1. THÔNG BÁO TUYỂN ADMIN DIỄN ĐÀN 2013
  Tìm kiếm nhà trọ - Ở ghép
  THÔNG BÁO BÁN ÁO SPKT.NET CHO THÀNH VIÊN DIỄN ĐÀN


  HÃY TÌM KIẾM Ở ĐÂY TRƯỚC KHI ĐẶT CÂU HỎI
  {xen:phrase loading}

Chuẩn đầu ra của các ngành thuộc khoa CNH-TP

Thảo luận trong 'Hoá học & Thực phẩm' bắt đầu bởi Sumi, 22 Tháng năm 2009.

 1. Sumi New Member

  Số bài viết: 6
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
  [FONT=arial, helvetica, sans-serif] Ngành Công nghệ môi trường[/FONT]
  [FONT=arial, helvetica, sans-serif] [/FONT] [FONT=arial, helvetica, sans-serif] Kiến thức[/FONT]
  [FONT=arial, helvetica, sans-serif] [/FONT] [FONT=arial, helvetica, sans-serif] Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin; Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh; có các kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với chuyên ngành đào tạo; có sức khỏe, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;[/FONT]
  [FONT=arial, helvetica, sans-serif] [/FONT] [FONT=arial, helvetica, sans-serif] Có kiến thức cơ bản về tóan học và khoa học tự nhiên, đáp ứng việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn;[/FONT]
  [FONT=arial, helvetica, sans-serif] [/FONT] [FONT=arial, helvetica, sans-serif] Có trình độ tin học tương đương trình độ B. Sử dụng được các phầm mềm hỗ trợ kỹ thuật như: AutoCAD, ... các phần mềm hỗ trợ tính toán ứng dụng trong xử lý thống kê số liệu thực nghiệm: phầm mềm SPSS, StatGraphic 3.2, …[/FONT]
  [FONT=arial, helvetica, sans-serif] [/FONT] [FONT=arial, helvetica, sans-serif] Có trình độ tiếng Anh tương đương 350 điểm TOEIC;[/FONT]
  [FONT=arial, helvetica, sans-serif] [/FONT] [FONT=arial, helvetica, sans-serif] Hiểu biết các quá trình biến đổi hóa học, vật lý và sinh học của chất ô nhiễm, sự lan truyền của chúng trong môi trường nước, môi trường không khí và môi trường đất; Nắm vững các quá trình họat động của vi sinh vật hiếu khí, kỵ khí trong xử lý nước cấp, nước thải, chất thải rắn, không khí và đất. [/FONT]
  [FONT=arial, helvetica, sans-serif] [/FONT] [FONT=arial, helvetica, sans-serif] Có hiểu biết quy trình công nghệ và thiết kế các hệ thống xử lý chất thải lỏng, chất thải rắn và khí thải. [/FONT]
  [FONT=arial, helvetica, sans-serif] [/FONT] [FONT=arial, helvetica, sans-serif] Hiểu biết và nắm vững các tiêu chuẩn môi trường để đánh giá tác động môi trường của khu công nghiệp hoặc các khu dân cư như các tiêu chuẩn ISO 14000, các điều khoản luật và chính sách về môi trường tại Việt Nam.[/FONT]
  [FONT=arial, helvetica, sans-serif] [/FONT] [FONT=arial, helvetica, sans-serif] Kỹ năng [/FONT]
  [FONT=arial, helvetica, sans-serif] [/FONT] [FONT=arial, helvetica, sans-serif] Đề xuất các giải pháp công nghệ, cải tiến công nghệ trong xử lý nước, không khí và môi trường đất bị ô nhiễm;[/FONT]
  [FONT=arial, helvetica, sans-serif] [/FONT] [FONT=arial, helvetica, sans-serif] Thiết kế hệ thống xử lý nước thải và nước cấp; hệ thống xử lý ô nhiễm đất và đưa ra các giải pháp công nghệ để tái tạo lại đất; hệ thống xử lý ô nhiễm không khí và đưa ra các giải pháp công nghệ giảm thiểu nguồn ô nhiễm;[/FONT]
  [FONT=arial, helvetica, sans-serif] [/FONT] [FONT=arial, helvetica, sans-serif] Điều hành quản lý các nhà máy xử lý ô nhiễm môi trường; lập kế họach, dự án đánh giá tác động môi trường cho khu công nghiệp hoặc khu dân cư. [/FONT]
  [FONT=arial, helvetica, sans-serif] [/FONT] [FONT=arial, helvetica, sans-serif] Thái độ[/FONT]
  [FONT=arial, helvetica, sans-serif] [/FONT] [FONT=arial, helvetica, sans-serif] Có ý thức trách nhiệm công dân; có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn; có ý thức kỷ luật và tác phong công nghiệp; khả năng làm việc nhóm;[/FONT]
  [FONT=arial, helvetica, sans-serif] [/FONT] [FONT=arial, helvetica, sans-serif] Có phương pháp làm việc khoa học, sáng tạo và luôn tiếp cận với công nghệ hiện đại trong lĩnh vực công nghệ bảo vệ môi trường.[/FONT]
  [FONT=arial, helvetica, sans-serif] [/FONT] [FONT=arial, helvetica, sans-serif] Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp[/FONT]
  [FONT=arial, helvetica, sans-serif] [/FONT] [FONT=arial, helvetica, sans-serif] Các nhà máy xử lý nước thải; các trạm quan trắc môi trường; các viện nghiên cứu về môi trường; các sở Khoa học & Công nghệ, các sở Môi trường và Tài nguyên trong cả nước. Có thể làm chuyên gia tư vấn cho các chương trình dự án đánh giá tác động môi trường; có thể là cán bộ giảng dạy trong các trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp về đào tạo công nghệ môi trường.[/FONT]
  [FONT=arial, helvetica, sans-serif] [/FONT] [FONT=arial, helvetica, sans-serif] Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp[/FONT]
  [FONT=arial, helvetica, sans-serif] [/FONT] [FONT=arial, helvetica, sans-serif] Tiếp tục nghiên cứu và học tập chuyên sâu về: công nghệ xử lý nước thải, chất thải rắn, ô nhiễm không khí và ô nhiễm đất; quản lý chất lượng môi trường và đánh giá tác động môi trường, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên

  [/FONT] [FONT=arial, helvetica, sans-serif] Ngành Công nghệ thực phẩm[/FONT]
  [FONT=arial, helvetica, sans-serif] [/FONT] [FONT=arial, helvetica, sans-serif] Kiến thức[/FONT]
  [FONT=arial, helvetica, sans-serif] [/FONT] [FONT=arial, helvetica, sans-serif] Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin; Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh; có các kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với chuyên ngành đào tạo; có sức khỏe, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;[/FONT]
  [FONT=arial, helvetica, sans-serif] [/FONT] [FONT=arial, helvetica, sans-serif] Có kiến thức cơ bản về toán học và khoa học tự nhiên, đáp ứng việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn;[/FONT]
  [FONT=arial, helvetica, sans-serif] [/FONT] [FONT=arial, helvetica, sans-serif] Có trình độ tin học tương đương trình độ B. Sử dụng được các phần mềm hỗ trợ kỹ thuật: vẽ kỹ thuật AutoCAD và các phần mềm hỗ trợ tính toán ứng dụng trong xử lý thống kê số liệu thực nghiệm: phầm mềm R, SPSS, StatGraphic 3.2, …[/FONT]
  [FONT=arial, helvetica, sans-serif] [/FONT] [FONT=arial, helvetica, sans-serif] Có trình độ tiếng Anh tương đương 350 điểm TOEIC;[/FONT]
  [FONT=arial, helvetica, sans-serif] [/FONT] [FONT=arial, helvetica, sans-serif] Hiểu biết về các quy trình sản xuất cơ bản trong công nghệ chế biến thực phẩm (CNCBTP) như: công nghệ chế biến thịt, thủy sản, trứng sữa, rau quả, nước giải khát, lương thực, trà cà phê ca cao, dầu mỡ thực phẩm;[/FONT]
  [FONT=arial, helvetica, sans-serif] [/FONT] [FONT=arial, helvetica, sans-serif] Hiểu biết về cấu tạo và nguyên lý hoạt động của máy móc, thiết bị cơ bản trong CNCBTP để vận hành, khắc phục sự cố và nâng cao hiệu suất của máy;[/FONT]
  [FONT=arial, helvetica, sans-serif] [/FONT] [FONT=arial, helvetica, sans-serif] Có kiến thức về các hệ thống quản lý chất lượng như: ISO, GMP, HCCAP, TQM, SA8000... để quản trị sản xuất một cách hiệu quả.[/FONT]
  [FONT=arial, helvetica, sans-serif] [/FONT] [FONT=arial, helvetica, sans-serif] Kỹ năng[/FONT]
  [FONT=arial, helvetica, sans-serif] [/FONT] [FONT=arial, helvetica, sans-serif] Xây dựng kế hoạch sản xuất, lập dự án; điều hành và quản lý công nghệ, kỹ thuật cho các cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm;[/FONT]
  [FONT=arial, helvetica, sans-serif] [/FONT] [FONT=arial, helvetica, sans-serif] Đọc và phân tích được các bản vẽ kỹ thuật: bản vẽ mặt bằng nhà máy, phân xưởng, thiết bị, dây chuyền công nghệ sản xuất thực phẩm; tính toán, thiết kế, xây dựng, vận hành và kiểm soát được dây chuyền công nghệ, hệ thống máy – thiết bị trong sản xuất thực phẩm;[/FONT]
