1. THÔNG BÁO TUYỂN ADMIN DIỄN ĐÀN 2013
  Tìm kiếm nhà trọ - Ở ghép
  THÔNG BÁO BÁN ÁO SPKT.NET CHO THÀNH VIÊN DIỄN ĐÀN


  HÃY TÌM KIẾM Ở ĐÂY TRƯỚC KHI ĐẶT CÂU HỎI
  {xen:phrase loading}

danh sách luận văn thạc sỹ

Thảo luận trong 'Ebook tưởng số, tử vi' bắt đầu bởi hocmai966, 10 Tháng ba 2012.

 1. hocmai966 New Member

  Số bài viết: 7
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
  Để tìm kiếm một cách nhanh nhất chi tiết các bạn làm theo thứ tự các bước sau.
  B1: cần tìm tài liệu nào chỉ cần bấm Ctrl F và gõ từ khóa vào rồi kích vào đường dẫn.


  1. Thực trạng và giải pháp phát triển thị trường chứng khoán Việt nam đến năm 2015[/URL]  1. Ứng dụng mô hình mạng thần kinh nhân tạo trong dự báo kinh tế - Trường hợp thị trường chứng khoán Việt Nam[/URL]
  2. Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Bảo Việt đến năm 2015[/URL]
  3. Phân tích xu hướng lựa chọn báo in và báo điện tử của bạn đọc báo tuổi trẻ tại thành phố Hồ Chí Minh[/URL]
  4. Xây dựng và kiểm định mô hình các yếu tố chính tác động đến quyết định mua sắm của khách hàng tại hệ thống co.opmart[/URL]
  5. Xây dựng chiến lược phát triển Ngân hàng thương mại cổ phần công thương chi nhánh Đồng Nai đến năm 201[/URL]
  6. Antecedents and outcome of emotional satissfaction: A study of Ho Chi Minh City banking front-line employees[/URL]
  7. A com parative study of financial performmance in the Vietnammese banking sector evidence for vietnamese leading joint stock commercial nanks[/URL]
  8. Adoption of electronic banking services in Vietnam[/URL]
  9. Apply basel II in risk management in VietNam case study of Asia Commercial Bank[/URL]
  10. Ảnh hưởng của phong cách lãnh đạo mới về chất đến phát triển tổ chức[/URL]
  11. An ninh tài chính cho các doanh nghiệp Việt Nam trong hội nhập quốc tế[/URL]
  12. An ninh tài chính đối với hoạt động của các Ngân hàng thương mại trong tiến trình hội nhập[/URL]
  13. Biện pháp phòng ngừa rủi ro tỷ giá bằng công cụ tài chính phát sinh tại Ngân hàng thương mại cổ phần Á châu[/URL]
  14. Bank leverage effect - case of listed companies on Ho Chi Minh stock exchange[/URL]
  15. Biện pháp mở rộng và phát triển dịch vụ Ngân hàng hiện đại của các Ngân hàng thương mại cổ phần tại Việt Nam[/URL]
  16. Bình ổn giá gạo trong nước[/URL]
  17. Biện pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương chi nhánh 3[/URL]
  18. Bancassurance in Vietnam situation for chartis Vietnam applying bancassurance[/URL]
  19. Bằng chứng thực nghiệm về những nhân tố tác động đến cấu trúc vốn của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việ[/URL]
  20. Bất bình đẳng giới trong thu nhập của người lao động ở Việt Nam[/URL]
  21. Bảo toàn và phát triển vốn tự có tại Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam[/URL]
  22. Bài học và giải pháp nâng cao vai trò thông tin kế toán từ cuộc khủng hoảng kinh tế 2008[/URL]
  23. Biện pháp phòng ngừa và xử lý rủi ro trong hoạt động kế toán ngân hàng tại sở giao dịch Ngân hàng Công thương Việt Nam[/URL]
  24. Biện pháp marketing nhằm phát triển thương hiệu Chin-su trên thị trường Thành phố Hồ Chí Minh[/URL]
  25. Biện pháp gia tăng vốn tự có của các ngân hàng thương mại cổ phần tại Việt Nam[/URL]
  26. Biện pháp ngăn ngừa tranh chấp khi áp dụng UCP600 trong phương thức tín dụng chứng từ[/URL]
  27. Bài học kinh nghiệm từ chính sách hỗ trợ lãi suất của Việt Nam giai đoạn 2009-2010[/URL]
  28. Báo cáo tài chính hợp nhất : Lý luận, thực trạng và phương hướng hoàn thiệ[/URL]n
  29. Biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các Hợp tác xã nông nghiệp ở tỉnh Tiền Giang đế[/URL]


 2. hocmai966 New Member

  Số bài viết: 7
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
  Để tìm kiếm một cách nhanh nhất chi tiết các bạn làm theo thứ tự các bước sau.
  B1: cần tìm tài liệu nào chỉ cần bấm Ctrl F và gõ từ khóa vào rồi kích vào đường dẫn.


