1. THÔNG BÁO TUYỂN ADMIN DIỄN ĐÀN 2013
  Tìm kiếm nhà trọ - Ở ghép
  THÔNG BÁO BÁN ÁO SPKT.NET CHO THÀNH VIÊN DIỄN ĐÀN


  HÃY TÌM KIẾM Ở ĐÂY TRƯỚC KHI ĐẶT CÂU HỎI
  {xen:phrase loading}

Đáp Án Sơ Cấp Đề Cương Lập Trình C/C++

Thảo luận trong '09117' bắt đầu bởi njckick, 15 Tháng mười hai 2010.

 1. njckick New Member

  Số bài viết: 6
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 1
  [FONT=&quot]ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN HỌC[/FONT]
  [FONT=&quot]KHOA: ĐIỆN - ĐIỆN TỬ NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH C[/FONT]
  [FONT=&quot]BỘ MÔN: [/FONT]
  [FONT=&quot]ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG[/FONT]
  [FONT=&quot]---------------------------------------------------------------[/FONT]
  [FONT=&quot]Phần I: Ki[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot]n thức cơ[/FONT][FONT=&quot] s[/FONT][FONT=&quot]ở v[/FONT][FONT=&quot]ề[/FONT][FONT=&quot] ngôn ngữ lập trình.[/FONT]
  [FONT=&quot]1. Chỉ ra các phát biểu sai trong các phát biểu sau[/FONT]
  [FONT=&quot]a. int a =5 ;[/FONT]
  [FONT=&quot]b. char a = 67 ;[/FONT]
  [FONT=&quot]c. char a =9; b=3 ;[/FONT]
  [FONT=&quot]d. int b=9 ,c=3 ;[/FONT]
  [FONT=&quot]2. Chỉ ra các phát biểu sai trong các phát biểu sau[/FONT]
  [FONT=&quot]a. int a =188;[/FONT]
  [FONT=&quot]b. unsigned char b = a ;[/FONT]
  [FONT=&quot]c. float c ;[/FONT]
  [FONT=&quot]d. int 3x ;[/FONT]
  [FONT=&quot]3. Cho bi[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot]tt k[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot]t quả của bi[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot]n d trong các đọan chương trình sau[/FONT]
  [FONT=&quot]int a =7, b=2, c ;[/FONT]
  [FONT=&quot]int d ;[/FONT]
  [FONT=&quot]d = a/b ;[/FONT]
  [FONT=&quot]bi[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot]n d có giá trị[/FONT]
  [FONT=&quot]a. 3.0[/FONT]
  [FONT=&quot]b. 3[/FONT]
  [FONT=&quot]c. 3.5[/FONT]
  [FONT=&quot]d. 1[/FONT]
  [FONT=&quot]4. Cho biêt k[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot]t quả của bi[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot]n c sau đọan chươ[/FONT][FONT=&quot]ng trình sau[/FONT]
  [FONT=&quot]int a =7,b=2,c ;[/FONT]
  [FONT=&quot]c = a%b ;[/FONT]
  [FONT=&quot]a. 3.0[/FONT]
  [FONT=&quot]b. 3[/FONT]
  [FONT=&quot]c. 3.5[/FONT]
  [FONT=&quot]d. 1[/FONT]
  [FONT=&quot]5. Cho bi[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot]t k[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot]t quả của bi[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot]n c sau đọan chươ[/FONT][FONT=&quot]ng trình sau[/FONT]
  [FONT=&quot]int a =9,b=2,c ;[/FONT]
  [FONT=&quot]c = a%b ;[/FONT]
  [FONT=&quot]a. 4[/FONT]
  [FONT=&quot]b. 3[/FONT]
  [FONT=&quot]c. 4.5[/FONT]
  [FONT=&quot]d. 1[/FONT]
  [FONT=&quot]6. Các tên nào sau đây không hợp lệ khi dùng đặt cho bi[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot]n[/FONT]
  [FONT=&quot]a. X1[/FONT]
  [FONT=&quot]b. X11[/FONT]
  [FONT=&quot]c. X_1[/FONT]
  [FONT=&quot]d. 1x[/FONT]
  [FONT=&quot]7. Các tên nào sau đây hợp lệ khi dùng đặt cho bi[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot]n[/FONT]
  [FONT=&quot]a. A_2[/FONT]
  [FONT=&quot]b. B1[/FONT]
  [FONT=&quot]c. For[/FONT]
  [FONT=&quot]d. Tất cả[/FONT]
  [FONT=&quot]8. Cho đoạn chươ[/FONT][FONT=&quot]ng trình sau:[/FONT]
  [FONT=&quot]int a= 7, b=8 ,C=6 ;[/FONT]
  [FONT=&quot]C= (a>b)?1:C ;[/FONT]
  [FONT=&quot]a. C=1[/FONT]
  [FONT=&quot]b. C=7[/FONT]
  [FONT=&quot]c. C=6[/FONT]
  [FONT=&quot]d. C=8[/FONT]
  [FONT=&quot]9. Cho đoạn chươ[/FONT][FONT=&quot]ng trình sau:[/FONT]
  [FONT=&quot]int a= 9, b=8 ,C=6 ;[/FONT]
  [FONT=&quot]C= (a>b)?C:0 ;[/FONT]
  [FONT=&quot]a. C=6[/FONT]
  [FONT=&quot]b. C=7[/FONT]
  [FONT=&quot]c. C=6[/FONT]
  [FONT=&quot]d. C=8[/FONT]
  [FONT=&quot]10. unsigned char a = 0x01, B ;[/FONT]
  [FONT=&quot]B = a<<2 ; sau câu lệnh trên B có giá trị[/FONT]
  [FONT=&quot]a. B= 4[/FONT]
  [FONT=&quot]b. B=8[/FONT]
  [FONT=&quot]c. B=1[/FONT]
  [FONT=&quot]d. B=2[/FONT]
  [FONT=&quot]11. unsigned char a = 0x08,B ; sau câu lệnh trên B có giá trị[/FONT]
  [FONT=&quot]B = a>>2 ;[/FONT]
  [FONT=&quot]a. B= 4[/FONT]
  [FONT=&quot]b. B=8[/FONT]
  [FONT=&quot]c. B=1[/FONT]
  [FONT=&quot]d. B=2[/FONT]
  [FONT=&quot]12. unsigned int a =7 ,b=2,c=5,d=6 ;[/FONT]
  [FONT=&quot]Bi[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot]u thức ((a>b)&&(b>4)) trả v[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot] k[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot]t quả[/FONT]
  [FONT=&quot]a. True[/FONT]
  [FONT=&quot]b. False[/FONT]
  [FONT=&quot]c. Biểu thức sai[/FONT]
  [FONT=&quot]d. Không trả v[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot] k[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot]t quả luận lý[/FONT]
  [FONT=&quot]13. unsigned int a =7 ,b=2,c=5,d=6 ;[/FONT]
  [FONT=&quot]Bi[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot]u thức ((a==b)||(b>4)) trả v[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot] k[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot]t quả[/FONT]
  [FONT=&quot]a. True[/FONT]
  [FONT=&quot]b. False[/FONT]
  [FONT=&quot]c. Biểu thức sai[/FONT]
  [FONT=&quot]d. Không trả v[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot] k[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot]t quả luận lý[/FONT]
  [FONT=&quot]14. unsigned int a =7 ,b=2,c=5,d=6 ;[/FONT]
  [FONT=&quot]Bi[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot]u thức ((a==b)&&(b+5)) trả v[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot] k[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot]t quả[/FONT]
  [FONT=&quot]a. True[/FONT]
  [FONT=&quot]b. False[/FONT]
  [FONT=&quot]c. Biểu thức sai[/FONT]
  [FONT=&quot]d. Không trả v[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot] k[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot]t quả luận lý[/FONT]
  [FONT=&quot]15. unsigned int a =4 ,b=2,c=5,d=6 ;[/FONT]
  [FONT=&quot]Bi[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot]u thức ((a==b)&&(b+5))||(a) trả v[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot] k[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot]t quả[/FONT]
