1. THÔNG BÁO TUYỂN ADMIN DIỄN ĐÀN 2013
  Tìm kiếm nhà trọ - Ở ghép
  THÔNG BÁO BÁN ÁO SPKT.NET CHO THÀNH VIÊN DIỄN ĐÀN


  HÃY TÌM KIẾM Ở ĐÂY TRƯỚC KHI ĐẶT CÂU HỎI
  {xen:phrase loading}

Chương trình đào tạo CADCAMCNC

Thảo luận trong 'CAD-CAM-CAE' bắt đầu bởi phuong_thao, 10 Tháng tư 2013.

 1. phuong_thao New Member

  Số bài viết: 52
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
  • [FONT=&amp]B[/FONT][FONT=&amp]ạ[/FONT][FONT=&amp]n là ng[/FONT][FONT=&amp]ườ[/FONT][FONT=&amp]i đã đi làm : [/FONT][FONT=&amp]C[/FONT][FONT=&amp]Ầ[/FONT][FONT=&amp]N NÂNG CAO TAY NGH[/FONT][FONT=&amp]Ề[/FONT][FONT=&amp] ????[/FONT]
  • [FONT=&amp]B[/FONT][FONT=&amp]ạ[/FONT][FONT=&amp]n hi[/FONT][FONT=&amp]ệ[/FONT][FONT=&amp]n là Sinh Viên : [/FONT][FONT=&amp]C[/FONT][FONT=&amp]Ầ[/FONT][FONT=&amp]N C[/FONT][FONT=&amp]Ơ[/FONT][FONT=&amp] H[/FONT][FONT=&amp]Ộ[/FONT][FONT=&amp]I NGH[/FONT][FONT=&amp]Ề[/FONT][FONT=&amp] NGHI[/FONT][FONT=&amp]Ệ[/FONT][FONT=&amp]P VÀ KI[/FONT][FONT=&amp]Ế[/FONT][FONT=&amp]N TH[/FONT][FONT=&amp]Ứ[/FONT][FONT=&amp]C CHUYÊN SÂU????[/FONT]
  • [FONT=&amp]B[/FONT][FONT=&amp]ạ[/FONT][FONT=&amp]n là doanh nghi[/FONT][FONT=&amp]ệ[/FONT][FONT=&amp]p : [/FONT][FONT=&amp]C[/FONT][FONT=&amp]Ầ[/FONT][FONT=&amp]N ĐÀO T[/FONT][FONT=&amp]Ạ[/FONT][FONT=&amp]O Đ[/FONT][FONT=&amp]Ộ[/FONT][FONT=&amp]I NGŨ NHÂN VIÊN VÀ TUY[/FONT][FONT=&amp]Ể[/FONT][FONT=&amp]N D[/FONT][FONT=&amp]Ụ[/FONT][FONT=&amp]NG????[/FONT]

  • [FONT=&amp]B[/FONT][FONT=&amp]ạ[/FONT][FONT=&amp]n c[/FONT][FONT=&amp]ầ[/FONT][FONT=&amp]n h[/FONT][FONT=&amp]ọ[/FONT][FONT=&amp]c ngh[/FONT][FONT=&amp]ề[/FONT][FONT=&amp] : [/FONT][FONT=&amp]M[/FONT][FONT=&amp]Ộ[/FONT][FONT=&amp]T NGH[/FONT][FONT=&amp]Ề[/FONT][FONT=&amp]Ổ[/FONT][FONT=&amp]N Đ[/FONT][FONT=&amp]Ị[/FONT][FONT=&amp]NH, TI[/FONT][FONT=&amp]Ề[/FONT][FONT=&amp]M NĂNG????[/FONT]

