1. THÔNG BÁO TUYỂN ADMIN DIỄN ĐÀN 2013
  Tìm kiếm nhà trọ - Ở ghép
  THÔNG BÁO BÁN ÁO SPKT.NET CHO THÀNH VIÊN DIỄN ĐÀN


  HÃY TÌM KIẾM Ở ĐÂY TRƯỚC KHI ĐẶT CÂU HỎI
  {xen:phrase loading}

Bài tập Subnet - chia mạng con

Thảo luận trong 'Mạng máy tính-Viễn thông' bắt đầu bởi small ant, 8 Tháng năm 2011.

 1. small ant Well-Known Member

  Số bài viết: 2,827
  Đã được thích: 88
  Điểm thành tích: 48
  Giới tính: Nữ
  Mình có một số bài tập về Subnet. Mình tự giải và trình bày. Không biết có đúng không.Xin post lên đây, mọi người đọc và góp ý đúng sai như thế nào nhé.

  Bài 1. Cho biết địa chỉ broadcast của subnet 131.18.7.0/255.255.255.0


  - Đây là địa chỉ lớp B, nhưng do subnet mask l 255.255.255.0 do vậy dùng 3 octet đầu làm địa chỉ Net, octet cuối làm địa chỉ Host. Mặt khác địa chỉ Broadcast là địa chỉ quảng bá, tức là lấy địa chỉ mạng gộp với địa chỉ Host bật hết là 1. Do vậy ta có địa chỉ Broadcast của địa chỉ đã cho là: 131.18.7.255


  Bài 2. Cho địa chỉ mạng: 203.162.100.0 / 255.255.255.0. Chia địa chỉ trên thành 5 subnet hợp lệ. Ghi ra 5 subnet đó và số host tối đa của một subnet.


  - Đây là địa chỉ lớp C, như vậy 3 octet đầu là địa chỉ mạng, octet cuối làm địa chỉ Host. Muốn chia subnet cho địa chỉ này mượn một số bit của octet 4 làm địa chỉ mạng. Số bit mượn là: n thì số mạng con có thể là: 2n-2 . Do yêu cầu là 5 mạng con hợp lệ, nên chọn n=3 bit .

  - Lúc đó địa chỉ mạng con có thể viết hỗn hợp là:

  203.162.100|001 00000

  203.162.100|010 00000

  203.162.100|011 00000

  203.162.100|100 00000

  203.162.100|101 00000

  Hay chính xác là:

  203.162.100.32

  203.162.100.64

  203.162.100.96

  203.162.100.128

  203.162.100.160

  - Số host tối đa của một subnet là: 25-2=30

  Ví dụ địa chỉ mạng con: 203.162.100.32 thì số host đánh trên mạng này là:

  203.162.100.1
  203.162.100.2
  .
  203.162.100.31


  Bài 3. Có các địa chỉ IP:
  203.162.4.15/255.255.255.240
  203.162.4.25/255.255.255.240
  203.162.4.26/255.255.255.240
  203.162.4.125/255.255.255.240
  203.162.4.215/255.255.255.240
  203.162.4.205/255.255.255.240
  203.162.4.65/255.255.255.240
  203.162.4.85/255.255.255.240

  Sắp xếp các địa chỉ theo từng Subnet

  - Trước tiên đây là địa chỉ lớp C, có subnet mask l 255.255.255.240. Nói cách khác là mượn 4 bit từ octet cuối làm địa chỉ mạng con. Do vậy, địa chỉ các mạng con viết hỗn hợp là:

  203.162.4|0001 0000
  203.162.4|0010 0000
  203.162.4|0011 0000
  203.162.4|0100 0000
  203.162.4|0101 0000
  203.162.4|0110 0000
  203.162.4|0111 0000
  203.162.4|1000 0000
  203.162.4|1001 0000
  203.162.4|1010 0000
  203.162.4|1011 0000
  203.162.4|1100 0000
  203.162.4|1101 0000
  203.162.4|1110 0000


  Cụ thể là:

