1. THÔNG BÁO TUYỂN ADMIN DIỄN ĐÀN 2013
  Tìm kiếm nhà trọ - Ở ghép
  THÔNG BÁO BÁN ÁO SPKT.NET CHO THÀNH VIÊN DIỄN ĐÀN


  HÃY TÌM KIẾM Ở ĐÂY TRƯỚC KHI ĐẶT CÂU HỎI
  {xen:phrase loading}

Báo cáo thực tập tốt nghiệp chuyên ngành kế toán

Thảo luận trong 'Địa điểm du lịch' bắt đầu bởi tinmoi119, 4 Tháng một 2012.

 1. tinmoi119 New Member

  Số bài viết: 5
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
  Báo cáo thực tập tốt nghiệp chuyên ngành kế toán


  MỤC LỤC
  LỜI MỞ ĐẦU 3
  DANH MỤC VIẾT TẮT 4
  DANH MỤC BẢNG BIỂU 5
  PHẦN I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN MAY HƯNG YÊN 6
  1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty cổ phần may Hưng Yên 6
  1.1.1. Tên, quy mô và địa chỉ của Công ty Cổ phần May Hưng Yên 6
  1.1.2. Quá trình hình thành và phát triển 6
  1.2. Chức năng, nhiệm vụ chính, quyền hạn 8
  1.2.1. Chức năng nhiệm vụ 8
  1.2.2. Ngành nghề kinh doanh: 9
  1.3. Đặc điểm về sản xuất 9
  1.3.1 Cơ cấu tổ chức sản xuất 9
  1.3.2. Năng lực sản xuất và cơ cấu sản phẩm 10
  1.3.3. Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm 10
  1.4. Đặc điểm cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp 12
  1.4.1. Cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp 12
  1.4.2. Cơ cấu tổ chức quản lý 13
  1.5. Đặc điểm về nguồn nhân lực của công ty 16
  1.5.1 Quy mô lao động: 16
  1.5.2. Công tác tổ chức đào tạo nguồn nhân lực 16
  1.5.3. Công tác chăm lo đời sống cho công nhân 17
  1.6. Đặc điểm về thị trường tiêu thụ 17
  1.7. Tình hình hoạt động kinh doanh 17
  PHẦN II: GIỚI THIỆU VỀ BỘ MÁY KẾ TOÁN CÔNG TY CỔ PHẦN MAY HƯNG YÊN 19
  2.1. Giới thiệu chung về chuẩn mực kế toán và các chính sách kế toán áp dụng tại công ty cổ phần may Hưng Yên 19
  2.2. Tổ chức bộ máy kế toán tại công ty Cổ phần may Hưng Yên 20
  2.3. Đặc điểm tổ chức bộ sổ kế toán 24
  2.4. Đặc điểm về chứng từ kế toán được sử dụng 26
  2.5. Đặc điểm về sử dụng tài khoản kế toán 26
  PHẦN III: ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ VÀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU, CÔNG CỤ DỤNG CỤ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY HƯNG YÊN 28
  Báo cáo thực tập tốt nghiệp
  4.1. Những thuận lợi và khó khăn chung 28
  4.1.1. Thuận lợi 28
  4.1.2. Khó khăn 29
  4.2. Đánh giá khái quát về công tác quản trị 29
  4.2.1. Về cơ cấu bộ máy quản lý 29
  4.2.2. Về phát triển thị trường 30
  4.3. Đánh giá về bộ máy Kế toán 31
  4.3.1. Về cơ cấu tổ chức bộ máy Kế toán 31
  4.3.2. Về hình thức sổ 31
  4.3.3. Về phân công lao động kế toán. 32
  4.3.4 Về trang thiết bị 32
  4.4. Đánh giá về công tác kế toán NVL, CCDC 33
  4.4.1. Ưu điểm 33
  4.4.2. Nhược điểm 36
  Báo cáo thực tập tốt nghiệp
  PHẦN V: ĐỊNH HƯỚNG ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP 39
  5.1. Lý do chon đề tài 39
  5.2. Vấn đề cần giải quyết 39
  5.3. Phương hướng giải quyết 39
  KẾT LUẬN 40
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 41
  PHỤ LỤC 42
  Dowload

Chia sẻ trang này