1. THÔNG BÁO TUYỂN ADMIN DIỄN ĐÀN 2013
  Tìm kiếm nhà trọ - Ở ghép
  THÔNG BÁO BÁN ÁO SPKT.NET CHO THÀNH VIÊN DIỄN ĐÀN


  HÃY TÌM KIẾM Ở ĐÂY TRƯỚC KHI ĐẶT CÂU HỎI
  {xen:phrase loading}

Bộ truyện tranh Dũng Sĩ Hesman

Thảo luận trong 'Truyện Tranh' bắt đầu bởi thanhpro86, 29 Tháng mười 2010.

 1. thanhpro86 New Member

  Số bài viết: 25
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
  Tập 1: Cuộc vượt ngục
  http://www.ziddu.com/download/12261813/Tap01-cuocvuotngucVD.rar.html
  Tập 2: Hesman xuất hiện
  http://www.ziddu.com/download/12261810/Tap02-HesmanxuathienVD.rar.html
  Tập 3: mang xa gia dang
  http://www.ziddu.com/download/12261809/Tap03-mangxagiadangVD.rar.html
  Tập 4 Lọ nước thần
  http://www.ziddu.com/download/12261814/Tap04-lonuocthan.rar.html
  Tập 3: Dũng sĩ cụt tay
  http://www.ziddu.com/download/12261818/Tap05-dungsicuttay.rar.html
  Tập 6 : Mưu kế hủy diệt
  http://www.ziddu.com/download/12261815/Tap06-muukephuthuy.rar.html
  Tập 7 : Hành tinh chết
  http://www.ziddu.com/download/12261816/Tap07-hanhtinhchet.rar.html
  Tập 8: Thu phục người thú
  http://www.ziddu.com/download/12261950/Tap08-thuphucnguoithu.rar.html
  Tập : Kế hủy diệt
  http://www.ziddu.com/download/12261953/Tap09-kehuydiet.rar.html
  Tập 10 : nguồn điện chết
  http://www.ziddu.com/download/12261949/Tap10-nguondienchet.rar.html
  Tập 11:Giống người kinh dị
  http://www.ziddu.com/download/12261952/Tap11-giongnguoikinhdi.rar.html
  Tập 12 nhungkegiadang
  http://www.ziddu.com/download/12261956/Tap12-nhungkegiadang.rar.html
  Tập 13 : người hùng không gian
  http://www.ziddu.com/download/12261957/Tap13-nguoihungkhonggian.rar.html
  tập 14 Nữ quái Yada
  http://www.ziddu.com/download/12261955/Tap14-nuquaiYanda.rar.html
  Tập 15 chúa tể vũ trũ
  http://www.ziddu.com/download/12261951/Tap15-chuatevutru.rar.html
  Tập 16 chiencongcuaGatco
  http://www.ziddu.com/download/12261954/Tap16-chiencongcuaGatco.rar.html
  Tập 17 Tội phạm vũ trũ
  http://www.ziddu.com/download/12261948/Tap17-toiphamvutru.rar.html
  Tập 18 Bí mật hành tinh chết
  http://www.ziddu.com/download/12262747/Tap18-bimathanhtinhchet.rar.html
  Tâp 19 Gián điệp Robot
  http://www.ziddu.com/download/12262746/Tap19-giandieprobot.rar.html
  Tập 20 Bí mật ngoài vũ trụ
  http://www.ziddu.com/download/12262751/Tap20-bianngoaivutru.rar.html
  Tập 21 Người máy phản loạn
  http://www.ziddu.com/download/12262748/Tap21-nguoimayphanloan.rar.html
  Tập22
  http://www.ziddu.com/download/12262743/Tap22-bauvatArus.rar.html
  Tập 23
  http://www.ziddu.com/download/12262744/Tap23-truytimtoipham.rar.html
  Tập 24
  http://www.ziddu.com/download/12262749/Tap24-thanhguomthan.rar.html
  Tập 25
  http://www.ziddu.com/download/12262750/Tap25-dontrungphat.rar.html
  Tập 26
  http://www.ziddu.com/download/12262745/Tap26-phuthuyAcmit.rar.html
  Tập 27
  http://www.ziddu.com/download/12262752/Tap27-vukhibimat.rar.html
  Tập 28
  http://www.ziddu.com/download/12263128/Tap28-cuocduhanhvuotthoigian.rar.html
  Tập 29
  http://www.ziddu.com/download/12263130/Tap29-thanchet.rar.html
  Tập 30
  http://www.ziddu.com/download/12263135/Tap30-nguoihunglamnan.rar.html
  Tập 31
  http://www.ziddu.com/download/12263134/Tap31-BaoTapVuTru.rar.html
  Tập 32
  http://www.ziddu.com/download/12263136/Tap32-NguoiDa.rar.html
  Tập 33
  http://www.ziddu.com/download/12263137/Tap33-TraiTimRobot.rar.html
