1. THÔNG BÁO TUYỂN ADMIN DIỄN ĐÀN 2013
  Tìm kiếm nhà trọ - Ở ghép
  THÔNG BÁO BÁN ÁO SPKT.NET CHO THÀNH VIÊN DIỄN ĐÀN


  HÃY TÌM KIẾM Ở ĐÂY TRƯỚC KHI ĐẶT CÂU HỎI
  {xen:phrase loading}

5 món nem độc đáo của VIệt Nam

Thảo luận trong 'Món ngon' bắt đầu bởi Itannux, 17 Tháng chín 2011.

 1. Itannux New Member

  Số bài viết: 90
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
  Đ[FONT=&quot]ặ[/FONT]c đi[FONT=&quot]ể[/FONT]m đ[FONT=&quot]ị[/FONT]a lý, văn hóa, dân t[FONT=&quot]ộ[/FONT]c, khí h[FONT=&quot]ậ[/FONT]u đã quy đ[FONT=&quot]ị[/FONT]nh nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng đ[FONT=&quot]ặ[/FONT]c thù [FONT=&quot]ẩ[/FONT]m th[FONT=&quot]ự[/FONT]c riêng c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a t[FONT=&quot]ừ[/FONT]ng vùng - mi[FONT=&quot]ề[/FONT]n, góp ph[FONT=&quot]ầ[/FONT]n làm [FONT=&quot]ẩ[/FONT]m th[FONT=&quot]ự[/FONT]c Vi[FONT=&quot]ệ[/FONT]t Nam phong phú và đa d[FONT=&quot]ạ[/FONT]ng h[FONT=&quot]ơ[/FONT]n.
  Nói m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t cách c[FONT=&quot]ả[/FONT]m tính r[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng, đ[FONT=&quot]ặ[/FONT]c tr[FONT=&quot]ư[/FONT]ng [FONT=&quot]ẩ[/FONT]m th[FONT=&quot]ự[/FONT]c Vi[FONT=&quot]ệ[/FONT]t Nam toát l[FONT=&quot]ộ[/FONT] trong s[FONT=&quot]ự[/FONT] đ[FONT=&quot]ố[/FONT]i sánh v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i các n[FONT=&quot]ề[/FONT]n văn hóa [FONT=&quot]ẩ[/FONT]m th[FONT=&quot]ự[/FONT]c khác trên th[FONT=&quot]ế[/FONT] gi[FONT=&quot]ớ[/FONT]i: món ăn Trung Hoa b[FONT=&quot]ổ[/FONT], món ăn Nh[FONT=&quot]ậ[/FONT]t nhìn thích m[FONT=&quot]ắ[/FONT]t... thì món ăn Vi[FONT=&quot]ệ[/FONT]t ngon mi[FONT=&quot]ệ[/FONT]ng.

  Nem tai Hà thành, nem m[FONT=&quot]ắ[/FONT]m Giao Th[FONT=&quot]ủ[/FONT]y, enm chua Thanh Hóa, nem l[FONT=&quot]ụ[/FONT]i Hu[FONT=&quot]ế[/FONT] và nem n[FONT=&quot]ướ[/FONT]ng Nha Trang là nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng món "đ[FONT=&quot]ộ[/FONT]c nh[FONT=&quot]ấ[/FONT]t vô nh[FONT=&quot]ị[/FONT]" [FONT=&quot]ở[/FONT] các vùng mi[FONT=&quot]ề[/FONT]n c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a Vi[FONT=&quot]ệ[/FONT]t Nam.

  Nem tai Hà thành


  Nem tai đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c coi là m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t món ăn vô cùng đ[FONT=&quot]ộ[/FONT]c đáo c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a Hà N[FONT=&quot]ộ[/FONT]i, món ăn này đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c dùng r[FONT=&quot]ấ[/FONT]t ph[FONT=&quot]ổ[/FONT] bi[FONT=&quot]ế[/FONT]n trong gia đình, trong các bàn ti[FONT=&quot]ệ[/FONT]c và là món quà r[FONT=&quot]ấ[/FONT]t có ý nghĩa m[FONT=&quot]ỗ[/FONT]i khi đi xa. Không nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng v[FONT=&quot]ậ[/FONT]y, đây còn là món ăn r[FONT=&quot]ấ[/FONT]t n[FONT=&quot]ổ[/FONT]i ti[FONT=&quot]ế[/FONT]ng v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i du khách th[FONT=&quot]ậ[/FONT]p ph[FONT=&quot]ươ[/FONT]ng.

  Có ng[FONT=&quot]ườ[/FONT]i nói nem tai xu[FONT=&quot]ấ[/FONT]t x[FONT=&quot]ứ[/FONT] t[FONT=&quot]ừ[/FONT] Nam Đ[FONT=&quot]ị[/FONT]nh, đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c du nh[FONT=&quot]ậ[/FONT]p vào Hà N[FONT=&quot]ộ[/FONT]i b[FONT=&quot]ở[/FONT]i m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t ng[FONT=&quot]ườ[/FONT]i con gái, khi l[FONT=&quot]ấ[/FONT]y ch[FONT=&quot]ồ[/FONT]ng [FONT=&quot]ở[/FONT] [FONT=&quot]Ướ[/FONT]c L[FONT=&quot]ễ[/FONT] (Hà Tây). Đã k[FONT=&quot]ế[/FONT]t h[FONT=&quot]ợ[/FONT]p nem tai gia truy[FONT=&quot]ề[/FONT]n v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i ch[FONT=&quot]ả[/FONT] giò và nem chua, hai món đ[FONT=&quot]ặ[/FONT]c s[FONT=&quot]ả[/FONT]n n[FONT=&quot]ổ[/FONT]i ti[FONT=&quot]ế[/FONT]ng c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a làng [FONT=&quot]Ướ[/FONT]c L[FONT=&quot]ễ[/FONT] đ[FONT=&quot]ể[/FONT] tr[FONT=&quot]ở[/FONT] thành m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t món ăn th[FONT=&quot]ơ[/FONT]m ngon và có v[FONT=&quot]ị[/FONT] r[FONT=&quot]ấ[/FONT]t l[FONT=&quot]ạ[/FONT].