  [FONT=&amp]Dù b[/FONT][FONT=&amp]ạ[/FONT][FONT=&amp]n là Ai đi chăng n[/FONT][FONT=&amp]ữ[/FONT][FONT=&amp]a, [/FONT][FONT=&amp]CAMMECH[/FONT][FONT=&amp] luôn mu[/FONT][FONT=&amp]ố[/FONT][FONT=&amp]n tr[/FONT][FONT=&amp]ở[/FONT][FONT=&amp] thành nh[/FONT][FONT=&amp]ữ[/FONT][FONT=&amp]ng ng[/FONT][FONT=&amp]ườ[/FONT][FONT=&amp]i đ[/FONT][FONT=&amp]ồ[/FONT][FONT=&amp]ng hành cùng [/FONT][FONT=&amp]NGH[/FONT][FONT=&amp]Ề[/FONT][FONT=&amp] NGHI[/FONT][FONT=&amp]Ệ[/FONT][FONT=&amp]P [/FONT][FONT=&amp]trong lĩnh v[/FONT][FONT=&amp]ự[/FONT][FONT=&amp]c [/FONT][FONT=&amp]CAD/CAM/CNC [/FONT][FONT=&amp]c[/FONT][FONT=&amp]ủ[/FONT][FONT=&amp]a các b[/FONT][FONT=&amp]ạ[/FONT][FONT=&amp]n. [/FONT]
  [FONT=&amp]V[/FONT][FONT=&amp]ớ[/FONT][FONT=&amp]i vai trò là m[/FONT][FONT=&amp]ộ[/FONT][FONT=&amp]t nhà đào t[/FONT][FONT=&amp]ạ[/FONT][FONT=&amp]o chuyên nghi[/FONT][FONT=&amp]ệ[/FONT][FONT=&amp]p, uy tín hàng đ[/FONT][FONT=&amp]ầ[/FONT][FONT=&amp]u Vi[/FONT][FONT=&amp]ệ[/FONT][FONT=&amp]t Nam hi[/FONT][FONT=&amp]ệ[/FONT][FONT=&amp]n nay. Cammech xin g[/FONT][FONT=&amp]ử[/FONT][FONT=&amp]i đ[/FONT][FONT=&amp]ế[/FONT][FONT=&amp]n các b[/FONT][FONT=&amp]ạ[/FONT][FONT=&amp]n n[/FONT][FONT=&amp]ộ[/FONT][FONT=&amp]i dung ch[/FONT][FONT=&amp]ươ[/FONT][FONT=&amp]ng tr[/FONT][FONT=&amp]ì[/FONT][FONT=&amp]nh [/FONT][FONT=&amp]đà[/FONT][FONT=&amp]o t[/FONT][FONT=&amp]ạ[/FONT][FONT=&amp]o và nh[/FONT][FONT=&amp]ữ[/FONT][FONT=&amp]ng quy[/FONT][FONT=&amp]ề[/FONT][FONT=&amp]n l[/FONT][FONT=&amp]ợ[/FONT][FONT=&amp]i mà [/FONT][FONT=&amp]CAMMECH[/FONT][FONT=&amp] s[/FONT][FONT=&amp]ẽ[/FONT][FONT=&amp] mang l[/FONT][FONT=&amp]ạ[/FONT][FONT=&amp]i cho các b[/FONT][FONT=&amp]ạ[/FONT][FONT=&amp]n :[/FONT]