  203.162.4.16 chứa 203.162.4.15/255.255.255.240

  203.162.4.32 chứa: 203.162.4.25/255.255.255.240
  203.162.4.26/255.255.255.240

  203.162.4.48 Không chứa host nào

  203.162.4.64 Không chứa host nào trong danh sách

  203.162.4.80, Chứa 203.162.4.65/255.255.255.240
  203.162.4.85/255.255.255.240

  203.162.4.96

  203.162.4.112 , Chứa: 203.162.4.205/255.255.255.240
  203.162.4.125/255.255.255.240

  203.162.4.128
  203.162.4.144
  203.162.4.160
  203.162.4.176

  203.162.4.192, Chứa 203.162.4.205/255.255.255.240

  203.162.4.208, Chứa 203.162.4.215/255.255.255.240

  203.162.4.224


  Bài 4: Cho địa chỉ IP = 131.32.21.20/255.255.255.0
  Hãy tìm: - Chỉ số mạng con
  - Chỉ số my chủ
  - Địa chỉ Broadcast

  Trả lời:

  a) Đây là địa chỉ lớp B: 2 octet làm NetID, 2 Octet lm HostID. Mặt khác SubnetMask là 255.255.255.0 do vậy octet thứ ba là chỉ số mạng con. Như vậy chỉ số mạng con là 21. Hay nói cách khác địa chỉ mạng con là: 131.32.21.0

  b) Với mạng con 131.32.21.0 th Octet cuối là địa chỉ máy chủ. Do vậy chỉ số 20 sẽ là chỉ số của máy chủ.

  c) Địa chỉ Broadcast là địa chỉ của NetID kết hợp với địa chỉ HostID với các bit của HostID bật thành 1. Do vậy địa chỉ HostID là: 131.32.21.255


  Bài 5: Cho địa chỉ IP: 192.55.12.120/255.255.255.240
  Hãy àim: - Chỉ số mạng con
  - Chỉ số máy chủ
  - Địa chỉ Broadcast

  Giải:

  a) Địa chỉ IP và SubnetMask có thể biểu diễn thành như sau:

  IP 1100 0000 0011 0111 0000 1100 0111 1000

  SubnetMask 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 0000


  Do đây là địa chỉ lớp C, do vậy 3 Octet đầu làm NetID, Octet cuối làm HostID. Căn cứ vào SubnetMask biểu diễn ở trên ta thấy đã mượn 4 bit ở HostID làm địa chỉ mạng con. Như vậy địa chỉ mạng con sẽ là:
  1100 0000 0011 0111 0000 1100 0111 0000
  Hay 192.55.12.112

  b) Chỉ số máy chủ trong mạng con này sẽ là: 0.0.0.8

  Địa chỉ Broadcast sẽ l: 1100 0000 0011 0111 0000 1100 0111 1111
  Hay: 192.55.12.127


  Bài 6: Cho địa chỉ IP = 141.76.93.135/255.255.224.0
  Hãy tìm: - Chỉ số mạng con hay địa chỉ mạng con
  - Chỉ số máy chủ trên mạng con
  - Địa chỉ Broadcast tương ứng với mạng con

  Giải:

  a) Biến đổi địa chỉ IP thành nhị phân ta có:

  IP 1000 1101 0100 1100 0101 1101 1000 0111

  SubnetMask 1111 1111 1111 1111 1110 0000 0000 0000

  Đây là địa chỉ lớp B, dùng 2 octet làm NetID, 2 octet làm HostID. Căn cứ vào biểu diễn trên chúng ta thấy đã mượn 3 bit ở octet3 làm địa chỉ mạng con. Hay nói cách khác địa chỉ mạng con sẽ là:

  1000 1101 0100 1100 0100 0000 0000 0000

  Hay 174.76.64.0

  b) Địa chỉ Host trên mạng con sẽ là:

  0000 0000 0000 0000 0001 1101 1000 0111

  Hay 0.0.29.135

  c) Địa chỉ Broadcast l: (bật khu vực host thành 1)

