1. THÔNG BÁO TUYỂN ADMIN DIỄN ĐÀN 2013
  Tìm kiếm nhà trọ - Ở ghép
  THÔNG BÁO BÁN ÁO SPKT.NET CHO THÀNH VIÊN DIỄN ĐÀN


  HÃY TÌM KIẾM Ở ĐÂY TRƯỚC KHI ĐẶT CÂU HỎI
  {xen:phrase loading}

Bức thư của tổng thống Abraham lincoln

Thảo luận trong 'Kinh Tế - Quản Lý' bắt đầu bởi mrlam, 11 Tháng chín 2010.

 1. mrlam New Member

  Số bài viết: 25
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
  [FONT=&quot]B[/FONT][FONT=&quot]ứ[/FONT][FONT=&quot]c th[/FONT][FONT=&quot]ư[/FONT][FONT=&quot] c[/FONT][FONT=&quot]ủ[/FONT][FONT=&quot]a t[/FONT][FONT=&quot]ổ[/FONT][FONT=&quot]ng th[/FONT][FONT=&quot]ố[/FONT][FONT=&quot]ng Abraham lincoln[/FONT]

  (Th[FONT=&quot]ư[/FONT] c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a T[FONT=&quot]ổ[/FONT]ng th[FONT=&quot]ố[/FONT]ng M[FONT=&quot]ỹ[/FONT] Abraham Lincoln g[FONT=&quot]ử[/FONT]i th[FONT=&quot]ầ[/FONT]y hi[FONT=&quot]ệ[/FONT]u tr[FONT=&quot]ưở[/FONT]ng ngôi tr[FONT=&quot]ườ[/FONT]ng n[FONT=&quot]ơ[/FONT]i con trai ông theo h[FONT=&quot]ọ[/FONT]c -- Đã t[FONT=&quot]ừ[/FONT]ng đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c đăng l[FONT=&quot]ạ[/FONT]i l[FONT=&quot]ầ[/FONT]n 2 trên Tu[FONT=&quot]ổ[/FONT]i Tr[FONT=&quot]ẻ[/FONT] Ch[FONT=&quot]ủ[/FONT] Nh[FONT=&quot]ậ[/FONT]t cách đây ch[FONT=&quot]ừ[/FONT]ng 5 năm.)