  • [FONT=&amp]CAMMECH hiện đang là đại diện tuyển dụng của các Công Ty uy tín trong lĩnh vực Cơ Khí : [/FONT]
  [FONT=&amp]“ĐÁP ỨNG ĐƯỢC NHU CẦU VIỆC LÀM CẤP THIẾT CỦA CÁC HỌC VIÊN”[/FONT]
  • [FONT=&amp]Khai giảng các lớp học hàng ngày[/FONT]
  • [FONT=&amp]Được học thử miễn phí: Các bạn học viên có thể học thử 01 buổi trước khi đóng học phí.[/FONT]
  • [FONT=&amp]Đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm và chuyên môn cao,nhiệt tình trong công việc Giảng Dạy.[/FONT]
  • [FONT=&amp]Đặc biệt : Thời gian đào tạo linh hoạt với 3 ca/ngày. Đáp ứng mọi yêu cầu thời gian của sinh viên và cả những bạn đã đi làm[/FONT]
  • [FONT=&amp]Cơ sở vật chất khang trang hiện đại.[/FONT]
  [FONT=&amp]
  Bảo hành tri thức trọn đời[/FONT]
  [FONT=&amp]:[/FONT][FONT=&amp] Sau khóa h[/FONT][FONT=&amp]ọ[/FONT][FONT=&amp]c, n[/FONT][FONT=&amp]ế[/FONT][FONT=&amp]u h[/FONT][FONT=&amp]ọ[/FONT][FONT=&amp]c viên ch[/FONT][FONT=&amp]ư[/FONT][FONT=&amp]a n[/FONT][FONT=&amp]ắ[/FONT][FONT=&amp]m v[/FONT][FONT=&amp]ữ[/FONT][FONT=&amp]ng ki[/FONT][FONT=&amp]ế[/FONT][FONT=&amp]n th[/FONT][FONT=&amp]ứ[/FONT][FONT=&amp]c có th[/FONT][FONT=&amp]ể[/FONT][FONT=&amp] ti[/FONT][FONT=&amp]ế[/FONT][FONT=&amp]p t[/FONT][FONT=&amp]ụ[/FONT][FONT=&amp]c tham gia khóa h[/FONT][FONT=&amp]ọ[/FONT][FONT=&amp]c cho đ[/FONT][FONT=&amp]ế[/FONT][FONT=&amp]n khi thành th[/FONT][FONT=&amp]ạ[/FONT][FONT=&amp]o[/FONT]


  [TABLE="class: MsoNormalTable"]
  [TR]
  [TD]
  [FONT=&amp]CH[/FONT][FONT=&amp]ƯƠ[/FONT][FONT=&amp]NG TR[/FONT][FONT=&amp]Ì[/FONT][FONT=&amp]NH [/FONT][FONT=&amp]ĐÀ[/FONT][FONT=&amp]O T[/FONT][FONT=&amp]Ạ[/FONT][FONT=&amp]O[/FONT]
  [/TD]
  [TD]
  [FONT=&amp]CÁC KHÓA H[/FONT][FONT=&amp]Ọ[/FONT][FONT=&amp]C[/FONT]
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="width: 319"] [FONT=&amp]CH[/FONT][FONT=&amp]ƯƠ[/FONT][FONT=&amp]NG TR[/FONT][FONT=&amp]Ì[/FONT][FONT=&amp]NH V[/FONT][FONT=&amp]Ậ[/FONT][FONT=&amp]N HÀNH VÀ L[/FONT][FONT=&amp]Ậ[/FONT][FONT=&amp]P TRÌNH MÁY CNC[/FONT][/TD]
  [TD="width: 319"] [FONT=&amp]1. L[/FONT][FONT=&amp]ậ[/FONT][FONT=&amp]p trình và v[/FONT][FONT=&amp]ậ[/FONT][FONT=&amp]n hành máy Phay CNC[/FONT][FONT=&amp]
  2. L[/FONT]
  [FONT=&amp]ậ[/FONT][FONT=&amp]p trình và v[/FONT][FONT=&amp]ậ[/FONT][FONT=&amp]n hành máy Ti[/FONT][FONT=&amp]ệ[/FONT][FONT=&amp]n CNC[/FONT]
  [FONT=&amp]***(50% h[/FONT][FONT=&amp]ọ[/FONT][FONT=&amp]c t[/FONT][FONT=&amp]ạ[/FONT][FONT=&amp]i phòng máy, 50% th[/FONT][FONT=&amp]ự[/FONT][FONT=&amp]c hành t[/FONT][FONT=&amp]ạ[/FONT][FONT=&amp]i x[/FONT][FONT=&amp]ưở[/FONT][FONT=&amp]ng).[/FONT][/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="width: 319"] [FONT=&amp]CH[/FONT][FONT=&amp]ƯƠ[/FONT][FONT=&amp]NG TR[/FONT][FONT=&amp]Ì[/FONT][FONT=&amp]NH MASTERCAM

