1. THÔNG BÁO TUYỂN ADMIN DIỄN ĐÀN 2013
  Tìm kiếm nhà trọ - Ở ghép
  THÔNG BÁO BÁN ÁO SPKT.NET CHO THÀNH VIÊN DIỄN ĐÀN


  HÃY TÌM KIẾM Ở ĐÂY TRƯỚC KHI ĐẶT CÂU HỎI
  {xen:phrase loading}

[C++] Sắp xếp tăng dần theo ma trận zích zắc ^^

Thảo luận trong 'C/C++' bắt đầu bởi Dê con, 23 Tháng tư 2010.

 1. Dê con New Member

  Số bài viết: 1,272
  Đã được thích: 1
  Điểm thành tích: 0
  Mã:
  // [Tu-mang 2 chieu] Sap xep mang 2 chieu theo ma tran zich zac.cpp : Defines the entry point for the console application.
  //
  #include "stdafx.h"
  #include "conio.h"
  #include "string.h"
  #include "math.h"
  int a[50][50],n,b[100];
  #define duongdan "nhapmang.inp"
  
  void input();
  void output();
  void process();
  
  void input(){
    int k,i,c;
    k=0;i=0;
    FILE *fi;
    fi = fopen(duongdan,"rt");
    if (fi==NULL)
      printf("Thieu file du lieu \n");
    else 
    {
      do{
        fscanf(fi,"%d",&c);
      if(c>-9999)
      {
        i=i+1;
        b[i]=c;
      }
      else 
        break;
      }
      while (!feof(fi));
    }
    n=sqrt(double(i));
  }
  
  void process()
  {
    int j,i,k,flag,temp;
    //sap xep
    for (i=1; i<=n*n;i++)
      for (j=1;j<=n*n-1;j++)
      {
        if (b[j]>b[j+1])
        {
          temp = b[j];
          b[j]=b[j+1];
          b[j+1]=temp;
        }
      }
  
  // sap xep theo hinh zich zac
      i=1; j=1;
      a[1][1]=b[1];
      flag =0;
      for (k=2;k<=n*n;k++){
      switch (flag)
      {
      case 0:
        {
        j=j+1;
        if (i==n)
          flag=3;
        else 
          flag=1;
        }
        break;
      case 1:
        {
        i=i+1;
        j=j-1;
        if ((i==n)||((j==1)&&(i==n)))
          flag=0;
        else
          if ((j==1))
          flag =2;
          }
        break;
      case 2:
        {
        i=i+1;
        if (j==1)
          flag =3;
        else 
          flag =1;
        }
        break;
      case 3:
        {
        i=i-1;
        j=j+1;
        if (j==n)
          flag=2;
        else
        if (i==1)
          flag=0;
        }
        break;
      }
      a[i][j]=b[k];
      }
  
  }
  
  void output(){
    int i,j;
    for(i=1;i<=n;i++){
      for (j=1;j<=n;j++)
        printf("%4d",a[i][j]);
    printf("\n");
    }
  }
  
  void main(){
    input();
    process();
    output();
  }
  
  
 2. spkt_099100 Member

  Số bài viết: 949
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 16
 3. lovelove1912 Member

  Số bài viết: 341
  Đã được thích: 2
  Điểm thành tích: 18

Chia sẻ trang này