  Thực trạng và giải pháp phát triển thị trường chứng khoán Việt nam đến năm 2015
  Ứng dụng mô hình mạng thần kinh nhân tạo trong dự báo kinh tế - Trường hợp thị trường chứng khoán Việt Nam
  Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Bảo Việt đến năm 2015
  Phân tích xu hướng lựa chọn báo in và báo điện tử của bạn đọc báo tuổi trẻ tại thành phố Hồ Chí Minh
  Xây dựng và kiểm định mô hình các yếu tố chính tác động đến quyết định mua sắm của khách hàng tại hệ thống co.opmart
  Xây dựng chiến lược phát triển Ngân hàng thương mại cổ phần công thương chi nhánh Đồng Nai đến năm 201
  Antecedents and outcome of emotional satissfaction: A study of Ho Chi Minh City banking front-line employees
  A com parative study of financial performmance in the Vietnammese banking sector evidence for vietnamese leading joint stock commercial nanks
  Adoption of electronic banking services in Vietnam
  Apply basel II in risk management in VietNam case study of Asia Commercial Bank
  Ảnh hưởng của phong cách lãnh đạo mới về chất đến phát triển tổ chức
  An ninh tài chính cho các doanh nghiệp Việt Nam trong hội nhập quốc tế
  An ninh tài chính đối với hoạt động của các Ngân hàng thương mại trong tiến trình hội nhập
  Biện pháp phòng ngừa rủi ro tỷ giá bằng công cụ tài chính phát sinh tại Ngân hàng thương mại cổ phần Á châu
  Bank leverage effect - case of listed companies on Ho Chi Minh stock exchange
  Biện pháp mở rộng và phát triển dịch vụ Ngân hàng hiện đại của các Ngân hàng thương mại cổ phần tại Việt Nam
  Bình ổn giá gạo trong nước
  Biện pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương chi nhánh 3
  Bancassurance in Vietnam situation for chartis Vietnam applying bancassurance
  Bằng chứng thực nghiệm về những nhân tố tác động đến cấu trúc vốn của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việ
  Bất bình đẳng giới trong thu nhập của người lao động ở Việt Nam
  Bảo toàn và phát triển vốn tự có tại Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam
  Bài học và giải pháp nâng cao vai trò thông tin kế toán từ cuộc khủng hoảng kinh tế 2008
  Biện pháp phòng ngừa và xử lý rủi ro trong hoạt động kế toán ngân hàng tại sở giao dịch Ngân hàng Công thương Việt Nam
  Biện pháp marketing nhằm phát triển thương hiệu Chin-su trên thị trường Thành phố Hồ Chí Minh
  Biện pháp gia tăng vốn tự có của các ngân hàng thương mại cổ phần tại Việt Nam
  Biện pháp ngăn ngừa tranh chấp khi áp dụng UCP600 trong phương thức tín dụng chứng từ
  Bài học kinh nghiệm từ chính sách hỗ trợ lãi suất của Việt Nam giai đoạn 2009-2010
  Báo cáo tài chính hợp nhất : Lý luận, thực trạng và phương hướng hoàn thiện
  Biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các Hợp tác xã nông nghiệp ở tỉnh Tiền Giang đến 2015
  Biện pháp quản lý và chống thất thu bảo hiểm xã hội trên địa bàn Quận 12 thành phố Hồ Chí Minh
  Báo cáo tài chính hợp nhất theo mô hình Công ty mẹ-Công ty con áp dụng tại nhà xuất bản giáo dục
  Biện pháp nhằm phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Thành phố Hồ Chí Minh từ nay đến năm 2010
  Biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của ngân hàng thương mại trong xu thế hội nhập trên địa bàn thành phố Cần Thơ
  Biện pháp nhằm mở rộng và nâng cao chất lượng tín dụng trung-dài hạn tại Sở giao dịch II ngân hàng đầu tư & phát triển Việt Nam
  Biện pháp tăng cường thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Thành phố Hồ Chí Minh
  Biện Pháp Hoàn Thiện Mô Hình Quản Lý Tài Chính Hàng Không Việt Nam
  Biện Pháp Nâng Cao Khả Năng Cạnh Tranh của Ngân Hàng Thương Mại trong nền kinh tế thị trường nước ta hiện nay
  Biện Pháp Góp Phần Hoàn Thiện Thuế Giá Trị Gia Tăng, Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp, Thuế Thu Nhập Đối Với Người Có Thu Nhập cao
  Biện Pháp Phòng Ngừa Rủi Ro trong Nhập Khẩu Sắt Thép tại công ty kinh doanh Sắt Thép trên địa bàn TP.HCM
  Biện Pháp Kiểm Soát Rủi Ro Tín Dụng trong Các Ngân Hàng thương mại quốc doanh Cần Thơ
  Biện Pháp Giải Quyết Việc Làm cho Thanh Niên TP.HCM Đến 2010
  Biện Pháp Mở Rộng HĐ Tín Dụng Tiêu Dùng Trả Góp Trên Địa Bàn Cần Thơ
  Biện Pháp Hoàn Thiện Mô Hình Quản Lý Tài Chính Tổng Công Ty 90-Bộ Xây dựng
  Biện Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Hoạt Động Tín Dụng Ngân Hàng Công Thương chi nhánh tỉnh Kiên Giang
  Biện Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Hoạt Động Tín Dụng Ngân Hàng Ngoại Thương chi nhánh Kiên Gian
  CRM activities at vietcombank Ho Chi Minh city branch
  Các nhân tố ảnh hưởng đến dự định sử dụng Internet trên điện thoại di động tại thành phố Hồ Chí Minh
  Các yếu tố ảnh hưởng đến xu hướng sử dụng dịch vụ 3G tại thành phố Hồ Chí Minh
  Chiến lược Marketing cho dịch vụ giá trị gia tăng của Viettel Cambodia
  Chứng chỉ lưu ký kênh huy động mới cho các doanh nghiệp Việt Nam
  Chiến lược phát triển tổng công ty cảng hàng không miền bắc đến năm 2020
  Cho vay hỗ trợ cho người nghèo tại tỉnh Tiền Giang thực trạng và giải pháp
  Các yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung thành thương hiệu dịch vụ giáo dục đại học tại Thành phố Hồ Chí Minh
  Các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn các công ty niêm yết - Nghiên cứu ngành chế biến và xuất khẩu thủy sản trong giai đoạn 2007-2009
  Các yếu tố tác động đến cấu trúc tài chính của các Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam
  Chiến lược phát triển Ngân hàng đầu tư và phát triển Campuchia giai đoạn năm 2011-2015
  Chiều sâu tài chính nhằm nâng cao thu hút FDI cho Việt nam
  Chứng khoán hóa các khoản vay thế chấp bất động sản để tạo vốn cho thị trường bất động sản Việt Nam
  Chiến lược kinh doanh của công ty cổ phần Bình Phú tại thị trường Việt Nam đến năm 2015
  Các yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của nhân viên trường hợp công ty cổ phần Beton 6
  Các điều kiện cần thiết để áp dụng thành công khuôn khổ chi tiêu trung hạn tại Thành Phố Hồ Chí Minh
  Các giải pháp đẩy mạnh ứng dụng internet trong marketing dịch vụ tại Vietnam Airlines
  Chiến lược cạnh tranh của Công ty địa ốc Hoàng Quân về căn hộ cao cấp giai đoạn 2011-2020Các yếu tố ảnh hưởng đến cam kết với tổ chức và ý định chuyển việc của nhân viên công nghệ thông tin trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
  Chia sẻ rủi ro về đầu tư cơ sở hạ tầng ở Việt Nam thông qua hình thức hợp tác nhà nước - tư nhân
  Các giải pháp nâng cao tính hữu dụng của thông tin kế toán công bố đối với nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam
  Chiến lược phát triển của Công ty An Phú đến năm 2020
  Các giải pháp phát triển sản phẩm phái sinh cho các ngân hàng thương mại Việt Nam
  Các nhân tố ảnh hưởng đến sự thỏa mãn công việc của người lao động ngành hàng không dân dụng tại thành phố Hồ Chí Minh
  Các nhân tố tác động đến hành vi tuân thủ thuế của doanh nghiệp - Trường hợp tỉnh Bình Dương
  Các yếu tố ảnh hưởng đến nghèo tại huyện Củ Chi, TPHCM
  Các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ tín dụng của Ngân hàng Việt Nam Thương Tín
  Chỉ tiêu công và tăng trưởng kinh tế địa phương - Nghiên cứu trường hợp tỉnh Bình Dương
  Các giải pháp phát triển bền vững chuỗi giá trị cá tra đồng bằng sông Cửu Long trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế
  Các nhân tố ảnh hưởng đến tỷ suất sinh lợi của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại các khu công nghiệp Đồng Nai
  Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của sinh viên ngành quản trị kinh doanh về chất lượng đào tạo tại một số trường đ̐
  Consumer behavior toward ATM cards at Ho Chi Minh city
  Các yếu tố ảnh hưởng đến năng suất lao động nông nghiệp tỉnh An Giang
  Các nguồn tài trợ cho doanh nghiệp bán lẻ hiện đại tại Việt Nam
  Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của ngươi dân sau khi áp dụng ISO 9001 tại UBND thành phố Hội An
  Chính sách can thiệp của nhà nước đối với hoạt động thu gom chất thải rắn sinh hoạt tại thành phố Hồ Chí Minh
  Cơ chế điều chuyển vốn nội bộ tại ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam
  Các nhân tố ảnh hưởng tới thu hút vốn đầu tư trực tiếp vào các khu công nghiệp tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
  Cải thiện tiến độ hoàn thành dự án xây dựng thuộc ngân sách tỉnh Khánh Hòa
  Cải thiện an toàn tín dụng tại ngân hàng phát triển Việt Nam
  Cải thiện qui trình tái định cư ở khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi
  Các yếu tố ảnh hưởng đến xu hướng lựa chọn công ty chứng khoán của nhà đầu tư
  Các yếu tố kinh tế xã hội ảnh hưởng đến suy dinh dưỡng trẻ em Việt Nam
  Các nhân tố ảnh hưởng đến tăng chi tiêu của các hộ nông dân nghèo thuộc các tỉnh tỉnh tư giác Long Xuyên - Đồng bằng Sông Cửu Long
  Chuẩn mực kế toán : "Ảnh hưởng của việc thay đổi tỷ giá hối đoái" tại Việt Nam thực trạng và giải pháp hoàn thiện
  Các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ lệ tử vong trẻ em ở nông thôn Việt Nam
  Các yếu tố tác động đến giá dự thầu dự án đầu tư công : Trường hợp tỉnh Đồng Tháp
  Các nhân tố tác động đến cấu trúc vốn của các công ty niêm yết tại sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