  [/FONT]
  [/TD]
  [TD="width: 319"] [FONT=&amp]1. T[/FONT][FONT=&amp]ạ[/FONT][FONT=&amp]o mô hình và Phay s[/FONT][FONT=&amp]ả[/FONT][FONT=&amp]n ph[/FONT][FONT=&amp]ẩ[/FONT][FONT=&amp]m (Mill)[/FONT][FONT=&amp]
  2. T[/FONT]
  [FONT=&amp]ạ[/FONT][FONT=&amp]o mô hình và Ti[/FONT][FONT=&amp]ệ[/FONT][FONT=&amp]n s[/FONT][FONT=&amp]ả[/FONT][FONT=&amp]n ph[/FONT][FONT=&amp]ẩ[/FONT][FONT=&amp]m (Lathe)[/FONT][/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="width: 319"] [FONT=&amp]CH[/FONT][FONT=&amp]ƯƠ[/FONT][FONT=&amp]NG TR[/FONT][FONT=&amp]Ì[/FONT][FONT=&amp]NH ARTCAMPRO[/FONT][FONT=&amp]

  [/FONT]
  [/TD]
  [TD="width: 319"] [FONT=&amp]1. Thi[/FONT][FONT=&amp]ế[/FONT][FONT=&amp]t k[/FONT][FONT=&amp]ế[/FONT][FONT=&amp] s[/FONT][FONT=&amp]ả[/FONT][FONT=&amp]n ph[/FONT][FONT=&amp]ẩ[/FONT][FONT=&amp]m ( Part Modeling )[/FONT][FONT=&amp]
  2. Ch[/FONT]
  [FONT=&amp]ế[/FONT][FONT=&amp] t[/FONT][FONT=&amp]ạ[/FONT][FONT=&amp]o s[/FONT][FONT=&amp]ả[/FONT][FONT=&amp]n ph[/FONT][FONT=&amp]ẩ[/FONT][FONT=&amp]m (Manufacturing)[/FONT][/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="width: 319"] [FONT=&amp]CH[/FONT][FONT=&amp]ƯƠ[/FONT][FONT=&amp]NG TR[/FONT][FONT=&amp]Ì[/FONT][FONT=&amp]NH SOLIDWORKS[/FONT][/TD]
  [TD="width: 319"] [FONT=&amp]Thi[/FONT][FONT=&amp]ế[/FONT][FONT=&amp]t k[/FONT][FONT=&amp]ế[/FONT][FONT=&amp] s[/FONT][FONT=&amp]ả[/FONT][FONT=&amp]n ph[/FONT][FONT=&amp]ẩ[/FONT][FONT=&amp]m căn b[/FONT][FONT=&amp]ả[/FONT][FONT=&amp]n + Nâng cao (Basic and Advanced Part Modeling )[/FONT][/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="width: 319"] [FONT=&amp]CH[/FONT][FONT=&amp]ƯƠ[/FONT][FONT=&amp]NG TR[/FONT][FONT=&amp]Ì[/FONT][FONT=&amp]NH AUTOCAD[/FONT][/TD]
  [TD="width: 319"] [FONT=&amp]AutoCAD ph[/FONT][FONT=&amp]ầ[/FONT][FONT=&amp]n LT 2D[/FONT][/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="width: 319"] [FONT=&amp]CH[/FONT][FONT=&amp]ƯƠ[/FONT][FONT=&amp]NG TR[/FONT][FONT=&amp]Ì[/FONT][FONT=&amp]NH PRO/ E WILDFIRE (Nay [/FONT][FONT=&amp]đ[/FONT][FONT=&amp]ổ[/FONT][FONT=&amp]i tên ph[/FONT][FONT=&amp]ầ[/FONT][FONT=&amp]n m[/FONT][FONT=&amp]ề[/FONT][FONT=&amp]m Creo Elements)[/FONT][/TD]
