1. THÔNG BÁO TUYỂN ADMIN DIỄN ĐÀN 2013
  Tìm kiếm nhà trọ - Ở ghép
  THÔNG BÁO BÁN ÁO SPKT.NET CHO THÀNH VIÊN DIỄN ĐÀN


  HÃY TÌM KIẾM Ở ĐÂY TRƯỚC KHI ĐẶT CÂU HỎI
  {xen:phrase loading}

ai có đề thi môn lập trình C các năm không cho mình xin với,đang cần gấp.thanks

Thảo luận trong 'Đề cương' bắt đầu bởi khoacon, 16 Tháng năm 2012.

 1. khoacon New Member

  Số bài viết: 26
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 1
  không biết mọi năm có thi trắc nghiệm hok?năm nay có thêm phần C# 3 điểm nữa.:x
 2. khoacon New Member

  Số bài viết: 26
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 1
 3. ngoctuan_608 Member

  Số bài viết: 29
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 6
  năm nào cung có c# het ban oi. đề dễ thoy, c# ban chỉ cần coi phần DIEM thoy,
  zo trong de thi cac năm cua dien dan co de ma ban.
 4. comruoc hoang New Member

  Số bài viết: 6
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 1
  có. đề nè.Viết chương trình thực hiện các thao tác như sau:
  Mảng có 10 phần tử, các giá trị phần tử do người dùng quy định
  1)dùng pp cấp phát động bộ nhớ để khai báo và cấp phát bộ nhớ cho mảng.
  2)định nghĩa hàm nhập và xuất để xuất các giá trị cho từng phần tử của mảng.
  3)sắp tăng dần(dùng pp con trỏ làm tham số của hàm)
  4)nhập số nguyên dương X, xác định X có nằm trong mảng hay không, nếu có thì nằm ở vị trí nào.
  5)trường hợp X không nằm trong mảng ban đầu ,thì chên f x vào sao cho mảng vẫn tăng.
  ai bết giải thì giải nha rồi post lên nha.thank you.
 5. Nothing-dtvt Member

  Số bài viết: 59
  Đã được thích: 1
  Điểm thành tích: 8
 6. comruoc hoang New Member

  Số bài viết: 6
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 1
  còn C# nè. khai báo lớp có tên hình chữ nhật và hình tròn.
  - trong lớp hình chữ nhật có 2 thuộc tính:dài và rộng.
  - trong lớp hình tròn có 2 thuộc tính:pI và bán kính.
  - định nghĩa phương thức nhập các thuộc tính cho từng lớp, tính diện tích và chu vi hình tròn và hình chữ nhật.
  ai giỏi thì làm rồi post lên cho các bạn tham khảo nha. thank you. chúc các bạn thi tốt.
 7. Lovelylobe New Member

  Số bài viết: 29
  Đã được thích: 2
  Điểm thành tích: 3
  Giải bài tập C# ở trên :
  Mã:
  [COLOR=#0000BB]using System[/COLOR][COLOR=#007700];
  [/COLOR][COLOR=#0000BB]using System[/COLOR][COLOR=#007700].[/COLOR][COLOR=#0000BB]Collections[/COLOR][COLOR=#007700].[/COLOR][COLOR=#0000BB]Generic[/COLOR][COLOR=#007700];
  [/COLOR][COLOR=#0000BB]using System[/COLOR][COLOR=#007700].[/COLOR][COLOR=#0000BB]Linq[/COLOR][COLOR=#007700];
  [/COLOR][COLOR=#0000BB]using System[/COLOR][COLOR=#007700].[/COLOR][COLOR=#0000BB]Text[/COLOR][COLOR=#007700];
  