  Cấu trúc tài chính các công ty cổ phần dược phẩm Việt Nam
  Chuỗi cung ứng của công ty thực phẩm xuất nhập khẩu Lam Sơn, thực trạng và giải pháp
  Các giải pháp phát triển dịch vụ huy động vốn của ngân hàng Đầu tư và phát triển chi nhánh Quảng Ngãi
  Các Nhân Tố cùa chất lượng dịch vụ Đào Tạo hướng đến sự hài lòng cùa Học Viện Tại Các Trường Trung Cấp Chuyên Nghiệp địa bàn
  Chất lượng dịch vụ và ý định duy trì dịch vụ của khách hàng chuyển phát nhanh(hàng không quấc tế)tại TP.HCM
  các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển sản phẩm du lịch tỉnh Tây Ninh
  Các giải pháp kiềm chế lạm phát tại Việt Nam
  Chiến lược phát triển du lịch tỉnh Bến Tre đến năm 2020
  Chiến lược phát triển của công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 8 đến năm 2020
  Chiến lược tài chính cho nhóm 20 công ty nghành thủy sản niêm yết trên sàn chứng khoán Việt Nam
  Chứng khoán hóa thế chấp bất động sản thương mại - Giải pháp vốn cho thị trường bất động sản thương mại Việt Nam
  Chiến lược kinh doanh tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cảng Bến Nghé - Giai Đoạn 2011-2015
  Các nhân tố ảnh hưởng đến sự thỏa mãn công việc của kỹ sư xây dựng ở TPHCM
  Communication strategy for number 1 strawberry energy drink
  Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ đăng ký kinh doanh tại sở kế hoạch và đầu tư
  Các giải pháp hoàn thiện marketing dịch vụ của VietNam Airlines
  Các yếu tố tác động đến sự thỏa mãn công việc của nhân viên tại trung tâm khu vực 3- công ty mạng lưới VIETTEL
  Các giải pháp phát triển nguồn vốn huy động của Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam
  Các yếu tố ảnh hưởng đến xu hướng sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử tại Vietinbank
  Capital Adequacy Measurement: A case study of An Binh commercial joint stock bank
  Chứng từ chuyển giá: Một trong những giải pháp hữu hiệu chống chuyển giá tại Việt Nam
  Các giải pháp hoàn thiện hệ thống kế toán trách nhiệm tại Tổng công ty đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam (IDICO)
  Các giải pháp nâng cao sự thỏa mãn khách hàng khi mua sắm tại hệ thống siêu thị Co.op Mart trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh
  Chuyển giá trong các Công ty đa quốc gia ở Việt Nam
  Credit Risk Management: Case Study of BIDV
  Các yếu tố tác động đến sự hài lòng của các doanh nghiệp đối với chất lượng dịch vụ của Khu công nghiệp
  Các nhân tố chính ảnh hưởng đến tình trạng nghèo của các hộ gia đình ở Tây Nguyên
  Chiến lược kinh doanh công ty cổ phần công nghiệp gốm sứ Taicera đến năm 2020
  Cấu trúc vốn và tỷ suất lợi nhuận của doanh nghiệp Việt Nam
  Các yêu tố tác động đến hiệu quả đầu tư công trong xây dựng công trình giao thông trên địa bàn tỉnh Bình Dương
  Chiến lược phát triển của ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam giai đoạn 2010-2015
  Các giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam chi nhánh Nam Sài Gòn
  Chiến lược phát triển du lịch tỉnh Lâm Đồng đến năm 2015
  Chiến lược marketing xuất khẩu thủy sản của tổng công ty thủy sản Việt Nam vào thị trường Hoa Kỳ giai đoạn 2010-2015
  Các nhân tố ảnh hưởng đến đói nghèo tại các căn hộ gia đình huyện Tân Phú tỉnh Đồng Nai
  Các giải pháp kiểm soát rủi ro trong cho vay doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Vietcombank Đồng Nai
  Cải cách hành chính - thực tiễn Việt Nam: Ban điều phối Viện trợ Nhân dân Paccom và Công tác quản lý các tổ chức phi chính phủ nước ngoài INGOs
  Các nhân tố ảnh hưởng tới khả năng tiếp cận tín dụng của hộ nông dân tỉnh Thái Nguyên
  Các giải pháp xây dựng chuỗi cung ứng bền vững cho cà phê nhân xuất khẩu Việt Nam
  Các giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng tại chi nhánh ngân hàng đầu tư và phát triển TPHCM
  Các giải pháp nâng cao công tác quản trị tài chính tại xí nghiệp liên doanh Vietsovpetro
  Chiến lược phát triển của công ty cổ phần Nam Kinh đến năm 2015
  Các giải pháp nhằm nâng cao giá trị gia tăng một số mặt hàng nông sản chủ lực xuất khẩu của Việt Nam trong điều kiện gia nhập WTO
  Chính sách ổn định sinh kế người dân kết hợp quản lý bảo vệ rừng bền vững - tình huống rừng phòng hộ Tân Phú tỉnh Đồng Nai
  Chiến lược cạnh tranh của công ty cổ phần công nghiệp cao su miền Nam giai đoạn 2010-2020
  Chất lượng dịch vụ đối với sự hài lòng của khách hàng tại NHNo&PTNT chi nhánh 6
  Cấu trúc và tái cấu trúc tài chính các tập đoàn kinh tế Việt Nam sau khủng hoảng tài chính toàn cầu
  Các biện pháp hạn chế gian lận thẻ tín dụng tại các NHTM Việt Nam
  Công tác lập, kiểm tra và phân tích báo cáo tài chính ở các công ty cổ phần niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam hiện nay - thực trạng và giải pháp
  Các nhân tố ảnh hưởng đến nghèo đói ở các hộ gia đình trên địa bàn tỉnh Gia Lai
  Cổ phần hóa bện viện công tuyến tỉnh tại thành phố Hồ Chí Minh : liệu có phải là giải pháp khả thi trong tiến trình nâng cao chất lượng dịch v
  Chất lượng dịch vụ vận tải hàng không của Vasco và sự thỏa mãn của khách hàng
  Capital structure and firm performance: case study : listed companies in Hochiminh stock exchage
  Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam đến năm 2020
  Chức năng đại diện cho người lao động của tổ chức công đoàn tại doanh nghiệp FDI trong giải quyết tranh chấp lao động tập thể
  Các giải pháp phát triển du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2020
  Cơ chế quản lý vốn tập trung tại ngân hàng TMCP xuất nhập khẩu VN
  Chiến lược cạnh tranh hãng hàng không giá rẻ Jetstar pacific giai đoạn 2010 - 2015
  Cơ chế chính sách xuất khẩu gạo và phúc lợi nông dân trồng lúa đồng bằng sông Cửu Long
  Các nhân tố ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh rượu đế Gò Đen
  Chính sách nhà nước nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế chuỗi giá trị cá da trơn xuất khẩu
  Các yếu tố tác động đến sự thỏa mãn của nhân viên ngân hàng thương mại cổ phần tại TPHCM
  Các nhân tố tác động đến định hướng khách hàng của nhân viên phục vụ khách sạn-nhà hàng TP.HCM
  Các giải pháp phát triển thị trường thẻ quốc tế Eximbank từ nay đến 2015
  Chiến lược thâm nhập thị trường nội địa của công ty rau quả Tiền Giang đến năm 2015
  Cho vay kinh doanh bất động sản tại các ngân hàng thương mại Thành phố Hồ Chí Minh
  Các yếu tố tác động đến sự hài lòng của cộng đồng dân cư đối với sự phát triển các khu công nghiệp: trường hợp nghiên cứu t&
  Chiến lược cạnh tranh của ngân hàng liên doanh Shinhan Vina đến năm 2020
  Các yếu tố ảnh hưởng đến thõa mãn chất lượng dịch vụ ngân hàng trực tuyến được cung cấp bởi ngân hàng TMCP xăng dầu Petrolimex tại trang web: https://pgbank.com.vn
  Các giải pháp nâng cao khả năng cạnh tranh của mỹ phẩm Oriflame Thụy Điển tại chi nhánh Cần Thơ đến năm 2015
  Các giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam chi nhánh Đồng Nai
  Chiến lược phát triển kinh doanh của công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Cathay Việt Nam giai đoạn 2009 đến 2015
  Chiến lược marketing cho dịch vụ thanh toán quốc tế tại ngân hàng Sài Gòn Thương Tín - Sacom bank
  Các nhân tố ảnh hưởng đến nghèo đói ở các hộ gia đình khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ Việt Nam
  Cấu trúc vốn và tái cấu trúc vốn cho các doanh nghiệp ngành thực phẩm sau giai đoạn khủng hoảng kinh tế
  Các giải pháp nâng cao hiệu quả xác định giá hợp lý thực hiện giao dịch mua lại và sáp nhập công ty tại Việt Nam
  Chiến lược phát triển kinh doanh các sản phẩm tại công ty chế biến thực phẩn Nhabexims giai đoạn 2010-2015
  Các giải pháp tài chính nâng cao hiệu quả công tác xóa đói giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Long An
  Các công cụ phái sinh phòng ngừa rủi ro tỷ giá tại Việt Nam
  Các yếu tố tác động đến thu nhập hộ gia đình nông thôn trung du Bắc Bộ- trường hợp huyện Phù Ninh tỉnh Phú Thọ
  Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng cá nhân khi giao dịch tiền gửi tại các ngân hàng thương mại tên địa bàn tỉnh Bình Dương
  Các yếu tố ảnh hưởng đến năng suất lao động nông nghiệp tỉnh Bến Tre
  Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định chuyển công tác của nhân viên Marketing tại doanh nghiệp bưu chính viễn thông khu vực phía Nam
  Các giải pháp phát triển ngân hàng công thương Việt Nam thành tập đoàn tài chính ngân hàng công thương Việt Nam :
  Cơ chế tài chính phát triển ngành thủy sản khu vực đồng bằng sông Cửu Long
  Chiến lược phát triển công ty lương thực Long An đến năm 2015
  Các giải pháp nhằm sử dụng công cụ tỷ giá hối đoái trong quản lý nền kinh tế ở Việt Nam
  Các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ hậu mãi của mạng ĐTDĐ S-Fone
  Cơ chế tự chủ tài chính tại các đơn vị hành chính và sự nghiệp công trên địa bàn huyện Bến Lức, tỉnh Long An: thực trạng và giải pháp
  Các giải pháp về tài chính nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng MHB trong thời kỳ hội nhập
  Các giải pháp phát triển nghiệp vụ bảo hiểm hàng hải cho các công ty bảo hiểm Việt Nam trong thời kỳ hậu WTO
  Chính sách thuế xuất nhập khẩu Việt Nam trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế
 3. hocmai966 New Member

