1. THÔNG BÁO TUYỂN ADMIN DIỄN ĐÀN 2013
  Tìm kiếm nhà trọ - Ở ghép
  THÔNG BÁO BÁN ÁO SPKT.NET CHO THÀNH VIÊN DIỄN ĐÀN


  HÃY TÌM KIẾM Ở ĐÂY TRƯỚC KHI ĐẶT CÂU HỎI
  {xen:phrase loading}

BÁO CÁO VDK GIỮA KÌ

Thảo luận trong 'Báo cáo giửa kỳ' bắt đầu bởi duytien, 25 Tháng mười 2008.

 1. kechandoi14 Guest

  Số bài viết: 0
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
  -Họ tên sinh viên: HUỲNH NHẬT TÂN
  -MSSV: 05111086
  -Lớp : 051111
  -Email : nhattan67@gmail.com
  -Điện thoại: 0909 126 765
  XIN LỖI THẦY, TẠI CANH LỀ BÊN WORD NÊN BÀI POST CỦA EM CÓ TRỤC TRẶC , THÀNH THẬT XIN LỖI THẦY !
 2. tuonglaipy New Member

  Số bài viết: 31
  Đã được thích: 1
  Điểm thành tích: 0
  -Họ tên sinh viên: PHẠM TẤN ĐẠT
  -MSSV: 05112013
  -Email: TUONGLAIPY@YAHOO.COM
  -Điện thoại: 0989.299.501

  1 -Tên đề tài thực hiện:
  Thiết kế và thi công mạch thí nghiệm vi điều khiển 8051 có modul công suất
  -Mô tả vấn tắt các yêu cầu cần giải quyết:
  • Thiết kế, thi công mạch thí nghiệm vi điều khiển họ philip

  • Tìm hiểu và ứng dụng dụng IC LMD18200

  • Viết tài liệu phổ biến kiến thức về IC LMD18200


  2-Phương án lựa chọn giải quyết trong đề tài.
  - Phương án giải quyết:

  3+4--Mạch in và nguyên lí.
  http://www.4shared.com/file/81083441/12cf2b15/code.html
  - Sơ đồ khối:
  http://s250.photobucket.com/albums/gg272/h...nt=sodokhoi.jpg

  5+6--Lưu đồ giải thuật: Code chương trình và đoạn phim ngắn mô tả về mô hình đã thi công khi đang hoạt động:
  Code : http://www.4shared.com/file/81083441/12cf2b15/code.html

  Video: http://www.4shared.com/file/81084137/2ff1e...tieng_0001.html

  Hình ảnh:

  7-Kết quả đạt được và phương hướng phát triển.
  Kết quả đạt được:
  • Thi công một mạch thí nghiệm hoàn chỉnh

  • Viết chương trình vi điều khiển điều khiển động cơ DC bằng IC cầu H LMD18200 và hiển thị ra LCD

  • Viết tài liệu phổ biến kiến thức về IC cầu H LMD18200 bằng tiếng viết

  Hướng phát triển:
  + Lập trình cho robocon2009

  + sử dụng để giao tiếp với máy tính qua phần mềm LABVIEW

  + Tối ưu mạch để cung cấp được mạch kit thí nghiệm giá rẽ cho sinh viên

  8- Các nguồn tài liệu có giá trị nhất trong khi làm đề tài :
  • Datasheet LMD18200

  • Datasheet P89V51RD2

  WWW.8052.com
 3. kechandoi14 Guest

  Số bài viết: 0
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
  A
  -Họ tên sinh viên: HUỲNH NHẬT TÂN
  -MSSV: 05111086
  -Lớp : 051111
  -Email : nhattan67@gmail.com
  -Điện thoại: 0909 126 765
  -TẤT CẢ CÁC TÀI LIỆU SỬ DỤNG LÀM ĐỀ TÀI ĐÃ ĐỰƠC POST Ở PHÍA SAU
  B -Tên đề tài thực hiện: ĐO TỐC ĐỘ ĐỘNG CƠ TỪ ENCODER 200rpm HIÊN THỊ RA LED 7 ĐOẠN SỬ DỤNG VI ĐIỀU KHIỂN AT89C52
  -Mô tả vấn tắt các yêu cầu cần giải quyết:

  + Đo tốc độ động cơ có gắn encoder loại 200rpm ,nguồn cấp 24 Vdc .
  + Giảm sai số đến mức thấp nhất theo khả năng của vi điều khiển AT 89C51 .
  + Kiểm tra lại kết quả đo sử dụng VOM điện tử .