  [FONT=&quot]a. True[/FONT]
  [FONT=&quot]b. False[/FONT]
  [FONT=&quot]c. Biểu thức sai[/FONT]
  [FONT=&quot]d. Không trả v[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot] k[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot]t quả luận lý[/FONT]
  [FONT=&quot]16. unsigned int a =7 ,b=2,c=5,d=6 ;[/FONT]
  [FONT=&quot]Bi[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot]u thức ((a==b)&&(b+5)) trả v[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot] k[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot]t quả[/FONT]
  [FONT=&quot]a. True[/FONT]
  [FONT=&quot]b. False[/FONT]
  [FONT=&quot]c. Biểu thức sai[/FONT]
  [FONT=&quot]d. Không trả v[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot] k[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot]t quả luận lý[/FONT]
  [FONT=&quot]17. unsigned int a =7 ,b=2,c=5,d=6 ;[/FONT]
  [FONT=&quot]Bi[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot]u thức !((a==b)&&(!b)) trả v[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot] k[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot]t quả[/FONT]
  [FONT=&quot]a. True[/FONT]
  [FONT=&quot]b. False[/FONT]
  [FONT=&quot]c. Biểu thức sai[/FONT]
  [FONT=&quot]d. Không trả v[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot] k[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot]t quả luận lý[/FONT]
  [FONT=&quot]Bi[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot]u thức (a||(!b)||(c>0)) trả v[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot] k[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot]t quả[/FONT]
  [FONT=&quot]a. True[/FONT]
  [FONT=&quot]b. False[/FONT]
  [FONT=&quot]c. Biểu thức sai[/FONT]
  [FONT=&quot]d. Không trả v[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot] k[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot]t quả luận lý[/FONT]
  [FONT=&quot]18. Phép chia lấy phần dư[/FONT][FONT=&quot] đ[/FONT][FONT=&quot]ược sử dụng trong ngôn ngữ C là[/FONT]
  [FONT=&quot]a. Div[/FONT]
  [FONT=&quot]b. Mod[/FONT]
  [FONT=&quot]c. %[/FONT]
  [FONT=&quot]d. &[/FONT]
  [FONT=&quot]19. Phép chia lấy phần nguyên được sử dụng trong ngôn ngữ C là[/FONT]
  [FONT=&quot]a. Div[/FONT]
  [FONT=&quot]b. Mod[/FONT]
  [FONT=&quot]c. /[/FONT]
  [FONT=&quot]d. Rem[/FONT]
  [FONT=&quot]20. Toán tử ++ có nghĩa là[/FONT]
  [FONT=&quot]a. Tăng 1 đơ[/FONT][FONT=&quot]n v[/FONT][FONT=&quot]ị[/FONT]
  [FONT=&quot]b. Tăng gấp đôi[/FONT]
  [FONT=&quot]c. Giảm 1 đơ[/FONT][FONT=&quot]n v[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
  [FONT=&quot]d. Tất cả đ[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot]u đúng[/FONT]
  [FONT=&quot]21. Toán tử -- có nghĩ là[/FONT]
  [FONT=&quot]a. Phép trừ với so sánh bằng 0 hay chư[/FONT][FONT=&quot]a[/FONT]
  [FONT=&quot]b. Giảm 1 đơ[/FONT][FONT=&quot]n v[/FONT][FONT=&quot]ị[/FONT]
  [FONT=&quot]c. Phép trừ số dư[/FONT]
  [FONT=&quot]d. Tất cả đ[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot]u sai[/FONT]
  [FONT=&quot]22. Câu lệnh nào sau đây sai[/FONT]
  [FONT=&quot]a. while(a>b) {…..}[/FONT]
  [FONT=&quot]b. while(a+b){…..}[/FONT]
  [FONT=&quot]c. while(!a) {….}[/FONT]
  [FONT=&quot]d. Cả 3 phát biểu đ[/FONT][FONT=&quot]ề[/FONT][FONT=&quot]u đúng[/FONT]
  [FONT=&quot]23. Câu lệnh nào sau đây sai[/FONT]
  [FONT=&quot]a. while(a>b) {…..}[/FONT]
  [FONT=&quot]b. while(a+b){…..}[/FONT]
  [FONT=&quot]c. while(1) {….}[/FONT]
  [FONT=&quot]d. Cả 3 phát biểu đ[/FONT][FONT=&quot]ề[/FONT][FONT=&quot]u đúng[/FONT]
  [FONT=&quot]24. Phát biểu nào sau đây sai[/FONT]
  [FONT=&quot]a. Tên bi[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot]n không phân biệt chữa hoa và thường[/FONT]
  [FONT=&quot]b. Tấc cả các từ khóa sử dụng ký tự thường[/FONT]
  [FONT=&quot]c. Được sử dụng dấu _ để đặt tên bi[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot]n[/FONT]
  [FONT=&quot]d. Cả 3 phát biểu đ[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot]u sai[/FONT]
  [FONT=&quot]25. Khi khai báo mảng, số phần tử mảng:[/FONT]
  [FONT=&quot]a. Có thể được thi[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot]t lập sau[/FONT]
  [FONT=&quot]b. Phải khai báo khi khai báo mảng[/FONT]
  [FONT=&quot]c. Có thể không khái báo[/FONT]
  [FONT=&quot]d. Cả 3 phát biểu đ[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot]u đúng[/FONT]
  [FONT=&quot]26. Chuỗi[/FONT]
  [FONT=&quot]a. Là mảng một chi[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot]u các phần tử số nguyên[/FONT]
  [FONT=&quot]b. Là mảng một chi[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot]u các phần thử số thực[/FONT]
  [FONT=&quot]c. Là mảng một chi[/FONT][FONT=&quot]ề[/FONT][FONT=&quot]u các phần tử kiểu char[/FONT]
  [FONT=&quot]d. Tất cả đ[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot]u sai[/FONT]
  [FONT=&quot]27. Chuỗi và mảng một chi[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot]u[/FONT]
  [FONT=&quot]a. Hoàn toàn giống nhau[/FONT]
  [FONT=&quot]b. K[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot]t thúc chuỗi có ký tự ‘\0’[/FONT]
  [FONT=&quot]c. K[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot]t thúc chuỗi có khoảng trắng[/FONT]
  [FONT=&quot]d. Tất cả đ[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot]u đúng.[/FONT]
  [FONT=&quot]28. Khai báo con trỏ p để trỏ đ[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot]n một bi[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot]n kiểu char[/FONT]
  [FONT=&quot]a. char *p;[/FONT]
  [FONT=&quot]b. char* p;[/FONT]
  [FONT=&quot]c. Câu a và câu b đ[/FONT][FONT=&quot]ề[/FONT][FONT=&quot]u được[/FONT]
  [FONT=&quot]d. Tất cả đ[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot]u sai[/FONT]
  [FONT=&quot]29. Khai báo con trỏ p như[/FONT][FONT=&quot] sau char *P phép gán nào sau đây sai[/FONT]
  [FONT=&quot]a. P=12345; [/FONT]
  [FONT=&quot]b. P=56 ;[/FONT]
  [FONT=&quot]c. *P=12345;[/FONT]
  [FONT=&quot]d. P[0] =123;[/FONT]
  [FONT=&quot]30. Cho đoạn lệnh sau[/FONT]
  [FONT=&quot]Int A[3] ,*P;[/FONT]
  [FONT=&quot]P=A ; P++ ;[/FONT]
  [FONT=&quot]*P sẽ tươ[/FONT][FONT=&quot]ng đ[/FONT][FONT=&quot]ươ[/FONT][FONT=&quot]ng v[/FONT][FONT=&quot]ới[/FONT]
  [FONT=&quot]a. A[0][/FONT]
  [FONT=&quot]b. A[1][/FONT]
