1. THÔNG BÁO TUYỂN ADMIN DIỄN ĐÀN 2013
  Tìm kiếm nhà trọ - Ở ghép
  THÔNG BÁO BÁN ÁO SPKT.NET CHO THÀNH VIÊN DIỄN ĐÀN


  HÃY TÌM KIẾM Ở ĐÂY TRƯỚC KHI ĐẶT CÂU HỎI
  {xen:phrase loading}

Bài tập 5 trang 110 sách lập trình C++ hướng đối tượng của Thầy Hiển

Thảo luận trong 'C/C++' bắt đầu bởi small ant, 26 Tháng ba 2010.

 1. small ant Well-Known Member

  Số bài viết: 2,827
  Đã được thích: 88
  Điểm thành tích: 48
  Giới tính: Nữ
  #include<iostream.h>
  #include<conio.h>
  #include<stdio.h>
  class hvuong
  {
  protected :
  int cd1;//chieu dai canh thu 1
  float dt,cv;
  public:
  void nhaphv()
  {
  cout<<"\n Nhap do dai canh 1: "; cin>>cd1;
  }
  void htkq()
  {
  dientichhv();
  chuvihv();
  cout<<"\n Dien tich : "<<dt<<endl;
  cout<<"\n Chu Vi: "<<cv<<endl;
  }
  void dientichhv()
  {
  dt=cd1*cd1;
  }
  void chuvihv()
  {
  cv=4*cd1;
  }
  };
  class chunhat : public hvuong
  {
  int cd2;//chieu dai canh thu 2
  public :
  void nhapcn()
  {
  nhaphv();
  cout<<"\n Nhap do dai canh 2: "; cin>>cd2;
  }
  void dientichcn()
  {
  dt=cd1*cd2;
  }
  void chuvicn()
  {
  cv=(cd1+cd2)*2;
  }
  void htcn()
  {
  dientichcn();
  chuvicn();
  cout<<"\n Dien tich : "<<dt<<endl;
  cout<<"\n Chu Vi: "<<cv<<endl;
  }
  };
  void main(void)
  {
  chunhat cnh;
  hvuong hvu;
  int chon;
  cout<<"\n NHAP DU LIEU DE TINH CHU VI, DIEN TICH HINH VUONG";
  hvu.nhaphv();
  hvu.htkq();

  cout<<"\n NHAP DU LIEU DE TINH CHU VI, DIEN TICH HINH CHU NHAT ";
  cnh.nhapcn();
  cnh.htcn();

  cout<<"\n KIEN_KN";
  getch();

  }

  Các file đính kèm:

 2. small ant Well-Known Member

  Số bài viết: 2,827
  Đã được thích: 88
  Điểm thành tích: 48
  Giới tính: Nữ

Chia sẻ trang này