1. THÔNG BÁO TUYỂN ADMIN DIỄN ĐÀN 2013
  Tìm kiếm nhà trọ - Ở ghép
  THÔNG BÁO BÁN ÁO SPKT.NET CHO THÀNH VIÊN DIỄN ĐÀN


  HÃY TÌM KIẾM Ở ĐÂY TRƯỚC KHI ĐẶT CÂU HỎI
  {xen:phrase loading}

Bức tranh Đoàn TNCS Thành phố qua 8 kỳ đại hội

Thảo luận trong 'Nhà Kho 2013' bắt đầu bởi SPK_DKC_DHT, 1 Tháng mười một 2012.

 1. SPK_DKC_DHT Administrator

  Số bài viết: 2,868
  Đã được thích: 64
  Điểm thành tích: 48
  Giới tính: Nam

  Bức tranh Đoàn TNCS Thành phố qua 8 kỳ đại hội


  Trước thềm Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM lần IX (2012 - 2017), website Thành Đoàn xin mời các đồng chí và các bạn cùng ôn lại lịch sử của Đoàn TNCS Thành phố qua 8 kỳ đại hội.


  Đại hội Đoàn Thành phố lần I (1977 - 1981)

  [IMG]

  Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM lần I diễn ra từ ngày 3 - 10/7/1977, đề ra phương hướng nhiệm vụ công tác Đoàn giai đoạn 1977 - 1981.

  Đại hội đã đánh giá tình hình công tác thanh niên 2 năm sau ngày thành phố giải phóng, tổng kết phong trào thanh niên tham gia truy quét địch bảo vệ trật tự trị an xây dựng chính quyền cách mạng, góp phần quan trọng bảo vệ từng cơ sở sản xuất, trường học, xóm ấp, giữ vững an ninh chính trị và trật tự xã hội ở thành phố. Gần 100% thanh niên thành phố đã đăng ký thực hiện nghĩa vụ quân sự và đã đạt chỉ tiêu tuyển quân hàng năm...


  Đại hội đã đề ra mục tiêu chung có tính lâu dài là tổ chức toàn bộ thanh niên thành phố thành lực lượng xung kích trong cao trào cách mạng của thành phố, dốc toàn bộ sức mạnh và óc sáng tạo của tuổi trẻ, thực hiện thắng lợi các kế hoạch cải tạo và xây dựng thành phố để nhanh chóng biến TP.HCM thành một trung tâm công nghiệp, một trung tâm văn hóa, một trung tâm giao dịch quốc tế của cả nước, xứng đang được mang tên Bác Hồ kính yêu. Không ngừng giáo dục, rèn luyện các tầng lớp thanh niên vừa thoát khỏi chế độ cũ và lớp thiếu niên nhi đồng lớn lên trong lòng chế độ mới, đào tạo nên thế hệ trẻ lao động mới làm chủ tập thể thành phố xã hội chủ nghĩa, kế tục một cách trung thành và xuất sắc sự nghiệp của Đảng ta.


  Đại hội đã xác định nhiệm vụ của tổ chức Đoàn trong thời gian tới: “Đoàn phải giáo dục, rèn luyện thanh niên một cách toàn diện trong thực tiễn đấu tranh cách mạng, phát huy những truyền thống đấu tranh tốt đẹp của thanh niên, tăng cường giáo dục thanh niên về nhân sinh quan cách mạng, về lý tưởng cao đẹp về chủ nghĩa anh hùng cách mạng “Sống, chiến đấu, lao động, học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại”; về những quan điểm cơ bản như lao động, phục vụ nhân dân, làm chủ tập thể, về nếp sống văn minh, lành mạnh, có tổ chức, kỷ luật.


  Trên cơ sở đó, Đoàn TNCS Thành phố đẩy mạnh phong trào thanhh niên tiến quân vào lao động sản xuất, tiến quân vào khoa học kỹ thuật, vào việc cải tạo và xây dựng chủ nghĩa xã hội với quy mô ngày càng lớn, tổ chức chặt chẽ, khoa học thu hút đại bộ phận thanh niên, cả bộ phận thanh niên chậm tiến. Quan tâm đến quyền lợi của tuổi trẻ, điều kiện lao động, học tập, hoạt động văn hóa, thể dục thể thao....