  Số bài viết: 7
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
  Chiến lược markrting nhằm mở rộng thị trường khung trần - vách ngăn thạch cao của công ty VTJ Vĩnh Tường tại Cambodia đến năm 2015

  Chính sách thuế bất động sản ở Việt Nam

  Chính sách lãi suất với mục tiêu tăng trưởng kinh tế của Việt Nam

  Các nhân tố ảnh hưởng đến hạnh phúc của người Việt Nam

  Các giải pháp tài chính giúp doanh nghiệp vượt qua rào cản thương mại trong hội nhập kinh tế quốc tế

  Các giải pháp hoàn thiện vấn đề công bố thông tin kế toán của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

  Các nhân tố ảnh hưởng đến sự thỏa mãn công việc của nhân viên khối văn phòng ở TP.HCM

  Chuyển giá của các công ty đa quốc gia trong giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế

  Cấu trúc vốn cho chiến lược phát triển dài hạn của các công ty cổ phần xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng niêm yết trên thị trường

  Các yếu tố tác động đến lòng trung thành của nhân viên tại văn phòng khu vực miền Nam VIETNAM AIRLINE

  Các yếu tố tác động đến nghèo ở huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng

  Cạnh tranh trong lĩnh vực ngân hàng trên địa bàn thành phố Cần Thơ trường hợp của Ngân hàng Quân đội chi nhánh Cần Thơ

  Các yếu tố tác động đến nghèo ở Huyện An Phú tỉnh An Giang

  Chiến lược phát triển Ngân hàng các doanh nghiệp ngoài quốc doanh đến năm 2015

  Chiến lược phát triển của công ty cổ phần 3T giai đoạn 2009 - 2015

  Chiến lược phát triển mạng điện thoại di động S-Fone đến năm 2015

  Các yếu tố tác động đến thu nhập của hộ nghèo tại huyện Cam Lộ tỉnh Quảng Trị

  Các giải pháp nhằm phát triển thị trường mua lại, sát nhập doanh nghiệp tại Việt Nam

  Chiến lược marketing dịch vụ trả góp tại công ty cổ phần thương mại Giấc mơ dễ dàng (easy)

  Các yếu tố ảnh hưởng đến sự trung thành của nhân viên trong tổ chức

  Các giải pháp chiến lược đẩy mạnh xuất khẩu hàng dệt may Việt Nam vào thị trường Liên minh Châu Âu đến năm 2015

  Các giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu giày dép vào thị trường Hoa Kỳ của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

  Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng về dịch vụ thông tin di động tại TP. Cần Thơ

  Các nhân tố ảnh hưởng, định hướng và giải pháp phát triển dịch vụ tư vấn marketing tại Việt Nam

  Các nhân tố ảnh hưởng đến đói nghèo ở các hộ gia đình vùng biên giới Tây Nam

  Chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020

  Các giải pháp nhằm nâng cao năng lực quản trị của ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam đến năm 2015

  Các giải pháp thúc đẩy sự phát triển bền vững thị trường chứng khoán Việt Nam

  Các giải pháp tài chính nâng cao hiệu quả quản trị tài chính các công ty cổ phần niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM

  Các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ mạng di động SFone giai đoạn 2008 - 2015

  Chiến lược thu hút vốn đầu tư vào các khu công nghiệp Đồng Nai đến năm 2020

  Các giải pháp hoàn thiện chiến lược thương hiệu của Công ty cổ phần sữa Việt Nam Vinamilk

  Chiến lược phát triển các doanh nghiệp in Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2015

  Các giải pháp hoàn thiện chiến lược thương hiệu của Công ty cổ phần sữa Việt Nam Vinamilk

  Chiến lược kinh doanh cho công ty cổ phần bảo hiểm bưư điện đến năm 2015

  Cải thiện cân bằng tài chính của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

  Chiến lược xuất khẩu của công ty cổ phần dệt may Thành Công sang thị trường Mỹ giai đoạn 2008-2015

  Các nhân tố ảnh hưởng và giải pháp đẩy mạnh thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài của tỉnh Tây Ninh

  Chuyển đổi PMU sang mô hình công ty - Giải pháp huy động vốn phát triển hạ tầng giao thông vận tải

  [IMG] Các giải pháp hoàn thiện quản lý giá thành xây dựng của khu vực nhà nước ở Việt Nam

  Chiến lược phát triển kinh doanh công ty TNHH mộ thành viên và kinh doanh nhà đến năm 2015

  Cho vay đầu tư kinh doanh chứng khoán của các ngân hàng thương mại góp phần vào sự phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam

  Chiến lược phát triển công ty cổ phần nhựa Tân Tiến đến năm 2015

  Chất lượng dịch vụ ngân hàng điện tử : So sánh giữa mô hình Servqual và Gronroos

  Các giải pháp phát triển trường thẻ ngân hàng Việt Nam

  Các giải pháp tăng cường huy động vốn tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam trong tình hình lạm phát cao hiện nay

  Các giải pháp phát triển kinh doanh vàng tại Việt Nam

  Các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát giao dịch chứng khoán tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh

  Chứng khoán hóa các khoản vay thế chấp bất động sản góp phần tạo hàng hóa cho thị trường chứng khoán
  [/b]
 4. hocmai966 New Member

  Số bài viết: 7
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
  Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước và kết quả kinh doanh ở Việt Nam

  Các nhân tố tác động đến việc ứng dụng ERP cho các doanh nghiệp tại TP. Đà Nẵng

  Các giải pháp tài chính để phát triển thị trường giao sau cà phê tại Việt Nam

  Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn vùng Đông Nam Bộ trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa giai đoạn 2000-2015

  Chiến lược tài trợ vốn cho tập đoàn dầu khí Việt Nam trong giai đoạn hội nhập

  Các nhân tố tác động đến nghèo đói ở tỉnh Phú Yên Các giải pháp nâng cao tính hữu dụng của thông tin kế toán đối với quá trình ra quyết định của nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán Vi̓ệt nam

  Các giải pháp nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh hàng may mặc của Việt Nam trên thị trường EU giai đoạn 2008 - 2010

  Các giải pháp nâng cao năng lực quản trị tài chính tại công ty Tanimex

  Cơ chế quản lý vốn tập trung tại ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam

  Các giải pháp huy động vốn đầu tư phát triển ngành du lịch tỉnh Ninh Thuận

  Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của thị trường chứng khoán Việt Nam hiện nay

  Chuẩn mực kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp khoảng cách giữa lý thuyết và thực tế

  Chiến lược thâm nhập thị trường Hoa Kỳ của công ty cổ phần giày An Lạc đến năm 2013

  Các giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ giao nhận vận tải đường biển của công ty kho vận miền Nam (sotrans) giai đoạn 2008 - 2015

  Chính sách cổ tức của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

  Chất lượng tín dụng tại chi nhánh ngân hàng công thương tỉnh An Giang thực trạng và giải pháp

  Cơ cấu vốn tối ưu công ty trách nhiệm hữu hạn chế biến bột mì Mê Kông

  Chiến lược nâng cao năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Việt Nam góp phần phát triển kinh tế trong thời kỳ hội nhập

  Chiến lược xây dựng và phát triển thương hiệu Trọng Đức

  Các giải pháp tăng cường tính cạnh tranh của các ngân hàng thương mại cổ phần trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh trong quá trình hội nhập nền kinh tế quốc tế

  Chính sách tài chính hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa ngoài quốc doanh vùng đồng bằng sông Cửu Long

  Cho vay theo hạn mức tín dụng đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại NHNN & PTNT Việt Nam

  Chuyển đổi các ban quản lý dự ánthành các công ty cổ phần tư vấn quản lý dự án - rường hợp các ban quản lý dự án ngành điện

  Các nhân tố tác động đến nghèo đói ở vùng ven biển đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2003 - 2004

  Chiến lược phát triển dịch vụ quảng cáo trực tuyến của công ty cổ phần viễn thông FPT đến năm 2010

  Các giải pháp đẩy mạnh kim ngạch xuất khẩu và nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm gỗ Việt Nam tại thị trường Hoa Kỳ giai đ

  Chiến lược phát triển của công ty dệt may 7 đến năm 2015

  Các giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động quản lý rủi ro tỷ giá hối đoái trong kinh doanh xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp Việt Nam

  Chiến lược đẩy mạnh xuất khẩu hàng dệt may Việt Nam vào thị trường Mỹ đến năm 2010

  Chiến lược phát triển ngành du lịch tỉnh Đồng Nai (Tầm nhìn đến năm 2020)

  Các giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại Vietcombank Tân Thuận

  Các giải pháp nhằm hạn chế rủi ro trên thị trường chứng khoán Việt Nam

  Chiến lược phát triển dịch vụ tài chính tại chính tại Công ty tài chính dầu khí thời kỳ hậu WTO

  Cơ sở kinh tế và những giải pháp giải quyết đình công tại thành phố Hồ Chí Minh

  Chính sách cổ tức - Lý thuyết và thực tiễn tại một số Công ty cổ phần khu vực thành phố Hồ Chí Minh

  Các giải pháp tài chính để phát triển thị trường bất động sản tại thành phố Hồ Chí Minh

  Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp tỉnh Khánh Hòa

  Các yếu tố ảnh hưởng đến sự thỏa mãn và sự gắn kết của nhân viên Liên hiệp Hợp tác xã thương mại thành phố Hồ Chí Minh

  Các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ hàng không tại Sân bay Liên Khương

  Các nhân tố ảnh hưởng đến xu hướng thay đổi thái độ sử dụng thương mại điện tử ở Việt Nam

  Các giải pháp tài chính nhằm tăng cường thu hút FDI sau khi Việt Nam gia nhập WTO

