1. THÔNG BÁO TUYỂN ADMIN DIỄN ĐÀN 2013
  Tìm kiếm nhà trọ - Ở ghép
  THÔNG BÁO BÁN ÁO SPKT.NET CHO THÀNH VIÊN DIỄN ĐÀN


  HÃY TÌM KIẾM Ở ĐÂY TRƯỚC KHI ĐẶT CÂU HỎI
  {xen:phrase loading}

Bài tập 4 trang 110 sách lập trình C++ hướng đối tượng của Thầy Hiển

Thảo luận trong 'C/C++' bắt đầu bởi small ant, 26 Tháng ba 2010.

 1. small ant Well-Known Member

  Số bài viết: 2,827
  Đã được thích: 88
  Điểm thành tích: 48
  Giới tính: Nữ
  #include<iostream.h>
  #include<conio.h>
  #include<stdio.h>
  class sach
  {
  protected :
  char tensach[100],tg[50];
  int strang, gia;
  public:
  void nhapsach()
  {
  cout<<"\n Nhap ten sach: "; gets(tensach);
  cout<<"\n Nhap ten tac gia: "; gets(tg);
  cout<<"\n So trang: "; cin>>strang;
  cout<<"\n Gia ban: "; cin>>gia;
  }
  void htsach()
  {
  cout<<"\n ten sach: "<<tensach<<endl;
  cout<<"\n Tac gia: "<<tg<<endl;
  cout<<"\n So trang: "<<strang<<endl;
  cout<<"\n Gia ban: "<<gia<<endl;
  }
  };
  class bia : public sach
  {
  char ma[10];
  int tienve;
  public:
  void nhapbia()
  {
  nhapsach();
  cout<<"\n Nhap ma hinh anh: "; gets(ma);
  cout<<"\n Nhap tien ve: "; cin>>tienve;
  }
  void htbia()
  {
  htsach();
  cout<<"\n Ma hinh anh: "<<ma<<endl;
  cout<<"\n Tien ve: "<<tienve<<endl;
  }
  };
  class hoasi
  {
  protected :
  char hoten[50],dc[50];

  public:
  void nhaphs()
  {
  cout<<"\n Nhap ten hoa si: "; gets(hoten);
  cout<<"\n Nhap dia chi: "; gets(dc);
  }

  void hths()
  {
  cout<<"\n Ten Hoa Si: "<<hoten<<endl;
  cout<<"\n Dia chi: "<<dc<<endl;
  }
  };
  class sachvebia : public bia, public hoasi
  {
  public:
  void nhapsachvebia()
  {
  nhapbia();
  nhaphs();
  }
  void htsachvebia()
  {
  htbia();
  hths();
  }
  };
  void main()
  {
  sachvebia vb[100]; //sach co ve bia
  sach kb[100];//sach khong co bia
  int i,n;
  cout<<"\n \n NHAP THONG TIN CHO SACH CO VE BIA";
  cout<<"\n Nhap so luong sach: "; cin>>n;
  for(i=1;i<=n;i++)
  vb.nhapsachvebia();
  cout<<"\n NHAP THONG TIN CHO SACH CO KHONG VE BIA";
  cout<<"\n Nhap so luong sach "; cin>>n;
  for(i=0;i<=n;i++)
  kb.nhapsach();
  cout<<"\n \n SACH CO VE BIA";

  for(i=1;i<=n;i++)
  {
  vb.htsachvebia();
  };
  cout<<"\n SACH CO KHONG VE BIA";
  for(i=1;i<=n;i++)
  {
  vb.htsach();
  };
  getch();

  }

Chia sẻ trang này