  [TD="width: 319"] [FONT=&amp]1. Thi[/FONT][FONT=&amp]ế[/FONT][FONT=&amp]t k[/FONT][FONT=&amp]ế[/FONT][FONT=&amp] s[/FONT][FONT=&amp]ả[/FONT][FONT=&amp]n ph[/FONT][FONT=&amp]ẩ[/FONT][FONT=&amp]m căn b[/FONT][FONT=&amp]ả[/FONT][FONT=&amp]n và nâng cao (Basic and Advanced Part Modeling)[/FONT][FONT=&amp]
  2. Thi[/FONT]
  [FONT=&amp]ế[/FONT][FONT=&amp]t k[/FONT][FONT=&amp]ế[/FONT][FONT=&amp] khuôn (Mold design)
  3. Ch[/FONT]
  [FONT=&amp]ế[/FONT][FONT=&amp] t[/FONT][FONT=&amp]ạ[/FONT][FONT=&amp]o s[/FONT][FONT=&amp]ả[/FONT][FONT=&amp]n ph[/FONT][FONT=&amp]ẩ[/FONT][FONT=&amp]m (Manufacturing)[/FONT][/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="width: 319"] [FONT=&amp]UNIGRAPHIC NX[/FONT][/TD]
  [TD="width: 319"] [FONT=&amp]Thi[/FONT][FONT=&amp]ế[/FONT][FONT=&amp]t k[/FONT][FONT=&amp]ế[/FONT][FONT=&amp] s[/FONT][FONT=&amp]ả[/FONT][FONT=&amp]n ph[/FONT][FONT=&amp]ẩ[/FONT][FONT=&amp]m căn b[/FONT][FONT=&amp]ả[/FONT][FONT=&amp]n + Nâng cao[/FONT][/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="width: 319"] [FONT=&amp]INVENTOR[/FONT][/TD]
  [TD="width: 319"] [FONT=&amp]Thi[/FONT][FONT=&amp]ế[/FONT][FONT=&amp]t k[/FONT][FONT=&amp]ế[/FONT][FONT=&amp] s[/FONT][FONT=&amp]ả[/FONT][FONT=&amp]n ph[/FONT][FONT=&amp]ẩ[/FONT][FONT=&amp]m căn b[/FONT][FONT=&amp]ả[/FONT][FONT=&amp]n + Nâng cao[/FONT][/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="width: 319"] [FONT=&amp]CH[/FONT][FONT=&amp]ƯƠ[/FONT][FONT=&amp]NG TR[/FONT][FONT=&amp]Ì[/FONT][FONT=&amp]NH C[/FONT][FONT=&amp]Ô[/FONT][FONT=&amp]NG NGH[/FONT][FONT=&amp]Ệ[/FONT][FONT=&amp] V[/FONT][FONT=&amp]Ậ[/FONT][FONT=&amp]T LI[/FONT][FONT=&amp]Ệ[/FONT][FONT=&amp]U NH[/FONT][FONT=&amp]Ự[/FONT][FONT=&amp]A VÀ KHUÔN M[/FONT][FONT=&amp]Ẫ[/FONT][FONT=&amp]U[/FONT][/TD]
  [TD="width: 319"][/TD]
  [/TR]
  [/TABLE]

  [FONT=&amp]Liên h[/FONT][FONT=&amp]ệ[/FONT][FONT=&amp]:[/FONT]
  [FONT=&amp]Công Ty TNHH Gi[/FONT][FONT=&amp]ả[/FONT][FONT=&amp]i Pháp C[/FONT][FONT=&amp]ơ[/FONT][FONT=&amp] Kh[/FONT][FONT=&amp]í[/FONT][FONT=&amp] CAM[/FONT]
  [FONT=&amp]151 Đào Duy Anh – F9 – Q.Phú Nhu[/FONT][FONT=&amp]ậ[/FONT][FONT=&amp]n – TP.HCM[/FONT]
  [FONT=&amp]Hotline : [/FONT][FONT=&amp]083.8449026 - [/FONT]0907.111.368
  [FONT=&amp]Website : [/FONT][FONT=&amp]www.cammechco.com[/FONT]
 2. vipboy49 New Member

  Số bài viết: 17
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 1

Chia sẻ trang này