  C -Các phương án có thể lựa chọn, ưu điểm của từng phương án:

  +cách 1: cho vào ngắt, ví dụ cho xảy ra 5 ngắt tính thời gian đó và tính vận tốc.
  +cách 2: cho xung vào timer ở chế độ counter, tính tốc độ sau khoảng thời gian.
  +cách 3: đo thời gian giữa hai cạnh xung và tính vận tốc.
  +cách 4: cho vào input capture để tính vận tốc.

  -Phương án lựa chọn giải quyết trong đề tài:

  +Cách 2: cho xung vào timer 0 ở chế độ counter, tính tốc độ sau khoảng thời gian được cố định trong timer 1


  D -Sơ đồ mạch nguyên lý:
  + Module led 7 doan :[IMG]
  ]

  +Module nguồn :[IMG]
  +Module vi điều khiển :[IMG]  -Sơ đồ mạch layout:

  + Module nguồn và vi điều khiển :
  [IMG]
  +Module led 7 doan :[IMG]  -MẠCH ĐÃ THI CÔNG:
  [IMG]
  [IMG]  E-Lưu đồ giải thuật:[IMG]

  -Code chương trình dạng text:
  ORG 0000h
  ;########§@@@@@ DO TOC DO DONG CO HIEN THI RA LED 7 DOAN @@@@@@ ###############

  macuaso0 equ 0c0h
  dem equ 55h
  chuky equ 57h
  bl equ 61h
  bh equ 69h
  layxung equ p3.4
  hangchucdonvi equ 13h
  hangngantram equ 14h
  hangchucngan equ 15h
  mov p0,#0c0h
  mov p2,#11111110b
  quet equ p2
  led7 equ p0
  setb layxung
  jb layxung,$
  jnb layxung,lucdau

  xoaydata16:
  clr c
  mov a,bl
  rlc a
  mov bl,a
  mov a,bh
  rlc a
  mov bh,a
  mov a,hangchucdonvi
  rlc a
  mov hangchucdonvi,a
  mov a,hangngantram
  rlc a
  mov hangngantram,a
  mov a,hangchucngan
  rlc a
  mov hangchucngan,a
  ret

  main:
  clr tf0
  clr tr0
  call hienthi8led
  lucdau:mov tmod,#00010101b
  mov th0,#00h
  mov tl0,#00h
  setb tr0
  setb p3.4
  mov dptr,#ma7doan
  lcall delay0.3s
  clr tf1
  clr tr1
  clr tr0
  clr tf0
  call tuhextobcd
  call giaima7doan
  call xoaso0
  ; call hienthi8led
  sjmp main
  ret

  ;;;;;;#############chuyen ma hex 16 bit thanh ma bcd#######################@@@@@@@@@@@@

  tuhextobcd:
  mov hangchucdonvi,#00h
  mov hangngantram,#00h
  mov hangchucngan,#00h
  mov bh,th0
  mov bl,tl0
  mov dem,#15
  tuhextobcda:;;;;;;;kiemtrahangdonvi

  call xoaydata16
  ;;;;;;;;;;;kiem tra don vi
  mov a,hangchucdonvi
  anl a,#0fh;;;;;;;;;;;xoa hang chuc
  cjne a,#5,$+3 ;;;;;;;;;;;;;nhay neu nho hon
  jc tuhextobcdb
  mov a,hangchucdonvi
  add a,#3
  mov hangchucdonvi,a
  ;;;;;;;;kiem tra hang chuc

  tuhextobcdb:
  mov a,hangchucdonvi
  anl a,#0f0h
  cjne a,#50h,$+3
  jc tuhextobcdc
  mov a,hangchucdonvi
  add a,#30h
  mov hangchucdonvi,a
  ;;;;;;;;kiemtrahangtram

  tuhextobcdc:
  mov a,hangngantram
  anl a,#0fh
  cjne a,#5,$+3
  jc tuhextobcdd
  mov a,hangngantram
  add a,#3
  mov hangngantram,a
  ;;;;;;;;;;kiem tra hang ngan