  [IMG]

  Do đòi h[FONT=&quot]ỏ[/FONT]i s[FONT=&quot]ự[/FONT] t[FONT=&quot]ỷ[/FONT] m[FONT=&quot]ỉ[/FONT] và c[FONT=&quot]ẩ[/FONT]n th[FONT=&quot]ậ[/FONT]n r[FONT=&quot]ấ[/FONT]t l[FONT=&quot]ớ[/FONT]n, ngay t[FONT=&quot]ừ[/FONT] khi ch[FONT=&quot]ọ[/FONT]n tai, ng[FONT=&quot]ườ[/FONT]i làm ph[FONT=&quot]ả[/FONT]i l[FONT=&quot]ấ[/FONT]y tai c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a con l[FONT=&quot]ợ[/FONT]n kh[FONT=&quot]ỏ[/FONT]e m[FONT=&quot]ạ[/FONT]nh, vì nh[FONT=&quot]ư[/FONT] v[FONT=&quot]ậ[/FONT]y th[FONT=&quot]ị[/FONT]t tai s[FONT=&quot]ẽ[/FONT] dày d[FONT=&quot]ặ[/FONT]n, to b[FONT=&quot]ả[/FONT]n và ít di[FONT=&quot]ề[/FONT]m h[FONT=&quot]ơ[/FONT]n. Ti[FONT=&quot]ế[/FONT]p đó là làm s[FONT=&quot]ạ[/FONT]ch tai, đây là khâu vô cùng quan tr[FONT=&quot]ọ[/FONT]ng và c[FONT=&quot]ầ[/FONT]n s[FONT=&quot]ự[/FONT] t[FONT=&quot]ỷ[/FONT] m[FONT=&quot]ỉ[/FONT]; n[FONT=&quot]ế[/FONT]u không s[FONT=&quot]ạ[/FONT]ch, s[FONT=&quot]ẽ[/FONT] đ[FONT=&quot]ể[/FONT] l[FONT=&quot]ạ[/FONT]i mùi và [FONT=&quot]ả[/FONT]nh h[FONT=&quot]ưở[/FONT]ng đ[FONT=&quot]ế[/FONT]n th[FONT=&quot]ờ[/FONT]i gian b[FONT=&quot]ả[/FONT]o qu[FONT=&quot]ả[/FONT]n. Sau đó là h[FONT=&quot]ấ[/FONT]p cách thu[FONT=&quot]ỷ[/FONT] t[FONT=&quot]ừ[/FONT]ng m[FONT=&quot]ẻ[/FONT] m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t đ[FONT=&quot]ể[/FONT] tai không b[FONT=&quot]ị[/FONT] m[FONT=&quot]ấ[/FONT]t n[FONT=&quot]ướ[/FONT]c mà v[FONT=&quot]ẫ[/FONT]n đ[FONT=&quot]ả[/FONT]m b[FONT=&quot]ả[/FONT]o đ[FONT=&quot]ộ[/FONT] giòn, m[FONT=&quot]ề[/FONT]m.

  Công đo[FONT=&quot]ạ[/FONT]n thái tai yêu c[FONT=&quot]ầ[/FONT]u dao ph[FONT=&quot]ả[/FONT]i mài th[FONT=&quot]ậ[/FONT]t s[FONT=&quot]ắ[/FONT]c đ[FONT=&quot]ể[/FONT] thái cho th[FONT=&quot]ậ[/FONT]t chu[FONT=&quot]ẩ[/FONT]n, không đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c dày quá vì ăn s[FONT=&quot]ẽ[/FONT] m[FONT=&quot]ấ[/FONT]t ngon và cũng không đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c m[FONT=&quot]ỏ[/FONT]ng quá vì s[FONT=&quot]ẽ[/FONT] không giòn và m[FONT=&quot]ấ[/FONT]t v[FONT=&quot]ị[/FONT]. Th[FONT=&quot]ế[/FONT] nh[FONT=&quot]ư[/FONT]ng, khâu cu[FONT=&quot]ố[/FONT]i cùng quan tr[FONT=&quot]ọ[/FONT]ng nh[FONT=&quot]ấ[/FONT]t, quy[FONT=&quot]ế[/FONT]t đ[FONT=&quot]ị[/FONT]nh thành công c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a món nem tai v[FONT=&quot]ẫ[/FONT]n là thính - đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c làm t[FONT=&quot]ừ[/FONT] b[FONT=&quot]ộ[/FONT]t đ[FONT=&quot]ỗ[/FONT] xanh, đ[FONT=&quot]ỗ[/FONT] t[FONT=&quot]ươ[/FONT]ng, g[FONT=&quot]ạ[/FONT]o n[FONT=&quot]ế[/FONT]p, g[FONT=&quot]ạ[/FONT]o t[FONT=&quot]ẻ[/FONT] và m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t s[FONT=&quot]ố[/FONT] gia v[FONT=&quot]ị[/FONT] khác. Nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng nguyên li[FONT=&quot]ệ[/FONT]u này đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c rang liu riu tr[FONT=&quot]ướ[/FONT]c khi h[FONT=&quot]ạ[/FONT] th[FONT=&quot]ổ[/FONT], r[FONT=&quot]ồ[/FONT]i l[FONT=&quot]ạ[/FONT]i rang vàng, sau đó cho vào c[FONT=&quot]ố[/FONT]i xay nhuy[FONT=&quot]ễ[/FONT]n và tr[FONT=&quot]ộ[/FONT]n đ[FONT=&quot]ề[/FONT]u vào tai l[FONT=&quot]ợ[/FONT]n.