  [/COLOR][COLOR=#0000BB]namespace Tinh_Chu_Vi_Va_Dien_Tich
  [/COLOR][COLOR=#007700]{
    class [/COLOR][COLOR=#0000BB]Hinhchunhat
    [/COLOR][COLOR=#007700]{
      public [/COLOR][COLOR=#0000BB]float cd[/COLOR][COLOR=#007700];
      public [/COLOR][COLOR=#0000BB]float cr[/COLOR][COLOR=#007700];
      public [/COLOR][COLOR=#0000BB]Hinhchunhat[/COLOR][COLOR=#007700]()
      {
        [/COLOR][COLOR=#0000BB]cd [/COLOR][COLOR=#007700]= [/COLOR][COLOR=#0000BB]0[/COLOR][COLOR=#007700];
        [/COLOR][COLOR=#0000BB]cr [/COLOR][COLOR=#007700]= [/COLOR][COLOR=#0000BB]0[/COLOR][COLOR=#007700];
      }
      public [/COLOR][COLOR=#0000BB]void nhapcn[/COLOR][COLOR=#007700]()
      {
        [/COLOR][COLOR=#0000BB]Console[/COLOR][COLOR=#007700].[/COLOR][COLOR=#0000BB]WriteLine[/COLOR][COLOR=#007700]([/COLOR][COLOR=#DD0000]"Nhap chieu dai hinh chu nhat : "[/COLOR][COLOR=#007700]);
        [/COLOR][COLOR=#0000BB]cd [/COLOR][COLOR=#007700]= [/COLOR][COLOR=#0000BB]float[/COLOR][COLOR=#007700].[/COLOR][COLOR=#0000BB]Parse[/COLOR][COLOR=#007700]([/COLOR][COLOR=#0000BB]Console[/COLOR][COLOR=#007700].[/COLOR][COLOR=#0000BB]ReadLine[/COLOR][COLOR=#007700]());
        [/COLOR][COLOR=#0000BB]Console[/COLOR][COLOR=#007700].[/COLOR][COLOR=#0000BB]WriteLine[/COLOR][COLOR=#007700]([/COLOR][COLOR=#DD0000]"Nhap chieu rong hinh chu nhat : "[/COLOR][COLOR=#007700]);
        [/COLOR][COLOR=#0000BB]cr [/COLOR][COLOR=#007700]= [/COLOR][COLOR=#0000BB]float[/COLOR][COLOR=#007700].[/COLOR][COLOR=#0000BB]Parse[/COLOR][COLOR=#007700]([/COLOR][COLOR=#0000BB]Console[/COLOR][COLOR=#007700].[/COLOR][COLOR=#0000BB]ReadLine[/COLOR][COLOR=#007700]());
      }
      public [/COLOR][COLOR=#0000BB]float chuvicn[/COLOR][COLOR=#007700]()
      {
        return (float)(([/COLOR][COLOR=#0000BB]cd [/COLOR][COLOR=#007700]+ [/COLOR][COLOR=#0000BB]cr[/COLOR][COLOR=#007700]) * [/COLOR][COLOR=#0000BB]2[/COLOR][COLOR=#007700]);
      }
      public [/COLOR][COLOR=#0000BB]float dientichcn[/COLOR][COLOR=#007700]()
      {
        return (float)([/COLOR][COLOR=#0000BB]cd [/COLOR][COLOR=#007700]* [/COLOR][COLOR=#0000BB]cr[/COLOR][COLOR=#007700]);
      }
    }
    class [/COLOR][COLOR=#0000BB]Hinhtron
    [/COLOR][COLOR=#007700]{
      public [/COLOR][COLOR=#0000BB]float bk[/COLOR][COLOR=#007700];
      public const [/COLOR][COLOR=#0000BB]double pi [/COLOR][COLOR=#007700]= [/COLOR][COLOR=#0000BB]3.14[/COLOR][COLOR=#007700];
      public [/COLOR][COLOR=#0000BB]Hinhtron[/COLOR][COLOR=#007700]()
      {
        [/COLOR][COLOR=#0000BB]bk [/COLOR][COLOR=#007700]= [/COLOR][COLOR=#0000BB]0[/COLOR][COLOR=#007700];
      }
      public [/COLOR][COLOR=#0000BB]void nhapht[/COLOR][COLOR=#007700]()
      {
        [/COLOR][COLOR=#0000BB]Console[/COLOR][COLOR=#007700].[/COLOR][COLOR=#0000BB]WriteLine[/COLOR][COLOR=#007700]([/COLOR][COLOR=#DD0000]"Nhap ban kinh hinh tron : "[/COLOR][COLOR=#007700]);
        [/COLOR][COLOR=#0000BB]bk [/COLOR][COLOR=#007700]= [/COLOR][COLOR=#0000BB]float[/COLOR][COLOR=#007700].[/COLOR][COLOR=#0000BB]Parse[/COLOR][COLOR=#007700]([/COLOR][COLOR=#0000BB]Console[/COLOR][COLOR=#007700].[/COLOR][COLOR=#0000BB]ReadLine[/COLOR][COLOR=#007700]());
      }
      public [/COLOR][COLOR=#0000BB]float chuviht[/COLOR][COLOR=#007700]()
      {
        return (float)([/COLOR][COLOR=#0000BB]2 [/COLOR][COLOR=#007700]* [/COLOR][COLOR=#0000BB]pi [/COLOR][COLOR=#007700]* [/COLOR][COLOR=#0000BB]bk[/COLOR][COLOR=#007700]);
      }
      public [/COLOR][COLOR=#0000BB]float dientichht[/COLOR][COLOR=#007700]()
      {
        return (float)([/COLOR][COLOR=#0000BB]pi [/COLOR][COLOR=#007700]* [/COLOR][COLOR=#0000BB]bk [/COLOR][COLOR=#007700]* [/COLOR][COLOR=#0000BB]bk[/COLOR][COLOR=#007700]);
      }
    }
    class [/COLOR][COLOR=#0000BB]Program
    [/COLOR][COLOR=#007700]{
      static [/COLOR][COLOR=#0000BB]void Main[/COLOR][COLOR=#007700]([/COLOR][COLOR=#0000BB]string[/COLOR][COLOR=#007700][] [/COLOR][COLOR=#0000BB]args[/COLOR][COLOR=#007700])
      {
        [/COLOR][COLOR=#0000BB]Console[/COLOR][COLOR=#007700].[/COLOR][COLOR=#0000BB]WriteLine[/COLOR][COLOR=#007700]([/COLOR][COLOR=#DD0000]"HINH CHU NHAT : "[/COLOR][COLOR=#007700]);
        [/COLOR][COLOR=#0000BB]Hinhchunhat hcn [/COLOR][COLOR=#007700]= new [/COLOR][COLOR=#0000BB]Hinhchunhat[/COLOR][COLOR=#007700]();
        [/COLOR][COLOR=#0000BB]hcn[/COLOR][COLOR=#007700].[/COLOR][COLOR=#0000BB]nhapcn[/COLOR][COLOR=#007700]();
        [/COLOR][COLOR=#0000BB]Console[/COLOR][COLOR=#007700].[/COLOR][COLOR=#0000BB]WriteLine[/COLOR][COLOR=#007700]([/COLOR][COLOR=#DD0000]"Chu vi hinh chu nhat la : {0}"[/COLOR][COLOR=#007700], [/COLOR][COLOR=#0000BB]hcn[/COLOR][COLOR=#007700].[/COLOR][COLOR=#0000BB]chuvicn[/COLOR][COLOR=#007700]());
        [/COLOR][COLOR=#0000BB]Console[/COLOR][COLOR=#007700].[/COLOR][COLOR=#0000BB]WriteLine[/COLOR][COLOR=#007700]([/COLOR][COLOR=#DD0000]"Dien tich hinh chu nhat la : {0}"[/COLOR][COLOR=#007700], [/COLOR][COLOR=#0000BB]hcn[/COLOR][COLOR=#007700].[/COLOR][COLOR=#0000BB]dientichcn[/COLOR][COLOR=#007700]());
  
