1. THÔNG BÁO TUYỂN ADMIN DIỄN ĐÀN 2013
  Tìm kiếm nhà trọ - Ở ghép
  THÔNG BÁO BÁN ÁO SPKT.NET CHO THÀNH VIÊN DIỄN ĐÀN


  HÃY TÌM KIẾM Ở ĐÂY TRƯỚC KHI ĐẶT CÂU HỎI
  {xen:phrase loading}

Code Java tạo/hủy System Tray icon

Thảo luận trong 'Thảo Luận' bắt đầu bởi baohoa2886, 23 Tháng mười hai 2010.

 1. baohoa2886 New Member

  Số bài viết: 5
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
  Giới thiệu mọi người 2 đoạn code để tạo và hủy System Tray icon trong nhóm lập trình Java cơ bản : Thiết kế giao diện GUI.
  Đoạn code Tạo System Tray icon
  ?

  import java.awt.AWTException;
  import java.awt.Image;
  import java.awt.SystemTray;
  import java.awt.Toolkit;
  import java.awt.TrayIcon;
  import java.awt.event.ActionEvent;
  import java.awt.event.ActionListener;
  public class Test {
  static Image image = Toolkit.getDefaultToolkit().getImage("images/tray.gif");
  static TrayIcon trayIcon = new TrayIcon(image, "Tester2″);
  public static void main(String[] a) throws Exception {
  if (SystemTray.isSupported()) {
  SystemTray tray = SystemTray.getSystemTray();
  trayIcon.setImageAutoSize(true);
  trayIcon.addActionListener(new ActionListener() {
  public void actionPerformed(ActionEvent e) {
  System.out.println("In here");
  trayIcon.displayMessage("Tester!", "Some action performed", TrayIcon.MessageType.INFO);
  }
  });
  try {
  tray.add(trayIcon);
  } catch (AWTException e) {
  System.err.println("TrayIcon could not be added.");
  }
  }
  }
  }
  Hủy bỏ System tray icon
  ?

  import java.awt.AWTException;
  import java.awt.Color;
  import java.awt.Dimension;
  import java.awt.Graphics;
  import java.awt.SystemTray;
  import java.awt.TrayIcon;
  import java.awt.image.BufferedImage;
  import java.beans.PropertyChangeEvent;
  import java.beans.PropertyChangeListener;
  public class SystemTrayDemo1 {
  public static void main(String[] args) throws Exception {
  if (!SystemTray.isSupported()) {
  return;
  }
  SystemTray tray = SystemTray.getSystemTray();
  PropertyChangeListener pcl;
  pcl = new PropertyChangeListener() {
  public void propertyChange(PropertyChangeEvent pce) {
  System.out.println("Property changed = " + pce.getPropertyName());
  TrayIcon[] tia = (TrayIcon[]) pce.getOldValue();
  if (tia != null) {
  System.out.println("Old tray icon array contents: ");
  for (int i = 0; i < tia.length; i++)
  System.out.println(tia);
  System.out.println();
  }
  tia = (TrayIcon[]) pce.getNewValue();
  if (tia != null) {
  System.out.println("New tray icon array contents: ");
  for (int i = 0; i < tia.length; i++)
  System.out.println(tia);
  System.out.println();
  }
  }
  };
  tray.addPropertyChangeListener("trayIcons", pcl);
  Dimension size = tray.getTrayIconSize();
  BufferedImage bi = new BufferedImage(size.width, size.height, BufferedImage.TYPE_INT_RGB);
  Graphics g = bi.getGraphics();
  g.setColor(Color.blue);
  g.fillRect(0, 0, size.width, size.height);
  g.setColor(Color.yellow);
  int ovalSize = (size.width < size.height) ? size.width : size.height;
  ovalSize /= 2;
  g.fillOval(size.width / 4, size.height / 4, ovalSize, ovalSize);
  TrayIcon icon = null;
  tray.add(icon = new TrayIcon(bi));
  Thread.sleep(3000);
  tray.remove(icon);
  Thread.sleep(3000);
  System.exit(0);
  }
  }
  Theo: Blog vovanhai
  Nguồn: Code Java tạo/hủy System Tray icon
  ____________________________
  Blog tự học lập trình Java
  http://laptrinhvien-aptech.blogspot.com/
  8-}8-}8-}

Chia sẻ trang này