  Chiến lược kinh doanh Công ty cổ phần Kinh Đô đến năm 2015

  Chiến lược phát triển nguồn nguyên liệu giấy Việt Nam

  Chiến lược kinh doanh cho đại lý hàng hải Việt Nam từ nay đến năm 2015 tầm nhìn 2020

  Chuẩn mực hợp nhất kinh doanh : Sự hài hóa giữa chuẩn mực kế toán Việt Nam và chuẩn mực kế toán quốc tế

  Cân đối ngân sách nhà nước Việt Nam trong nền kinh tế thị trường

  Các nhân tố ảnh hưởng đến việc làm phi nông nghiệp của lao động nông thôn tại Huyện Tam Nông tỉnh Đồng Tháp

  Các giải pháp thực hiện chiến lược kinh doanh của dược Hậu Giang đến năm 2012

  Cổ phần hóa ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam

  Chính sách tài chính phát triển thị trường bất động sản ở Việt Nam

  Chiến lược xuất khẩu mặt hàng dệt may cho doanh nghiệp ở TP. Hồ Chí Minh sang thị trường Mỹ giai đoạn 2006-2010
  [/b]
 5. hocmai966 New Member

  Số bài viết: 7
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
  Các giải pháp kiểm soát an ninh tài chính trong tiến trình tự do hóa tài chính của Việt Nam hiện nay

  Chiến lược xây dựng thương hiệu VNPT trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế

  Chiến lược phát triển của Trường Cao đẳng tài chính Hải quan

  Chiến lược cạnh tranh của Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu trước thách thức hội nhập kinh tế quốc tế

  Các giải pháp kiểm soát hoạt động chuyển giá của các doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam

  Chuẩn mực hợp nhất kinh doanh : Từ lý luận đến thực tiễn ứng dụng vào kế toán ở các doanh nghiệp Việt Nam

  Cải cách hệ thống ngân hàng Việt Nam : Nghiên cứu so sánh với Trung Quốc

  Chiến lược kinh doanh của Xí nghiệp thương mại mặt đất Tân Sơn Nhất đến năm 2015

  Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tại Sài Gòn Công thương Ngân hàng SaigonBank

  Chuyển dịch cơ cấu ngành nghề tại các khu chế xuất - khu công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020

  Cải thiện môi trường đầu tư nhằm thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp tỉnh Bình Định

  Các nhân tố tác động đến nghề nuôi tôm sú công nghiệp của tỉnh Bến Tre

  Cơ chế điều hành tỷ giá hối đoái của Việt Nam trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế

  Chiến lược phát triển ngành cao su Việt Nam đến 2015

  Chiến lược phát triển Tổng công ty cổ phần Bảo Minh đến năm 2015

  Các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của các Ngân hàng thương mại cổ phần trên địa bàn TP.HCM giai đoạn 2006-2015

  Các giải pháp quản trị rủi ro tín dụng tại chi nhánh Ngân hàng ngoại thương Đồng Nai

  Chiến lược phát triển mạng điện thoại di động Mobifone tại thị trường một số tỉnh Phía Nam đến năm 2015

  Các giải pháp thu hút vốn đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam

  Chiến lược cạnh tranh cho Công ty xi măng Hà Tiên 1 đến năm 2015

  Các giải pháp nâng cao chất lượng công tác quản trị rủi ro trong cho vay dự án đầu tư tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn

  Các giải pháp huy động nguồn lực tài chính cho đầu tư phát triển tỉnh An Giang đến năm 2010

  Các giải pháp tài chính phát triển thủy sản tỉnh An Giang

  Các giải pháp tài chính thực hiện chương trình khuyến công để hỗ trợ phát triển công nghiệp tỉnh An Giang

  Chính sách thuế thu nhập cá nhân ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế

  Chiến lược của Công ty cổ phần Kinh Đô đến năm 2011

  Các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các khu chế xuất - Khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh

  Các giải pháp thúc đẩy sự phát triển của quỹ đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam

  Chiến lược kinh doanh của Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Nam đến năm 2015

  Công tác kế toán quản trị hàng tồn kho trong các doanh nghiệp thương mại Việt Nam

  Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

  Các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư tỉnh Bình Thuận

  Các giải pháp hoàn thiện hệ thống thuế Việt Nam theo xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế

  Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo xuất phát từ các đơn vị trong ngành điện trực thuộc Tổng công ty điện lực

  Cơ cấu vốn tối ưu cho dự án thép tấm lá Phú Mỹ

  Các nhân tố ảnh hưởng đến chi tiêu của hộ gia đình cho các hoạt động thể dục thể thao ở TP.Hồ Chí Minh

  Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước độc quyền tại Việt Nam

  Chiến lược kinh doanh của Công ty cổ phần vật tư - xăng dầu (COMECO) đến năm 2010

  Các giải pháp hoàn thiện kiểm soát chi tiêu công qua hệ thống khoa bạc nhà nước Việt Nam

  Chiến lược phát triển ngân hàng liên doanh Việt Thái đến năm 2010

  Các giải pháp chuyển Tổng công ty Bến Thành sang hoạt động theo mô hình Công ty Mẹ-Công ty Con

  Các giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng và nâng cao chất lượng tín dụng của hệ thống ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tau

  Các giải pháp góp phần hoàn thiện cơ chế điều hành lãi suất trong hệ thống ngân hàng nước ta

  Các giải pháp hoàn thiện chính sách thuế góp phần phát triển kinh tế Việt Nam đến năm 2010

  Cơ chế điều hành tỷ giá hối đoái của Việt Nam

  Các giải pháp phát triển nguồn nhân lực tỉnh Ninh Thuận

  Các giải pháp hoàn thiện và phát triển hoạt động Logistics trong giao nhận giày dép xuất khẩu bằng Container đường biển vào thị trường Mỹ trên Chiến lược marketing xuất khẩu sản phẩm cao su thiên nhiên Tổng công ty cao su Việt Nam

  Chiến lược phát triển thẻ thanh toán của hệ thống ngân hàng thuơng mại Việt Nam đến năm 2010

  Các giải pháp kiểm soát hoạt động chuyển giá tại Việt Nam trong giai đoạn hội nhập

  Chiến lược phát triển của Tổng công ty điện tử và tin học Việt Nam đến năm 2015

  Các phương pháp xác định giá trị doanh nghiệp phục vụ công tác cổ phần hóa và chuyển giao doanh nghiệp

  Chiến lược phát triển kinh doanh của công ty Sancom Việt Nam

  Các giải pháp thu hút nhà đầu tư nhằm phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam

  Chiến lược kinh doanh của Công ty Unilever Việt Nam

  Các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ tín dụng của các ngân hàng thương mại Việt Nam trên địa bàn TP.HCM

  Các giải pháp phát triển thị trường quyền lựa chọn tiền tệ tại Việt Nam

  Chiến lược kinh doanh của Công ty cổ phần dịch vụ bưu chính viễn thông Sài Gòn (SPT)

  Chiến lược tài chính của tổng công ty thép Việt Nam trong quá trình hội nhập khu mậu dịch tự do Asean-Afta