  Khi th[FONT=&quot]ưở[/FONT]ng th[FONT=&quot]ứ[/FONT]c, nem tai đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c cu[FONT=&quot]ộ[/FONT]n vào chi[FONT=&quot]ế[/FONT]c bánh đa nem kèm v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t vài mi[FONT=&quot]ế[/FONT]ng sung mu[FONT=&quot]ố[/FONT]i chua, m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t ít lá sung, lá đinh lăng, m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t vài lá kinh gi[FONT=&quot]ớ[/FONT]i, c[FONT=&quot]ộ[/FONT]ng v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t lát giò l[FONT=&quot]ụ[/FONT]a ho[FONT=&quot]ặ[/FONT]c m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t n[FONT=&quot]ử[/FONT]a chi[FONT=&quot]ế[/FONT]c nem chua. Ch[FONT=&quot]ấ[/FONT]m vào n[FONT=&quot]ướ[/FONT]c m[FONT=&quot]ắ[/FONT]m d[FONT=&quot]ấ[/FONT]m cay nh[FONT=&quot]ẹ[/FONT], s[FONT=&quot]ẽ[/FONT] khi[FONT=&quot]ế[/FONT]n cho b[FONT=&quot]ạ[/FONT]n hay b[FONT=&quot]ấ[/FONT]t kỳ ai đ[FONT=&quot]ề[/FONT]u ph[FONT=&quot]ả[/FONT]i nh[FONT=&quot]ớ[/FONT] mãi món ăn này.

  Nem m[FONT=&quot]ắ[/FONT]m Giao Th[FONT=&quot]ủ[/FONT]y

  Nem n[FONT=&quot]ắ[/FONT]m Giao Th[FONT=&quot]ủ[/FONT]y (Nam Đ[FONT=&quot]ị[/FONT]nh) n[FONT=&quot]ổ[/FONT]i ti[FONT=&quot]ế[/FONT]ng t[FONT=&quot]ừ[/FONT] th[FONT=&quot]ờ[/FONT]i nhà Tr[FONT=&quot]ầ[/FONT]n. T[FONT=&quot]ươ[/FONT]ng truy[FONT=&quot]ề[/FONT]n r[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng, khi các vua Tr[FONT=&quot]ầ[/FONT]n ch[FONT=&quot]ọ[/FONT]n ph[FONT=&quot]ủ[/FONT] Thiên Tr[FONT=&quot]ườ[/FONT]ng làm n[FONT=&quot]ơ[/FONT]i ng[FONT=&quot]ự[/FONT], các làng ngh[FONT=&quot]ề[/FONT] đã đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c hình thành. Món nem n[FONT=&quot]ắ[/FONT]m Giao Th[FONT=&quot]ủ[/FONT]y cũng đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c xem là đ[FONT=&quot]ặ[/FONT]c s[FONT=&quot]ả[/FONT]n dâng vua th[FONT=&quot]ờ[/FONT]i đó.

  [IMG]

  Là sản phâ[FONT=&quot]̉[/FONT]m cu[FONT=&quot]̉[/FONT]a nền văn minh lúa n[FONT=&quot]ươ[/FONT]́c, nem n[FONT=&quot]ắ[/FONT]m Giao Th[FONT=&quot]ủ[/FONT]y đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c làm t[FONT=&quot]ừ[/FONT] bì và th[FONT=&quot]ị[/FONT]t l[FONT=&quot]ợ[/FONT]n tr[FONT=&quot]ộ[/FONT]n đ[FONT=&quot]ề[/FONT]u v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i thính g[FONT=&quot]ạ[/FONT]o l[FONT=&quot]ẫ[/FONT]n v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i các ph[FONT=&quot]ụ[/FONT] gia khác nh[FONT=&quot]ư[/FONT] t[FONT=&quot]ỏ[/FONT]i và n[FONT=&quot]ướ[/FONT]c m[FONT=&quot]ắ[/FONT]m…, r[FONT=&quot]ồ[/FONT]i n[FONT=&quot]ắ[/FONT]m trong lá sung và lá đinh lăng. Bì l[FONT=&quot]ợ[/FONT]n làm nem đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c l[FONT=&quot]ự[/FONT]a chọn kỹ càng t[FONT=&quot]ư[/FONT]̀ da của nh[FONT=&quot]ư[/FONT]̃ng con l[FONT=&quot]ợ[/FONT]n khỏe mạnh, không quá già hoă[FONT=&quot]̣[/FONT]c quá non. Sau khi loa[FONT=&quot]̣[/FONT]i bo[FONT=&quot]̉[/FONT] lông và phần m[FONT=&quot]ơ[/FONT]̃ dính d[FONT=&quot]ươ[/FONT]́i da, bì l[FONT=&quot]ợ[/FONT]n đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c đem luô[FONT=&quot]̣[/FONT]c chín t[FONT=&quot]ơ[/FONT]́i (n[FONT=&quot]ươ[/FONT]́c sôi khoa[FONT=&quot]̉[/FONT]ng 3- 5 phút) đê[FONT=&quot]̉[/FONT] bì v[FONT=&quot]ư[/FONT]̀a dai lại v[FONT=&quot]ư[/FONT]̀a mềm; nếu luô[FONT=&quot]̣[/FONT]c kỹ bì sẽ bi[FONT=&quot]̣[/FONT] keo dính ăn không ngon. Bì ph[FONT=&quot]ả[/FONT]i thái m[FONT=&quot]ỏ[/FONT]ng b[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng tay, tuy[FONT=&quot]ệ[/FONT]t đ[FONT=&quot]ố[/FONT]i không dùng b[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng máy thái.