  Tập 34
  http://www.ziddu.com/download/12263131/Tap34-GioHanhQuyet.rar.html
  Tập 35
  http://www.ziddu.com/download/12263129/Tap35-LacNgoaiKhongGian.rar.html
  Tập 36
  http://www.ziddu.com/download/12263133/Tap36-NuHoangBaoTo.rar.html
  Tập 37
  http://www.ziddu.com/download/12263132/Tap37-KePhanBoi.rar.html
  Tập 38
  http://www.ziddu.com/download/12263933/Tap38-TiaChopXanh.rar.html
  Tập 39
  http://www.ziddu.com/download/12263935/Tap39-CuocChienKinhHoang.rar.html
  Tập 40
  http://www.ziddu.com/download/12263938/Tap40-SaLuoiTuThan.rar.html
  Tập 41
  http://www.ziddu.com/download/12263937/Tap41-ThienTheKiLa.rar.html
  http://www.ziddu.com/download/12263932/Tap42-NguoiDotBien.rar.html
  http://www.ziddu.com/download/12263940/Tap43-BongMaTrenHanhTinh.rar.html
  http://www.ziddu.com/download/12263939/Tap44-TieuDietThanSam.rar.html
  http://www.ziddu.com/download/12263941/Tap45-VachMatKeThu.rar.html
  http://www.ziddu.com/download/12263934/Tap46-CuocChamTranBatNgo.rar.html
  http://www.ziddu.com/download/12263936/Tap47-HanhTinhNhanTao.rar.html
  http://www.ziddu.com/download/12268591/Tap48-NguoiNuAnhHung.rar.html
  http://www.ziddu.com/download/12268594/Tap49-NhungKeSanNguoi.rar.html
  http://www.ziddu.com/download/12268586/Tap50-NhenTinhTraThu.rar.html
  http://www.ziddu.com/download/12268592/Tap51-KeChienBai.rar.html
  http://www.ziddu.com/download/12268588/Tap52-ThungLungTuThan.rar.html
  http://www.ziddu.com/download/12268590/Tap53-BacHocDien.rar.html
  http://www.ziddu.com/download/12268589/Tap54-CanhSatKhongGian.rar.html
  http://www.ziddu.com/download/12268593/Tap55-OcDaoVuTru.rar.html
  http://www.ziddu.com/download/12268587/Tap56-ThauKinhKiDieu.rar.html
  http://www.ziddu.com/download/12268595/Tap57-TuThanMuonMat.rar.html
  http://www.ziddu.com/download/12268950/Tap58-MatTroiDen.rar.html
  http://www.ziddu.com/download/12268952/Tap59-RobotTaiSinh.rar.html
  http://www.ziddu.com/download/12268948/Tap60-ChiecAoGiapCuuNan.rar.html
  http://www.ziddu.com/download/12268957/Tap61-TiaSangChetNguoi.rar.html
  http://www.ziddu.com/download/12268951/Tap62-VungDatBiHiem.rar.html
  http://www.ziddu.com/download/12268955/Tap63-BongDemKinhHoang.rar.html
  http://www.ziddu.com/download/12268953/Tap64-AmMuuNhamHiem.rar.html
  http://www.ziddu.com/download/12268954/Tap65-ThienSuChet.rar.html
  http://www.ziddu.com/download/12268956/Tap66-ChuyenBayBaoTap.rar.html
  http://www.ziddu.com/download/12268949/Tap67-SucManhVoHinh.rar.html
  http://www.ziddu.com/download/12269695/Tap68-Luoiguomthanbi.rar.html
  http://www.ziddu.com/download/12269689/Tap69-Dosucvoituthandesign-ngbmanh.rar.html
  http://www.ziddu.com/download/12269697/Tap70-LanhchuaOman.rar.html
  http://www.ziddu.com/download/12269696/Tap71-Bantaythepdesign-ngbmanh.rar.html
  http://www.ziddu.com/download/12269693/Tap72-Quyenlucbongtoidesignngbmanh.rar.html
  http://www.ziddu.com/download/12269698/Tap73-Baoluatrenthienha.rar.html
  http://www.ziddu.com/download/12269692/Tap74-Kethudaumat.rar.html
  http://www.ziddu.com/download/12269691/Tap75-Hiepsivutru.rar.html
  http://www.ziddu.com/download/12269690/Tap76-Samactuthan.rar.html
  http://www.ziddu.com/download/12269694/Tap77-Baochuavutru.rar.html
  http://www.ziddu.com/download/12270198/Tap78-Nuthankimtinh.rar.html
  http://www.ziddu.com/download/12270200/Tap79-Chienbinhvutru.rar.html
