1. THÔNG BÁO TUYỂN ADMIN DIỄN ĐÀN 2013
  Tìm kiếm nhà trọ - Ở ghép
  THÔNG BÁO BÁN ÁO SPKT.NET CHO THÀNH VIÊN DIỄN ĐÀN


  HÃY TÌM KIẾM Ở ĐÂY TRƯỚC KHI ĐẶT CÂU HỎI
  {xen:phrase loading}

Đáp Án Sơ Cấp Đề Cương Lập Trình C/C++

Thảo luận trong 'C/C++' bắt đầu bởi njckick, 15 Tháng mười hai 2010.

 1. njckick New Member

  Số bài viết: 6
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 1
  [FONT=&quot]ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN HỌC[/FONT]
  [FONT=&quot]KHOA: ĐIỆN - ĐIỆN TỬ NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH C[/FONT]
  [FONT=&quot]BỘ MÔN: ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG[/FONT]
  [FONT=&quot]---------------------------------------------------------------[/FONT]
  [FONT=&quot]I. Nội dung đề thi gồm 3 phần như sau[/FONT]
  [FONT=&quot]a. Phần ki[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot]n thức cơ[/FONT][FONT=&quot] b[/FONT][FONT=&quot]ản v[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot] ngôn ngữ lập trình, gồm 20 câu trắc nghiệm, tổng số[/FONT]
  [FONT=&quot]điểm là 3 điểm.[/FONT]
  [FONT=&quot]Sinh viên cần nắm kỹ các lý thuy[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot]t v[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot] ngôn ngữ lập trình C, cách vận hành của[/FONT]
  [FONT=&quot]các câu lệnh, các phát biểu, cách hoạt động của các biểu thức và các toán tử.[/FONT]
  [FONT=&quot]b. Phần kiểm tra kỹ năng phân tích chươ[/FONT][FONT=&quot]ng trình, g[/FONT][FONT=&quot]ồm 8 câu, 4 điểm.[/FONT]
  [FONT=&quot]Sinh viên cần hiểu rõ ngôn ngữ để có thể tìm ra k[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot]t quả của các đoạn chươ[/FONT][FONT=&quot]ng[/FONT]
  [FONT=&quot]trình, khả năng đọc hiểu chươ[/FONT][FONT=&quot]ng trình, phân tích m[/FONT][FONT=&quot]ột chươ[/FONT][FONT=&quot]ng trình. Xây d[/FONT][FONT=&quot]ựng lư[/FONT][FONT=&quot]u[/FONT]
  [FONT=&quot]đồ giải thuật.[/FONT]
  [FONT=&quot]c. Phần kiểm tra kỹ năng lập trình, gồm 3 câu, 3 điểm.[/FONT]
  [FONT=&quot]Sinh viên cần nắm vững các giải thuật để sắp x[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot]p các câu lệnh thành các chươ[/FONT][FONT=&quot]ng[/FONT]
  [FONT=&quot]trình thực t[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot].[/FONT]
  [FONT=&quot]II. Thời gian làm bài 60 phút, không sử dụng tài liệu[/FONT]
  [FONT=&quot]III.Nội dung chi tiết[/FONT]
  [FONT=&quot]Phần I: Ki[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot]n thức cơ[/FONT][FONT=&quot] s[/FONT][FONT=&quot]ở v[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot] ngôn ngữ lập trình.[/FONT]
  [FONT=&quot]1. Chỉ ra các phát biểu sai trong các phát biểu sau[/FONT]
  [FONT=&quot]a. int a =5 ;[/FONT]
  [FONT=&quot]b. char a = 67 ;[/FONT]
  [FONT=&quot]c. char a =9; b=3 ;[/FONT]
  [FONT=&quot]d. int b=9 ,c=3 ;[/FONT]
  [FONT=&quot]2. Chỉ ra các phát biểu sai trong các phát biểu sau[/FONT]
  [FONT=&quot]a. int a =188;[/FONT]
  [FONT=&quot]b. unsigned char b = a ;[/FONT]
  [FONT=&quot]c. float c ;[/FONT]
  [FONT=&quot]d. int 3x ;[/FONT]
  [FONT=&quot]3. Cho bi[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot]tt k[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot]t quả của bi[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot]n d trong các đọan chương trình sau[/FONT]