  Thịt l[FONT=&quot]ợ[/FONT]n làm nem đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c ch[FONT=&quot]ọ[/FONT]n [FONT=&quot]ở[/FONT] ph[FONT=&quot]ầ[/FONT]n đ[FONT=&quot]ầ[/FONT]u, ph[FONT=&quot]ầ[/FONT]n th[FONT=&quot]ị[/FONT]t có l[FONT=&quot]ẫ[/FONT]n chút m[FONT=&quot]ỡ[/FONT]. V[FONT=&quot]ị[/FONT] th[FONT=&quot]ơ[/FONT]m c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a món nem ph[FONT=&quot]ầ[/FONT]n nhi[FONT=&quot]ề[/FONT]u là do thính g[FONT=&quot]ạ[/FONT]o t[FONT=&quot]ạ[/FONT]o nên. Ng[FONT=&quot]ườ[/FONT]i Giao Th[FONT=&quot]ủ[/FONT]y đã dùng th[FONT=&quot]ứ[/FONT] g[FONT=&quot]ạ[/FONT]o th[FONT=&quot]ơ[/FONT]m ngon nh[FONT=&quot]ấ[/FONT]t vùng chiêm trũng đ[FONT=&quot]ể[/FONT] làm thính, do đó t[FONT=&quot]ạ[/FONT]o nên h[FONT=&quot]ươ[/FONT]ng v[FONT=&quot]ị[/FONT] đ[FONT=&quot]ặ[/FONT]c tr[FONT=&quot]ư[/FONT]ng phân bi[FONT=&quot]ệ[/FONT]t v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i vùng khác.

  Đ[FONT=&quot]ể[/FONT] th[FONT=&quot]ưở[/FONT]ng th[FONT=&quot]ứ[/FONT]c cu[FONT=&quot]ố[/FONT]n nem n[FONT=&quot]ắ[/FONT]m vào chi[FONT=&quot]ế[/FONT]c lá sung s[FONT=&quot]ầ[/FONT]n s[FONT=&quot]ầ[/FONT]n, thêm ít rau th[FONT=&quot]ơ[/FONT]m r[FONT=&quot]ồ[/FONT]i nhón qua bát n[FONT=&quot]ướ[/FONT]c m[FONT=&quot]ắ[/FONT]m Sa Châu (xã Giao Châu, huy[FONT=&quot]ệ[/FONT]n Giao Th[FONT=&quot]ủ[/FONT]y). Th[FONT=&quot]ứ[/FONT] n[FONT=&quot]ướ[/FONT]c m[FONT=&quot]ắ[/FONT]m này cũng r[FONT=&quot]ấ[/FONT]t n[FONT=&quot]ổ[/FONT]i ti[FONT=&quot]ế[/FONT]ng, nó đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c làm theo cách c[FONT=&quot]ổ[/FONT] truy[FONT=&quot]ề[/FONT]n, cá đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c n[FONT=&quot]ấ[/FONT]u chín t[FONT=&quot]ự[/FONT] nhiên, không qua t[FONT=&quot]ẩ[/FONT]m [FONT=&quot]ướ[/FONT]p, sau ch[FONT=&quot]ừ[/FONT]ng 6 tháng m[FONT=&quot]ớ[/FONT]i mang ra v[FONT=&quot]ắ[/FONT]t l[FONT=&quot]ấ[/FONT]y n[FONT=&quot]ướ[/FONT]c m[FONT=&quot]ắ[/FONT]m nguyên ch[FONT=&quot]ấ[/FONT]t. Sau đó, m[FONT=&quot]ắ[/FONT]m l[FONT=&quot]ạ[/FONT]i đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c ph[FONT=&quot]ơ[/FONT]i n[FONT=&quot]ắ[/FONT]ng nóng r[FONT=&quot]ồ[/FONT]i cho vào v[FONT=&quot]ạ[/FONT]i sành chôn xu[FONT=&quot]ố[/FONT]ng đ[FONT=&quot]ấ[/FONT]t thêm 6 tháng n[FONT=&quot]ữ[/FONT]a. V[FONT=&quot]ậ[/FONT]y là ph[FONT=&quot]ả[/FONT]i m[FONT=&quot]ấ[/FONT]t ngót 1 năm, n[FONT=&quot]ướ[/FONT]c m[FONT=&quot]ắ[/FONT]m Sa Châu m[FONT=&quot]ớ[/FONT]i đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c mang ra đ[FONT=&quot]ể[/FONT] ăn v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i nem n[FONT=&quot]ắ[/FONT]m.