  [FONT=&quot]c. A[2][/FONT]
  [FONT=&quot]d. Cả 3 đ[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot]u sai[/FONT]
  [FONT=&quot]31. Lệnh nào sao đây dùng để ti[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot]p tục vòng lặp[/FONT]
  [FONT=&quot]a. break[/FONT]
  [FONT=&quot]b. continue[/FONT]
  [FONT=&quot]c. netx[/FONT]
  [FONT=&quot]d. exit[/FONT]
  [FONT=&quot]32. Lệnh nào sau đây dùng để k[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot]t thúc vòng lặp[/FONT]
  [FONT=&quot]a. break[/FONT]
  [FONT=&quot]b. continue[/FONT]
  [FONT=&quot]c. netx[/FONT]
  [FONT=&quot]d. exit[/FONT]
  [FONT=&quot]33. Vòng lặp thực hiện ít nhất một lần là[/FONT]
  [FONT=&quot]a. Vòng lặp for[/FONT]
  [FONT=&quot]b. Vòng lặp while[/FONT]
  [FONT=&quot]c. Vòng lặp do .. while[/FONT]
  [FONT=&quot]d. Không có vòng lặp nào thực hiện ít nhất 1 lần[/FONT]
  [FONT=&quot]34. Khai báo con trỏ int *P, *(P++) tươ[/FONT][FONT=&quot]ng đ[/FONT][FONT=&quot]ươ[/FONT][FONT=&quot]ng v[/FONT][FONT=&quot]ới[/FONT]
  [FONT=&quot]a. P[0][/FONT]
  [FONT=&quot]b. P[1][/FONT]
  [FONT=&quot]c. P[2][/FONT]
  [FONT=&quot]d. P[3][/FONT]
  [FONT=&quot]35. Khai báo mảng int A[6], A có nghĩa là[/FONT]
  [FONT=&quot]a. Giá trị phần tử mảng[/FONT]
  [FONT=&quot]b. Giá trị phần tử đầu tiên[/FONT]
  [FONT=&quot]c. Địa chỉ bắt đầu của mảng[/FONT]
  [FONT=&quot]d. Không có ý nghĩa[/FONT]
  [FONT=&quot]36. Khi dùng lệnh printf để in ra màn hình , %c có dùng để chuyển định dạng sang[/FONT]
  [FONT=&quot]a. Kiểu chuỗi[/FONT]
  [FONT=&quot]b. Kiểu ký tự[/FONT]
  [FONT=&quot]c. Kiểu số thực[/FONT]
  [FONT=&quot]d. Kiểu không xác định[/FONT]
  [FONT=&quot]37. Hàm gets () được sử dụng đ[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
  [FONT=&quot]a. So sánh một chuỗi[/FONT]
  [FONT=&quot]b. Lấy kích thướt chuỗi[/FONT]
  [FONT=&quot]c. Nhập chuỗi[/FONT]
  [FONT=&quot]d. Xuất chuỗi[/FONT]
  [FONT=&quot]38. Hàm lấy chi[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot]u dài chuỗi[/FONT]
  [FONT=&quot]a. strcpy()[/FONT]
  [FONT=&quot]b. strlen()[/FONT]
  [FONT=&quot]c. strcmp()[/FONT]
  [FONT=&quot]d. strncpy()[/FONT]
  [FONT=&quot]39. để so sánh hai chuỗi s1 và s2 ta có thể dùng[/FONT]
  [FONT=&quot]a. Hàm strcmp()[/FONT]
  [FONT=&quot]b. Toán tử ==[/FONT]
  [FONT=&quot]c. Toán tử =[/FONT]
  [FONT=&quot]d. Không thể so sánh[/FONT]
  [FONT=&quot]40. Khai báo char *s=”Hello” chươ[/FONT][FONT=&quot]ng trình s[/FONT][FONT=&quot]ẽ cấp phát bộ nhớ cho chuỗi là[/FONT]
  [FONT=&quot]a. 6 byte[/FONT]
  [FONT=&quot]b. 5 byte[/FONT]
  [FONT=&quot]c. 10 byte[/FONT]
  [FONT=&quot]d. 12 byte[/FONT]
  [FONT=&quot]41. Để cấp phát bộ nhớ cho bi[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot]n con trỏ dùng hàm[/FONT]
  [FONT=&quot]a. calloc()[/FONT]
  [FONT=&quot]b. malloc()[/FONT]
  [FONT=&quot]c. free()[/FONT]
  [FONT=&quot]d. new()[/FONT]
  [FONT=&quot]42. Để giải phóng bộ nhớ đã được cấp cho bi[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot]n con trỏ dùng hàm[/FONT]
  [FONT=&quot]a. calloc()[/FONT]
  [FONT=&quot]b. malloc()[/FONT]
  [FONT=&quot]c. free()[/FONT]
  [FONT=&quot]d. new()[/FONT]
  [FONT=&quot]43. Hàm sizeof() trả v[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
  [FONT=&quot]a. Chi[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot]u dài cấu trúc[/FONT]
  [FONT=&quot]b. Chi[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot]u dài chuỗi[/FONT]
  [FONT=&quot]c. Kích thướt mảng[/FONT]
  [FONT=&quot]d. Kích thước kiểu dữ liệu[/FONT]
  [FONT=&quot]44. Khai báo kiểu cấu trúc struct sinhvien{ char hoten[30] ; char diem ;}; Kích thướt kiểu[/FONT]
  [FONT=&quot]sinhvien là[/FONT]
  [FONT=&quot]a. 2 byte[/FONT]
  [FONT=&quot]b. 30 byte[/FONT]
  [FONT=&quot]c. 31 byte[/FONT]
  [FONT=&quot]d. 32 byte[/FONT]
  [FONT=&quot]45. Kích thướt kiểu unsigned long là[/FONT]
  [FONT=&quot]a. 2 byte[/FONT]
  [FONT=&quot]b. 4 byte[/FONT]
  [FONT=&quot]c. 8 byte[/FONT]
  [FONT=&quot]d. 10 byte[/FONT]
  [FONT=&quot]46. Kích thướt kiểu double là[/FONT]
  [FONT=&quot]a. 2 byte[/FONT]
  [FONT=&quot]b. 4 byte[/FONT]
  [FONT=&quot]c. 8 byte[/FONT]
  [FONT=&quot]d. 19 byte[/FONT]
  [FONT=&quot]47. Câu lệnh A= A /3 tươ[/FONT][FONT=&quot]ng đ[/FONT][FONT=&quot]ươ[/FONT][FONT=&quot]ng v[/FONT][FONT=&quot]ới[/FONT]
  [FONT=&quot]a. A = a%3[/FONT]
  [FONT=&quot]b. A /=3[/FONT]
  [FONT=&quot]c. A =/3[/FONT]
  [FONT=&quot]d. Cả 3 đ[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot]u sai[/FONT]
  [FONT=&quot]48. Trong hàm, lệnh return có tác dụng[/FONT]
  [FONT=&quot]a. K[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot]t thúc hàm[/FONT]
  [FONT=&quot]b. Trả v[/FONT][FONT=&quot]ề[/FONT][FONT=&quot] giá trị cho hàm[/FONT]
  [FONT=&quot]c. Quay v[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot] đầu hàm[/FONT]
  [FONT=&quot]d. Câu a và b đúng[/FONT]
  [FONT=&quot]49. Bi[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot]n cục bộ[/FONT]
  [FONT=&quot]a. Được khai báo ở đầu hàm main[/FONT]
  [FONT=&quot]b. Được khai báo bên trong hàm[/FONT]
  [FONT=&quot]c. Chỉ được sử dụng trong hàm main[/FONT]
  [FONT=&quot]d. Có tác dụng trong các hàm trước main[/FONT]
  [FONT=&quot]50. Bi[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot]n toàn cục[/FONT]
  [FONT=&quot]a. Được khai báo bên trong hàm main[/FONT]
  [FONT=&quot]b. Được khai báo bên ngòai các hàm[/FONT]
  [FONT=&quot]c. Chỉ được sử dụng bên trong hàm main[/FONT]
  [FONT=&quot]d. Chỉ được sử dụng trong các hàm con[/FONT]
  [FONT=&quot]51. Khai báo mảng 2 chi[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot]u 10 hàng và 20 cột[/FONT]
  [FONT=&quot]a. int a[10,20][/FONT]
  [FONT=&quot]b. int a[10],[20][/FONT]
  [FONT=&quot]c. int a[10][20][/FONT]
  [FONT=&quot]d. int a[20][10][/FONT]
  [FONT=&quot]52. Phần tử ở hàng thứ 2 và cột 3 trong mảng 2 chi[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot]u là[/FONT]
  [FONT=&quot]a. A[2][3][/FONT]
  [FONT=&quot]b. A{2}{3}[/FONT]
  [FONT=&quot]c. A[2,3][/FONT]
  [FONT=&quot]d. A[3,2][/FONT]
  [FONT=&quot]53. Trong vòng lặp for(bt1;bt2;bt3) biểu thức chỉ được thực hiện 1 lần là[/FONT]
  [FONT=&quot]a. Bt1[/FONT]
  [FONT=&quot]b. Bt2[/FONT]
  [FONT=&quot]c. B3[/FONT]