  http://www.ziddu.com/download/12270199/Tap80-Cudamsamset.rar.html
  http://www.ziddu.com/download/12270196/Tap81Thanhguomcongly.rar.html
  http://www.ziddu.com/download/12270197/Tap82Thienthangaycanh.rar.html
  http://www.ziddu.com/download/12287414/Tap83Bantaymathuat.rar.html
  http://www.ziddu.com/download/12287417/Tap84Lacvaotuonglai.rar.html
  http://www.ziddu.com/download/12287418/Tap85Robotbienhinh.rar.html
  http://www.ziddu.com/download/12287415/Tap86Vienkimcuongthanbi.rar.html
  http://www.ziddu.com/download/12287413/Tap87Cambaychetnguoi.rar.html
  http://www.ziddu.com/download/12287416/Tap88Khotangbimat.rar.html
  http://www.ziddu.com/download/12290418/Tap89-SieunhanArusVD.rar.html
  http://www.ziddu.com/download/12290416/Tap90Moctinhhuyenbi.rar.html
  http://www.ziddu.com/download/12290414/Tap91DuavoituthanVD.rar.html
  http://www.ziddu.com/download/12290417/Tap92ChiencongphithuongVD.rar.html
  http://www.ziddu.com/download/12290415/Tap93-LaudaimaquaiVD.rar.html
  http://www.ziddu.com/download/12290824/Tap94-DoimatvoithanchetVD.rar.html
  http://www.ziddu.com/download/12290822/Tap95-CanhtaytincayVD.rar.html
  http://www.ziddu.com/download/12290821/Tap96-KinhkongthucdayVD.rar.html
  http://www.ziddu.com/download/12290825/Tap097-Vuotquagiongtongbmanh.rar.html
  http://www.ziddu.com/download/12290823/Tap098-Doibietdongkhonggianngbmanh.rar.html
  http://www.ziddu.com/download/12261812/99Sieunhanmacnan.rar.html
  http://www.ziddu.com/download/12258625/VDTap100Thayhinhdoidang.rar.html
  http://www.ziddu.com/download/12258623/VDTap101-Doibaycamtu.rar.html
  http://www.ziddu.com/download/12258627/VDTap102-Luoiguomdinhmenh.rar.html
  http://www.ziddu.com/download/12258629/VDtap103Anhhunghoingo.rar.html
  http://www.ziddu.com/download/12258630/VDtap104-Songthanvutru.rar.html
  http://www.ziddu.com/download/12258624/VDTap105-Truytimkhobau.rar.html
  http://www.ziddu.com/download/12258628/VDtap106.pdf.html
  http://www.ziddu.com/download/12258626/VDTap107-Motcuocthachdau.rar.html
  http://www.ziddu.com/download/12259820/VDTap108-Baoloangiuathienha.rar.html
  http://www.ziddu.com/download/12259823/VDTap109-Kethuvohinh.rar.html
  http://www.ziddu.com/download/12259821/VDtap110Boocsieupham.rar.html
  http://www.ziddu.com/download/12259824/VDtap111-TamGuongDungCam.rar.html
  http://www.ziddu.com/download/12259822/VDtap112-ThoatHiem.rar.html
  http://www.ziddu.com/download/12260338/VDTap113-Trandauquyettu.rar.html
  http://www.ziddu.com/download/12260342/VDTap114Nguoikhachbihiem.rar.html
  http://www.ziddu.com/download/12260339/VDtap115NoikinhhoangoHaxlay.rar.html
  http://www.ziddu.com/download/12260343/VDtap116Sucmanhvannang.rar.html
  http://www.ziddu.com/download/12260344/VDTap117-Cuocsanduoiquyetlietxitrummarsares.rar.html
  http://www.ziddu.com/download/12261811/118Bayvequakhu.rar.html
  http://www.ziddu.com/download/12291537/119Vuongquocquaidi.rar.html
  http://www.ziddu.com/download/12260341/VDTap120-Cudamquyetdinh.rar.html
  http://www.ziddu.com/download/12258622/VDDSHMtap121Chaytrontuthan.rar.html
  http://www.ziddu.com/download/12258631/VDDSHMtap122-Anhhungvodanh.rar.html
  http://www.ziddu.com/download/12260340/VDTap157-Hiepsybachkim.rar.html
 2. Kenny___G New Member

  Số bài viết: 17
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0

Chia sẻ trang này