com/download/12398104/Quanlybanvechuyenbay.rar.html

  94. QuanlyBenhvien1010609.rar
  http://www.ziddu.com/download/12398105/QuanlyBenhvien1010609.rar.html

  95. QuanlybanhangCSharp-Update24h.info.
  http://www.ziddu.com/download/12398106/QuanlybanhangCSharp-Update24h.info.zip.html

  96. Quanlynhanvien.zip.
  http://www.ziddu.com/download/12398107/Quanlynhanvien.zip.html

  97.Quanlyhocsinh1010609.rar
  http://www.ziddu.com/download/12398108/Quanlyhocsinh1010609.rar.html

  98. Quanlyphanphoihanghoa.pdf
  http://www.ziddu.com/download/12398109/Quanlyphanphoihanghoa.pdf.html

  99. uanlycacdaily1310509.rar
  http://www.ziddu.com/download/12398110/Quanlycacdaily1310509.rar.html

  100. TieuluanQuantriMang-thegioiforum
  http://www.ziddu.com/download/12398243/TieuluanQuantriMang-thegioiforum.com.doc.html

  101. Thongbaoketquaquaphone1020609
  http://www.ziddu.com/download/12398244/Thongbaoketquaquaphone1020609.rar.html

  102. Thietkenhanvat3D10080609.rar
  http://www.ziddu.com/download/12398245/Thietkenhanvat3D10080609.rar.html

  103. TailieuPhantichthietke-Quanlyfilm.rar
  http://www.ziddu.com/download/12398246/TailieuPhantichthietke-Quanlyfilm.rar.html

  104. WebbanCDquaMang1040609.rar
  http://www.ziddu.com/download/12398247/WebbanCDquaMang1040609.rar.html

  105. Quanlychungchi1040609.rar
  http://www.ziddu.com/download/12398248/Quanlychungchi1040609.rar.html

  106. Webbandogo1060609.rar
  http://www.ziddu.com/download/12398249/Webbandogo1060609.rar.html

  107. VoiceMail1140609
  http://www.ziddu.com/download/12398250/VoiceMail1140609.rar.html

  108 . WebbnCDquamng.rar
  http://www.ziddu.com/download/12398251/WebbnCDquamng.rar.html

  109. QuanlyCtyQuocte1060609
  http://www.ziddu.com/download/12398252/QuanlyCtyQuocte1060609.rar.html

  110. WebbanhangtrenMang1310509.rar.
  http://www.ziddu.com/download/12398381/WebbanhangtrenMang1310509.rar.html

  111. Webbanhang.rar
  http://www.ziddu.com/download/12398382/Webbanhang.rar.html

  112. WebquanlyCongtyxoai1040609
  http://www.ziddu.com/download/12398383/WebquanlyCongtyxoai1040609.rar.html

  113. WebbanhangCtythucpham2080609.
  http://www.ziddu.com/download/12398384/WebbanhangCtythucpham2080609.rar.html

  114. WebQuanlycongchucvatienluong1040609.zip
  http://www.ziddu.com/download/12398385/WebQuanlycongchucvatienluong1040609.zip.html

  115. WebTMDT1060609.rar
  http://www.ziddu.com/download/12398386/WebTMDT1060609.rar.html

  116. Webserverluutru1230609.rar.
  http://www.ziddu.com/download/12398387/Webserverluutru1230609.rar.html

  117. WebCongtyQuangcao1040609.rar.
  http://www.ziddu.com/download/12398388/WebCongtyQuangcao1040609.rar.html

  118. Webtoasoandientu1010609.rar.
  http://www.ziddu.com/download/12398389/Webtoasoandientu1010609.rar.html

  119. Webtoasoandientu1010609.ra
  http://www.ziddu.com/download/12398390/Webcuatruongcokhi1040609.rar.html

  120.XosoKienThiet.pdf.
  http://www.ziddu.com/download/12399613/XosoKienThiet.pdf.html

  121. Xaydung1diendan1053109.rar.
  http://www.ziddu.com/download/12399614/Xaydung1diendan1053109.rar.html

Chia sẻ trang này