        [/COLOR][COLOR=#0000BB]Console[/COLOR][COLOR=#007700].[/COLOR][COLOR=#0000BB]WriteLine[/COLOR][COLOR=#007700]([/COLOR][COLOR=#DD0000]"HINH TRON : "[/COLOR][COLOR=#007700]);
        [/COLOR][COLOR=#0000BB]Hinhtron ht [/COLOR][COLOR=#007700]= new [/COLOR][COLOR=#0000BB]Hinhtron[/COLOR][COLOR=#007700]();
        [/COLOR][COLOR=#0000BB]ht[/COLOR][COLOR=#007700].[/COLOR][COLOR=#0000BB]nhapht[/COLOR][COLOR=#007700]();
        [/COLOR][COLOR=#0000BB]Console[/COLOR][COLOR=#007700].[/COLOR][COLOR=#0000BB]WriteLine[/COLOR][COLOR=#007700]([/COLOR][COLOR=#DD0000]"Chu vi hinh tron la : {0}"[/COLOR][COLOR=#007700], [/COLOR][COLOR=#0000BB]ht[/COLOR][COLOR=#007700].[/COLOR][COLOR=#0000BB]chuviht[/COLOR][COLOR=#007700]());
        [/COLOR][COLOR=#0000BB]Console[/COLOR][COLOR=#007700].[/COLOR][COLOR=#0000BB]WriteLine[/COLOR][COLOR=#007700]([/COLOR][COLOR=#DD0000]"Dien tich hinh tron la : {0}"[/COLOR][COLOR=#007700], [/COLOR][COLOR=#0000BB]ht[/COLOR][COLOR=#007700].[/COLOR][COLOR=#0000BB]dientichht[/COLOR][COLOR=#007700]());
  
        [/COLOR][COLOR=#0000BB]Console[/COLOR][COLOR=#007700].[/COLOR][COLOR=#0000BB]ReadLine[/COLOR][COLOR=#007700]();
      }
    }
  } 
  [/COLOR]
  
  [IMG]
 8. comruoc hoang New Member

  Số bài viết: 6
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 1
 9. comruoc hoang New Member

  Số bài viết: 6
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 1
 10. Lovelylobe New Member

  Số bài viết: 29
  Đã được thích: 2
  Điểm thành tích: 3
  Lập trình C, mảng 1 chiều :
  Mã:
  [COLOR=#FF8000]#include <stdio.h>
  #include <conio.h>
  #include <alloc.h>
  
