1. THÔNG BÁO TUYỂN ADMIN DIỄN ĐÀN 2013
  Tìm kiếm nhà trọ - Ở ghép
  THÔNG BÁO BÁN ÁO SPKT.NET CHO THÀNH VIÊN DIỄN ĐÀN


  HÃY TÌM KIẾM Ở ĐÂY TRƯỚC KHI ĐẶT CÂU HỎI
  {xen:phrase loading}

ĐA:Đồng hồ thể thao đếm thời gian ms và s

Thảo luận trong 'Đồ án môn học' bắt đầu bởi cuibap32pk, 25 Tháng mười hai 2010.

 1. cuibap32pk New Member

  Số bài viết: 2
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
  ;;;;;Chuong trinh;;;;;;;;;;;;;;;
  MILI EQU 60H ;DIA CHI CAC BIEN ÐEM
  CHUCMILI EQU 61H
  TRAMMILI EQU 62H
  GIAY EQU 63H
  CHUCGIAY EQU 64H
  START BIT P3.2
  STOP BIT P3.3
  ORG 0000H
  SJMP MAIN
  MAIN:
  SETB EA
  SETB ET0
  SETB EX0
  SETB EX1
  MOV MILI,#0
  MOV CHUCMILI,#0
  MOV TRAMMILI,#0
  MOV GIAY,#0
  MOV CHUCGIAY,#0
  CALL GIAIMA
  JMP BATDAU

  BATDAU:
  START,#1
  JB START,$
  CALL DEMLEN
  JMP DUNG

  DUNG:
  STOP,#1
  JB STOP,DEMLEN
  CALL GIAIMA

  DEMLEN:
  CALL DELAY
  INC MILI
  MOV A,MILI
  CJNE A, #10, DEMLEN
  MOV MILI,#0
  CALL GIAIMA
  INC CHUCMILI
  MOV A,CHUCMILI
  CJNE A, #10, DEMLEN
  MOV CHUCMILI,#0
  CALL GIAIMA
  INC TRAMMILI
  MOV A,TRAMMILI
  CJNE A, #10, DEMLEN
  MOV TRAMMILI,#0
  CALL GIAIMA
  INC GIAY
  MOV A,GIAY
  CJNE A, #10, DEMLEN
  MOV GIAY,#0
  CALL GIAIMA
  INC CHUCGIAY
  MOV A,CHUCGIAY
  CJNE A, #10,DEMLEN
  CALL GIAIMA
  SJMP DEMLEN
  GIAIMA:
  MOV A,CHUCGIAY
  MOV DPTR,#7SEG
  MOVC A,@A+DPTR
  MOV P2,A
  CLR P1.0
  SETB P1.0
  MOV A,GIAY
  MOVC A,@A+DPTR
  MOV P2,A
  CLR P1.1
  SETB P1.1
  MOV A,TRAMMILI
  MOVC A,@A+DPTR
  MOV P2,A
  CLR P1.2
  SETB P1.2
  MOV A,CHUCMILI
  MOVC A,@A+DPTR
  MOV P2,A
  CLR P1.3
  SETB P1.3
  MOV A,MILI
  MOVC A,@A+DPTR
  MOV P2,A
  CLR P1.4
  SETB P1.4

  DELAY:
  PUSH 07
  SETB TR0
  MOV TMOD,01H
  MOV TH0,#HIGH(-1000)
  MOV TL0,#LOW(-1000)
  JNB TF0,$
  SETB TF0
  CLR TR0
  POP 07
  RET

  7SEG:
  DB 0C0H, 0F9H, 0A4H, 0B0H, 99H, 92H, 82H, 0F8H, 80H, 90H
  END
  ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
  XIn các anh chỉ giúp là đoạn chương trình đã đúng chưa?
  Em dùng 74ls374 chốt
  Em làm đồng hồ thể thao đếm thời gian với 3 led cho ms và 2 led cho s dùng led 7 đoạn
  chương trình delay với cách kết nối các chương trình lại với nhau có ổn không mà sao em biên dịch khongđược.Đã sử dụng nhiều chương trình để bien dịch mà không được.Mong các anh giúp đỡ.Ngày mai là nọp đồ án rồi mà giờ chưa được cái gì cả
  mấy anh chỉnh sửa giùm và biên dịch ra file hex giùm em nhé.
  http://www.mediafire.com/?89ccn0wm7fzf0v9
  đây la link file mô phỏng.Cảm ơn mấy anh chị rất nhìu

  Ak e quên nói thêm.ban đầu cho các giá trị bằng 0 và xuát ra led.chờ Khi nhấn start thì mới gọi chương trình đếm lên và bắt đầu chạy.Khi có nút kiểm tra stop thì dừng lại và lấy giá trị đó xuất ra led và đứng im

Chia sẻ trang này