  tuhextobcdd:
  mov a,hangngantram
  anl a,#0f0h
  cjne a,#50h,$+3
  jc tuhextobcde
  mov a,hangngantram
  add a,#30h
  mov hangngantram,a

  tuhextobcde:
  djnz dem,tuhextobcda
  call xoaydata16
  ret

  ;;;;;;;;;;;;;chuyensobcd sangma 7 doan de dieu khien led sang
  giaima7doan:
  mov a,hangchucdonvi
  anl a,#0fh
  movc a,@a+dptr
  mov 27h,a


  mov a,hangchucdonvi
  anl a,#0f0h
  swap a
  movc a,@a+dptr
  mov 26h,a

  mov a,hangngantram
  anl a,#0fh
  movc a,@a+dptr
  mov 25h,a

  mov a,hangngantram
  anl a,#0f0h
  swap a
  movc a,@a+dptr
  mov 24h,a

  mov a,hangchucngan
  movc a,@a+dptr
  mov 23h,a
  ret

  ma7doan:
  db 0c0h,0f9h,0a4h,0b0h,99h,92h,82h,0f8h,80h,90h
  ret

  hienthi8led:
  hienthi:
  mov a,#11111110b
  mov r0,#27h
  ht1:
  mov led7,@r0
  mov quet,a
  mov quet,#0ffh
  dec r0
  rl a
  cjne r0,#22h,ht1
  ret  ;############chuongtrinh xoa so 0 vo nghia####################
  xoaso0:
  mov a,23h
  cjne a,#macuaso0,xoaso01
  mov 23h,#0ffh

  mov a,24h
  cjne a,#macuaso0,xoaso01
  mov 24h,#0ffh

  mov a,25h
  cjne a,#macuaso0,xoaso01
  mov 25h,#0ffh

  mov a,26h
  cjne a,#macuaso0,xoaso01
  mov 26h,#0ffh
  xoaso01:
  ret

  ;########delay lay mau va co hien thi ##################3
  delay0.3s:
  mov r6,#6
  lai1:mov tmod ,#00010101b
  mov th1,#03ch
  mov tl1,#0b0h
  setb tr1
  here: lcall hienthi8led
  jnb tf1,here
  clr tf1
  djnz r6,lai1
  ret

  end

  F -Kết quả đạt được:

  + HIỂN THỊ ĐỰƠC TỐC ĐỘ CỦA ĐỘNG CƠ TRÊN LED 7 ĐOẠN .
  + TỐC ĐỘ ĐỰƠC CẬP NHẬT SAU 0.3 S

  -Hạn chế của đề tài và phương hướng phát triển:
  +KHÔNG THỰC HIỆN MÔ PHỎNG TRÊN PROTUES ĐỰƠC.
  + HẠN CHẾ SAI SỐ CỦA PHÉP ĐO .
  + GIẢM THỜI GIAN CẬP NHẬT TỐC ĐỘ ĐỘNG CƠ .
  + ĐIỀU KHIỂN VÒNG KÍN ĐỘNG CƠ .
  + ĐO ĐỘNG CƠ KHÔNG TIẾP XÚC SỬ DỤNG TIA LAZER .

  G-CÁC TÀI LIỆU ĐÃ POST GỒM :
  + CÁC TÀI LIỆU ĐÃ THAM KHẢO , EBOOK +PDF , FILE VIDEO , POWER POINT ,CODE CHƯƠNG TRÌNH VIẾT BẰNG ASM , FILE MẠCH NGUYÊN LÝ VÀ MẠCH IN :  2.9 Các nguồn tài liệu khác :

  -CẤU TRÚC VÀ LẬP TRÌNH HỌ VI ĐIỀU KHIỂN 8051.
  -SÁCH TỐNG VĂN ON -HỌ VI ĐIỀU KHIỂN 8051 .
  - SÁCH NGUYỄN ĐÌNH PHÚ –VI ĐIỀU KHIỂN LÝ THUYẾT VÀ THỰC HÀNH .
  -ĐỒ ÁN CƠ ĐIỆN TỬ : THIẾT KẾ BỘ PID SỐ TRÊN AVR ĐIỀU KHIỂN TỐC ĐỘ -ĐỘNG CƠ DC ( NGUYỄN TRUNG HIẾU -HỒ NGỌC NAM) .