  [/COLOR][COLOR=#0000BB]int n[/COLOR][COLOR=#007700];
  [/COLOR][COLOR=#0000BB]void nhap[/COLOR][COLOR=#007700]([/COLOR][COLOR=#0000BB]int [/COLOR][COLOR=#007700]*[/COLOR][COLOR=#0000BB]a[/COLOR][COLOR=#007700], [/COLOR][COLOR=#0000BB]int n[/COLOR][COLOR=#007700]);
  [/COLOR][COLOR=#0000BB]void xuat [/COLOR][COLOR=#007700]([/COLOR][COLOR=#0000BB]int [/COLOR][COLOR=#007700]*[/COLOR][COLOR=#0000BB]a[/COLOR][COLOR=#007700], [/COLOR][COLOR=#0000BB]int n[/COLOR][COLOR=#007700]);
  [/COLOR][COLOR=#0000BB]void xeptang [/COLOR][COLOR=#007700]([/COLOR][COLOR=#0000BB]int [/COLOR][COLOR=#007700]*[/COLOR][COLOR=#0000BB]m[/COLOR][COLOR=#007700], [/COLOR][COLOR=#0000BB]int [/COLOR][COLOR=#007700]*[/COLOR][COLOR=#0000BB]n[/COLOR][COLOR=#007700]); [/COLOR][COLOR=#FF8000]//Ham xep cac phan tu trong mang theo thu tu tang dan
  [/COLOR][COLOR=#0000BB]void chen[/COLOR][COLOR=#007700]([/COLOR][COLOR=#0000BB]int [/COLOR][COLOR=#007700]*[/COLOR][COLOR=#0000BB]a[/COLOR][COLOR=#007700], [/COLOR][COLOR=#0000BB]int n[/COLOR][COLOR=#007700], [/COLOR][COLOR=#0000BB]int x[/COLOR][COLOR=#007700]);
  [/COLOR][COLOR=#0000BB]void main [/COLOR][COLOR=#007700]([/COLOR][COLOR=#0000BB]void[/COLOR][COLOR=#007700])
  {
    [/COLOR][COLOR=#0000BB]int [/COLOR][COLOR=#007700]*[/COLOR][COLOR=#0000BB]a[/COLOR][COLOR=#007700], [/COLOR][COLOR=#0000BB]x[/COLOR][COLOR=#007700];
    [/COLOR][COLOR=#0000BB]printf [/COLOR][COLOR=#007700]([/COLOR][COLOR=#DD0000]"\n\tNHAP MANG N SO NGUYEN - SAP TANG DAN - TIM X - CHEN X.\n"[/COLOR][COLOR=#007700]);
    
    [/COLOR][COLOR=#FF8000]//Nhap so phan tu va cap phat bo nho dong cho mang
    [/COLOR][COLOR=#0000BB]printf [/COLOR][COLOR=#007700]([/COLOR][COLOR=#DD0000]"\nNhap so phan tu trong mang : n = "[/COLOR][COLOR=#007700]);
    [/COLOR][COLOR=#0000BB]scanf [/COLOR][COLOR=#007700]([/COLOR][COLOR=#DD0000]"%d"[/COLOR][COLOR=#007700], &[/COLOR][COLOR=#0000BB]n[/COLOR][COLOR=#007700]);
    [/COLOR][COLOR=#0000BB]a [/COLOR][COLOR=#007700]= ([/COLOR][COLOR=#0000BB]int[/COLOR][COLOR=#007700]*)[/COLOR][COLOR=#0000BB]malloc[/COLOR][COLOR=#007700]([/COLOR][COLOR=#0000BB]n[/COLOR][COLOR=#007700]*[/COLOR][COLOR=#0000BB]sizeof[/COLOR][COLOR=#007700](int));
    
    [/COLOR][COLOR=#FF8000]//Nhap tung phan tu cho mang
    [/COLOR][COLOR=#0000BB]nhap[/COLOR][COLOR=#007700]([/COLOR][COLOR=#0000BB]a[/COLOR][COLOR=#007700],[/COLOR][COLOR=#0000BB]n[/COLOR][COLOR=#007700]);
      
    [/COLOR][COLOR=#FF8000]//Xuat mang vua nhap
    [/COLOR][COLOR=#0000BB]printf [/COLOR][COLOR=#007700]([/COLOR][COLOR=#DD0000]"\nMang ban vua nhap la : "[/COLOR][COLOR=#007700]);
    [/COLOR][COLOR=#0000BB]printf [/COLOR][COLOR=#007700]([/COLOR][COLOR=#DD0000]"\n"[/COLOR][COLOR=#007700]);
    [/COLOR][COLOR=#0000BB]xuat[/COLOR][COLOR=#007700]([/COLOR][COLOR=#0000BB]a[/COLOR][COLOR=#007700],[/COLOR][COLOR=#0000BB]n[/COLOR][COLOR=#007700]);
      