  1000 1101 0100 1100 0101 1111 1111 1111
  Hay: 174.76.95.255


  Bài 7: SubnetMask của 184.231.138.239 là bao nhiêu nếu 9 bit đầu của địa chỉ HostID được dùng để phân mạng con.
  a/ 255.255.192.0
  b/ 255.255.255.128
  c/ 255.255.224.0
  d/ 255.255.255.192


  Đây là địa chỉ lớp B nên phương án (a),(c) là loại. Do mượn 9 bit làm NestID do đó Octet cuối sẽ mượn 1 bit. octet cuối của SubnetMask biểu diễn dạng nhị phân là: 10000000 Hay 128

  Vậy đáp án b là đáp án đúng.


  bài 8: Máy chủ nào trong các máy chủ sau phải sử dụng Router để liên lạc với máy 191.24.144.12 biết SubnetMask của máy này l 255.255.224.0

  a) 191.24.153.35

  b) 191.24.169.2

  c) 191.24.201.3

  d) 191.24.147.86


  Khi liên lạc trên hai đường mạng khác nhau thì mới cần đến Router hoặc Switch. Do vậy trong các địa chỉ trên thì những địa chỉ nào khác đường mạng với địa chỉ máy chủ đã cho sẽ cần đến Router khi liên lạc.


  - Biểu diễn địa chỉ Subnet Mask thành địa chỉ nhị phân ta có:

  1111 1111 1111 1111 1110 0000 0000 0000

  Như vậy đã mượn 3 bit từ Octet 3 làm NetID.

  => Số các đường mạng là:

  0000 0000 0

  0010 0000 32

  0100 0000 64

  0110 0000 96

  1000 0000 128

  1010 0000 160

  1100 0000 192

  1110 0000 224

  1/ cho địa chỉ 1 host 128.42.62.55/255.255.248.0 cho biết địa chỉ submet của host đó
  a/128.42.56.0 b/128.42.57.0 c/128.42.58.0 d/ 128.42.59.0

  Giải:
  - IP đề bài cho: 128.42.62.55 => class : B (mà class B thì có default subnet mask là: 255.255.0.0 = 16bit làm Net ID, 16bit làm Host ID) , nhưng đề bài lại cho subnet mask là: 255.255.248.0 = 21bit làm Net ID, 11 bit làm Host ID=> net ID mượn 5 bit của host ID.
  - Goi m là số bit còn lại của Host ID sau khi đã mượn : 8-5 = 3 bit
  - Số bước nhày là: 2^m = 2^3 = 8
  - Tính khoảng cách của bước nhảy: 8*x <= 62 <= 8*y (với x,y là số nguyên dương gần nhất có thể)
  => x=7 , y =8
  => 56 <= 62 <= 64
  - Vậy: Network IP address là: 128.42.56.0/21
  => câu a là đáp áp đúng


  2/ cho địa chỉ 1 host 128.42.62.55/255.255.252.0 cho biết địa chỉ submet của host đó
  a/128.42.62.0 b/128.42.57.0 c/128.42.58.0 d/ 128.42.60.0
  Giải:
  - Cách làm tương tự câu trên ta có: câu d là đáp án đúng nhất.

  3/ hãy chỉ ra địa chỉ ip nào thuộc subnet 197.52.60.16/255.255.255.252
  a/197.52.60.18 b/197.52.60.19 c/197.52.60.20 d/197.52.60.21
  Giải:
  - Đề bài cho: 197.52.60.16/255.255.255.252 -> Ta có thể viết: 197.52.60.16/30
  - Gọi m là số bit còn lại của Host ID sau khi đã bị mượn -> m = 2 bit.
  - Số Host lớn nhất trong subnet trên là: 2^2 - 2 = 2.
  - Số bước nhảy là: 2^2 = 4 .
  - Subnet IP: 197.52.60.16/30
  - Broadcast IP: 197.52.60.19
  - Range IP : 197.52.60.17 -> 197.52.60.18
  => đáp án câu a là đúng nhất.


