1. THÔNG BÁO TUYỂN ADMIN DIỄN ĐÀN 2013
  Tìm kiếm nhà trọ - Ở ghép
  THÔNG BÁO BÁN ÁO SPKT.NET CHO THÀNH VIÊN DIỄN ĐÀN


  HÃY TÌM KIẾM Ở ĐÂY TRƯỚC KHI ĐẶT CÂU HỎI
  {xen:phrase loading}

CURL PHP Book V3.2- Cực hiếm, cực độc, chỉ có duy nhất tại đây

Thảo luận trong 'Ebook Công nghệ thông tin' bắt đầu bởi small ant, 13 Tháng sáu 2011.

 1. small ant Well-Known Member

  Số bài viết: 2,827
  Đã được thích: 88
  Điểm thành tích: 48
  Giới tính: Nữ
  Bộ Ebook cực độc ,hiếm ko kiếm ra được link down trên mạng . Bộ Ebook do http://curl.phptrack.com/ soạn và có các Example hay , độc đáo Nói chung bộ ebook này là ham muốn của biết bao nhiêu người

  Tuy rằng hiện tại đã có bản 3.2 nhưng đây là ebook có phí, bạn có thể mua ở http://curl.phptrack.com/
  CURL PHP Book Chapters (Table of Contents):


  • 1.0 Welcome to PHP/CURL Book ………………………………….……… 05
  • 1.1 About this Book………………………………………� �� �� ��……… 06
  • 1.2 About the Author……………………………………� � � �………… 07
  • 2.0 Getting Started with CURL PHP Book …………..…………………… 08
  • 2.1 Before You Start……………………………………… .………… 08
  • 2.2 Technical Requirements………………………………� � � �……… 08
  • 2.3 Installation………………………………� � � �……………………… 08
  • 3.0 Curl Library ………………………………………….. …………………… 10
  • 3.1 What is cURL ?………………………….………… 10
  • 3.2 What is libcurl ?………………………….………… 11
  • 3.3 What is PHP/CURL ?………………………….…12
  • 3.4 Who write PHP/CURL functions?…………….…12
  • 3.5 The HTTP Protocol ………..…………………… 12
  • 3.6 To cURL or to libcurl?………...………………… 12
  • 4.0 PHP/CURL Functions with Examples …………………………………… 13
  • 4.1. Using libcurl with PHP………………………………………� � � �… 13
  • 4.2. Simple usage……………………………………… ……………… 13
  • 4.3. Forms …………………………………….……� �� �� ��……….…………15
  • 1.1 GET ……………………………………..…… …….……………… 15
  • 1.2 POST …………………………………………� � � �………………… 16
  • 1.3 Hidden Fields ………………………………………….. ………… 17
  • 1.4 Figure Out What A POST Looks Like ….……………………… 18
  • 4.4. Download Image (Binnary File) ……………………..…………… 18
  • 4.5 Authentication …………………………………………� � � �………… 19
  • 4.6. Referer …………………………………………� � � �………………… 19
  • 4.7. User Agent …………………………………………� � � �.…………… 20
  • 4.8. Redirects …………………………………………� � � �……………… 21
  • 4.9. Cookies …………………………………………� � � �…..…………… 22
  • 4.10. HTTPS (SSL) …………………………………………� � � �………… 25
  • 4.11. Debug …………………………………………� � � �…..…………… 26
  • 4.12. XML, Credit Card Processing Solutions………………………...28
  • 4.13. Post Custom Header to the Remote (Target) Server ………...30
  • 4.14. Upload a file to remote server from HTML form ……..…...32
  • 4.15. FTP Upload a file ………………………………………….. .32
  • 4.16. FTp Delete a File ………………………………………..… ...33
  • 5.0 LibCURL Options ………………………………………..… …………… 35
  • 6.0 Header Tracking Tools ……………………………….…………� �� �� ��…… 42
  • 7.0 RealTime Example ……………………………………….…� �� �� ��……… 44
  • 7.1. Ebay CURL PHP Login Script …………………..…………………… 44
  • 7.2. Ebay Summary Page After Login with PHP…..………….………… 48
  • 7.3 Calculate Fedex Shipping Charges with XML CURL PHP support. 51
  • 7.4 Yahoo Email login and download Address Book . ………… 55
  • 7.5 PayPal Login and download Transaction History. ………… 55
  • 7.6 Hotmail Login and download Contacts List. ………… 55
  • 7.7 Gmail address book download . ………… 55
  • 8.0 Regular Expressions ……………………………………….…� �� �� ��……… 56
  • 8.1. What are Regular Expressions? ………………..…………………… 56
  • 8.2. What exactly is possible with Regular Expressions?…….………… 56
  • 8.3 Regular Expressions in PHP………………………………………� � � �… 56
  • 8.4 Regular Expressions Examples ……………………………. ………… 59
  • 8.4.1 preg_match function …………... ………………………. ………… 59
  • 8.4.2 preg_match_all function …………………………………..……… … 60
  • 8.4.3 preg_replace function …………………………………..……… … 62
  • 8.4.4 preg_replace function …………………………………..……… … 62
  • 8.4.5 'ereg','eregi','ereg_replace'………………… …………..………… 63
  • 8.4.6 Parsing Form for hidden fields …………………………..………… 64
  • 8.4.7 Parsing Images linkes from HTML page.………………..………… 65
  • Appendix A …………………………………………� � � �……………………… 67
  • Appendix B …………………………………………� � � �……………………… 70
  • References …………………………………………� � � �……………………… 71