    [/COLOR][COLOR=#FF8000]//Xep cac phan tu trong mang theo thu tu tang dan
    [/COLOR][COLOR=#007700]for ([/COLOR][COLOR=#0000BB]int i[/COLOR][COLOR=#007700]=[/COLOR][COLOR=#0000BB]0 [/COLOR][COLOR=#007700]; [/COLOR][COLOR=#0000BB]i [/COLOR][COLOR=#007700]<= [/COLOR][COLOR=#0000BB]n[/COLOR][COLOR=#007700]-[/COLOR][COLOR=#0000BB]2 [/COLOR][COLOR=#007700]; [/COLOR][COLOR=#0000BB]i[/COLOR][COLOR=#007700]++)
    {
      for ([/COLOR][COLOR=#0000BB]int j[/COLOR][COLOR=#007700]=[/COLOR][COLOR=#0000BB]i[/COLOR][COLOR=#007700]+[/COLOR][COLOR=#0000BB]1 [/COLOR][COLOR=#007700]; [/COLOR][COLOR=#0000BB]j [/COLOR][COLOR=#007700]<= [/COLOR][COLOR=#0000BB]n[/COLOR][COLOR=#007700]-[/COLOR][COLOR=#0000BB]1 [/COLOR][COLOR=#007700]; [/COLOR][COLOR=#0000BB]j[/COLOR][COLOR=#007700]++)
        [/COLOR][COLOR=#0000BB]xeptang [/COLOR][COLOR=#007700]([/COLOR][COLOR=#0000BB]a[/COLOR][COLOR=#007700]+[/COLOR][COLOR=#0000BB]i [/COLOR][COLOR=#007700], [/COLOR][COLOR=#0000BB]a[/COLOR][COLOR=#007700]+[/COLOR][COLOR=#0000BB]j[/COLOR][COLOR=#007700]);  
    }
    [/COLOR][COLOR=#0000BB]printf [/COLOR][COLOR=#007700]([/COLOR][COLOR=#DD0000]"\nMang xep tang la : "[/COLOR][COLOR=#007700]);
    [/COLOR][COLOR=#0000BB]printf [/COLOR][COLOR=#007700]([/COLOR][COLOR=#DD0000]"\n"[/COLOR][COLOR=#007700]);
    for ([/COLOR][COLOR=#0000BB]int i[/COLOR][COLOR=#007700]=[/COLOR][COLOR=#0000BB]0 [/COLOR][COLOR=#007700]; [/COLOR][COLOR=#0000BB]i[/COLOR][COLOR=#007700]<[/COLOR][COLOR=#0000BB]n [/COLOR][COLOR=#007700]; [/COLOR][COLOR=#0000BB]i[/COLOR][COLOR=#007700]++)
      [/COLOR][COLOR=#0000BB]printf [/COLOR][COLOR=#007700]([/COLOR][COLOR=#DD0000]"%5d"[/COLOR][COLOR=#007700], *([/COLOR][COLOR=#0000BB]a[/COLOR][COLOR=#007700]+[/COLOR][COLOR=#0000BB]i[/COLOR][COLOR=#007700]));
    