  [FONT=&quot]d. Cả 3 đ[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot]u sai[/FONT]
  [FONT=&quot]54. Trong vòng lặp for(bt1;bt2;bt3) biểu thức có thể không được thực hiện 1 lần nào là[/FONT]
  [FONT=&quot]a. bt1[/FONT]
  [FONT=&quot]b. bt2[/FONT]
  [FONT=&quot]c. bt3[/FONT]
  [FONT=&quot]d. Cả 3 đ[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot]u sai[/FONT]
  [FONT=&quot]55. Biểu thức trong cấu trúc if ( biểu thức) là[/FONT]
  [FONT=&quot]a. Biểu thức luận lý[/FONT]
  [FONT=&quot]b. Biểu thức đi[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot]u kiện[/FONT]
  [FONT=&quot]c. Biểu thức toán học[/FONT]
  [FONT=&quot]d. Cả 3 đ[/FONT][FONT=&quot]ề[/FONT][FONT=&quot]u đúng[/FONT]
  [FONT=&quot]56. Biểu thức trong cấu trúc switch( biểu thức) là[/FONT]
  [FONT=&quot]a. Biểu thức luận lý[/FONT]
  [FONT=&quot]b. Biểu thức toán học trả v[/FONT][FONT=&quot]ề[/FONT][FONT=&quot] giá trị xác đinh[/FONT]
  [FONT=&quot]c. Biểu thức đi[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot]u kiện[/FONT]
  [FONT=&quot]d. Cả 3 đ[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot]u đúng[/FONT]
  [FONT=&quot]57. Hàm printf trong thư[/FONT][FONT=&quot] vi[/FONT][FONT=&quot]ện nào[/FONT]
  [FONT=&quot]a. conio.h[/FONT]
  [FONT=&quot]b. stdio.h[/FONT]
  [FONT=&quot]c. stdlib.h[/FONT]
  [FONT=&quot]d. math.h[/FONT]
  [FONT=&quot]58. Để truy[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot]n địa chỉ sang hàm thì khi vi[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot]t hàm tham số được khai báo[/FONT]
  [FONT=&quot]a. Có dấu & trước tên tham số[/FONT]
  [FONT=&quot]b. Là kiểu con trỏ[/FONT]
  [FONT=&quot]c. Là kiểu mảng[/FONT]
  [FONT=&quot]d. Câu b và c[/FONT]
  [FONT=&quot]59. Có thể truy[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot]n tham số cho bi[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot]n theo kiểu[/FONT]
  [FONT=&quot]a. Tham số[/FONT]
  [FONT=&quot]b. Địa chỉ[/FONT]
  [FONT=&quot]c. Tham trị[/FONT]
  [FONT=&quot]d. Cả 3 đ[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot]u được[/FONT]
  [FONT=&quot]60. Bi[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot]n cục bộ so với bi[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot]n toàn cục[/FONT]
  [FONT=&quot]a. Có thời gian tồn tại ngắn hơ[/FONT][FONT=&quot]n[/FONT]
  [FONT=&quot]b. Có thời gian tồn tại dài hơ[/FONT][FONT=&quot]n[/FONT]
  [FONT=&quot]c. Giống nhau v[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot] phạm vi truy xuất[/FONT]
  [FONT=&quot]d. Giống nhau v[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot] phạm vi khai báo[/FONT]
  [FONT=&quot]Phần II .[/FONT]
  [FONT=&quot]1. Cho bi[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot]t nội giá trị các bi[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot]n sau khi thực hiện các đoạn chươ[/FONT][FONT=&quot]ng trình sau[/FONT]
  [FONT=&quot]int i,a=10;[/FONT]
  [FONT=&quot]for( i=0;i<10;i++)[/FONT]
  [FONT=&quot]{a= (i==6)?i:0 ;}[/FONT]
  [FONT=&quot](a)=…0….., (i) = …10……..[/FONT]
  [FONT=&quot]2. Cho bi[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot]t nội giá trị các bi[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot]n sau khi thực hiện các đoạn chươ[/FONT][FONT=&quot]ng [/FONT][FONT=&quot]trình sau[/FONT]
  [FONT=&quot]int A =8 , B=9, C;[/FONT]
  [FONT=&quot]C=A + B++ ;[/FONT]
  [FONT=&quot]a. C=? 17[/FONT]
  [FONT=&quot]b. B=? 10[/FONT]
  [FONT=&quot]3. Cho bi[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot]t k[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot]t quả hiển thị khi thực hiện đoạn chươ[/FONT][FONT=&quot]ng trình sau[/FONT]
  [FONT=&quot]int i ;[/FONT]
  [FONT=&quot]for(i=0;i<10;i++ ) {printf (“%d”, i);[/FONT]
  [FONT=&quot]if (i==7) break;}[/FONT]
  [FONT=&quot]k[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot]t quả hiển thị: 0 1 2 3 4 5 6 7[/FONT]
  [FONT=&quot]4. Cho bi[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot]t k[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot]t quả hiển thị khi thực hiện đoạn chươ[/FONT][FONT=&quot]ng trình sau[/FONT]
  [FONT=&quot]int i;[/FONT]
  [FONT=&quot]for(i=0;i<10;i++ ) { if (i==7) continue; printf (“%d ,”, i);}[/FONT]
  [FONT=&quot]K[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot]t quả hiển thị: 0 1 2 3 4 5 6 8 9[/FONT]
  [FONT=&quot]5. Vi[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot]t câu lệnh tìm giá trị lớn nhất của bi[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot]n a và bi[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot]n c, gán cho bi[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot]n max[/FONT]
  [FONT=&quot]max =(a>c)?a:c;[/FONT]
  [FONT=&quot]6. Vòng lặp sau đây thực hiện bao nhi[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot]u lần[/FONT]
  [FONT=&quot]for(i=0;i<10;i++ )[/FONT]
  [FONT=&quot]for(j=0;j<i;j++) {lệnh A}[/FONT]
  [FONT=&quot]Vòng lặp thực hiện lệnh A …45… lần.[/FONT]
  [FONT=&quot]7. Vòng lặp sau đây thực hiện bao nhi[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot]u lần[/FONT]
  [FONT=&quot]for(i=0;i<5;i++ )[/FONT]
  [FONT=&quot]for(j=i;j<3;j++) {Lệnh A}[/FONT]
  [FONT=&quot]Vòng lặp thực hiện lệnh A :..6.. lần[/FONT]  [FONT=&quot]8. Vi[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot]t lư[/FONT][FONT=&quot]u đ[/FONT][FONT=&quot]ồ giải thuật cho đoạn lệnh sau[/FONT]
  [FONT=&quot]a. for ( i= 0; i<100; i++) { print (“%d”,i) ; if (i==7) break ;if(i==5) continue ;}[/FONT]
  [FONT=&quot] [IMG][/FONT]  [FONT=&quot]9. Vi[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot]t lư[/FONT][FONT=&quot]u đ[/FONT][FONT=&quot]ồ giải thuật cho đoạn chươ[/FONT][FONT=&quot]ng trình sau[/FONT]
  [FONT=&quot]a. for (i=0 ;i<n ;i++) {do { scanf (“%d”,&a) }while(a< =0);}[/FONT]
  [FONT=&quot][/FONT][IMG]
  [IMG]  [FONT=&quot]10. Cho đoạn chươ[/FONT][FONT=&quot]ng trình sau, anh ch[/FONT][FONT=&quot]ị sử dụng vòng lặp for vi[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot]t lại đoạn chươ[/FONT][FONT=&quot]n[/FONT][FONT=&quot]g trình[/FONT]
  [FONT=&quot]sau cho chức năng không thay đổi.[/FONT]
  [FONT=&quot]a. i =0 ; while(i++ <10 ) printf (“%d”,i) ;[/FONT]
  [FONT=&quot]for(i=0;i<10;i++)[/FONT]
  [FONT=&quot] printf(“%d”,i);[/FONT]