  Nem chua x[FONT=&quot]ứ[/FONT] Thanh

  Nh[FONT=&quot]ắ[/FONT]c đ[FONT=&quot]ế[/FONT]n h[FONT=&quot]ươ[/FONT]ng v[FONT=&quot]ị[/FONT] [FONT=&quot]ẩ[/FONT]m th[FONT=&quot]ự[/FONT]c x[FONT=&quot]ứ[/FONT] Thanh không th[FONT=&quot]ể[/FONT] không k[FONT=&quot]ể[/FONT] đ[FONT=&quot]ế[/FONT]n đ[FONT=&quot]ặ[/FONT]c s[FONT=&quot]ả[/FONT]n nem chua - có v[FONT=&quot]ị[/FONT] l[FONT=&quot]ạ[/FONT] r[FONT=&quot]ấ[/FONT]t khác v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i nem chua Hà N[FONT=&quot]ộ[/FONT]i hay nem l[FONT=&quot]ụ[/FONT]i [FONT=&quot]ở[/FONT] Hu[FONT=&quot]ế[/FONT], l[FONT=&quot]ạ[/FONT]i càng khác xa v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i nem rán hay nem tai. Nó v[FONT=&quot]ừ[/FONT]a chua, v[FONT=&quot]ừ[/FONT]a cay l[FONT=&quot]ạ[/FONT]i có c[FONT=&quot]ả[/FONT] v[FONT=&quot]ị[/FONT] m[FONT=&quot]ặ[/FONT]n mà c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a gia v[FONT=&quot]ị[/FONT], có v[FONT=&quot]ị[/FONT] ng[FONT=&quot]ọ[/FONT]t c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a th[FONT=&quot]ị[/FONT]t làm ta không th[FONT=&quot]ể[/FONT] không ăn ti[FONT=&quot]ế[/FONT]p vài cái n[FONT=&quot]ữ[/FONT]a.

  Làm nem là m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t ngh[FONT=&quot]ề[/FONT] đ[FONT=&quot]ộ[/FONT]c đáo, không khó nh[FONT=&quot]ư[/FONT]ng ph[FONT=&quot]ả[/FONT]i có nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng bí quy[FONT=&quot]ế[/FONT]t nh[FONT=&quot]ấ[/FONT]t đ[FONT=&quot]ị[/FONT]nh. Nguyên li[FONT=&quot]ệ[/FONT]u ch[FONT=&quot]ủ[/FONT] y[FONT=&quot]ế[/FONT]u bao g[FONT=&quot]ồ[/FONT]m th[FONT=&quot]ị[/FONT]t n[FONT=&quot]ạ[/FONT]c xay nhuy[FONT=&quot]ễ[/FONT]n; bì l[FONT=&quot]ợ[/FONT]n lu[FONT=&quot]ộ[/FONT]c chín, c[FONT=&quot]ạ[/FONT]o th[FONT=&quot]ậ[/FONT]t s[FONT=&quot]ạ[/FONT]ch, l[FONT=&quot]ạ[/FONT]ng m[FONT=&quot]ỏ[/FONT]ng b[FONT=&quot]ỏ[/FONT] vào máy cán thành s[FONT=&quot]ợ[/FONT]i, ng[FONT=&quot]ắ[/FONT]n ch[FONT=&quot]ừ[/FONT]ng 3cm; thính là g[FONT=&quot]ạ[/FONT]o t[FONT=&quot]ẻ[/FONT] rang vàng, xay nh[FONT=&quot]ỏ[/FONT] m[FONT=&quot]ị[/FONT]n. Gia gi[FONT=&quot]ả[/FONT]m còn có men, tiêu b[FONT=&quot]ắ[/FONT]c, mu[FONT=&quot]ố[/FONT]i tinh và b[FONT=&quot]ộ[/FONT]t ng[FONT=&quot]ọ[/FONT]t v[FONT=&quot]ừ[/FONT]a đ[FONT=&quot]ủ[/FONT]...

  [IMG]

  Tuy nhiên, quan tr[FONT=&quot]ọ[/FONT]ng nh[FONT=&quot]ấ[/FONT]t v[FONT=&quot]ẫ[/FONT]n là khâu pha ch[FONT=&quot]ế[/FONT]: th[FONT=&quot]ứ[/FONT] gì làm tr[FONT=&quot]ướ[/FONT]c, th[FONT=&quot]ứ[/FONT] gì làm sau, ngào tr[FONT=&quot]ộ[/FONT]n nh[FONT=&quot]ư[/FONT] th[FONT=&quot]ế[/FONT] nào…và khâu v[FONT=&quot]ệ[/FONT] sinh cũng nh[FONT=&quot]ư[/FONT] k[FONT=&quot]ỹ[/FONT] thu[FONT=&quot]ậ[/FONT]t gói nem cũng r[FONT=&quot]ấ[/FONT]t nghiêm ng[FONT=&quot]ặ[/FONT]t. Do v[FONT=&quot]ậ[/FONT]y, ph[FONT=&quot]ả[/FONT]i th[FONT=&quot]ự[/FONT]c s[FONT=&quot]ự[/FONT] là con nhà nòi m[FONT=&quot]ớ[/FONT]i làm nên món ăn l[FONT=&quot]ạ[/FONT] mi[FONT=&quot]ệ[/FONT]ng và lôi cu[FONT=&quot]ố[/FONT]n. Lá chu[FONT=&quot]ố[/FONT]i, l[FONT=&quot]ạ[/FONT]t bu[FONT=&quot]ộ[/FONT]c là th[FONT=&quot]ứ[/FONT] v[FONT=&quot]ậ[/FONT]t li[FONT=&quot]ệ[/FONT]u làm nem chua. T[FONT=&quot]ướ[/FONT]c lá chu[FONT=&quot]ố[/FONT]i kho[FONT=&quot]ả[/FONT]ng 3 đ[FONT=&quot]ế[/FONT]n 4 cm, x[FONT=&quot]ế[/FONT]p g[FONT=&quot]ọ[/FONT]n lên nia ho[FONT=&quot]ặ[/FONT]c r[FONT=&quot]ổ[/FONT] rá, l[FONT=&quot]ạ[/FONT]t bu[FONT=&quot]ộ[/FONT]c ph[FONT=&quot]ả[/FONT]i m[FONT=&quot]ề[/FONT]m, d[FONT=&quot]ẻ[/FONT]o, s[FONT=&quot]ợ[/FONT]i to nh[FONT=&quot]ỏ[/FONT] tuỳ theo kích th[FONT=&quot]ướ[/FONT]c c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a nem (hi[FONT=&quot]ệ[/FONT]n nay thay b[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng chun vòng). Đôi tay d[FONT=&quot]ẻ[/FONT]o dai, m[FONT=&quot]ề[/FONT]m m[FONT=&quot]ạ[/FONT]i c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a ng[FONT=&quot]ườ[/FONT]i làm nem b[FONT=&quot]ắ[/FONT]t đ[FONT=&quot]ầ[/FONT]u t[FONT=&quot]ỉ[/FONT] m[FONT=&quot]ẩ[/FONT]n n[FONT=&quot]ặ[/FONT]n t[FONT=&quot]ừ[/FONT]ng viên th[FONT=&quot]ị[/FONT]t, th[FONT=&quot]ườ[/FONT]ng thì kích c[FONT=&quot]ỡ[/FONT] kho[FONT=&quot]ả[/FONT]ng g[FONT=&quot]ấ[/FONT]p đôi quân c[FONT=&quot]ờ[/FONT]. Lá chu[FONT=&quot]ố[/FONT]i khi r[FONT=&quot]ử[/FONT]a s[FONT=&quot]ạ[/FONT]ch, ph[FONT=&quot]ơ[/FONT]i khô đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c qu[FONT=&quot]ấ[/FONT]n xung quanh viên th[FONT=&quot]ị[/FONT]t có lá đinh lăng tô đi[FONT=&quot]ể[/FONT]m. Qu[FONT=&quot]ấ[/FONT]n nhi[FONT=&quot]ề[/FONT]u lá khi[FONT=&quot]ế[/FONT]n chi[FONT=&quot]ế[/FONT]c nem có th[FONT=&quot]ể[/FONT] to g[FONT=&quot]ấ[/FONT]p 10 l[FONT=&quot]ầ[/FONT]n đ[FONT=&quot]ế[/FONT]n 15 l[FONT=&quot]ầ[/FONT]n lúc đ[FONT=&quot]ầ[/FONT]u, thành m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t hình vuông xinh x[FONT=&quot]ắ[/FONT]n. Nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng ngón tay thoăn tho[FONT=&quot]ắ[/FONT]t gói kho[FONT=&quot]ả[/FONT]ng 1 phút, sau đó l[FONT=&quot]ạ[/FONT]t bu[FONT=&quot]ộ[/FONT]c ch[FONT=&quot]ắ[/FONT]c tay làm sao cho lá không r[FONT=&quot]ơ[/FONT]i ra mà chi[FONT=&quot]ế[/FONT]c nem v[FONT=&quot]ẫ[/FONT]n xanh và đ[FONT=&quot]ẹ[/FONT]p.