  Đại hội nhận định cần củng cố, phát triển Đoàn cả về số lượng và chất lượng, phấn đấu tập hợp khoảng 80% quần chúng thanh niên và tổ chức, phát triển Đoàn gấp hai lần, xây dựng các chi đoàn tự động công tác ở cơ sở. Phải mạnh dạn đề bạt và đào tạo hàng loạt cán bộ nảy nở từ phong trào hành động cách mạng của thanh niên, nhất là thanh niên công nhân trong phong trào sản xuất, cải tiến kỹ thuật tăng năng suất, thanh niên nông dân tiên tiến trong phong trào sản xuất và cải tạo nông thôn theo hướng xã hội chủ nghĩa; cần giáo dục tốt thiếu nhi làm theo 5 điều Bác Hồ dạy; hướng dẫn tốt việc học tập trong nhà trường và sinh hoạt ngoài nhà trường của các em nhất là sinh hoạt Đội và sinh hoạt Câu lạc bộ.


  Đại hội đã bầu đồng chí Nguyễn Chơn Trung (Sáu Quang) làm Bí thư Thành Đoàn; các đồng chí Lê Công Giàu (Út Mới), đồng chí Huỳnh Tấn Kiệt, đồng chí Võ Viết Thanh (Bảy Thanh), đồng chí Phạm Phương Thảo giữ nhiệm vụ Phó Bí thư Thành Đoàn.


  Đại hội Đoàn Thành phố lần II (1981 - 1984)


  [IMG]


  Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM lần II diễn ra từ ngày 3 - 10/3/1981, đánh giá tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thành phố nhiệ kỳ I, đồng htời đề ra phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 1981 - 1984.

  Với khẩu hiệu hành động “Học tập, hành động vì sự toàn thắng của chủ nghĩa xã hội”, Đại hội diễn ra trong bối cảnh cả nước triển khai thực hiện Nghị quyết 6 của Ban Chấp hành Trung ương khóa 4 (năm 1979) về quyền chủ động cho các cơ sở sản xuất kinh doanh trong việc đề ra kế hoạch, tạo nguồn vật tư, trả lương khoán, kết hợp ba lợi ích và Chỉ thị 100 (năm 1981) của Ban Bí thư về khoán sản phẩm trong nông nghiệp. Có thể nói, đây là những cơ sở ban đầu đưa phong trào thanh thiếu niên bước sang giai đoạn mới.


  Đại hội đã xác định những nhiệm vụ trọng tâm của Đoàn Thanh niên trong thời gian tới: Đoàn TNCS Thành phố phải xác định vai trò xung kích của mình bằng các hoạt động thực tiễn trong sự nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa; Đoàn đóng vai trò nòng cốt trong việc giáo dục cộng sản chủ nghĩa cho thanh niên; Mục tiêu tập hợp phải chuyển sang nhiệm vụ trung tâm là xây dựng kinh tế, phát triển văn hóa, xây dựng chủ nghĩa xã hội mà nền tảng là nền sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa.


  Đại hội xác định nhiệm vụ của Đoàn là lấy tổ chức chính trị làm nòng cốt cho nhiều hình thức tập hợp phong phú, đa dạng của hoạt động kinh tế, học tập, văn hóa văn nghệ và các sinh hoạt phù hợp với đặc điểm từng lứa tuổi.


  Từ giai đoạn này, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thành phố bắt đầu đi vào chiều sâu, chú trọng vào hiệu quả kinh tế, năng suất và chất lượng lao động, ý thức giác ngộ cách mạng làm thước đo.


  Để đạt được mục tiêu, nhiệm vụ đó, tổ chức Đoàn cũng như những đơn vị, tổ chức nói chung nhất thiết phải chủ động tìm kiếm biện pháp tháo gỡ khó khăn, những ràng buộc về cơ chế nhằm giải phóng sức sản xuất, cải tiến kỹ thuật, phát huy sáng kiến khoa học, cải tiến kỹ thuật, giải quyết công ăn việc làm cho thanh niên... và thực tế thì Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những đơn vị tiên phong trong việc thực hiện những nội dung này.


