1. THÔNG BÁO TUYỂN ADMIN DIỄN ĐÀN 2013
  Tìm kiếm nhà trọ - Ở ghép
  THÔNG BÁO BÁN ÁO SPKT.NET CHO THÀNH VIÊN DIỄN ĐÀN


  HÃY TÌM KIẾM Ở ĐÂY TRƯỚC KHI ĐẶT CÂU HỎI
  {xen:phrase loading}

chương trình nhập vào tối đa 1000 sinh viên.........................

Thảo luận trong 'Lập trình' bắt đầu bởi heogirlnhoc552, 14 Tháng hai 2009.

 1. heogirlnhoc552 Guest

  Số bài viết: 0
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
  Viếc chương trình nhập vào tối đa 1000 sinh viên.Thông tin gồm:MASV;HoTen,Tuoi,Diem,Xet tuyen.Sau đó thực hiện các công việc sau:
  1. In danh sách sinh viên
  2. Nhập vào điểm chuẩn và in ra những sinh viên có điểm lớn hơn hay bằng điểm chuẩn
  3. Tính điểm trung bình của các sinh viên
  4. Tìm sinh viên có điểm lớn nhất.
  Câu 1,2 mình làm rùi còn câu 3,4 mình hok biết làm mông các bạn chĩ giúp.mình cảm ơn
 2. tranphong2 Nothing

  Số bài viết: 272
  Đã được thích: 2
  Điểm thành tích: 0
 3. heogirlnhoc552 Guest

  Số bài viết: 0
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
  Mình viết bằng C++
  Mình đã viết code rùi nhưng VB 2005 của mình chạy không được.Nếu sai các bạn sửa giùm mình.thank
  # include <iostream>
  # include<conio.h>
  # include<string.h>
  using namespace std;
  typedef struct
  {
  char masv[10];
  char hotensv[50];
  int tuoi;
  float diem;
  }SV;
  void nhap(SV a[1000], int &n)
  {
  cout<<"Nhap vao so sv:";cin>>n;
  for(int i=0;i<=n-1;i++)
  {
  cout<<"sv thu :"<<i+1<<endl;
  cout<<"Masv:";fflush(stdin);
  gets(a.masv);
  cout<<"Ho ten SV:";gets(a.hotensv);
  cout<<" Tuoi:";cin>>a.tuoi;
  cout<<" Diem:";cin>>a.diem;
  }
  }
  void xuat(SV a[],int n)
  {
  cout<<"Masv\t Hoten\t Tuoi\t Diem \n";
  for(int i=0;i<n-1;i++)
  cout<<a.masv<<"\t"<<a.hoten<<"\t"<<a.tuoi<<"\t"<<a.diem<<endl;
  }
  void xuat_dsdau(SV a[],int n)
  {
  float x;
  cout<<"Nhap diem chuan:";cin>>x;
  cout<<"\n DANH SACH DAU \n ";
  cout<<" Masv\t Hoten\t Tuoi\t Diem \n";
  for(int i=0;i<n-1;i++)
  if(a.diem >=x)
  cout<<a.masv<<"\t"<<a.hoten<<"\t"<<a.tuoi<<"\t"<<a.diem<<endl;
  }
  void dtb(SV a[],int n)
  {
  float y,s,tb;
  cout<<" Nhap so sinh vien";cin>>n;
  cout<<"\n diem trung binh \n";
  s=0;
  for(int i=0;i<n;i++)
  s= s+a;
  tb=s/n;
  cout<<" diem trung binh cua cac sv = "<<tb;
  }
  void SV_max(SV a[], int n)
  {
  float max;

  cout<<"\n Danh Sach SV Co Diem Lon Nhat \n ";
  cout<<" Masv\t Hoten\t Tuoi\t Diem \n";
  max=a[0];
  for(int i=0;i<=n-1;i++)
  if(a> max) max=a;
  cout<<a.masv<<"\t"<<a.hoten<<"\t"<<a.tuoi<<"\t"<<a.diem<<endl;
  }
  void main()
  {
  SV a[1000]; int n;
  nhap(a,n);
  xuat(a,n);
  xuat_dsdau(a,n);
  dtb(a,n);
  SV_max(a,n)
  getch();
  }

Chia sẻ trang này