  Chiến Lược Xâm Nhập Hàng Thủy, Hải Sản Việt Nam vào Thị Trường Mỹ

  Các Giải Pháp Hoàn Thiện Cơ Chế Quản Lý Bảo Hiểm Y Tế ở Việt Nam

  Các Giải Pháp Tài Chính để Ngành Da Giầy Việt Nam trở thành Nền Kinh Tế Quan Trọng trong Giai Đoạn từ nay đến Năm 2010

  Các Giải Pháp Để Phát Triển Doanh Nghiệp Công Nghiệp trên Địa Bàn TP. Hồ Chí Minh

  Chiến Lược Phát Triển của Kao Việt Nam

  Chiến Lược Phát Triển Ngành Phát Hành Sách TP.HCM

  Chiến Lược Phát Triển Ngành Hóa Chất Cơ Bản VN

  Chiến Lược Nhằm Phát Triển Trang Sức Vàng Bạc TP.HCM

  Chiến Lược Phát Triển Ngành Thuốc Lá VN

  Chiến Lược Phát Triển của Tổng Công Ty Thủy Sản

  Chiến Lược Phát Triển Công Ty Dầu Thực Vật Hương Liệu Mỹ Phẩm VN

  Chiến Lược và Giải Pháp Phát Triển Ngành Chăn Nuôi Heo

  Chiến Lược Cạnh Tranh trên Thị Trường Quốc Nội của Pacific - Airlines

  Chiến Lược Kinh Doanh của Công Ty Liên Doanh Sony Việt Nam

  Các Giải Pháp để Phát Triển Thị Trường Chứng Khoán Việt Nam

  Chiến Lược Marketing các Sản Phẩm Nước Khoáng của Tỉnh Khánh Hòa

  Chiến Lược Phát Triển Ngành Công Nghiệp Bánh Kẹo Việt Nam

  Công Cụ Tài Chính để Huy Động Vốn cho Chiến Lược Phát Triển Kinh Tế Xã Hội Của Việt Nam Đến Năm 2020

  Chiến Lược Phát Triển Hệ Thống Cảng Hàng Không, Sân Bay của Việt Nam

  Các Giải Pháp Tạo Hàng Hóa cho Thị Trường Chứng Khoán Việt Nam

  Chiến Lược Phát Triển của Tổng Công Ty Thủy Sản Việt Nam

  Cổ Phần Hóa Doanh Nghiệp Nhà Nước - Một Trong Những Giải Pháp Nhằm Thúc Đẩy Sự Phát Triển Thị Trường Chứng Khoán Của Việt Nam

  Chiến Lược Marketing của Việt Nam Airlines trong Vận Chuyển Hàng Hóa Hàng không quốc tế

  Chiến Lược Phát Triển Thị Trường Hàng Hóa Vật Tư Thiết Bị Thông Tin của công ty bưu chính viễn thông Việt Nam trong bối cảnh hội nhập qu̔ốc tế

  Chiến Lược dẩy mạnh Xuất Khẩu Mặt Hàng Gốm Sứ Mỹ Nghệ Tỉnh Bình Dương

  Chiến Lược Kinh Doanh Vận Tải Hàng Không Tuyến TP.HCM - Đài Loan của Tổng công ty hàng không Việt Nam

  Chiến Lược Xuất Khẩu Cà Phê Việt Nam
  [/b]
 6. hocmai966 New Member

  Số bài viết: 7
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0


  Luận Văn Thạc Sỹ Kế Toán  Xây dựng “Hệ thống sản xuất tinh gọn” (Kỹ thuật LEAN) tại Công ty ESTec VINA.
  Xác định kiến thức, kỹ năng cần thiết của cán bộ quản lý cấp quận
  Ứng dụng công nghệ tin học trong quản lý của hệ thống kho bạc nhà nước Việt Nam thực...
  Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Ngoại thương Đồng Nai trong thời kỳ hội nhập...
  Quản lý rủi ro trong các phương thức thanh toán Quốc tế tại SGD II – NHCTVN
  Nâng cao khả năng quản lý rủi ro cho nông dân nghèo vùng Đồng bằng Sông Cửu Long
  Nâng cao hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 2000 tại Công ty Cổ...
  Nâng cao hiệu quả công tác quản lí tồn kho nguyên vật liệu tại công ty SANOFI – SYNTHELABO...
  Một số giải pháp nhằm quản lý chất lượng tại các doanh nghiệp nhà nước sản xuất thép...
  Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản trị chuỗi cung ứng tại Công ty LD...
  Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty viễn thông liên...
  Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty viễn thông liên...
  Luận Văn Ảnh hưởng của phong cách lãnh đạo mới về chất đến sự thỏa mãn và lòng trung...
  Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại Công ty NUPLEX RRESINS
  Hoàn thiện hệ thống kiểm soát hoạt động và kiểm soát quản lý tại công ty Cổ phần Kỹ...
  Hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính tại Công ty Truyền Tải Điện 4
  Đổi mới công tác thông tin báo cáo về công tác dân tộc Một số vấn đề lý luận về công...
  Luận Văn Ảnh hưởng của phong cách lãnh đạo mới về chất đến sự thỏa mãn và lòng trung...
  Hoàn thiện quản lý thu thuế của nhà nước nhằm tăng cường sự tuân thủ thuế của doanh...
  Hoàn thiện phân cấp quản lí ngân sách Nhà nước ở tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
  Hoàn thiện nội dung, phương pháp lập báo cáo tài chính và báo cáo kế toán quản trị tại các...
  Kiểm soát và quản lí hiệu quả chi phí đại diện trong công ty cổ phần
  [/b]
 7. hocmai966 New Member