  Đại hội đã bầu đồng chí Phạm Chánh Trực (Năm Nghị) giữ nhiệm vụ Bí thư Thành Đoàn; các đồng chí Trần Văn Long, đồng chí Phạm Phương Thảo giữ nhiệm vụ Phó Bí thư Thành Đoàn.


  Đại hội Đoàn Thành phố lần III (1984 - 1987)

  [IMG]

  Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM lần III diễn ra từ ngày 27 - 30/6/1984 với 526 đại biểu tham dự.

  Trong 3 năm thực hiện nghị quyết Đại hội Đoàn Thành phố lần II, thanh niên thành phố đã xung kích hoàn thành những chỉ tiêu kinh tế xã hội của thành phố, qua những phong trào tăng năng suất , những sáng kiến cải tiến... đã làm lợi thêm cho Nhà nước trên ba trăm triệu đồng, tiết kiệm hàng triệu lít xăng, hàng trăm tấn vật tư nguyên liệu ...


  Đã có trên một trăm ngàn thợ trẻ đạt và vượt kế hoạch, hàng chục ngàn kiện tướng nông nghiệp, lao động giỏi trong các khu vực. Từ một Trần Thị Bé Bảy, Nguyễn Minh Vương, Bùi Văn Le ... những tên tuổi tiêu biểu của tuổi trẻ thành phố những năm 79-80, đã có hàng trăm thợ giỏi, kiện tướng, những điển hình mới, những tên tuổi mới... Tuổi trẻ đã đứng vững trên địa bàn chiến đấu, nhất là những mặt trận trọng yếu của công cuộc cải tạo xây dựng chủ nghĩa xã hội, chịu đựng và vượt qua những khó khăn gian khổ.


  Với khẩu hiệu hành động "Truyền thống cách mạng và công trình thanh niên", Đại hội đã đề ra 5 phong trào hoạt động cách mạng của tuổi trẻ giai đoạn 1984 - 1987:


  1. Làm chủ tập thể, xung kích thực hiện nhiệm vụ cải tạo XHCN, xây dựng CNXH trong lĩnh vực kinh tế.
  2. Phong trào xung kích tình nguyện xây dựng các công trình TNCS, chăm lo đời sống nhân dân và thanh niên.
  3. Xung kích bảo vệ Tổ Quốc - giữ vững an ninh chính trị, trật tự xã hội.
  4. Phong trào tiến quân vào khoa học kỹ thuật thực hành tiết kiệm.
  5. Thi đua học tập văn hóa, nâng cao nghiệp vụ đoàn viên thanh niên.


  Đại hội đã bầu đồng chí Phạm Phương Thảo giữ nhiệm vụ Bí thư Thành Đoàn; các đồng chí Mai Quốc Bình, đồng chí Trương Minh Nhựt, đồng chí Lê Thanh Đạo, đồng chí Lê Văn Nuôi giữ nhiệm vụ Phó Bí thư Thành Đoàn.


  Đại hội Đoàn Thành phố lần IV (1987 - 1992)


  [IMG]

  Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố lần IV diễn ra từ ngày 9 - 12/7/1987 với sự tham gia của 598 đại biểu đại diện cho 228.441 đoàn viên trong toàn thành phố.

  Trong giai đoạn 1984 - 1987, thanh niên thành phố đã xung kích trên lĩnh vực kinh tế, phát động phong trào thi đua hoàn thành kế hoạch, rèn tay nghề với 150.000 đoàn viên thanh niên tham gia, có hơn 16.000 thợ giỏi, quản lý trẻ giỏi, "cánh chim đầu đàn”, hơn 20.000 kiện tướng nông nghiệp các cấp, nhiều công trình thanh niên đi vào chiều sâu, hiệu quả...

