1. THÔNG BÁO TUYỂN ADMIN DIỄN ĐÀN 2013
  Tìm kiếm nhà trọ - Ở ghép
  THÔNG BÁO BÁN ÁO SPKT.NET CHO THÀNH VIÊN DIỄN ĐÀN


  HÃY TÌM KIẾM Ở ĐÂY TRƯỚC KHI ĐẶT CÂU HỎI
  {xen:phrase loading}

Bài tập Toán kinh tế - help!!

Thảo luận trong 'Kinh Tế - Quản Lý' bắt đầu bởi candle, 24 Tháng tư 2010.

 1. candle New Member

  Số bài viết: 213
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
  Mình có 1 số bài Toán kinh tế nhờ mọi người giải giúp mình . Cám ơn trước nha \:D/

  [FONT=&quot]1. Có 12 lọ thuốc trừ sâu được chia thành 6 nhóm (mỗi nhóm 2 lọ). Một nông dân chọn ngẫu nhiên 4 lọ để phun thuốc. Tính xác suất để:[/FONT]
  [FONT=&quot]a) [/FONT][FONT=&quot]4 lọ thuốc đó thuộc 2 nhóm[/FONT]
  [FONT=&quot]b) [/FONT][FONT=&quot]Trong 4 lọ thuốc đó chỉ có 2 lọ thuộc 1 nhóm[/FONT]
  [FONT=&quot]c) [/FONT][FONT=&quot]Không có 2 lọ nào thuộc cùng 1 nhóm[/FONT]
  [FONT=&quot]2. Một hộp có 9 viên bi giống nhau, trên đó lần lượt ghi các số tự nhiên từ 1-> 9. Từ hộp lấy ngẫu nhiên ra 3 viên bi.[/FONT]
  [FONT=&quot]a) tính xác suất sao cho 3 bi lấy ra đều là bi có số chẵn[/FONT]
  [FONT=&quot]b) tính xác suất sao cho 3 bi lấy ra đều là bi có số chẵn nếu biết rằng trong 3 bi lấy ra có ít nhất 1 bi chẵn[/FONT]
  [FONT=&quot]c) tính xác suất sao cho 3 bi lấy ra có bi mang số 8[/FONT]
  [FONT=&quot]d) tính xác suất sao cho 3 bi lấy ra có bi mang số 8 nếu biết rằng trong 3 bi lấy ra có 1 bi chẵn.[/FONT]
  [FONT=&quot]3. Bắn 5 viên đạn vào 1 mục tiêu. Xác suất trúng đích của 1 lần bắn như nhau và = 0.2. Muốn phá hủy mục tiêu phải có ít nhất 3 viên trúng mục tiêu. Tìm xác suất mục tiêu bị phá hủy.[/FONT]
  [FONT=&quot]4. Sản phẩm đc đóng thành hộp. Mỗi hộp có 10 sản phẩm trong đó có 7 sản phẩm loại A. Người mua hàng quy định cách kiểm tra như sau:[/FONT]
  [FONT=&quot]từ hộp lấy ngẫu nhiên 3 sản phẩm, nếu thấy cả 3 sản phẩm đều loại A thì nhận hộp đó. Nếu ngược lại thì loại hộp. Giả sử kiểm tra 100 hộp trong rất nhiều hộp. Tính xác suất để:[/FONT]
  [FONT=&quot]a) [/FONT][FONT=&quot]Có 25 hộp đc nhận.[/FONT]
  [FONT=&quot]b) [/FONT][FONT=&quot]Có không quá 30 hộp đc nhận[/FONT]
  [FONT=&quot]c) [/FONT][FONT=&quot]Phải kiểm tra ít nhất bao nhiêu hộp để xác suất có ít nhất 1 hộp đc nhận không nhỏ hơn 95%.[/FONT]
  [FONT=&quot]5. Tỉ lệ phế phẩm của nhà máy trước đây là 5%. Năm nay nhà máy áp dụng biện pháp cải tiến kĩ thuật mới. Để nghiên cứu tác dụng của biện pháp mới này, người ta lấy 1 mẫu gồm 800 sản phẩm thì thấy có 24 phế phẩm.[/FONT]
  [FONT=&quot]a) [/FONT][FONT=&quot]Với mức ý nghĩa a = 0,01. Bạn hãy cho kết luận của biện pháp cải tiến trên.[/FONT]
  [FONT=&quot]b) [/FONT][FONT=&quot]Nếu nhà máy báo cáo tỉ lệ phế phẩm sau khi cải tiến là 2 % với độ tin cậy 95% thì có chấp nhận đc ko? [/FONT]

  p/s: còn nữa, mình sẽ post sau
 2. xau-nhung-ma-bit-phan-dau New Member

  Số bài viết: 4
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
  hix.potay. cái đó mà gọi là toán kinh tế thì nói chó là mèo cũng hok sai!
  Nếu mun bit toán kinh tế là j thì xem thử cái này là j đi nhá.

  Quan saùt veà thu nhaäp (X-ngaøn ñoàng/ngaøy) vaø chi tieâu (Y- ngaøn ñoàng/ngaøy) cuûa 12 ngöôøi, ngöôøi ta thu ñöôïc caùc soá lieäu sau:
  X:33-35-37-40-42-44-45-47-49-51-54-55
  Y:29-30-32-35-40-42-43-46-48-49-50-52

  a) Laäp moâ hình hoài quy tuyeán tính maãu vaø neâu yù nghóa cuûa caùc heä soá hoài quy tìm ñöôïc.
  b) Tính heä soá xaùc ñònh moâ hình vaø giaûi thích yù nghóa.
  c) Tìm khoaûng tin caäy cuûa caùc heä soá hoài quy toång theå vôùi ñoä tin caäy 95% vaø giaûi thích yù nghóa.
  d) Tìm khoaûng öôùc löôïng cho giaù trò trung bình cuûa Y khi (ngaøn ñoàng/ngaøy), vôùi ñoä tin caäy 95%. Giaûi thích keát quaû.
  Tìm khoaûng öôùc löôïng cho giaù trò cuûa Y khi (ngaøn ñoàng/ngaøy), vôùi ñoä tin caäy 95%. Giaûi thích keát quaû.
 3. candle New Member

  Số bài viết: 213
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
  Bạn đã đọc hết đề chưa mà nói vậy
  ---> [FONT=&quot]5. Tỉ lệ phế phẩm của nhà máy trước đây là 5%. Năm nay nhà máy áp dụng biện pháp cải tiến kĩ thuật mới. Để nghiên cứu tác dụng của biện pháp mới này, người ta lấy 1 mẫu gồm 800 sản phẩm thì thấy có 24 phế phẩm.[/FONT]
  [FONT=&quot]a) [/FONT][FONT=&quot]Với mức ý nghĩa a = 0,01. Bạn hãy cho kết luận của biện pháp cải tiến trên.[/FONT]
  [FONT=&quot]b) [/FONT][FONT=&quot]Nếu nhà máy báo cáo tỉ lệ phế phẩm sau khi cải tiến là 2 % với độ tin cậy 95% thì có chấp nhận đc ko?
  Chả thấy ai giải dùm gì cả, mình ko post thêm nữa
  Lần nào cũng thế và lần nào cũng vậy :-<

  [/FONT]

Chia sẻ trang này