  Tuỳ theo th[FONT=&quot]ờ[/FONT]i ti[FONT=&quot]ế[/FONT]t có th[FONT=&quot]ể[/FONT] ăn nem, mùa hè thì đ[FONT=&quot]ộ[/FONT] 5 ti[FONT=&quot]ế[/FONT]ng đã có nem ăn, mùa đông thì 1 đ[FONT=&quot]ế[/FONT]n 2 ngày. Ng[FONT=&quot]ườ[/FONT]i dân x[FONT=&quot]ứ[/FONT] Thanh vào Nam ra B[FONT=&quot]ắ[/FONT]c, dù b[FONT=&quot]ậ[/FONT]n trăm công nghìn vi[FONT=&quot]ệ[/FONT]c, dù mang vác n[FONT=&quot]ặ[/FONT]ng n[FONT=&quot]ề[/FONT] cũng c[FONT=&quot]ố[/FONT] đem vài ch[FONT=&quot]ụ[/FONT]c chi[FONT=&quot]ế[/FONT]c đ[FONT=&quot]ể[/FONT] cho ng[FONT=&quot]ườ[/FONT]i nhà ho[FONT=&quot]ặ[/FONT]c bi[FONT=&quot]ế[/FONT]u ng[FONT=&quot]ườ[/FONT]i thân. Ngày l[FONT=&quot]ễ[/FONT] T[FONT=&quot]ế[/FONT]t ho[FONT=&quot]ặ[/FONT]c c[FONT=&quot]ướ[/FONT]i xin, nem chua tr[FONT=&quot]ở[/FONT] thành món ngon không th[FONT=&quot]ể[/FONT] thi[FONT=&quot]ế[/FONT]u. Kèm v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng c[FONT=&quot]ặ[/FONT]p bánh ch[FONT=&quot]ư[/FONT]ng xanh, nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng chi[FONT=&quot]ế[/FONT]c giò ngày T[FONT=&quot]ế[/FONT]t là nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng xâu nem chua làm t[FONT=&quot]ừ[/FONT] ch[FONT=&quot]ấ[/FONT]t li[FONT=&quot]ệ[/FONT]u quê h[FONT=&quot]ươ[/FONT]ng m[FONT=&quot]ờ[/FONT]i khách đ[FONT=&quot]ế[/FONT]n ch[FONT=&quot]ơ[/FONT]i nhà.

  Nem l[FONT=&quot]ụ[/FONT]i Hu[FONT=&quot]ế[/FONT]

  Nem l[FONT=&quot]ụ[/FONT]i là món ăn đ[FONT=&quot]ộ[/FONT]c đáo c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a Hu[FONT=&quot]ế[/FONT], r[FONT=&quot]ấ[/FONT]t đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c m[FONT=&quot]ọ[/FONT]i ng[FONT=&quot]ườ[/FONT]i yêu thích, đ[FONT=&quot]ặ[/FONT]c bi[FONT=&quot]ệ[/FONT]t là các b[FONT=&quot]ạ[/FONT]n gái mê ăn v[FONT=&quot]ặ[/FONT]t và nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng đ[FONT=&quot]ồ[/FONT] "cu[FONT=&quot]ố[/FONT]n cu[FONT=&quot]ố[/FONT]n, ch[FONT=&quot]ấ[/FONT]m ch[FONT=&quot]ấ[/FONT]m".