  [FONT=&quot]Phần III:[/FONT]
  [FONT=&quot]1. Vi[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot]t hàm tìm số lớn nhất trong mảng một chiêu n phần tử[/FONT]
  [FONT=&quot]tim_max (int a[], int n)[/FONT]
  [FONT=&quot] {[/FONT]
  [FONT=&quot]int i, max;[/FONT]
  [FONT=&quot]for (i=0;i<n;i++)[/FONT]
  [FONT=&quot] {printf “nhap vao gia tri thu “,i+1);[/FONT]
  [FONT=&quot] scanf (“”%d”,&a);[/FONT]
  [FONT=&quot] }[/FONT]
  [FONT=&quot]max= a[0];[/FONT]
  [FONT=&quot]for (i=0;i<n;i++)[/FONT]
  [FONT=&quot] { if (max<a[/FONT]
  [FONT=&quot] max=a;[/FONT]
  [FONT=&quot] }[/FONT]
  [FONT=&quot]return (max);[/FONT]
  [FONT=&quot] }[/FONT]


  [FONT=&quot]2. Vi[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot]t hàm tìm số bé nhất trong mảng một chi[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot]u n phân tử[/FONT]
  [FONT=&quot]tim_min(int a[], int n)[/FONT]
  [FONT=&quot] {[/FONT]
  [FONT=&quot]int i, min;[/FONT]
  [FONT=&quot]for (i=0;i<n;i++)[/FONT]
  [FONT=&quot] {printf “nhap vao gia tri thu “,i+1);[/FONT]
  [FONT=&quot] scanf (“”%d”,&a);[/FONT]
  [FONT=&quot] }[/FONT]
  [FONT=&quot]min= a[0];[/FONT]
  [FONT=&quot]for (i=0;i<n;i++)[/FONT]
  [FONT=&quot] { if (min<a[/FONT]
  [FONT=&quot] min=a;[/FONT]
  [FONT=&quot] }[/FONT]
  [FONT=&quot]return (min);[/FONT]
  [FONT=&quot] }[/FONT]