  Những nỗ lực phấn đấu của Đoàn đã đóng góp có kết quả nhất định vào việc hoàn thành nhiệm vụ kinh tế - xã hội , tạo sự chuyển biến mới về mặt nhận thức tư tưởng, nâng cao tính tích cực trong thái độ chính trị của thanh niên, tạo cho Đoàn ý thức tự nhìn lại, đánh giá ngày càng đúng đắn hơn về thực lực, vị trí xã hội của mình, bước đầu hình thành những tiêu đề cho sự đổi mới nội dung, phương thức hoạt động…


  Đại hội đã đề ra khẩu hiệu hành động cho nhieệm kỳ mới là "Học tập tích cực, chiến đấu dũng cảm, lao động sáng tạo, làm giàu cho đất nước"; xác định 4 quan điểm tổ chức phong trào Đoàn trong giai đoạn 1987 - 1990 như sau:


  1. Nâng cao tính mục đích và hiệu quả của hoạt động Đoàn , đáp ứng quá trình đổi mới quản lý kinh tế - xã hội của Đảng.
  2. Phát huy tính dân chủ trong hoạt động Đoàn.
  3. Chủ động hình thành cơ chế hoạt động Đoàn trong cơ chế chung của toàn xã hội.
  4. Đầu tư cho đội ngũ cán bộ Đoàn.

  Đại hội đề ra 4 chương trình hành động cho giai đoạn 1987 - 1992 là:
  1. Tuổi trẻ học tập và lao động sáng tạo làm giàu đất nước.
  2. Tuổi trẻ học tập góp phần nâng cao chất lượng đào tạo trong nhà trường.
  3. Tuổi trẻ bảo vệ Tổ quốc , giữ gìn trật tự an ninh.
  4. Đoàn tham gia giải quyết việc làm cho thanh niên.


  Đại hội đã bầu đồng chí Lê Văn Nuôi làm Bí thư Thành Đoàn; các đồng chí Trần Quốc Huy, đồng chí Nguyễn Văn Đua, đồng chí Hà Văn Dũng, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân giữ nhiệm vụ Phó Bí thư Thành Đoàn.


  Đại hội Đoàn Thành phố lần V (1992 - 1996)


  [IMG]

  Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM lần V diễn ra từ ngày 9 - 12/6/1992 sự tham gia của hơn 400 đại biểu.

  Đại hội đã tập trung thảo luận các vấn đề về tăng cường đổi mới công tác giáo dục - văn hóa - truyền thống; công tác xã hội và chăm lo phát triển nghề nghiệp, việc làm cho thanh niên; phong trào tự học tập nâng cao trình độ văn hóa tiếp cận ngành nghề mới, ứng dụng KHKT vào sản xuất, đời sống; tích cực đổi mới công tác đào tạo, xây dựng lực lượng, mở rộng các loại hình tập họp thanh niên, chủ động tạo ra các phương tiện, công cụ, tài chính của Đoàn và khai thác các nguồn lực xã hội cho công tác thanh niên...


  Với khẩu hiệu hành động "Công trình - Tài năng - Đổi mới", Đại hội đã đề ra 6 chương trình hành động trong giai đoạn 1992 - 1996:


  1. Về nguồn
  2. Đoàn trợ sức thanh niên trên đường mưu sinh lập nghiệp”
  3. Khuyến học - Bảo trợ tài năng trẻ
  4. Công tác xã hội
  5. Tuổi trẻ giữ nước
  6. Vì đàn em


  Và các nội dung về công tác xây dựng Đoàn vững mạnh, mở rộng mặt trận tập hợp đoàn kết thanh niên.


  Đại hội đã bầu đồng chí Nguyễn Văn Đua làm Bí thư Thành Đoàn; các đồng chí Vũ Văn Hòa, đồng chí Nguyễn Hoàng Năng, đồng chí Trần Đình Phú giữ nhiệm vụ Phó Bí thư Thành Đoàn.


  Đại hội Đoàn Thành phố lần VI (1996 - 2001)


  [IMG]

  Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hồ Chí Minh lần VI diễn ra từ ngày 9 - 12/10/1996.

  Đại hội nhận định kêt quả công tác Đoàn giai đoạn 1992 - 1996: “Với những phương thức, nội dung và đội hình mới, phong trào thi đua sôi nổi và liên tục, bám sát yêu cầu nhiệm vụ và lợi ích thanh niên... đã thu hút ngày càng đông đảo than niên tham gia, củng cố và tăng dần uy tín chinh trị của Đoàn, tạo sức bật mới. Nhiều mô hình đạt hiệu quả từ hoạt động cơ sở nâng lên và nhân rộng trên địa bàn thành phố, có tác động tích cực lan tỏa”.