  [IMG]

  Nem l[FONT=&quot]ụ[/FONT]i làm t[FONT=&quot]ừ[/FONT] th[FONT=&quot]ị[/FONT]t l[FONT=&quot]ợ[/FONT]n n[FONT=&quot]ạ[/FONT]c còn nóng, qu[FONT=&quot]ế[/FONT]t nhuy[FONT=&quot]ễ[/FONT]n nh[FONT=&quot]ư[/FONT] qu[FONT=&quot]ế[/FONT]t ch[FONT=&quot]ả[/FONT] r[FONT=&quot]ồ[/FONT]i tr[FONT=&quot]ộ[/FONT]n v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i bì và m[FONT=&quot]ỡ[/FONT] làm s[FONT=&quot]ạ[/FONT]ch, thái h[FONT=&quot]ạ[/FONT]t l[FONT=&quot]ự[/FONT]u, nh[FONT=&quot]ồ[/FONT]i k[FONT=&quot]ỹ[/FONT], [FONT=&quot]ướ[/FONT]p v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i các lo[FONT=&quot]ạ[/FONT]i gia v[FONT=&quot]ị[/FONT] nh[FONT=&quot]ư[/FONT] tiêu, hành, m[FONT=&quot]ắ[/FONT]m, đ[FONT=&quot]ườ[/FONT]ng, thính, mu[FONT=&quot]ố[/FONT]i... Khi khách g[FONT=&quot]ọ[/FONT]i, ch[FONT=&quot]ủ[/FONT] quán xiên thành t[FONT=&quot]ừ[/FONT]ng xâu nh[FONT=&quot]ỏ[/FONT] r[FONT=&quot]ồ[/FONT]i n[FONT=&quot]ướ[/FONT]ng trên b[FONT=&quot]ế[/FONT]p than hoa đ[FONT=&quot]ỏ[/FONT] r[FONT=&quot]ự[/FONT]c, th[FONT=&quot]ơ[/FONT]m n[FONT=&quot]ứ[/FONT]c, t[FONT=&quot]ỏ[/FONT]a lan kh[FONT=&quot]ắ[/FONT]p đo[FONT=&quot]ạ[/FONT]n ph[FONT=&quot]ố[/FONT] nh[FONT=&quot]ư[/FONT] m[FONT=&quot]ờ[/FONT]i g[FONT=&quot]ọ[/FONT]i, nh[FONT=&quot]ư[/FONT] níu kéo ng[FONT=&quot]ườ[/FONT]i đi đ[FONT=&quot]ườ[/FONT]ng.

  N[FONT=&quot]ướ[/FONT]c lèo là th[FONT=&quot]ứ[/FONT] quy[FONT=&quot]ế[/FONT]t đ[FONT=&quot]ị[/FONT]nh ch[FONT=&quot]ấ[/FONT]t l[FONT=&quot]ượ[/FONT]ng nem l[FONT=&quot]ụ[/FONT]i, là món gia truy[FONT=&quot]ề[/FONT]n khó b[FONT=&quot]ắ[/FONT]t ch[FONT=&quot]ướ[/FONT]c đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c. N[FONT=&quot]ướ[/FONT]c lèo ăn nem l[FONT=&quot]ụ[/FONT]i đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c ch[FONT=&quot]ế[/FONT] bi[FONT=&quot]ế[/FONT]n t[FONT=&quot]ừ[/FONT] hàng ch[FONT=&quot]ụ[/FONT]c lo[FONT=&quot]ạ[/FONT]i th[FONT=&quot]ự[/FONT]c ph[FONT=&quot]ẩ[/FONT]m nh[FONT=&quot]ư[/FONT] d[FONT=&quot]ầ[/FONT]u th[FONT=&quot]ự[/FONT]c v[FONT=&quot]ậ[/FONT]t, v[FONT=&quot]ừ[/FONT]ng l[FONT=&quot]ạ[/FONT]c, b[FONT=&quot]ộ[/FONT]t đao, m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t s[FONT=&quot]ố[/FONT] v[FONT=&quot]ị[/FONT] thu[FONT=&quot]ố[/FONT]c b[FONT=&quot]ắ[/FONT]c, thu[FONT=&quot]ố[/FONT]c nam... T[FONT=&quot]ấ[/FONT]t c[FONT=&quot]ả[/FONT] các nguyên li[FONT=&quot]ệ[/FONT]u đó đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c ch[FONT=&quot]ế[/FONT] bi[FONT=&quot]ế[/FONT]n thành m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t h[FONT=&quot]ỗ[/FONT]n h[FONT=&quot]ợ[/FONT]p s[FONT=&quot]ề[/FONT]n s[FONT=&quot]ệ[/FONT]t v[FONT=&quot]ừ[/FONT]a th[FONT=&quot]ơ[/FONT]m v[FONT=&quot]ừ[/FONT]a ng[FONT=&quot]ậ[/FONT]y, ng[FONT=&quot]ọ[/FONT]t bùi, ăn m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t l[FONT=&quot]ầ[/FONT]n là nh[FONT=&quot]ớ[/FONT] mãi. Lo[FONT=&quot]ạ[/FONT]i n[FONT=&quot]ướ[/FONT]c lèo này t[FONT=&quot]ươ[/FONT]ng t[FONT=&quot]ự[/FONT] nh[FONT=&quot]ư[/FONT] n[FONT=&quot]ướ[/FONT]c lèo ăn bánh khoái, bún th[FONT=&quot]ị[/FONT]t n[FONT=&quot]ướ[/FONT]ng.