  Con tôi s[FONT=&quot]ẽ[/FONT] ph[FONT=&quot]ả[/FONT]i h[FONT=&quot]ọ[/FONT]c t[FONT=&quot]ấ[/FONT]t c[FONT=&quot]ả[/FONT] nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng đi[FONT=&quot]ề[/FONT]u này, r[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng không ph[FONT=&quot]ả[/FONT]i t[FONT=&quot]ấ[/FONT]t c[FONT=&quot]ả[/FONT] m[FONT=&quot]ọ[/FONT]i ng[FONT=&quot]ườ[/FONT]i đ[FONT=&quot]ề[/FONT]u công b[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng, t[FONT=&quot]ấ[/FONT]t c[FONT=&quot]ả[/FONT] m[FONT=&quot]ọ[/FONT]i ng[FONT=&quot]ườ[/FONT]i đ[FONT=&quot]ề[/FONT]u chân th[FONT=&quot]ậ[/FONT]t. Nh[FONT=&quot]ư[/FONT]ng xin th[FONT=&quot]ầ[/FONT]y hãy d[FONT=&quot]ạ[/FONT]y cho cháu bi[FONT=&quot]ế[/FONT]t c[FONT=&quot]ứ[/FONT] m[FONT=&quot]ỗ[/FONT]i m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t k[FONT=&quot]ẻ[/FONT] vô l[FONT=&quot]ạ[/FONT]i ta g[FONT=&quot]ặ[/FONT]p trên đ[FONT=&quot]ườ[/FONT]ng ph[FONT=&quot]ố[/FONT] thì [FONT=&quot]ở[/FONT] đâu đó s[FONT=&quot]ẽ[/FONT] có nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng con ng[FONT=&quot]ườ[/FONT]i chính tr[FONT=&quot]ự[/FONT]c; c[FONT=&quot]ứ[/FONT] m[FONT=&quot]ỗ[/FONT]i m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t chính tr[FONT=&quot]ị[/FONT] gia ích k[FONT=&quot]ỷ[/FONT], ta s[FONT=&quot]ẽ[/FONT] có m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t nhà lãnh đ[FONT=&quot]ạ[/FONT]o t[FONT=&quot]ậ[/FONT]n tâm. Bài h[FONT=&quot]ọ[/FONT]c này s[FONT=&quot]ẽ[/FONT] m[FONT=&quot]ấ[/FONT]t nhi[FONT=&quot]ề[/FONT]u th[FONT=&quot]ờ[/FONT]i gian, tôi bi[FONT=&quot]ế[/FONT]t, nh[FONT=&quot]ư[/FONT]ng xin th[FONT=&quot]ầ[/FONT]y hãy d[FONT=&quot]ạ[/FONT]y cho cháu bi[FONT=&quot]ế[/FONT]t r[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t đ[FONT=&quot]ồ[/FONT]ng đôla ki[FONT=&quot]ế[/FONT]m đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c do công s[FONT=&quot]ứ[/FONT]c lao đ[FONT=&quot]ộ[/FONT]ng c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a mình b[FONT=&quot]ỏ[/FONT] ra còn quý giá h[FONT=&quot]ơ[/FONT]n nhi[FONT=&quot]ề[/FONT]u so v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i 5 đôla nh[FONT=&quot]ặ[/FONT]t đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c trên hè ph[FONT=&quot]ố[/FONT].
  Xin th[FONT=&quot]ầ[/FONT]y d[FONT=&quot]ạ[/FONT]y cho cháu bi[FONT=&quot]ế[/FONT]t cách ch[FONT=&quot]ấ[/FONT]p nh[FONT=&quot]ậ[/FONT]n th[FONT=&quot]ấ[/FONT]t b[FONT=&quot]ạ[/FONT]i và cách t[FONT=&quot]ậ[/FONT]n h[FONT=&quot]ưở[/FONT]ng ni[FONT=&quot]ề[/FONT]m vui chi[FONT=&quot]ế[/FONT]n th[FONT=&quot]ắ[/FONT]ng.
  Xin hãy d[FONT=&quot]ạ[/FONT]y cháu tránh xa s[FONT=&quot]ự[/FONT] đ[FONT=&quot]ố[/FONT] k[FONT=&quot]ỵ[/FONT].
  Xin d[FONT=&quot]ạ[/FONT]y cháu bi[FONT=&quot]ế[/FONT]t đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c bí quy[FONT=&quot]ế[/FONT]t c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a ni[FONT=&quot]ề[/FONT]m vui chi[FONT=&quot]ế[/FONT]n th[FONT=&quot]ắ[/FONT]ng th[FONT=&quot]ầ[/FONT]m l[FONT=&quot]ặ[/FONT]ng. D[FONT=&quot]ạ[/FONT]y cho cháu bi[FONT=&quot]ế[/FONT]t đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c r[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng k[FONT=&quot]ẻ[/FONT] hay b[FONT=&quot]ắ[/FONT]t n[FONT=&quot]ạ[/FONT]t ng[FONT=&quot]ườ[/FONT]i khác nh[FONT=&quot]ấ[/FONT]t l[FONT=&quot]ạ[/FONT]i là nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng k[FONT=&quot]ẻ[/FONT] d[FONT=&quot]ễ[/FONT] b[FONT=&quot]ị[/FONT] đánh b[FONT=&quot]ạ[/FONT]i nh[FONT=&quot]ấ[/FONT]t.