  +trang web đã tham khảo :
  www.microduyphi.com
  http://www.diendandientu.com
  http://www.dientuvietnam.net
  www.picvietnam.com
  http://electronics-4u-returns.com
  www.electricfencing4u.co.uk
  www.electronicdesign.com
  www.8051projects.info
  www.electronicsforu.com
  DOWN TOAN BỘ BÀI BÁO CÁO :
  http://www.mediafire.com/?sharekey=f3d1f38...621d66e282a0ee8
 4. nph87 Guest

  Số bài viết: 0
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
  <span style="font-family:Times New Roman">
  BÁO CÁO GIỮA KỲ VI ĐIỀU KHIỂN
  Họ tên : Nguyễn Phùng Hưng
  MSSV : 05104027
  Đề tài : Đồng hồ số hiển thị trên 6 led 7 đoạn
  Mô tả : Mạch gồm 2 phần : mạch kích led dùng vi điều khiển 89C51,mạch led 7 đoạn
  Đếm time băng timer của vi điều khiển
  Nút START,STOP đề bật ,tắt
  Nút MODE,UP,DOWN để chỉnh giờ
  Sơ đồ nguyên lý :</span>
  [IMG]
  [IMG]
  <span style="font-family:Times New Roman">Mô phỏng proteus:</span>
  [IMG]
  <span style="font-family:Times New Roman">Lưu đồ giải thuật:</span>

  [IMG]

  Code:
  <div class='quotetop'>QUOTE </div><div class='quotemain'>phim1 bit p3.0 ;mode
  phim2 bit p3.1 ;star/pause
  phim3 bit p3.2 ;stop
  phim4 bit p3.3 ;tang
  phim5 bit p3.4 ;giam
  org 0000h
  ljmp main
  EX0ISR:
  lcall layma ;call tang
  reti
  org 0013h
  EX1ISR:
  lcall layma ;call giam
  reti
  main:
  mov dptr,#700h
  jnb phim2,start ;bat dau
  sjmp main

  start: mov r0,#00h
  mov r6,#00h
  led6: mov r1,#00h
  led5: mov r2,#00h
  led4: mov r3,#00h
  led3: mov r4,#00h
  led2: mov r5,#00h
  led1: call layma
  call hienthi

  kiemtra: ;kiem tra nut bam
  jnb phim3,nhay1
  jnb phim2,nhay2
  jnb phim1,nhay3
  mov r7,#20
  lcall del0
  inc r5 ;giay
  cjne r5,#10,led1
  inc r4 ;chuc giay
  cjne r4,#6,led2
  phut:
  inc r3 ;phut
  cjne r3,#10,led3
  inc r2 ;chuc phut
  cjne r2,#6,led4
  sjmp test
  gio:
  inc r1 ;gio
  cjne r1,#10,led5
  inc r0 ;chuc gio
  cjne r0,#3,led6

  ret
  test: inc r6
  cjne r6,#24,gio
  sjmp start

  nhay1: ljmp stop ;nhay toi stop
  nhay2: ljmp pause ;nhay toi pause
  nhay3: ljmp mode ;nhay toi mode
  layma:
  mov 59h,#10
  mov a,r0 ;led1
  movc a,@a+dptr
  mov 40h,a
  mov a,r1 ;led2
  movc a,@a+dptr
  mov 41h,a
  mov a,r2 ;led3
  movc a,@a+dptr
  mov 42h,a
  mov a,r3 ;led4
  movc a,@a+dptr
  mov 43h,a
  mov a,r4 ;led5
  movc a,@a+dptr
  mov 44h,a
  mov a,r5 ;led6
  movc a,@a+dptr
  mov 45h,a
  ret

  hienthi:
  mov p0,45h
  mov p1,#1
  lcall delay
  mov p1,#00h
  mov p0,44h
  mov p1,#2
  lcall delay

  mov p1,#00h
  mov p0,43h
  mov p1,#4
  lcall delay
  mov p1,#00h
  mov p0,42h
  mov p1,#8
  lcall delay

  mov p1,#00h
  mov p0,41h
  mov p1,#16
  lcall delay
  mov p1,#00h
  mov p0,40h
  mov p1,#32
  lcall delay
  mov p1,#00h
  djnz 59h,hienthi
  ret

  stop: ;nhan phim 3 (stop)
  jnb phim2,nhayve
  acall layma
  jnb phim2,nhayve
  acall hienthi
  jnb phim2,nhayve
  sjmp stop
  ret
  nhayve: ljmp start
  ret