  [FONT=&quot]int a =7, b=2, c ;[/FONT]
  [FONT=&quot]int d ;[/FONT]
  [FONT=&quot]d = a/b ;[/FONT]
  [FONT=&quot]bi[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot]n d có giá trị[/FONT]
  [FONT=&quot]a. 3.0[/FONT]
  [FONT=&quot]b. 3[/FONT]
  [FONT=&quot]c. 3.5[/FONT]
  [FONT=&quot]d. 1[/FONT]
  [FONT=&quot]4. Cho biêt k[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot]t quả của bi[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot]n c sau đọan chươ[/FONT][FONT=&quot]ng trình sau[/FONT]
  [FONT=&quot]int a =7,b=2,c ;[/FONT]
  [FONT=&quot]c = a%b ;[/FONT]
  [FONT=&quot]a. 3.0[/FONT]
  [FONT=&quot]b. 3[/FONT]
  [FONT=&quot]c. 3.5[/FONT]
  [FONT=&quot]d. 1[/FONT]
  [FONT=&quot]5. Cho bi[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot]t k[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot]t quả của bi[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot]n c sau đọan chươ[/FONT][FONT=&quot]ng trình sau[/FONT]
  [FONT=&quot]int a =9,b=2,c ;[/FONT]
  [FONT=&quot]c = a%b ;[/FONT]
  [FONT=&quot]a. 4[/FONT]
  [FONT=&quot]b. 3[/FONT]
  [FONT=&quot]c. 4.5[/FONT]
  [FONT=&quot]d. 1[/FONT]
  [FONT=&quot]6. Các tên nào sau đây không hợp lệ khi dùng đặt cho bi[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot]n[/FONT]
  [FONT=&quot]a. X1[/FONT]
  [FONT=&quot]b. X11[/FONT]
  [FONT=&quot]c. X_1[/FONT]
  [FONT=&quot]d. 1x[/FONT]
  [FONT=&quot]7. Các tên nào sau đây hợp lệ khi dùng đặt cho bi[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot]n[/FONT]
  [FONT=&quot]a. A_2[/FONT]
  [FONT=&quot]b. B1[/FONT]
  [FONT=&quot]c. For[/FONT]
  [FONT=&quot]d. Tất cả[/FONT]
  [FONT=&quot]8. Cho đoạn chươ[/FONT][FONT=&quot]ng trình sau:[/FONT]
  [FONT=&quot]int a= 7, b=8 ,C=6 ;[/FONT]
  [FONT=&quot]C= (a>b)?1:C ;[/FONT]
  [FONT=&quot]a. C=1[/FONT]
  [FONT=&quot]b. C=7[/FONT]
  [FONT=&quot]c. C=6[/FONT]
  [FONT=&quot]d. C=8[/FONT]
  [FONT=&quot]9. Cho đoạn chươ[/FONT][FONT=&quot]ng trình sau:[/FONT]
  [FONT=&quot]int a= 9, b=8 ,C=6 ;[/FONT]
  [FONT=&quot]C= (a>b)?C:0 ;[/FONT]
  [FONT=&quot]a. C=6[/FONT]
  [FONT=&quot]b. C=7[/FONT]
  [FONT=&quot]c. C=6[/FONT]
  [FONT=&quot]d. C=8[/FONT]
  [FONT=&quot]10. unsigned char a = 0x01, B ;[/FONT]
  [FONT=&quot]B = a<<2 ; sau câu lệnh trên B có giá trị[/FONT]
  [FONT=&quot]a. B= 4[/FONT]
  [FONT=&quot]b. B=8[/FONT]
  [FONT=&quot]c. B=1[/FONT]
  [FONT=&quot]d. B=2[/FONT]
  [FONT=&quot]11. unsigned char a = 0x08,B ; sau câu lệnh trên B có giá trị[/FONT]
  [FONT=&quot]B = a>>2 ;[/FONT]
  [FONT=&quot]a. B= 4[/FONT]
  [FONT=&quot]b. B=8[/FONT]
  [FONT=&quot]c. B=1[/FONT]
  [FONT=&quot]d. B=2[/FONT]
  [FONT=&quot]12. unsigned int a =7 ,b=2,c=5,d=6 ;[/FONT]
  [FONT=&quot]Bi[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot]u thức ((a>b)&&(b>4)) trả v[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot] k[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot]t quả[/FONT]
  [FONT=&quot]a. True[/FONT]
  [FONT=&quot]b. False[/FONT]
  [FONT=&quot]c. Biểu thức sai[/FONT]
  [FONT=&quot]d. Không trả v[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot] k[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot]t quả luận lý[/FONT]
  [FONT=&quot]13. unsigned int a =7 ,b=2,c=5,d=6 ;[/FONT]