  Xin hãy giúp cháu nhìn th[FONT=&quot]ấ[/FONT]y th[FONT=&quot]ế[/FONT] gi[FONT=&quot]ớ[/FONT]i kỳ di[FONT=&quot]ệ[/FONT]u c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a sách nh[FONT=&quot]ư[/FONT]ng cũng cho cháu có đ[FONT=&quot]ủ[/FONT] th[FONT=&quot]ờ[/FONT]i gian đ[FONT=&quot]ể[/FONT] l[FONT=&quot]ặ[/FONT]ng l[FONT=&quot]ẽ[/FONT] suy t[FONT=&quot]ư[/FONT] v[FONT=&quot]ề[/FONT] s[FONT=&quot]ự[/FONT] bí [FONT=&quot]ẩ[/FONT]n muôn thu[FONT=&quot]ở[/FONT] c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a cu[FONT=&quot]ộ[/FONT]c s[FONT=&quot]ố[/FONT]ng: đàn chim tung cánh trên b[FONT=&quot]ầ[/FONT]u tr[FONT=&quot]ờ[/FONT]i, đàn ong bay l[FONT=&quot]ượ[/FONT]n trong ánh n[FONT=&quot]ắ[/FONT]ng và nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng bông hoa n[FONT=&quot]ở[/FONT] ngát bên đ[FONT=&quot]ồ[/FONT]i xanh.
  Xin giúp cháu có ni[FONT=&quot]ề[/FONT]m tin vào ý ki[FONT=&quot]ế[/FONT]n riêng c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a b[FONT=&quot]ả[/FONT]n thân, dù t[FONT=&quot]ấ[/FONT]t c[FONT=&quot]ả[/FONT] m[FONT=&quot]ọ[/FONT]i ng[FONT=&quot]ườ[/FONT]i xung quanh đ[FONT=&quot]ề[/FONT]u cho r[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng ý ki[FONT=&quot]ế[/FONT]n đó hoàn toàn sai l[FONT=&quot]ầ[/FONT]m.
  Xin hãy d[FONT=&quot]ạ[/FONT]y cho cháu bi[FONT=&quot]ế[/FONT]t cách đ[FONT=&quot]ố[/FONT]i x[FONT=&quot]ử[/FONT] d[FONT=&quot]ị[/FONT]u dàng v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng ng[FONT=&quot]ườ[/FONT]i hoà nhã và c[FONT=&quot]ứ[/FONT]ng r[FONT=&quot]ắ[/FONT]n v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng k[FONT=&quot]ẻ[/FONT] thô b[FONT=&quot]ạ[/FONT]o. Xin t[FONT=&quot]ạ[/FONT]o cho cháu s[FONT=&quot]ứ[/FONT]c m[FONT=&quot]ạ[/FONT]nh đ[FONT=&quot]ể[/FONT] không ch[FONT=&quot]ạ[/FONT]y theo đám đông khi t[FONT=&quot]ấ[/FONT]t c[FONT=&quot]ả[/FONT] m[FONT=&quot]ọ[/FONT]i ng[FONT=&quot]ườ[/FONT]i đ[FONT=&quot]ề[/FONT]u ch[FONT=&quot]ỉ[/FONT] bi[FONT=&quot]ế[/FONT]t ch[FONT=&quot]ạ[/FONT]y theo th[FONT=&quot]ờ[/FONT]i th[FONT=&quot]ế[/FONT].
  Xin hãy d[FONT=&quot]ạ[/FONT]y cho cháu bi[FONT=&quot]ế[/FONT]t ph[FONT=&quot]ả[/FONT]i l[FONT=&quot]ắ[/FONT]ng nghe t[FONT=&quot]ấ[/FONT]t c[FONT=&quot]ả[/FONT] m[FONT=&quot]ọ[/FONT]i ng[FONT=&quot]ườ[/FONT]i nh[FONT=&quot]ư[/FONT]ng cũng xin th[FONT=&quot]ầ[/FONT]y d[FONT=&quot]ạ[/FONT]y cho cháu bi[FONT=&quot]ế[/FONT]t c[FONT=&quot]ầ[/FONT]n ph[FONT=&quot]ả[/FONT]i sàng l[FONT=&quot]ọ[/FONT]c nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng gì nghe đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c qua m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t t[FONT=&quot]ấ[/FONT]m l[FONT=&quot]ướ[/FONT]i chân lý đ[FONT=&quot]ể[/FONT] cháu ch[FONT=&quot]ỉ[/FONT] đón nh[FONT=&quot]ậ[/FONT]n nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng gì t[FONT=&quot]ố[/FONT]t đ[FONT=&quot]ẹ[/FONT]p.