  pause: call chongdoi1 ;nhan phim 2 (pause)
  sjmp pause1
  pause1: acall layma
  acall hienthi
  jnb phim2,nhayve2
  jnb phim3,stop
  sjmp pause1
  ret
  nhayve2: call chongdoi1
  ljmp led1
  ret
  chongdoi1:
  mov 67h,#5
  djnz 67h,$
  nha1:
  mov 67h,#5
  jnb phim2,nha1
  ret

  hienthi12:
  mov p1,#00h
  mov p0,45h
  mov p1,#1
  lcall delay
  mov p1,#00h
  mov p0,44h
  mov p1,#2
  lcall delay
  ret
  hienthi34:
  mov p1,#00h
  mov p0,43h
  mov p1,#4
  lcall delay
  mov p1,#00h
  mov p0,42h
  mov p1,#8
  lcall delay
  ret
  hienthi56:
  mov p1,#00h
  mov p0,41h
  mov p1,#16
  lcall delay
  mov p1,#00h
  mov p0,40h
  mov p1,#32
  lcall delay
  mov p1,#00h
  ret
  nhaytang1: ljmp tang1
  nhaygiam1: ljmp giam1
  nhaytang2: ljmp tang2
  nhaygiam2: ljmp giam2
  nhaytang3: ljmp tang3
  nhaygiam3: ljmp giam3

  mode: call chongdoi
  inc r7
  back1: call hienthi12
  jnb phim4,nhaytang1
  jnb phim5,nhaygiam1
  jnb phim1,set1
  sjmp back1
  set1: call chongdoi
  inc r7
  back2: call hienthi34
  jnb phim4,nhaytang2
  jnb phim5,nhaygiam2
  jnb phim1,set2
  sjmp back2
  set2: call chongdoi
  inc r7
  back3: call hienthi56
  jnb phim4,nhaytang3
  jnb phim5,nhaygiam3
  jnb phim1,tieptuc
  sjmp back3

  tieptuc:call chongdoi
  mov r7,#00h
  ljmp led1

  chongdoi:mov 67h,#1
  djnz 67h,$
  nha: mov 67h,#1
  jnb phim1,nha
  ret

  tang1: call chongdoitang
  tang11: inc r5
  call layma
  cjne r5,#10,nhayveb1
  mov r5,#0
  inc r4
  call layma
  cjne r4,#6,nhayveb1
  mov r5,#0
  mov r4,#0
  call layma
  ljmp back1
  giam1: call chongdoigiam
  giam11: dec r5
  call layma
  cjne r5,#-1,nhayveb1
  mov r5,#9
  dec r4
  call layma
  cjne r4,#-1,nhayveb1
  mov r5,#9
  mov r4,#5
  call layma
  ljmp back1
  nhayveb1: ljmp back1
  tang2: call chongdoitang
  tang22: inc r3
  call layma
  cjne r3,#10,nhayveb2
  mov r3,#0
  inc r2
  call layma
  cjne r2,#6,nhayveb2
  mov r3,#0
  mov r2,#0
  call layma
  ljmp back2
  giam2: call chongdoigiam
  giam22: dec r3
  call layma
  cjne r3,#-1,nhayveb2
  mov r3,#9
  dec r2
  call layma
  cjne r2,#-1,nhayveb2
  mov r3,#9
  mov r2,#5
  call layma
  ljmp back2
  nhayveb2: ljmp back2
  tang3: call chongdoitang
  tang33: inc r1
  call layma
  cjne r1,#10,nhayveb3
  mov r1,#0
  inc r0
  call layma
  cjne r1,#3,nhayveb3
  mov r1,#0
  mov r0,#0
  call layma
  ljmp back3
  giam3: call chongdoigiam
  giam33: dec r1
  call layma
  cjne r1,#-1,nhayveb3
  mov r1,#9
  dec r0
  call layma
  cjne r0,#-1,nhayveb3
  mov r1,#3
  mov r0,#2
  call layma
  ljmp back3