 2. small ant Well-Known Member

  Số bài viết: 2,827
  Đã được thích: 88
  Điểm thành tích: 48
  Giới tính: Nữ
  Ver 3.2
  [IMG]<:p
  Bộ Ebook cực độc ,hiếm ko kiếm ra được link down trên mạng . Bộ Ebook do http://curl.phptrack.com/ soạn và có các Example hay , độc đáo Nói chung bộ ebook này là ham muốn của biết bao nhiêu người

  Nên hôm nay, Em "Buy" Ebook này tặng AE, Hy vọng AE học được nhiều điều có ích về "Ebook" này,

  Và 1 lần nữa, Ebook này đầu tiên được Post tại SVIT [IMG]


  CURL PHP Book Chapters (Table of Contents):

  1.0 Welcome to PHP/CURL Book ………………………………….……… 05

  1.1 About this Book………………………………………� ��……… 06

  1.2 About the Author……………………………………� �………… 07

  2.0 Getting Started with CURL PHP Book …………..…………………… 08


  2.1 Before You Start……………………………………… .………… 08

  2.2 Technical Requirements………………………………� �……… 08
  2.3 Installation………………………………� �……………………… 08

  3.0 Curl Library ………………………………………….. …………………… 10


  3.1 What is cURL ?………………………….………… 10

  3.2 What is libcurl ?………………………….………… 11
  3.3 What is PHP/CURL ?………………………….…12
  3.4 Who write PHP/CURL functions?…………….…12
  3.5 The HTTP Protocol ………..…………………… 12
  3.6 To cURL or to libcurl?………...………………… 12

  4.0 PHP/CURL Functions with Examples …………………………………… 13


  4.1. Using libcurl with PHP………………………………………� �… 13

  4.2. Simple usage……………………………………… ……………… 13
  4.3. Forms …………………………………….……� ��……….…………15
  1.1 GET ……………………………………..…… …….……………… 15
  1.2 POST …………………………………………� �………………… 16
  1.3 Hidden Fields ………………………………………….. ………… 17
  1.4 Figure Out What A POST Looks Like ….……………………… 18
  4.4. Download Image (Binnary File) ……………………..…………… 18
  4.5 Authentication …………………………………………� �………… 19
  4.6. Referer …………………………………………� �………………… 19
  4.7. User Agent …………………………………………� �.…………… 20
  4.8. Redirects …………………………………………� �……………… 21
  4.9. Cookies …………………………………………� �…..…………… 22
  4.10. HTTPS (SSL) …………………………………………� �………… 25
  4.11. Debug …………………………………………� �…..…………… 26
  4.12. XML, Credit Card Processing Solutions………………………...28
  4.13. Post Custom Header to the Remote (Target) Server ………...30
  4.14. Upload a file to remote server from HTML form ……..…...32
  4.15. FTP Upload a file ………………………………………….. .32
  4.16. FTp Delete a File ………………………………………..… ...33


  5.0 LibCURL Options ………………………………………..… …………… 35


  6.0 Header Tracking Tools ……………………………….…………� ��…… 42


  7.0 RealTime Example ……………………………………….…� ��……… 44

  7.1. Ebay CURL PHP Login Script …………………..…………………… 44
  7.2. Ebay Summary Page After Login with PHP…..………….………… 48
  7.3 Calculate Fedex Shipping Charges with XML CURL PHP support. 51
  7.4 Yahoo Email login and download Address Book . ………… 55
  7.5 PayPal Login and download Transaction History. ………… 55
  7.6 Hotmail Login and download Contacts List. ………… 55
  7.7 Gmail address book download . ………… 55

  8.0 Regular Expressions ……………………………………….…� ��……… 56

  8.1. What are Regular Expressions? ………………..…………………… 56
  8.2. What exactly is possible with Regular Expressions?…….………… 56
  8.3 Regular Expressions in PHP………………………………………� �… 56
  8.4 Regular Expressions Examples ……………………………. ………… 59
  8.4.1 preg_match function …………... ………………………. ………… 59
  8.4.2 preg_match_all function …………………………………..……… … 60
  8.4.3 preg_replace function …………………………………..……… … 62
  8.4.4 preg_replace function …………………………………..……… … 62
  8.4.5 'ereg','eregi','ereg_replace'………………… …………..………… 63
  8.4.6 Parsing Form for hidden fields …………………………..………… 64
  8.4.7 Parsing Images linkes from HTML page.………………..………… 65


  Appendix A …………………………………………� �……………………… 67


  Appendix B …………………………………………� �……………………… 70


  References …………………………………………� �……………………… 71

 3. aloewood New Member

  Số bài viết: 1
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0

Chia sẻ trang này