1. THÔNG BÁO TUYỂN ADMIN DIỄN ĐÀN 2013
  Tìm kiếm nhà trọ - Ở ghép
  THÔNG BÁO BÁN ÁO SPKT.NET CHO THÀNH VIÊN DIỄN ĐÀN


  HÃY TÌM KIẾM Ở ĐÂY TRƯỚC KHI ĐẶT CÂU HỎI
  {xen:phrase loading}

có ai biết làm mấy bài này không giúp em với em xin chân thành cảm tạ

Thảo luận trong 'Visual Basic' bắt đầu bởi congamaisuameomeo, 22 Tháng mười một 2012.

 1. congamaisuameomeo New Member

  Số bài viết: 6
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 1
  1. Viết chương trình hiện ra msgBox ngày hiện tại theo dạng: Thứ Ba Ngày 21 tháng 4 năm 2009. (gợi ý: Giống bài 2 và có dùng thêm hàm WeekDay để lấy ngày trong tuần)
  2. Viết chương trình nhập vào một ngày, xuất ra số ngày trong tháng đó.
  1. Viết ct giải hệ pt bậc nhất 2 ẩn.
  ax+by+c=0 & mx + ny + p = 0
  2. Viết chương trình nhập vào năm dương lịch xuất ra năm âm lịch tương ứng. (Ví dụ nhập 2009 xuất ra Kỷ Sửu)
  3. viết chương trình tính tiền điện với qui định về giá như sau
  A.100kwh đầu tiên giá 600đ/kwh
  B.50kwh tiếp theo giá 900đ/wkh
  C.100kwh tiếp theo giá 1200đ/kwh
  D.từ kwh thứ 250 trở đi giá 1500đ/kwh

  Bài tập Câu lệnh FOR, DO…LOOP:
  1. Viết ct nhập vào N và tính N!
  2. Viết ct nhập vào N và tính S
  S= 1 + 2 + 3 +4 +… + N
  3. Viết chương trình nhập vào N, và một số thực x, Tính và xuất ra msgbox giá trị của X^N (x mũ n) không dùng toán tử ^.
  4. Viết chương trình nhập vào N và tính giá trị biểu thức sau với N > 0:
  S = 1/1 + 1/2 + 1/3 + …. + 1/N
  5. Viết chương trình nhập vào N và tính giá trị biểu thức sau với N > 0:
  S = 1/2 + 2/3 + 3/4 + …. + (N-1)/N
  6. Viết chương trình nhập vào N và tính giá trị biểu thức sau với N > 0:
  S = - 1/1 + 1/2 - 1/3 + …. + (-1)[SUP]N[/SUP]/N
  7. Nhập vào số tự nhiên N, xuất ra dãy các số lẻ từ 1 tới N
  8. Nhập vào số tự nhiên N, xuất ra dãy các số lẻ từ N tới 1
  9. Nhập vào số tự nhiên N, xuất ra dãy các số chẵn từ 0 tới N
  10. Viết chương trình nhập vào một số tự nhiên N, xuất ra tổng các số lẻ và tổng các số chẵn từ 0 tới N.
  11. Viết ct kiểm tra N có phải là một số nguyên tố không.
  12. Viết ct nhập vào số nguyên dương N và tính tổng các số nguyên tố từ 1 tới N.
  13. Viết ct nhập vào số nguyên dương N và xuất ra danh sách các số nguyên tố từ 1 tới N.
  15. Viết chương trình nhập vào N và tính giá trị biểu thức sau với N > 0:
  S = 1! + 2! + 3! + …. + N!
  16. Viết chương trình nhập vào N và tính giá trị biểu thức sau với N > 0:
  S = 1 + (1+2) + (1+2+3) + …. + (1+2+…+N)
  17. Thiết kế chương trình cho phép nhập vào một số nguyên N; sau đó tính các tổng sau:
  a. S=1 + 2 + ... + n
  b. S=1/2 + 2/3 + ... +n/(n+1)
  c. S= - 1 +2 - 3 +4 - ... + (-1)[SUP]n[/SUP]n
  18. Thiết kế chương trình cho phép nhập vào số thực X và số nguyên N; sau đó viết các hàm tính các tổng sau rồi hiển thị kết quả:
  - S= 1 + x +x[SUP]2[/SUP] + x[SUP]3[/SUP] + ... + x[SUP]n[/SUP]
  - S= 1 - x +x[SUP]2[/SUP] - x[SUP]3[/SUP] + ... (-1)[SUP]n[/SUP] x[SUP]n[/SUP]
  - S= 1 + x/1! +x[SUP]2[/SUP]/2! + x[SUP]3[/SUP]/3! + ... + x[SUP]n[/SUP]/n!

  Bài tập Chương trình con:
  1. Viết tất cả các bài trên thành hàm.
  2. Viết function nhập vào một chuỗi ngày, cho biết ngày đó là thứ mấy bằng tiếng việt không dấu.
  3. Viết function tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của 2 số.
  4. Viết sub đổi màu chữ của textbox Text1 thành màu đỏ, màu nền thành màu Xanh.
  5. Viết lại các bài tập phần câu lệnh for thành các hàm (function)
  6. Viết hàm tìm Max của 2 số
  7. Viết hàm tìm Max của 3 số
  8. Viết hàm giải phương trình bậc 2, trả về số nghiệm của phương trình (1: 1 nghiệm, 2: 2 nghiem, -1: Vố nghiệm).
  9.

Chia sẻ trang này