  [FONT=&quot]3. Vi[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot]t hàm sắp x[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot]p mảng một chi[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot]u n phần tử theo thứ tự tăng dần[/FONT]
  [FONT=&quot]xxt(int a[], int n)[/FONT]
  [FONT=&quot]{[/FONT]
  [FONT=&quot]int i,j;[/FONT]
  [FONT=&quot]for (i=0;i<n;i++)[/FONT]
  [FONT=&quot] for (j=i;j<n-1;j++);[/FONT]
  [FONT=&quot] if( a>a[j])[/FONT]
  [FONT=&quot] {[/FONT]
  [FONT=&quot] a=a+a[j];[/FONT]
  [FONT=&quot] a[j]=a-a[j];[/FONT]
  [FONT=&quot] a=a-a[j];[/FONT]
  [FONT=&quot] }[/FONT]
  [FONT=&quot]Return (a);[/FONT]
  [FONT=&quot]4. Vi[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot]t hàm sắp x[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot]p mảng một chi[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot]u n phân tử theo thứ tự giảm dần[/FONT]
  [FONT=&quot]xxg(int a[], int n)[/FONT]
  [FONT=&quot]{[/FONT]
  [FONT=&quot]int i,j;[/FONT]
  [FONT=&quot]for (i=0;i<n;i++)[/FONT]
  [FONT=&quot] for (j=i;j<n-1;j++);[/FONT]
  [FONT=&quot] if( a<a[j])[/FONT]
  [FONT=&quot] {[/FONT]
  [FONT=&quot] a=a+a[j];[/FONT]
  [FONT=&quot] a[j]=a-a[j];[/FONT]
  [FONT=&quot] a=a-a[j];[/FONT]
  [FONT=&quot] }[/FONT]
  [FONT=&quot]Return (a);[/FONT]