  4/ cho đỉa chỉ 1 host 1.42.60.25/255.248.0.0 cho biết địa chỉ subnet của host đó
  a/1.42.0.0 b/1.38.0.0 c/1.36.0.0 d/1.40.0.0
  Giải:
  - Theo đề bài thì đã mượn 5 bit của Host ID làm Net ID.
  - Gọi m là số bit còn lại sau khi đã mượn trong Octet thứ 2 => m = 3 bit.
  - Số bước nhảy: 2^3 = 8 (hoặc lấy 256 - 248 = 8)
  - Tính khoảng cách dựa vào bước nhảy: 8.x <= 42 <= 8.y (Với x,y là số nguyên dương gần nhất có thể)
  => 40 <= 42 <= 48
  => Subnet là: 1.40.0.0
  => câu d là đáp án đúng nhất.


  5/ cho địa chỉ 1.40.0.0 là 1 subnet ID của lớp a , lấy 5 bit làm mạng con , cho biết địa chỉ 1 host thuộc mạng con đó
  a/1.49.60.42 b/1.48.60.41 c/1.47.60.40 d/1.46.60.43
  Giải:
  - Bước nhảy : 2 ^ 3 =8.
  - Tính khoảng cách dựa vào bước nhảy: 8.x <= 40 <= 8.y (Với x,y là số nguyên dương gần nhất có thể)
  40 <= 40 <= 48
  - Range IP: 1.40.0.1 -> 1.47.254.254
  => Có thể chọn: c/ hay d/ đều đúng.


  6/ cho địa chỉ 1.60.0.0 là 1 subnet ID của lớp a , lấy 6 bit làm mạng con , cho biết địa chỉ 1 host thuộc mạng con đó
  a/1.65.60.42 b/1.64.60.41 c/1.62.60.40 d/1.66.60.43
  Giải:
  - Bước nhảy: 2^2 = 4
  - Tính khoảng cách : 4.x <= 60 <= 4.y
  => 60 <= 60 <= 64
  - Range IP: 1.60.0.1 -> 1.63.254.254

  => đáp án đúng là: câu c.

  Bai 9: Cho địa chỉ IP và Subnet mask sau:
  - IP: 192.168.200.90
  - SM: 255.255.255.224
  Hãy xác định:
  a. Lớp của địa chỉ IP: 192.168.200.90 và SM: 255.255.255.224 thuộc lớp C
  b. Số mạng con mà Subnet mask phân chia
  c. Số máy tính cực đại có thể nối vào một mạng con

  Giải:
  a. Giải rồi.
  b. Gọi m là số bit còn lại của Host ID sau khi đã bị mượn: 5
  Số mạng con lớn nhất mà subnet mask phân chia là: 2^3 - 2 = 6.
  c. Số máy tính cực đại là: 2^5 - 2 = 30 host.
  Cái này nói thêm:
  - Subnet ID: 192.168.200.88/27
  - Broadcast ID: 192.168.200.95
  - Range IP: 192.168.200.89 -> 192.168.200.95


  Bài 10:
  Cho địa chỉ IP và Subnet mask sau:
  IP: 172.16.222.34
  SM: 255.255.224.0
  Hãy xác định:
  - Lớp của địa chỉ IP
  - Số mạng con mà Subnet mask phân chia
  Số máy tính cực đại có thể nối vào một mạng con
  Giải:
  - Lớp địa chỉ trên là A.
  - Số mạng con mà subnet phân chia: 2^3 - 2 = 6
  - Số máy tính cực đại có thể nối vào một mạng con là: 2^13 - 2 = 8190 host.
  Cái này nói thêm:
  - Subnet ID: 172.16.192.0/19
  - Broadcast ID: 192.168.223.255
  - Range IP: 172.16.192.1 -> 172.16.192.254
 2. ox_ngo New Member

  Số bài viết: 28
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 1
 3. hobibi Member

  Số bài viết: 136
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 16

Chia sẻ trang này