  nhayveb3: ljmp back3
  chongdoitang:
  mov 67h,#1
  djnz 67h,$
  nhatang: mov 67h,#1
  jnb phim4,nhatang
  ret
  chongdoigiam:
  mov 67h,#1
  djnz 67h,$
  nhagiam: mov 67h,#1
  jnb phim5,nhagiam
  ret
  delay: mov r7,#1
  del0: mov th0,03ch
  mov tl0,0b0h
  setb tr0
  jnb tf0,$
  clr tr0
  clr tf0
  djnz r7,del0
  ret

  delay1: mov 65h,#0dah
  del:mov 66h,#0d0h
  djnz 66h,$
  djnz 65h,del
  ret
  org 700h
  ma7doan: db 0c0h,0f9h,0a4h,0b0h,99h,92h,82h,0f8h,80h,90h
  end[/b][/quote]
  <span style="font-family:Times New Roman">Hình ảnh mạch </span>
  [IMG]
 5. trantansi Guest

  Số bài viết: 0
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
  Họ và tên: Trần Tấn Sĩ
  MSSV: 05111081
  Email: trtansi@yahoo.com.vn

  Đề tài:
  <span style="font-size:24pt;line-height:100%">Mã hóa tín hiệu Remode SONY để điều khiển quạt</span>

  Sơ đồ nguyên lý:
  [IMG]
  Layout:
  [IMG]

  Link tổng hợp gồm:
  + Sơ đồ nguyên lý và mạch in
  + Báo cáo Power point
  + Phim minh họa
  Link tổng hợp

  Thanks [IMG] [IMG]
 6. vuong49ctu New Member

  Số bài viết: 5
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 1
  Sao hỏng có link nào down được vậy anh!!!Em cũn đang làm đò án thấy báo cáo của anh thích ghê!!!Anh có thể cho em xin chuơng trình được không mail của em:quocvuong49ckcdntu@gmail.com.Cảm ơn anh nhiều!!!:surrenders:
 7. vuong49ctu New Member

  Số bài viết: 5
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 1
  Em thấy đề tài làm khóa điện tử dùng matran phím va LCD rât hay,em định dùng LCD20x2 đường dữ liệu 4bit ,ATmega32,lập trình =CodevisionAVr,anh chị nào làm rồi có kinh nghiệm hướng dẫn em với,em cảm ơn nhiều !!!
 8. cong quyen New Member

  Số bài viết: 3
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
  Bạn Trần Tấn Sỹ Up...bài mà không có code đi cùng thì ai muốn làm thi bó tay thôi.bạn Up...code lên diễn đàn đi
 9. doanthanhnhu New Member

  Số bài viết: 3
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
  ban oi gui cho minh bao cao dieu khien 2 led ma tran duoc k?mail minh ne :doanthanhnhutg1989@yahoo.com.vn.cam on ban rat nhieu .minh dang rat can
 10. doanthanhnhu New Member

  Số bài viết: 3
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
 11. trqdung200689 New Member

  Số bài viết: 1
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
  ai có sơ đồ nguyên lý, sơ đồ mạch in, và fine chương trình Asm đồng hồ số hiển thị giờ - phút - giây dùng 89C51 ko cho mình với
 12. nnngoc New Member

  Số bài viết: 1
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
 13. thanhthai New Member

  Số bài viết: 1
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
  các tài liệu rất hay nhưng link hỏng hết rồi. Các bạn làm ơn up lại cho mình tham khảo với.Thanks rất nhiều.
 14. tqn1987 New Member

  Số bài viết: 1
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
 15. levuongdt New Member

  Số bài viết: 4
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
 16. phamvande New Member

  Số bài viết: 3
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
 17. phuceltn New Member

  Số bài viết: 3
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
 18. sanh50ddtpro New Member

  Số bài viết: 4
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
  anh Phan Van Khanh ơi !
  em vào diễn đàn thấy thích mạch của anh lắm (muốn tết này làm cái đem về nhà chơi) vì mới học nên chưa rành lắm .anh có thể cho em mạch in mà anh gắn chữ happy new year được không anh.vì em nhìn vào cái mạch mà có 32 bóng đèn đấy em k hiểu nè.thank you anh nha.mail của em nè sanh50ddtpro@gmail.com
 19. lovestorry84 New Member

  Số bài viết: 1
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
  http://www.esnips.com/doc/785e1d4d-7e83-45...5b/chuong-trinh
  hình như cái đường link này không vào được đấy sao đại ca ơi và đại ca có thể cho em xin cái code được không. Em rất cần cái code của đại ca. Mong đại ca giúp đỡ