  [FONT=&quot]5. Vi[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot]t chươ[/FONT][FONT=&quot]ng trình nh[/FONT][FONT=&quot]ập n số nguyên (0<n<100) và tính tổng các số lẻ[/FONT]
  [FONT=&quot]6. Vi[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot]t chươ[/FONT][FONT=&quot]ng trình nh[/FONT][FONT=&quot]ập n số nguyên (0<n<100) và tính tổng các số chẵn[/FONT]
  [FONT=&quot]7. Vi[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot]t chươ[/FONT][FONT=&quot]ng trình nh[/FONT][FONT=&quot]ập vào một dãy các số nguyên, kiểm tra xem dãy số vừa nhập có[/FONT]
  [FONT=&quot]phải là dãy tăng không.[/FONT]
  [FONT=&quot]8. Vi[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot]t chươ[/FONT][FONT=&quot]ng trình nh[/FONT][FONT=&quot]ập vào một dãy các số nguyên, kiểm tra xem dãy số vừa nhập có[/FONT]
  [FONT=&quot]phải là dãy giảm không.[/FONT]
  [FONT=&quot]9. Vi[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot]t chươ[/FONT][FONT=&quot]ng trình nh[/FONT][FONT=&quot]ập vào 100 phần tử, không cho phép nhập số âm, tính giá trị trung[/FONT]
  [FONT=&quot]bình các số lẻ[/FONT]
  [FONT=&quot]10. Vi[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot]t chươ[/FONT][FONT=&quot]ng trình nh[/FONT][FONT=&quot]ập vào 100 phần tử, không cho phép nhập số dươ[/FONT][FONT=&quot]ng, tính giá tr[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
  [FONT=&quot]trung bình các số chẵn.[/FONT]
  [FONT=&quot]11. Vi[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot]t chươ[/FONT][FONT=&quot]ng trình nh[/FONT][FONT=&quot]ập n phần tử, không cho phép nhập các phần tử trùng nhau. Tìm[/FONT]
  [FONT=&quot]Max, Min.[/FONT]
  [FONT=&quot]12. VI[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot]t chươ[/FONT][FONT=&quot]ng trìh nh[/FONT][FONT=&quot]ập n số nguyên, Tìm số lẻ lớn nhất, số chẵn bé nhất.[/FONT]
  [FONT=&quot]13. Tạo một cấu trúc để quản lý sinh viên bao gồm: họ tên , mã số sinh viên, điểm ( toán lý[/FONT]
  [FONT=&quot]hóa và trung bình)[/FONT]
  [FONT=&quot]a. Nhập dữ liệu cho n sinh viên[/FONT]
  [FONT=&quot]b. Tìm sinh viên có điểm trung bình lớn nhất[/FONT]
  [FONT=&quot]c. In danh sách sinh viên theo thứ tự tăng dần của điểm trung bình[/FONT]
  [FONT=&quot]d. Tìm sinh viên với mã số sinh viên được nhập từ bàn phím[/FONT]
  [FONT=&quot]e. In danh sách sinh viên theo thứ tự alphabet của tên.[/FONT]

  [FONT=&quot]CÁC CÂU HỎI CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO[/FONT]
  [FONT=&quot]Mấy câu còn lại các pác chịu khó tư duy logic chút nha!!!![/FONT]
 2. n00dly New Member

  Số bài viết: 74
  Đã được thích: 2
  Điểm thành tích: 0
 3. tran_binh New Member

  Số bài viết: 8
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
 4. hungbv90 New Member

  Số bài viết: 13
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
 5. njckick New Member

  Số bài viết: 6
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 1
  mình sẽ edit lại bài giải, kể cả mấy câu kia luôn! chắc là CN sẽ xong!
  À wên, ai có đề cương C++ thì upload nhá!
  Ai chém gió vào topic của Nguyễn! Miễn chém gió ở đây!
 6. ppxxdd New Member

  Số bài viết: 151
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
 7. hientt Member

  Số bài viết: 150
  Đã được thích: 2
  Điểm thành tích: 16
 8. daufung007 Member

  Số bài viết: 354
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 16
 9. ngoctham09 New Member

  Số bài viết: 591
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
  Tâm béo ơi, hình như có mấy câu trắc nghiệm bị sai á, hôm bữa tui hk chép đáp án, nhưng hình như là thế này nè: 17A, 29A, 34A. 40B, 48D, 55B, 58D, 59D...Còn mấy câu phân vân, hihi

  còn bài tự luận này là của mấy bạn lớp mình làm , ai học vt09 thì lên mail lớp mà lấy về xem nhá...
  Mình copy->paste thêm mấy bài cho mọi người tham khảo:
  Câu 5: Chương trình Nhập n số nguyên (0<n<100) & tính tổng số lẽ:
  #include<stdio.h>
  #include<conio.h>
  void main(void)
  {
  int a[100];
  int i,n,tong=0;
  do
  {
  printf("nhap n:");
  scanf("%d",&n);
  }
  While((n<=0)||(n>=100));
  for (i=0;i<n;i++)
  {
  printf(" nhap phan tu thu %d: ",i );
  scanf("%d",&a);
  }
  for (i=0;i<n;i++)
  if((a%2)!=0)
  tong =tong + a;
  printf ("tong le la: %d",tong);
  getch();
  }
   
  Câu 6: CT Nhập n số nguyên (0<n<100) & tính tổng số chẵn:
  #include<stdio.h>
  #include<conio.h>
  void main(void)
  {
  int a[100];
  int i,n,tong=0;
  do
  {
  printf("nhap n:");
  scanf("%d",&n);
  }
  While((n<=0)||(n>=100));
  for (i=0;i<n;i++)
  {
  printf(" nhap phan tu thu %d: ",i );
  scanf("%d",&a);
  }
  for (i=0;i<n;i++)
  if((a%2)==0)
  tong =tong + a;
  printf ("tong le la: %d",tong);
  getch();
  }
   