  Xin hãy d[FONT=&quot]ạ[/FONT]y cho cháu bi[FONT=&quot]ế[/FONT]t cách m[FONT=&quot]ỉ[/FONT]m c[FONT=&quot]ườ[/FONT]i khi bu[FONT=&quot]ồ[/FONT]n bã, xin hãy d[FONT=&quot]ạ[/FONT]y cháu bi[FONT=&quot]ế[/FONT]t r[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng không có s[FONT=&quot]ự[/FONT] x[FONT=&quot]ấ[/FONT]u h[FONT=&quot]ổ[/FONT] trong nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng gi[FONT=&quot]ọ[/FONT]t n[FONT=&quot]ướ[/FONT]c m[FONT=&quot]ắ[/FONT]t.
  Xin hãy d[FONT=&quot]ạ[/FONT]y cho cháu bi[FONT=&quot]ế[/FONT]t ch[FONT=&quot]ế[/FONT] gi[FONT=&quot]ễ[/FONT]u nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng k[FONT=&quot]ẻ[/FONT] y[FONT=&quot]ể[/FONT]m th[FONT=&quot]ế[/FONT] và c[FONT=&quot]ẩ[/FONT]n tr[FONT=&quot]ọ[/FONT]ng tr[FONT=&quot]ướ[/FONT]c s[FONT=&quot]ự[/FONT] ng[FONT=&quot]ọ[/FONT]t ngào đ[FONT=&quot]ầ[/FONT]y c[FONT=&quot]ạ[/FONT]m b[FONT=&quot]ẫ[/FONT]y.
  Xin hãy d[FONT=&quot]ạ[/FONT]y cho cháu r[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng có th[FONT=&quot]ể[/FONT] bán c[FONT=&quot]ơ[/FONT] b[FONT=&quot]ắ[/FONT]p và trí tu[FONT=&quot]ệ[/FONT] cho ng[FONT=&quot]ườ[/FONT]i ra giá cao nh[FONT=&quot]ấ[/FONT]t, nh[FONT=&quot]ư[/FONT]ng không bao gi[FONT=&quot]ờ[/FONT] cho phép ai ra giá mua trái tim và tâm h[FONT=&quot]ồ[/FONT]n mình.
  Xin hãy d[FONT=&quot]ạ[/FONT]y cho cháu khoanh tay làm ng[FONT=&quot]ơ[/FONT] tr[FONT=&quot]ướ[/FONT]c m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t đám đông đang gào thét và đ[FONT=&quot]ứ[/FONT]ng th[FONT=&quot]ẳ[/FONT]ng ng[FONT=&quot]ườ[/FONT]i b[FONT=&quot]ả[/FONT]o v[FONT=&quot]ệ[/FONT] nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng gì cháu cho là đúng.
  Xin hãy đ[FONT=&quot]ố[/FONT]i x[FONT=&quot]ử[/FONT] d[FONT=&quot]ị[/FONT]u dàng v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i cháu nh[FONT=&quot]ư[/FONT]ng đ[FONT=&quot]ừ[/FONT]ng vu[FONT=&quot]ố[/FONT]t ve nuông chi[FONT=&quot]ề[/FONT]u cháu b[FONT=&quot]ở[/FONT]i vì ch[FONT=&quot]ỉ[/FONT] có s[FONT=&quot]ự[/FONT] th[FONT=&quot]ử[/FONT] thách c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a l[FONT=&quot]ử[/FONT]a m[FONT=&quot]ớ[/FONT]i tôi luy[FONT=&quot]ệ[/FONT]n nên đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng thanh s[FONT=&quot]ắ[/FONT]t c[FONT=&quot]ứ[/FONT]ng r[FONT=&quot]ắ[/FONT]n.
  Xin hãy d[FONT=&quot]ạ[/FONT]y cho cháu bi[FONT=&quot]ế[/FONT]t r[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng cháu ph[FONT=&quot]ả[/FONT]i luôn có ni[FONT=&quot]ề[/FONT]m tin tuy[FONT=&quot]ệ[/FONT]t t[FONT=&quot]ố[/FONT]i vào b[FONT=&quot]ả[/FONT]n thân, b[FONT=&quot]ở[/FONT]i vì khi đó cháu s[FONT=&quot]ẽ[/FONT] luôn có ni[FONT=&quot]ề[/FONT]m tin tuy[FONT=&quot]ệ[/FONT]t đ[FONT=&quot]ố[/FONT]i vào nh[FONT=&quot]ậ[/FONT]n lo[FONT=&quot]ạ[/FONT]i.

  Đây qu[FONT=&quot]ả[/FONT] là m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t yêu c[FONT=&quot]ầ[/FONT]u quá l[FONT=&quot]ớ[/FONT]n, tôi bi[FONT=&quot]ế[/FONT]t, th[FONT=&quot]ư[/FONT]a th[FONT=&quot]ầ[/FONT]y. Nh[FONT=&quot]ư[/FONT]ng xin th[FONT=&quot]ầ[/FONT]y c[FONT=&quot]ố[/FONT] g[FONT=&quot]ắ[/FONT]ng h[FONT=&quot]ế[/FONT]t s[FONT=&quot]ứ[/FONT]c mình, n[FONT=&quot]ế[/FONT]u đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c v[FONT=&quot]ậ[/FONT]y, con trai tôi qu[FONT=&quot]ả[/FONT] th[FONT=&quot]ậ[/FONT]t là m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t c[FONT=&quot]ậ[/FONT]u bé h[FONT=&quot]ạ[/FONT]nh phúc và may m[FONT=&quot]ắ[/FONT]n.:!!

  S[FONT=&quot]ư[/FONT]u t[FONT=&quot]ầ[/FONT]m

Chia sẻ trang này