  Em không tài nào tải được code mà anh đã cho đường link mong đại ca hướng dẫn cho em xin cái code để làm đồ án. Rất mong đại ca giúp đỡ
 20. sanh50ddtpro New Member

  Số bài viết: 4
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
  BAO CAO VI DIEU KHIEN GIUA KI!!!
  Ho va ten: Phan Van Khanh
  MSSV:05111049
  Lop:051112B
  Email:phanvkhanh85@yahoo.com
  Di dong:0972333549
  De tai:MACH QUANG BAO "HAPPY NEW YEAR"
  So do mach quang bao
  [IMG][IMG][IMG]

  anh cho em mạch chữ được không anh đọc mấy bản vẽ không biết làm sao nè huhuhu
 21. xuantinh New Member

  Số bài viết: 1
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
 22. phuceltn New Member

  Số bài viết: 3
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
 23. caovanlam New Member

  Số bài viết: 2
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 1
 24. hasegi New Member

  Số bài viết: 2
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 1
 25. croket_2512 Moderator

  Số bài viết: 2,190
  Đã được thích: 18
  Điểm thành tích: 38
  Giới tính: Nam
 26. nghiabkdn New Member

  Số bài viết: 7
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 1
 27. kythuatmayhan New Member

  Số bài viết: 1
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
  các bác ơi ! sao em ko dow đc vậy, vô trang các bác cho chỉ toàn thấy notfoud.mấy bác có thể gửi cho em đc ko? mail của em là : canhmayhan@gmail gửi xong thì alo hoặc pm cho em nhé DD:01689975249.com em rất cần, cám ơn bác nào có thiện chí !
 28. lamoanh New Member

  Số bài viết: 1
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
 29. khoanguyen38 New Member

  Số bài viết: 1
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
 30. minhthanh_mtp New Member

  Số bài viết: 24
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 1
 31. dungBKT New Member

  Số bài viết: 3
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
 32. dungBKT New Member

  Số bài viết: 3
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
  xin chao cac huynh de moi vao nghe co huynh nao co phan mem code wizardAVR thif post cho de xin hoac cos biet link nao thi chi cho de biet voi. cam om cac huynh nhieu!
 33. dungBKT New Member

  Số bài viết: 3
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
  chào các huynh em mới vào nghề nên đang cần dowlaoad phần mềm code wizardAVR có ai biết cách dowload thì chỉ hộ em với, cám ơn các huynh nhiều
 34. trungaa New Member

  Số bài viết: 2
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
  anh nguyen oi.anh co the cho em cai de tai nay de em lam xem lam theo dc ko,vi em moi tu hoc qua mang thoi ah.neu dc anh huong dan giup em voi nhe
 35. nearly52 New Member

  Số bài viết: 7
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 1
 36. bachckm1 Member

  Số bài viết: 608
  Đã được thích: 3
  Điểm thành tích: 18
 37. vinhletrong New Member

  Số bài viết: 1
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
  BAn oi cho hoi cai ve cai code ti..co online thi tra loi dum minh voi (led matrix 8x16)

  minh mo phong bang code nay ko co chay... code nay con phai chinh sua gi ko ban
 38. vanbao91 New Member

  Số bài viết: 1
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
 39. cong quyen New Member

  Số bài viết: 3
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
 40. sh0ckkute01 New Member

  Số bài viết: 2
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
  Xin cháo bạn Hùng ,Mình là sinh viên năm 2 của Trường ĐH Thành Đô ,mình đang tìm hiểu về phần này và thấy Đề tài của bạn rất hay và có ích ,nên mình có đăng ky' để download Tài liệu của bạn ,nhưng link bị die ko download đc .Mình hi vọng với tinh thần chia sẻ của bạn sẽ có ích giúp mọi người tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này .Mình mạn phép được xin Tài liệu của bạn được không ,Gmail của mình là Mrzoxi9x@gmail.com .Xin chân thành cảm ơn !
 41. sh0ckkute01 New Member

  Số bài viết: 2
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
 42. nhu.ta532 Member

  Số bài viết: 32
  Đã được thích: 1
  Điểm thành tích: 8
 43. nhu.ta532 Member

  Số bài viết: 32
  Đã được thích: 1
  Điểm thành tích: 8

Chia sẻ trang này