1. THÔNG BÁO TUYỂN ADMIN DIỄN ĐÀN 2013
  Tìm kiếm nhà trọ - Ở ghép
  THÔNG BÁO BÁN ÁO SPKT.NET CHO THÀNH VIÊN DIỄN ĐÀN


  HÃY TÌM KIẾM Ở ĐÂY TRƯỚC KHI ĐẶT CÂU HỎI
  {xen:phrase loading}

Ai giúp dùm bài visual này cái mấy bạn

Thảo luận trong 'Visual Basic' bắt đầu bởi lethanhhuy, 11 Tháng sáu 2011.

 1. lethanhhuy New Member

  Số bài viết: 30
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
  nhập vào một chuổi.
  ví dụ: "tôi có 12 viên bi đen và 8 viên bi đỏ".
  viết chương trình tính tổng các số có trong chuổi, như 12+ 8 = 20 ah.
  cám ơn ai có lòng giúp
 2. son1709 Member

  Số bài viết: 132
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 16
  Giới tính: Nam
  Code dưới đây có tác dụng ĐẾM CÁC KÍ TỰ SỐ và TỔNG CÁC SỐ ĐÓ ....

  Dim s As String * 50

  Private Sub cmdnhap_Click()
  s = InputBox (" Hay Nhap Vao Mot Cau Bat Ky < 50 Ky Tu : ")
  txtnhap.text = s
  End Sub

  Private Sub cmdkiemtra_Click()
  Dim i, dem, tong As Byte
  Dim c As String * 1
  dem = 0
  tong = 0
  For i = 1 To Len(s)
  c = Mid(s, i, 1)
  If c >= "0" And c <= "9" Then
  dem = dem + 1
  tong = tong + Val(c)
  End If
  Next i
  Me.txtdem = "Co " & dem & " Ky Tu So Trong Cau "
  Me.txtongso = tong
  End Sub


  Share cùng bạn ...
 3. son1709 Member

  Số bài viết: 132
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 16
  Giới tính: Nam
 4. lethanhhuy New Member

  Số bài viết: 30
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
  không phải bạn ahf, bạn đọc lại dùm cái, tổng các chữ số chứ không phải là tổng từng chữ số,
  ví dụ: chuổi số : " tôi vừa mua 2000 đá và 1000 thuốc: tính tổng các số trong chuổi, 2000+1000=3000 chứ không phải :2+0+0+0+1+0+0+0 đâu. hiểu ý mình khồng bạn

  nếu mà đếm với tính tổng các số thì mình có các này :

  Private Sub Command1_Click()
  Dim s, dem, tong As Integer
  tong = 0
  dem = 0
  s = Text1.Text
  For i = 1 To Len(s)
  If IsNumeric(Mid(s, i, 1)) Then
  dem = dem + 1
  tong = tong + Val(Mid(s, i, 1))
  End If
  Next
  MsgBox "co" & dem & "ki tu so trong chuoi" & vbCrLf & " " & "tong la : " & tong
  End Sub
 5. tdpham Moderator

  Số bài viết: 1,194
  Đã được thích: 27
  Điểm thành tích: 48
 6. user001 New Member

  Số bài viết: 306
  Đã được thích: 3
  Điểm thành tích: 0
  Bài giải đây :D đã test sơ qua, chắc chuẩn rồi đấy

  Mã:
  Dim s As String
  Dim kq As Long
  
  Private Sub cmdok_Click()
    Dim i As Integer
    Dim kqs As String
    Dim slen As Integer
    s = txtchuoi.Text
    slen = Len(s)
    kq = 0
    kqs = ""
    For i = 1 To slen
      If i < slen Then
        If IsNumeric(Mid(s, i, 1)) And IsNumeric(Mid(s, i + 1, 1)) Then
          kqs = kqs & Mid(s, i, 1)
        End If
        If IsNumeric(Mid(s, i, 1)) And IsNumeric(Mid(s, i + 1, 1)) = False Then
          kqs = kqs & Mid(s, i, 1)
          kq = kq + Val(kqs)
          kqs = ""
        End If
      Else
        If IsNumeric(Mid(s, i, 1)) Then
          kqs = kqs & Mid(s, i, 1)
          kq = kq + Val(kqs)
        End If
      End If
    Next i
    lblkq.Caption = kq
  End Sub
 7. duykungfu New Member

  Số bài viết: 324
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
  đây nè bác

  Private Sub cmddem_Click()
  Dim a As String
  Dim n As Integer
  Dim i As Integer
  Dim b As String
  Dim dem As Integer
  Dim t As Integer
  a = txtnhap.Text
  n = Len(a)
  dem = 0
  t = 0
  For i = 1 To n
  b = Mid(a, i, 1) 'lay lan luot tung ki tu trong chuoi'
  If b = "0" Then 'so 0 la ki tu so'
  dem = dem + 1
  ElseIf Val(b) <> 0 Then 'so 0 va ca ki tu khong phai so thi val(ki tu) deu bang 0'
  dem = dem + 1
  t = t + Val(b)
  End If
  Next i
  'in kq ra hop thong bao msgbox'
  Msgbox("trong cau da nhap co: " & Str(dem) & " ki tu so" & vbCrLf & "tong cac ki tu so trong cau la: " & Str(t))
  End Sub
 8. tdpham Moderator

  Số bài viết: 1,194
  Đã được thích: 27
  Điểm thành tích: 48
 9. saomai_hq New Member

  Số bài viết: 22
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 1
  bài của thinhkm giải mới đúng kìa mấy bài kia toàn cồng dồn từng số 1 chơ nó ko cộng 1 chuổi số:d
 10. lethanhhuy New Member

  Số bài viết: 30
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
 11. user001 New Member

  Số bài viết: 306
  Đã được thích: 3
  Điểm thành tích: 0
  her her ko có chi, trình độ cũng có hạn.
  Nói chung là VB thi qua lâu rồi nên bây giờ code lại có đôi chỗ ko đẹp mắt

  @MOD: Cám ơn đã đính kèm file dùm mình. Lúc sáng post tìm ko ra chỗ đính kèm file :D
 12. MinhThe New Member

  Số bài viết: 167
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0

Chia sẻ trang này