  [FONT=arial, helvetica, sans-serif] [/FONT] [FONT=arial, helvetica, sans-serif] Kiểm nghiệm và đánh giá được giá trị dinh dưỡng, mức độ an toàn và vệ sinh của nguyên liệu, sản phẩm thực phẩm; phân tích và xác định được các chỉ tiêu vi sinh, hóa sinh, hóa lý và cảm quan của thực phẩm;[/FONT]
  [FONT=arial, helvetica, sans-serif] [/FONT] [FONT=arial, helvetica, sans-serif] Chế biến được một số sản phẩm và món ăn thông dụng; nghiên cứu phát triển các sản phẩm mới;[/FONT]
  [FONT=arial, helvetica, sans-serif] [/FONT] [FONT=arial, helvetica, sans-serif] Thái độ [/FONT]
  [FONT=arial, helvetica, sans-serif] [/FONT] [FONT=arial, helvetica, sans-serif] Có ý thức trách nhiệm công dân; có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn; có ý thức kỷ luật và tác phong công nghiệp; khả năng làm việc nhóm;[/FONT]
  [FONT=arial, helvetica, sans-serif] [/FONT] [FONT=arial, helvetica, sans-serif] Có phương pháp làm việc khoa học, sáng tạo và có ý thức tiếp cận với công nghệ hiện đại trong ngành công nghệ thực phẩm.[/FONT]
  [FONT=arial, helvetica, sans-serif] [/FONT] [FONT=arial, helvetica, sans-serif] Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp[/FONT]
  [FONT=arial, helvetica, sans-serif] [/FONT] [FONT=arial, helvetica, sans-serif] Các nhà máy chế biến thực phẩm với vai trò là cán bộ điều hành sản xuất trong nhà máy; cán bộ phòng kỹ thuật; cán bộ phòng quản lý chất lượng (QC) và đảm bảo chất lượng (QA); cán bộ phòng kế hoạch sản xuất, chuyên gia trong thí nghiệm phân tích, kiểm nghiệm thực phẩm; trong nghiên cứu và phát triển sản phẩm; trong kinh doanh thiết bị, hóa chất, bao bì, phụ gia và hương liệu thực phẩm; ở các trường ĐH và CĐ với vai trò là cán bộ giảng dạy, ở các viện nghiên cứu với vai trò là nghiên cứu viên.[/FONT]
  [FONT=arial, helvetica, sans-serif] [/FONT] [FONT=arial, helvetica, sans-serif] Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp[/FONT]
  [FONT=arial, helvetica, sans-serif] Tiếp tục học tập và nghiên cứu để nâng cao trình độ trong các lĩnh vực chuyên sâu về công nghệ chế biến thực phẩm và trong lĩnh vực có liên quan như: công nghệ sinh học, y sinh...[/FONT]
 2. Ductamckt Member

  Số bài viết: 42
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 6
  Hơ hơ,Tuổi trẻ nó hơi nông nổi thế đấy. Bạn này tạo điều kiện cho Mod làm việc kìa. . Mod đâu rồi.??

Chia sẻ trang này