  Số bài viết: 7
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0


  Luận Văn Thạc Sỹ Quản Trị Kinh Doanh


  Tái cấu trúc các doanh nghiệp nhà nước ngành mía đường Việt Nam trong tiến trình hội nhập...
  Sự tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế tỉnh Long An giai đoạn 2001 – 2005 gắn với...
  Sản phẩm bao thanh toán (foctoring). Những giải pháp hoàn thiện và phát triển sản phẩm bao thanh Toán
  Phương pháp phân tích kĩ thuật và khả năng áp dụng trong hoạt động đầu tư chứng khoán...
  Phương pháp chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành tỉnh Trà Vinh đến năm 2015
  Phát triển thị trường cho làng nghề tiểu thủ công nghiệp vùng đồng bằng Sông Hồng trong...
  Phân tích tác động cảu quy trình sản xuất nông nghiệp tốt (GAP) trên rau đến hiệu quả sản...
  Phân tích những thách thức và cơ hội tìm ra những bước đi thích hợp trong tiến trình gia...
  Phân tích mức độ hiệu quả của thị trường chứng khoán Việt Nam
  Nông nghiệp An Giang và chương trình ba giảm ba tăng
  Những yếu tố tác động đến người nghèo ở tỉnh Bình Phước và một số giải pháp
  Những giải pháp phát triển ngành nhựa Việt Nam đến năm 2015
  Một số giải pháp phát triển thị trường nông thôn vùng đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ...
  Một số giải pháp phát triển thị trường dịch vụ điện thoại di động của Tập đoàn Bưu...
  Một số giải pháp phát triển ngành giấy Việt Nam
  Một số giải pháp phát triển khu công nghiệp tại Đồng Nai
  Một số giải pháp phát triển khu chế xuất và khu công nghiệp Tp.Hồ Chí Minh đến năm 2020
  Một số giải pháp phát triển Công ty Viễn thông liên tỉnh (VTN) đến năm 2010
  Một số giải pháp nhằm phát triển đầu tư trên thị trường bất động sản Việt Nam
  Xây dựng mô hình Công ty mẹ - con ở Công ty Cổ phần Dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài Gòn (SPT)
  Xây dựng chiến lược phát triển Trung tâm công nghệ phần mềm TP.HCM (SSP) đến năm 2015
  Xây dựng chiến lược phát triển thẻ Đông Á
  Xây dựng chiến lược phát triển công ty TNHH một thành viên thuốc thú y trung ương
  Xây dựng chiến lược phát triển Công ty APL LOGISTICS Việt Nam
  Xây dựng chiến lược phát triển Công ty 59 đến năm 2015
  Xây dựng chiến lược phát triển cho công ty AGFISH
  Xây dựng chiến lược kinh doanh của công ty Vissan
  Xây dựng chiến lược kinh doanh của Công ty Nestle Việt Nam
  Xây dựng chiến lược kinh doanh cho ngành hàng thực phẩm khô và chế biến tại Công ty Metro Cash...
  Xây dựng chiến lược kinh doanh cho Công ty Brand Connections
  Xây dựng chiến lược hoạt động cho bệnh viện Thống Nhất đến năm 2015
  Xây dựng chiến lược cạnh tranh ngành gốm mỹ nghệ Vĩnh Long
  Văn hóa tổ chức công ty Liksin hiện trạng và giải pháp hoàn thiện
  Tác động của thực tiễn quản trị nguồn nhân lực đến kết quả hoạt động của các doanh...
  Quản lý nguồn nhân lực trong một tổ chức
  Rủi ro trong sản xuất và xuất khẩu cà phê của Việt Nam - thực trạng và giải pháp
  Phương án khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính tại cơ quan chuyên trách đoàn thể...
  PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP TIỀN GIANG TRONG TÌNH HÌNH MỚI (GIAI ĐOẠN 2006-2015) VÀ ĐỊNH HƯỚNG...
  Phát triển nhân lực vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long
  PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP TIỀN GIANG TRONG TÌNH HÌNH MỚI (GIAI ĐOẠN 2006-2015) VÀ ĐỊNH HƯỚNG...
  Phân tích mô hình và cấu trúc của tập đoàn tài chính - ngân hàng, ứng dụng vào Ngân hàng...
  Những giải pháp chủ yếu nhằm chuyển tổng công ty xây dựng số 1 thành tập đoàn kinh tế...
  Nâng cao hiệu quả giải quyết việc làm cho lao động nữ trong quá trình phát triển kinh tế xã...
  Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tiêu chuẩn hóa và phương pháp đánh giá cán bộ...
  Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực khi doanh nghiệp nhà...
  Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lao động của các chi nhánh Ngân hàng...
  Một số giải pháp hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực trong các Trung tâm dịch vụ việc làm...
  Một số giải pháp hoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực cho ngành báo in ở TP. HCM...
  Một số giải pháp hoàn thiện cơ cấu tổ chức quản lí của trường Cao đẳng Tài chính –...
  Một số giải pháp định hướng chiến lược phát triển Tổng công ty KHAHOMEX
  Một số giải pháp đào tạo nguồn nhân lực cho ngành dệt may Thành phố Hồ Chí Minh
  Hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực ngành Hàng không Việt Nam đến năm 2015
  Hoàn thiện mô hình tổ chức và cơ chế quản lý của Tổng công ty HKVN theo mô hình Công ty mẹ...
  Hoạch định chiến lược phát triển Tổng công ty Viễn thông II đến năm 2015
  Giám Đốc Tài chính và việc hoạch định chiến lược tài chính trong doanh nghiệp
  Giải pháp tài chính để phát triển nguồn nhân lực của tỉnh Bình Dương
  Giải pháp đồng bộ nâng cao hiệu quả áp dụng ISO 9000 vào công tác cải cách hành chính Nhà...
  Giải pháp chuyển đổi mô hình tổng công ty sang mô hình công ty mẹ - công ty con tại Tổng công...
  Định hướng phát triển sản phẩm Vang Đà Lạt của Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng...
  Định hướng và giải pháp xây dựng mô hình quản trị chuỗi cung ứng nội bộ tại công ty Scavi
  Định hướng phát triển sản phẩm Vang Đà Lạt của Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng..
  Định hướng phát triển dịch vụ viễn thông trong nền mạng hữu tuyến
  Định hướng phát triển Công ty Đường sông Miền Nam
  Định hướng phát triển cho Công ty Thực phẩm miền Bắc đến năm 2015
  Định hướng chiến lược xuất khẩu nông sản của tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn đến năm...
  Định hướng chiến lược và giải pháp thực hiện chiến lược phát triển hãng hàng không...
  Định hướng chiến lược kinh doanh siêu thị của Liên hiệp Hợp Tác Xã Thương Mại TP.HCM...
  Định hướng chiến lược kinh doanh của công ty SONY Việt Nam đến năm 2015 (dự kiến 2020)
  Định hướng chiến lược kinh doanh của Công ty Dược Thành phố Hồ Chí Minh (Shapharco) đến...
  Định hướng chiến lược cạnh tranh trên thị trường xi măng khu vực phía nam HOLCIM Việt Nam
  Công tác quản lí, phát huy nguồn nhân lực tại bưu điện tỉnh Lâm Đồng
  Chuyển đổi các Ban Quản lý dự án thành các Công ty Cổ phần Tư vấn Quản lý Dự án –...
  Chiến lược phát triển ngành dịch vụ golf tỉnh Đồng Nai đến năm 2015
  Chiến lược phát triển ngành công nghiệp phần mềm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
  Chiến lược phát triển ngành cao su Việt Nam đến năm 2015
  Chiến lược phát triển mạng điện thoại di động Mobifone tại thị trường một số tỉnh...
  Chiến lược phát triển MAERSK đến năm 2015
  Chiến lược phát triển kinh doanh của Công ty Scacom Việt Nam
  Chiến lược phát triển của trường Cao đẳng Tài chính Hải Quan
  Chiến lược phát triển của Công ty Dệt may 7 đến năm 2015
  Chiến lược phát triển của Công ty cao su Đồng Phú đến năm 2015
  Chiến lược kinh doanh EXIMBANK
  Chiến lược kinh doanh của xí nghiệp thương mại mặt đất Tân Sơn Nhất đến năm 2015
  Chiến lược kinh doanh của Công ty cổ phần vật tư – xăng dầu (COMECO)
  Chiến lược của Công ty Cổ phần Kinh Đô đến năm 2011
  Chiến lược cạnh tranh cho Công ty Xi-măng Hà Tiên 1 đến năm 2015
  Các yếu tố ảnh hưởng đến sự thỏa mãn và sự gắn kết của nhân viên Hợp tác xã Thương...
  Các giải pháp phát triển nguồn nhân lực tỉnh Ninh Thuận
  Các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyển dụng nhân sự tại Công ty Tropidane Việt Nam
  Các giải pháp chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty Vạn Thành
  [/b]
 8. Kientrucpline17 New Member

  Số bài viết: 27
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 1
  Giới tính: Nam

Chia sẻ trang này