  [FONT=&quot]Bi[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot]u thức ((a==b)||(b>4)) trả v[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot] k[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot]t quả[/FONT]
  [FONT=&quot]a. True[/FONT]
  [FONT=&quot]b. False[/FONT]
  [FONT=&quot]c. Biểu thức sai[/FONT]
  [FONT=&quot]d. Không trả v[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot] k[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot]t quả luận lý[/FONT]
  [FONT=&quot]14. unsigned int a =7 ,b=2,c=5,d=6 ;[/FONT]
  [FONT=&quot]Bi[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot]u thức ((a==b)&&(b+5)) trả v[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot] k[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot]t quả[/FONT]
  [FONT=&quot]a. True[/FONT]
  [FONT=&quot]b. False[/FONT]
  [FONT=&quot]c. Biểu thức sai[/FONT]
  [FONT=&quot]d. Không trả v[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot] k[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot]t quả luận lý[/FONT]
  [FONT=&quot]15. unsigned int a =4 ,b=2,c=5,d=6 ;[/FONT]
  [FONT=&quot]Bi[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot]u thức ((a==b)&&(b+5))||(a) trả v[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot] k[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot]t quả[/FONT]
  [FONT=&quot]a. True[/FONT]
  [FONT=&quot]b. False[/FONT]
  [FONT=&quot]c. Biểu thức sai[/FONT]
  [FONT=&quot]d. Không trả v[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot] k[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot]t quả luận lý[/FONT]
  [FONT=&quot]16. unsigned int a =7 ,b=2,c=5,d=6 ;[/FONT]
  [FONT=&quot]Bi[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot]u thức ((a==b)&&(b+5)) trả v[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot] k[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot]t quả[/FONT]
  [FONT=&quot]a. True[/FONT]
  [FONT=&quot]b. False[/FONT]
  [FONT=&quot]c. Biểu thức sai[/FONT]
  [FONT=&quot]d. Không trả v[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot] k[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot]t quả luận lý[/FONT]
  [FONT=&quot]17. unsigned int a =7 ,b=2,c=5,d=6 ;[/FONT]
  [FONT=&quot]Bi[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot]u thức !((a==b)&&(!b)) trả v[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot] k[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot]t quả[/FONT]
  [FONT=&quot]a. True[/FONT]
  [FONT=&quot]b. False[/FONT]
  [FONT=&quot]c. Biểu thức sai[/FONT]
  [FONT=&quot]d. Không trả v[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot] k[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot]t quả luận lý[/FONT]
  [FONT=&quot]Bi[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot]u thức (a||(!b)||(c>0)) trả v[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot] k[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot]t quả[/FONT]
  [FONT=&quot]a. True[/FONT]
  [FONT=&quot]b. False[/FONT]
  [FONT=&quot]c. Biểu thức sai[/FONT]
  [FONT=&quot]d. Không trả v[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot] k[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot]t quả luận lý[/FONT]
  [FONT=&quot]18. Phép chia lấy phần dư[/FONT][FONT=&quot] đ[/FONT][FONT=&quot]ược sử dụng trong ngôn ngữ C là[/FONT]