    [/COLOR][COLOR=#FF8000]//Tim x trong mang, neu x ton tai thi cho biet vi tri
    [/COLOR][COLOR=#0000BB]printf [/COLOR][COLOR=#007700]([/COLOR][COLOR=#DD0000]"\nNhap so can tim : x = "[/COLOR][COLOR=#007700]);
    [/COLOR][COLOR=#0000BB]scanf [/COLOR][COLOR=#007700]([/COLOR][COLOR=#DD0000]"%d"[/COLOR][COLOR=#007700], &[/COLOR][COLOR=#0000BB]x[/COLOR][COLOR=#007700]);
    [/COLOR][COLOR=#0000BB]int kt[/COLOR][COLOR=#007700]=[/COLOR][COLOR=#0000BB]0[/COLOR][COLOR=#007700];
    [/COLOR][COLOR=#0000BB]int i[/COLOR][COLOR=#007700]=[/COLOR][COLOR=#0000BB]0[/COLOR][COLOR=#007700];
    do
    {
      if ([/COLOR][COLOR=#0000BB]x[/COLOR][COLOR=#007700]==*([/COLOR][COLOR=#0000BB]a[/COLOR][COLOR=#007700]+[/COLOR][COLOR=#0000BB]i[/COLOR][COLOR=#007700]))
        [/COLOR][COLOR=#0000BB]kt [/COLOR][COLOR=#007700]= [/COLOR][COLOR=#0000BB]kt[/COLOR][COLOR=#007700]+[/COLOR][COLOR=#0000BB]1[/COLOR][COLOR=#007700];
      [/COLOR][COLOR=#0000BB]i[/COLOR][COLOR=#007700]++;
    } while ([/COLOR][COLOR=#0000BB]i[/COLOR][COLOR=#007700]<[/COLOR][COLOR=#0000BB]n[/COLOR][COLOR=#007700]);
      [/COLOR][COLOR=#FF8000]//Ton tai x thi cho biet vi tri cua x trong mang
    [/COLOR][COLOR=#007700]if ([/COLOR][COLOR=#0000BB]kt [/COLOR][COLOR=#007700]!= [/COLOR][COLOR=#0000BB]0[/COLOR][COLOR=#007700])
    {
      [/COLOR][COLOR=#0000BB]printf [/COLOR][COLOR=#007700]([/COLOR][COLOR=#DD0000]"\n%d ton tai trong mang !"[/COLOR][COLOR=#007700], [/COLOR][COLOR=#0000BB]x[/COLOR][COLOR=#007700]);
      [/COLOR][COLOR=#0000BB]printf [/COLOR][COLOR=#007700]([/COLOR][COLOR=#DD0000]"\nVi tri cua %d trong mang (sau khi xep tang) la : "[/COLOR][COLOR=#007700], [/COLOR][COLOR=#0000BB]x[/COLOR][COLOR=#007700]);
      [/COLOR][COLOR=#0000BB]printf [/COLOR][COLOR=#007700]([/COLOR][COLOR=#DD0000]"\n"[/COLOR][COLOR=#007700]);
      for ([/COLOR][COLOR=#0000BB]int i[/COLOR][COLOR=#007700]=[/COLOR][COLOR=#0000BB]0 [/COLOR][COLOR=#007700]; [/COLOR][COLOR=#0000BB]i[/COLOR][COLOR=#007700]<[/COLOR][COLOR=#0000BB]n [/COLOR][COLOR=#007700]; [/COLOR][COLOR=#0000BB]i[/COLOR][COLOR=#007700]++)
      {
        if (*([/COLOR][COLOR=#0000BB]a[/COLOR][COLOR=#007700]+[/COLOR][COLOR=#0000BB]i[/COLOR][COLOR=#007700])==[/COLOR][COLOR=#0000BB]x[/COLOR][COLOR=#007700])
          [/COLOR][COLOR=#0000BB]printf [/COLOR][COLOR=#007700]([/COLOR][COLOR=#DD0000]"%d\t"[/COLOR][COLOR=#007700], [/COLOR][COLOR=#0000BB]i[/COLOR][COLOR=#007700]+[/COLOR][COLOR=#0000BB]1[/COLOR][COLOR=#007700]);              
      }
    }
      [/COLOR][COLOR=#FF8000]//Khong ton tai x thi chen vao trong mang sao cho mang van xep tang
    [/COLOR][COLOR=#007700]else  
    {
      [/COLOR][COLOR=#0000BB]printf [/COLOR][COLOR=#007700]([/COLOR][COLOR=#DD0000]"\n%d khong ton tai trong mang !"[/COLOR][COLOR=#007700],[/COLOR][COLOR=#0000BB]x[/COLOR][COLOR=#007700]);
      [/COLOR][COLOR=#0000BB]chen [/COLOR][COLOR=#007700]([/COLOR][COLOR=#0000BB]a[/COLOR][COLOR=#007700],[/COLOR][COLOR=#0000BB]n[/COLOR][COLOR=#007700],[/COLOR][COLOR=#0000BB]x[/COLOR][COLOR=#007700]);
      [/COLOR][COLOR=#0000BB]n[/COLOR][COLOR=#007700]=[/COLOR][COLOR=#0000BB]n[/COLOR][COLOR=#007700]+[/COLOR][COLOR=#0000BB]1[/COLOR][COLOR=#007700];
      [/COLOR][COLOR=#0000BB]printf [/COLOR][COLOR=#007700]([/COLOR][COLOR=#DD0000]"\nMang sau khi chen %d la : "[/COLOR][COLOR=#007700], [/COLOR][COLOR=#0000BB]x[/COLOR][COLOR=#007700]);
      [/COLOR][COLOR=#0000BB]printf [/COLOR][COLOR=#007700]([/COLOR][COLOR=#DD0000]"\n"[/COLOR][COLOR=#007700]);
      [/COLOR][COLOR=#0000BB]xuat[/COLOR][COLOR=#007700]([/COLOR][COLOR=#0000BB]a[/COLOR][COLOR=#007700], [/COLOR][COLOR=#0000BB]n[/COLOR][COLOR=#007700]);
     }
     