  Thông th[FONT=&quot]ườ[/FONT]ng, ng[FONT=&quot]ườ[/FONT]i ta ăn kèm nem l[FONT=&quot]ụ[/FONT]i v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i bánh tráng, rau th[FONT=&quot]ơ[/FONT]m, kh[FONT=&quot]ế[/FONT] chua, chu[FONT=&quot]ố[/FONT]i xanh, sung, giá s[FONT=&quot]ố[/FONT]ng, vài lát [FONT=&quot]ớ[/FONT]t, t[FONT=&quot]ỏ[/FONT]i, g[FONT=&quot]ừ[/FONT]ng thái ch[FONT=&quot]ỉ[/FONT]… tùy theo kh[FONT=&quot]ẩ[/FONT]u v[FONT=&quot]ị[/FONT] m[FONT=&quot]ỗ[/FONT]i ng[FONT=&quot]ườ[/FONT]i. Món ăn là s[FONT=&quot]ự[/FONT] k[FONT=&quot]ế[/FONT]t h[FONT=&quot]ợ[/FONT]p hài hòa c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a các h[FONT=&quot]ươ[/FONT]ng v[FONT=&quot]ị[/FONT]: mùi th[FONT=&quot]ơ[/FONT]m c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a mi[FONT=&quot]ế[/FONT]ng th[FONT=&quot]ị[/FONT]t đã n[FONT=&quot]ướ[/FONT]ng vàng, chút cay cay c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a tiêu và [FONT=&quot]ớ[/FONT]t, đ[FONT=&quot]ộ[/FONT] ng[FONT=&quot]ọ[/FONT]t và bùi bùi c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a n[FONT=&quot]ướ[/FONT]c ch[FONT=&quot]ấ[/FONT]m s[FONT=&quot]ề[/FONT]n s[FONT=&quot]ệ[/FONT]t, v[FONT=&quot]ị[/FONT] t[FONT=&quot]ươ[/FONT]i mát t[FONT=&quot]ừ[/FONT] rau xanh...

  Nem n[FONT=&quot]ướ[/FONT]ng Nha Trang

  Đ[FONT=&quot]ặ[/FONT]c s[FONT=&quot]ả[/FONT]n Nha Trang g[FONT=&quot]ồ[/FONT]m r[FONT=&quot]ấ[/FONT]t nhi[FONT=&quot]ề[/FONT]u món g[FONT=&quot]ắ[/FONT]n v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i h[FONT=&quot]ươ[/FONT]ng v[FONT=&quot]ị[/FONT] bi[FONT=&quot]ể[/FONT]n, nh[FONT=&quot]ư[/FONT]ng cũng có nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng món nghe qua ch[FONT=&quot]ẳ[/FONT]ng có gì dính dáng đ[FONT=&quot]ế[/FONT]n bi[FONT=&quot]ể[/FONT]n, trong đó có nem n[FONT=&quot]ướ[/FONT]ng.

  [IMG]

  Món nem n[FONT=&quot]ướ[/FONT]ng Nha Trang đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c làm t[FONT=&quot]ừ[/FONT] n[FONT=&quot]ạ[/FONT]c đùi lo[FONT=&quot]ạ[/FONT]i th[FONT=&quot]ậ[/FONT]t t[FONT=&quot]ươ[/FONT]i, v[FONT=&quot]ừ[/FONT]a m[FONT=&quot]ớ[/FONT]i x[FONT=&quot]ả[/FONT] thì khi làm nem m[FONT=&quot]ớ[/FONT]i ngon, d[FONT=&quot]ẽ[/FONT] và th[FONT=&quot]ơ[/FONT]m. Th[FONT=&quot]ị[/FONT]t v[FONT=&quot]ừ[/FONT]a x[FONT=&quot]ẻ[/FONT] đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c qu[FONT=&quot]ế[/FONT]t m[FONT=&quot]ị[/FONT]n, [FONT=&quot]ướ[/FONT]p thêm ít gia v[FONT=&quot]ị[/FONT] đ[FONT=&quot]ậ[/FONT]m đà, xiên que r[FONT=&quot]ồ[/FONT]i n[FONT=&quot]ướ[/FONT]ng trên b[FONT=&quot]ế[/FONT]p than h[FONT=&quot]ồ[/FONT]ng cho th[FONT=&quot]ị[/FONT]t nem vàng [FONT=&quot]ươ[/FONT]m. Sau đó, cu[FONT=&quot]ố[/FONT]n v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i mi[FONT=&quot]ế[/FONT]ng bánh tráng m[FONT=&quot]ỏ[/FONT]ng dai, trong su[FONT=&quot]ố[/FONT]t cùng ch[FONT=&quot]ả[/FONT] ram chiên vàng r[FONT=&quot]ộ[/FONT]m; ăn kèm v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i các lo[FONT=&quot]ạ[/FONT]i rau s[FONT=&quot]ố[/FONT]ng, rau th[FONT=&quot]ơ[/FONT]m, kh[FONT=&quot]ế[/FONT] chua, chu[FONT=&quot]ố[/FONT]i chát... và ch[FONT=&quot]ấ[/FONT]m v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i n[FONT=&quot]ướ[/FONT]c t[FONT=&quot]ươ[/FONT]ng đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c ch[FONT=&quot]ế[/FONT] bi[FONT=&quot]ế[/FONT]n t[FONT=&quot]ừ[/FONT] h[FONT=&quot]ơ[/FONT]n 20 lo[FONT=&quot]ạ[/FONT]i gia v[FONT=&quot]ị[/FONT] theo bí quy[FONT=&quot]ế[/FONT]t gia truy[FONT=&quot]ề[/FONT]n.

  ngu[FONT=&quot]ồ[/FONT]n tapchilamdep

Chia sẻ trang này