  Với khẩu hiệu hành động "Truyền thống - nhân cách - kiến thức - tay nghề, thanh niên lập nghiệp và giữ nước", Đại hội đề ra 7 chương trình hành động cho giai đoạn mới:


  1. Mưu sinh lập nghiệp
  2. Khuyến học , khuyến tài
  3. Tuổi trẻ về nguồn
  4. Tuổi trẻ giữ nước
  5. Công tác xã hội
  6. Khoẻ vì nước
  7. Vì đàn em


  Đại hội đã bầu đồng chí Nguyễn Hoàng Năng làm Bí thư Thành Đoàn; các đồng chí Nguyễn Thành Phong, đồng chí Dương Thành Truyền, đồng chí Trương Văn Thống, đồng chí Phạm Đức Hải giữ nhiệm vụ Phó Bí thư Thành Đoàn.


  Đại hội Đoàn Thành phố lần VII (2001 - 2007)


  [IMG]

  Đại hội Đoàn Thành phố lần thứ VII diễn ra từ ngày 17 - 19/5/2001 với sự tham gia của 600 đại biểu chính thức thay mặt cho hơn 249.000 đoàn viên trên địa bàn thành phố.

  Đại hội đề ra khẩu hiệu hành động của tuổi trẻ thành phố giai đoạn mới là: “Thanh niên thành phố rèn luyện nhân cách, trau dồi lý tưởng, nâng cao kiến thức, xung kích trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa”.


  Đại hội đã đề ra mục tiêu giáo dục, bồi dưỡng lý tưởng cộng sản đạo đức cách mạng, góp phần hình thành một lớp thanh niên vừa hồng vừa chuyên, kế thừa và phát huy xuất sắc truyền thống của Đảng bộ và nhân dân thành phố xây dựng Đoàn vững mạnh đảm bảo vai trò hạt nhân chính trị trong mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên; đẩy mạnh các phong trào, hành động cách mạng động viên than niên tình nguyện xung kích trong xây dựng, phát triển, bảo vệ thành phố và đất nước.


  Từ mục tiêu trên, Đại hội xác định 4 nhiệm vụ cơ bản của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thành phố giai đoạn 2001 - 2005:


  1. Đẩy mạnh giáo dục chủ nghĩa yêu nước, truyền thống dân tộc, truyền thống đấu tranh cách mạng của Đảng; tăng cường giáo dục chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh nhằm tạo sự chuyển biến về chất trong nhận thức , bồi dưỡng lòng tin, khơi gợi tình cảm cách mạng để đoàn viên thanh niên có hành động đúng đắn và tích cực đối với sự nghiệp cộng nghiệp hóa, hiện đại hóa vì mục tiêu dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.


  2. Chăm lo lợi ích thiết thực của thanh thiếu niên, phát huy các nguồn lực xã hội và khơi sức thanh niên góp phần tạo điều kiện cho thanh niên phát triển toàn diện: học tập, nâng cao trình độ, ổn định nghề nghiệp, việc làm, vươn lên làm chủ khoa học công nghệ, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, có lối sống, nếp sống lành mạnh... góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trẻ đáp ứng yêu cầu xây dựng, phát triển và bảo vệ thành phố.


  3. Tập hợp và phát huy tinh thần tình nguyện, xung kích sáng tạo của thanh niên trong các phong trào hành động cách mạng góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của thành phố, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương , đơn vị.


  4. Xây dựng tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố vững mạnh về tư tưởng và tổ chức, không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị và năng lực tổ chức của các cấp bộ Đoàn, đảm bảo vai trò nòng cốt chính trị trong xây dựng Hội Liên Hiệp Thanh Niên và Hội Sinh viên, tổ chức tốt các phong trào hành động của thanh niên; tăng cường đào tạo, huấn luyện đội ngũ cán bộ làm tốt công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng, xây dựng Đội vững mạnh; tích cực tham gia xây dựng Đảng.