    [/COLOR][COLOR=#0000BB]getch[/COLOR][COLOR=#007700]();    
  }
  [/COLOR][COLOR=#FF8000]//Ham xep tang
  [/COLOR][COLOR=#0000BB]void xeptang [/COLOR][COLOR=#007700]([/COLOR][COLOR=#0000BB]int [/COLOR][COLOR=#007700]*[/COLOR][COLOR=#0000BB]m[/COLOR][COLOR=#007700], [/COLOR][COLOR=#0000BB]int [/COLOR][COLOR=#007700]*[/COLOR][COLOR=#0000BB]n[/COLOR][COLOR=#007700])
  {
    [/COLOR][COLOR=#0000BB]int itam[/COLOR][COLOR=#007700];
    if (*[/COLOR][COLOR=#0000BB]m [/COLOR][COLOR=#007700]> *[/COLOR][COLOR=#0000BB]n[/COLOR][COLOR=#007700])
    {
      [/COLOR][COLOR=#0000BB]itam [/COLOR][COLOR=#007700]= *[/COLOR][COLOR=#0000BB]m [/COLOR][COLOR=#007700];
      *[/COLOR][COLOR=#0000BB]m [/COLOR][COLOR=#007700]= *[/COLOR][COLOR=#0000BB]n [/COLOR][COLOR=#007700];
      *[/COLOR][COLOR=#0000BB]n [/COLOR][COLOR=#007700]= [/COLOR][COLOR=#0000BB]itam[/COLOR][COLOR=#007700];
    };
  }
  [/COLOR][COLOR=#FF8000]//Ham nhap
  [/COLOR][COLOR=#0000BB]void nhap[/COLOR][COLOR=#007700]([/COLOR][COLOR=#0000BB]int [/COLOR][COLOR=#007700]*[/COLOR][COLOR=#0000BB]a[/COLOR][COLOR=#007700],[/COLOR][COLOR=#0000BB]int n[/COLOR][COLOR=#007700])
  {
    for ([/COLOR][COLOR=#0000BB]int i[/COLOR][COLOR=#007700]=[/COLOR][COLOR=#0000BB]0 [/COLOR][COLOR=#007700]; [/COLOR][COLOR=#0000BB]i[/COLOR][COLOR=#007700]<[/COLOR][COLOR=#0000BB]n [/COLOR][COLOR=#007700]; [/COLOR][COLOR=#0000BB]i[/COLOR][COLOR=#007700]++)
    {
      [/COLOR][COLOR=#0000BB]printf [/COLOR][COLOR=#007700]([/COLOR][COLOR=#DD0000]"\nNhap phan tu thu %d cua mang : "[/COLOR][COLOR=#007700], [/COLOR][COLOR=#0000BB]i[/COLOR][COLOR=#007700]+[/COLOR][COLOR=#0000BB]1[/COLOR][COLOR=#007700]);
      [/COLOR][COLOR=#0000BB]scanf [/COLOR][COLOR=#007700]([/COLOR][COLOR=#DD0000]"%d"[/COLOR][COLOR=#007700], [/COLOR][COLOR=#0000BB]a[/COLOR][COLOR=#007700]+[/COLOR][COLOR=#0000BB]i[/COLOR][COLOR=#007700]);
    }
  }
  [/COLOR][COLOR=#FF8000]//Ham xuat
  [/COLOR][COLOR=#0000BB]void xuat[/COLOR][COLOR=#007700]([/COLOR][COLOR=#0000BB]int [/COLOR][COLOR=#007700]*[/COLOR][COLOR=#0000BB]a[/COLOR][COLOR=#007700], [/COLOR][COLOR=#0000BB]int n[/COLOR][COLOR=#007700])
  {
    for ([/COLOR][COLOR=#0000BB]int i[/COLOR][COLOR=#007700]=[/COLOR][COLOR=#0000BB]0 [/COLOR][COLOR=#007700]; [/COLOR][COLOR=#0000BB]i[/COLOR][COLOR=#007700]<[/COLOR][COLOR=#0000BB]n [/COLOR][COLOR=#007700]; [/COLOR][COLOR=#0000BB]i[/COLOR][COLOR=#007700]++)
       [/COLOR][COLOR=#0000BB]printf [/COLOR][COLOR=#007700]([/COLOR][COLOR=#DD0000]"%d\t"[/COLOR][COLOR=#007700], *([/COLOR][COLOR=#0000BB]a[/COLOR][COLOR=#007700]+[/COLOR][COLOR=#0000BB]i[/COLOR][COLOR=#007700]));
  }  
  [/COLOR][COLOR=#FF8000]//Ham chen
  [/COLOR][COLOR=#0000BB]void chen [/COLOR][COLOR=#007700]([/COLOR][COLOR=#0000BB]int [/COLOR][COLOR=#007700]*[/COLOR][COLOR=#0000BB]a[/COLOR][COLOR=#007700], [/COLOR][COLOR=#0000BB]int n[/COLOR][COLOR=#007700], [/COLOR][COLOR=#0000BB]int x[/COLOR][COLOR=#007700])
  {
      [/COLOR][COLOR=#0000BB]int vt[/COLOR][COLOR=#007700]=[/COLOR][COLOR=#0000BB]0[/COLOR][COLOR=#007700];
      if ([/COLOR][COLOR=#0000BB]x [/COLOR][COLOR=#007700]< *[/COLOR][COLOR=#0000BB]a[/COLOR][COLOR=#007700])
      {