   
   
   
   
  Câu 7: Nhập vào dãy số nguyên, kiểm tra có phải dãy tăng hay k?
  #include<stdio.h>
  #include<conio.h>
  void main()
  {
  int a[100];
  int i,n,tong=0;
  do
  {
  printf("nhap n:");
  scanf("%d",&n);
  }
  while(n<2);
  for (i=0;i<n;i++)
  {
  printf(" nhap phan tu thu %d: ", i+1);
  scanf("%d",&a);
  }
  for (i=0;i<n-1;i++)
  if(a>=a[i+1])
  {
  printf("khong phai day tang");
  break;
  }
  if(i==(n-1))
  printf("day tang") ;
  getch();
  }
  Câu 8: Nhập vào dãy số nguyên, kiểm tra có phải dãy giảm hay k?
  #include<stdio.h>
  #include<conio.h>
  void main()
  {
  int a[100];
  int i,n,tong=0;
  do
  {
  printf("nhap n:");
  scanf("%d",&n);
  }
  while(n<2);
  for (i=0;i<n;i++)
  {
  printf(" nhap phan tu thu %d: ", i+1);
  scanf("%d",&a);
  }
  for (i=0;i<n-1;i++)
  if(a<=a[i+1])
  {
  printf("khong phai day giam");
  break;
  }
  if(i==(n-1))
  printf("day giam") ;
  getch();
  }
   
   
   
   
   
  Câu 9: nhập 100 phần tử không
  cho phép nhập giá trị âm
  tinh trung binh cac so le

  #include<stdio.h>
  #include<conio.h>
  void main(void)
  {
  int a[100];
  int i,tong=0;
  for (i=0;i<100;i++)
  do
  {
  printf(" nhap phan tu thu %d:", i);
  scanf("%d",&a);
  }
  while(a<0);
  for (i=0;i<100;i++)
  if((a%2)!=0)
  tong =tong +a
  printf ("tong le la %d: ",tong);
  getch();
  }
   
  Câu 10: nhập 100 phần tử không
  cho phép nhập giá trị duong
  tinh trung binh cac so chan

  #include<stdio.h>
  #include<conio.h>
  void main(void)
  {
  int a[100];
  int i,tong=0;
  for (i=0;i<100;i++)
  do
  {
  printf(" nhap phan tu thu %d:", i);
  scanf("%d",&a);
  }
  while(a>0);
  for (i=0;i<100;i++)
  if((a%2)==0)
  tong =tong +a;
  printf ("tong chan la %d: ",tong);
  getch();
  }
   
   
   
   
   
  Cách 2:
  #include<stdio.h>
  #include<conio.h>
  void main(void)
  {
  int a[100];
  int i,nl,tong=0;
  for (i=0;i<100;i++)
  do
  {
  nl=0;
  printf(" nhap phan tu thu %d:", i);
  scanf("%d",&a);
  if (a<0)
  nl=1;
  }
  while(nl==1);
  for (i=0;i<100;i++)
  if((a%2)!=0
  tong =tong +a;
  printf ("tong le la %d",tong);
  getch();
  }
  Cách 2:
  #include<stdio.h>
  #include<conio.h>
  void main(void)
  {
  int a[100];
  int i,nl,tong=0;
  for (i=0;i<100;i++)
  do
  {
  nl=0;
  printf(" nhap phan tu thu %d:", i);
  scanf("%d",&a);
  if (a>0)
  nl=1;
  }
  while(nl==1);
  for (i=0;i<100;i++)
  if((a%2)=0
  tong =tong +a;
  printf ("tong chan la %d",tong);
  getch();
  }
   
   
   
  Câu 11: nhập n phần tử không trùng nhau. Tìm max. min
  #include<stdio.h>
  #include<conio.h>
  void main(void)
  {
  int a[100];
  int i ,n,j,nl,max,min;
  printf("nhap n:");
  scanf("%d",&n);
  for (i=0;i<n;i++)
  do
  {
  nl=0;
  printf(" nhap phan tu thu %d:",i +1);
  scanf("%d",&a);
  for (j=(i-1);j>=0;j--)
  if(a==a[j])
  nl=1;
  }
  while(nl==1);
  max=a[0];
  for (i=1;i<n;i++)
  if(max<a)
  max=a;
  min=a[0];
  for (i=1;i<n;i++)
  if(min>a)
  min=a;
  printf("gia tri lon nhat la %d ",max);
  printf("gia tri nho nhat la %d ",min);
  getch();
  }
  Câu 12: nhập n số nguyên. Tìm số lẽ max, số chẵn min:
  #include<stdio.h>
  #include<conio.h>
  void main(void) {
  int a[100];
  int i ,n,max,min,t=0,l=0;
  printf("nhap n:");
  scanf("%d",&n);
  for (i=0;i<n;i++)
  {
  printf(" nhap phan tu thu %d: ", i );
  scanf("%d",&a);
  }
  for (i=0;i<n;i++)
  if((a%2)!=0)
  {
  max=a;
  t=1;
  break;
  }
  if(i==n)
  printf("khong co so le\n");
  else
  {
  for (i=0;i<n;i++)
  if(((a%2)!=0) && (max<a))
  max=a;
  }
  for (i=0;i<n;i++)
  if((a%2)==0)
  {
  min=a;
  l=1;
  break;
  }
  if(i==n)
  printf("khong co so chan\n");
  else
  {
  for (i=0;i<n;i++)
  if(((a%2)==0)&&(min>a))
  min=a;
  if(t==1)
  printf("gia tri le lon nhat la %d \n ",max);
  if(l==1)
  printf("gia tri chan nho nhat la %d ",min);
  getch();
  }
 10. angiakooo New Member

  Số bài viết: 39
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
 11. nguyenhoang900 New Member

  Số bài viết: 3
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
  chào bạn giải những bài trên.
  một số bài bạn giải vẫn chưa đúng lắm dưới mọi tình huống.
  mình đang gặp vấn đề với câu 11: vì co thêm phần sắp xếp tăng và giảm dần nữa.
  nếu bạn làm được post lên cho anh em thì hay biết mấy.
  thank

Chia sẻ trang này