  Đại hội đã bầu đồng chí Nguyễn Thành Phong làm Bí thư Thành Đoàn, các đồng chí Phạm Đức Hải, đồng chí Võ Văn Thưởng giữ nhiệm vụ Phó Bí thư Thành Đoàn. Các đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết, Trần Trọng Tuấn, Ma Xuân Việt được bầu làm Phó Bí thư Thành Đoàn. Tháng 3/2003, đồng chí Nguyễn Thành Phong chuyển công tác, đồng chí Võ Văn Thưởng được bầu làm Bí thư. Tháng 12/2004 đồng chí Võ Văn Thưởng chuyển công tác, đồng chí Tất Thành Cang được bầu làm Bí thư.


  Đại hội Đoàn Thành phố lần VIII (2007 - 2012)


  [IMG]

  Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM lần VIII diễn ra từ ngày 11 - 14/10/2007 với sự tham dự của 450 đại biểu chính thức, thay mặt cho gần 500.000 đoàn viên.

  Đại hội đã đề ra khẩu hiệu hành động của tuổi trẻ trong giai đoạn mới là: “Tuổi trẻ TP.HCM đoàn kết, rèn đức, luyện tài, năng động, sáng tạo, xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.


  Đại hội xác định mục tiêu trong giai đoạn tới là: “Nâng cao ý thức công dân, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, lối sống đẹp trong thanh thiếu niên; phát huy tinh thần xung kích tình nguyện của thanh niên trên tất cả các lĩnh vực, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; đồng hành với thanh niên trên con đường mưu sinh lập nghiệp; đoàn kết, tập hợp rộng rãi các tầng lớp thanh thiếu nhi, xây dựng Đoàn vững mạnh, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, góp phần xây dựng TP.HCM - Thành phố xã hội chủ nghĩa, văn minh, hiện đại, nghĩa tình”.


  Đại hội đã đề ra 4 nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn 2007 - 2012:


  1. Xây dựng tuổi trẻ TP.HCM có ý thức công dân, có lý tưởng cách mạng, sống đẹp, sức khỏe tốt, tri thức cao, tay nghề giỏi, giàu nhiệt huyết sáng tạo và tinh thần tình nguyện; khơi dậy niềm tự hào dân tộc, ý thức giữ gìn, phát huy những giá trị truyền thống, lịch sử, bản sắc văn hóa Việt Nam, biết tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa nhân loại.


  2. Phát động và tổ chức thực hiện các phong trào “4 đồng hành” và “5 xung kích”, tập trung chăm lo, bảo vệ lợi ích chính đáng và hợp pháp của thanh thiếu nhi; cổ vũ thanh niên xung kích tham gia hội nhập kinh tế quốc tế nâng cao ý thức giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; phát huy thế mạnh của từng đối tượng thanh niên nhằm tổ chức hiệu quả các phong trào hành động cách mạng, góp phần xây dựng và phát triển đất nước.


  3. Không ngừng mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, phát triển Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam, làm tốt công tác phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh; nâng cao chất lượng đoàn viên, cán bộ Đoàn, tổ chức cơ sở Đoàn; tích cực tham gia tham gia xây dựng Đảng, tham gia cải cách hành chính, góp phần xây dựng chính quyền nhân dân.


  4. Nâng cao chất lượng công tác tham mưu, thực hiện phương châm khoa học, toàn diện, kịp thời, hiệu quả trong chỉ đạo; hoàn thiện cơ chế thông tin, đảm bảo nguyên tắc, kỷ cương trong nội bộ tổ chức; đổi mới phong trào thi đua, thực hiện tốt Luật Thi đua, Khen thưởng nhằm tạo động lực cho phong trào; tăng cường tính chủ động của Đoàn trong việc phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng tham gia giải quyết các vấn đề kinh tế - văn hóa - xã hội ở phường xã, nhà máy, trường học.


  Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Thành Đoàn nhiệm kỳ VIII gồm 55 đồng chí. Đồng chí Tất Thành Cang được bầu làm Bí thư Thành Đoàn. Các Phó Bí thư gồm: đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, đồng chí Lê Quốc Phong, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, đồng chí Trần Thị Diệu Thúy. Tháng 2/2009, đồng chí Tất Thành Cang chuyển công tác, đồng chí Nguyễn Văn Hiếu được bầu giữ nhiệm vụ Bí thư Thành Đoàn.


  B.T. tổng hợp

  (Nguồn: doanhoi.hcmute.edu.vn)


Chia sẻ trang này