      [/COLOR][COLOR=#0000BB]n[/COLOR][COLOR=#007700]=[/COLOR][COLOR=#0000BB]n[/COLOR][COLOR=#007700]+[/COLOR][COLOR=#0000BB]1[/COLOR][COLOR=#007700];
      for ([/COLOR][COLOR=#0000BB]int i [/COLOR][COLOR=#007700]= [/COLOR][COLOR=#0000BB]n[/COLOR][COLOR=#007700]-[/COLOR][COLOR=#0000BB]1 [/COLOR][COLOR=#007700]; [/COLOR][COLOR=#0000BB]i [/COLOR][COLOR=#007700]>= [/COLOR][COLOR=#0000BB]vt[/COLOR][COLOR=#007700]+[/COLOR][COLOR=#0000BB]1 [/COLOR][COLOR=#007700]; [/COLOR][COLOR=#0000BB]i[/COLOR][COLOR=#007700]--)
        *([/COLOR][COLOR=#0000BB]a[/COLOR][COLOR=#007700]+[/COLOR][COLOR=#0000BB]i[/COLOR][COLOR=#007700]) = *([/COLOR][COLOR=#0000BB]a[/COLOR][COLOR=#007700]+[/COLOR][COLOR=#0000BB]i[/COLOR][COLOR=#007700]-[/COLOR][COLOR=#0000BB]1[/COLOR][COLOR=#007700]);
        *([/COLOR][COLOR=#0000BB]a[/COLOR][COLOR=#007700]+[/COLOR][COLOR=#0000BB]vt[/COLOR][COLOR=#007700])=[/COLOR][COLOR=#0000BB]x[/COLOR][COLOR=#007700];
      }
      else
      {  
        for ([/COLOR][COLOR=#0000BB]int i[/COLOR][COLOR=#007700]=[/COLOR][COLOR=#0000BB]0 [/COLOR][COLOR=#007700]; [/COLOR][COLOR=#0000BB]i[/COLOR][COLOR=#007700]<[/COLOR][COLOR=#0000BB]n [/COLOR][COLOR=#007700]; [/COLOR][COLOR=#0000BB]i[/COLOR][COLOR=#007700]++)
        {
          if ([/COLOR][COLOR=#0000BB]x [/COLOR][COLOR=#007700]> *([/COLOR][COLOR=#0000BB]a[/COLOR][COLOR=#007700]+[/COLOR][COLOR=#0000BB]i[/COLOR][COLOR=#007700]))
            [/COLOR][COLOR=#0000BB]vt[/COLOR][COLOR=#007700]=[/COLOR][COLOR=#0000BB]i[/COLOR][COLOR=#007700];
        }
      [/COLOR][COLOR=#0000BB]n[/COLOR][COLOR=#007700]=[/COLOR][COLOR=#0000BB]n[/COLOR][COLOR=#007700]+[/COLOR][COLOR=#0000BB]1[/COLOR][COLOR=#007700];
      for ([/COLOR][COLOR=#0000BB]int i [/COLOR][COLOR=#007700]= [/COLOR][COLOR=#0000BB]n[/COLOR][COLOR=#007700]-[/COLOR][COLOR=#0000BB]1 [/COLOR][COLOR=#007700]; [/COLOR][COLOR=#0000BB]i [/COLOR][COLOR=#007700]>= [/COLOR][COLOR=#0000BB]vt[/COLOR][COLOR=#007700]+[/COLOR][COLOR=#0000BB]1 [/COLOR][COLOR=#007700]; [/COLOR][COLOR=#0000BB]i[/COLOR][COLOR=#007700]--)
        *([/COLOR][COLOR=#0000BB]a[/COLOR][COLOR=#007700]+[/COLOR][COLOR=#0000BB]i[/COLOR][COLOR=#007700]) = *([/COLOR][COLOR=#0000BB]a[/COLOR][COLOR=#007700]+[/COLOR][COLOR=#0000BB]i[/COLOR][COLOR=#007700]-[/COLOR][COLOR=#0000BB]1[/COLOR][COLOR=#007700]);
      *([/COLOR][COLOR=#0000BB]a[/COLOR][COLOR=#007700]+[/COLOR][COLOR=#0000BB]vt[/COLOR][COLOR=#007700]+[/COLOR][COLOR=#0000BB]1[/COLOR][COLOR=#007700])=[/COLOR][COLOR=#0000BB]x[/COLOR][COLOR=#007700];
       }     
  } 
  [/COLOR]
  
  [IMG][IMG]
 11. longbh93 New Member

  Số bài viết: 13
  Đã được thích: 5
  Điểm thành tích: 3
 12. dinhquanghiep New Member

  Số bài viết: 74
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
 13. hoangloi8978 New Member

  Số bài viết: 12
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 1
  Bạn ơi, có đề thi môn Ngôn Ngữ lập trình không cho mình xin với, hoặc tài liệu khai báo ngôn ngữ C++. tks nhá
 14. boy_co_don_coco_dondon New Member

  Số bài viết: 40
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
 15. hoangloi8978 New Member

  Số bài viết: 12
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 1

Chia sẻ trang này