  [FONT=&quot]a. Div[/FONT]
  [FONT=&quot]b. Mod[/FONT]
  [FONT=&quot]c. %[/FONT]
  [FONT=&quot]d. &[/FONT]
  [FONT=&quot]19. Phép chia lấy phần nguyên được sử dụng trong ngôn ngữ C là[/FONT]
  [FONT=&quot]a. Div[/FONT]
  [FONT=&quot]b. Mod[/FONT]
  [FONT=&quot]c. /[/FONT]
  [FONT=&quot]d. Rem[/FONT]
  [FONT=&quot]20. Toán tử ++ có nghĩa là[/FONT]
  [FONT=&quot]a. Tăng 1 đơ[/FONT][FONT=&quot]n v[/FONT][FONT=&quot]ị[/FONT]
  [FONT=&quot]b. Tăng gấp đôi[/FONT]
  [FONT=&quot]c. Giảm 1 đơ[/FONT][FONT=&quot]n v[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
  [FONT=&quot]d. Tất cả đ[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot]u đúng[/FONT]
  [FONT=&quot]21. Toán tử -- có nghĩ là[/FONT]
  [FONT=&quot]a. Phép trừ với so sánh bằng 0 hay chư[/FONT][FONT=&quot]a[/FONT]
  [FONT=&quot]b. Giảm 1 đơ[/FONT][FONT=&quot]n v[/FONT][FONT=&quot]ị[/FONT]
  [FONT=&quot]c. Phép trừ số dư[/FONT]
  [FONT=&quot]d. Tất cả đ[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot]u sai[/FONT]
  [FONT=&quot]22. Câu lệnh nào sau đây sai[/FONT]
  [FONT=&quot]a. while(a>b) {…..}[/FONT]
  [FONT=&quot]b. while(a+b){…..}[/FONT]
  [FONT=&quot]c. while(!a) {….}[/FONT]
  [FONT=&quot]d. Cả 3 phát biểu đ[/FONT][FONT=&quot]ề[/FONT][FONT=&quot]u đúng[/FONT]
  [FONT=&quot]23. Câu lệnh nào sau đây sai[/FONT]
  [FONT=&quot]a. while(a>b) {…..}[/FONT]
  [FONT=&quot]b. while(a+b){…..}[/FONT]
  [FONT=&quot]c. while(1) {….}[/FONT]
  [FONT=&quot]d. Cả 3 phát biểu đ[/FONT][FONT=&quot]ề[/FONT][FONT=&quot]u đúng[/FONT]
  [FONT=&quot]24. Phát biểu nào sau đây sai[/FONT]
  [FONT=&quot]a. Tên bi[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot]n không phân biệt chữa hoa và thường[/FONT]
  [FONT=&quot]b. Tấc cả các từ khóa sử dụng ký tự thường[/FONT]
  [FONT=&quot]c. Được sử dụng dấu _ để đặt tên bi[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot]n[/FONT]
  [FONT=&quot]d. Cả 3 phát biểu đ[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot]u sai[/FONT]
  [FONT=&quot]25. Khi khai báo mảng, số phần tử mảng:[/FONT]
  [FONT=&quot]a. Có thể được thi[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot]t lập sau[/FONT]
  [FONT=&quot]b. Phải khai báo khi khai báo mảng[/FONT]
  [FONT=&quot]c. Có thể không khái báo[/FONT]
  [FONT=&quot]d. Cả 3 phát biểu đ[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot]u đúng[/FONT]
  [FONT=&quot]26. Chuỗi[/FONT]
  [FONT=&quot]a. Là mảng một chi[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot]u các phần tử số nguyên[/FONT]
  [FONT=&quot]b. Là mảng một chi[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot]u các phần thử số thực[/FONT]
  [FONT=&quot]c. Là mảng một chi[/FONT][FONT=&quot]ề[/FONT][FONT=&quot]u các phần tử kiểu char[/FONT]
  [FONT=&quot]d. Tất cả đ[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot]u sai[/FONT]
  [FONT=&quot]27. Chuỗi và mảng một chi[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot]u[/FONT]
  [FONT=&quot]a. Hoàn toàn giống nhau[/FONT]
  [FONT=&quot]b. K[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot]t thúc chuỗi có ký tự ‘\0’[/FONT]
  [FONT=&quot]c. K[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot]t thúc chuỗi có khoảng trắng[/FONT]
  [FONT=&quot]d. Tất cả đ[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot]u đúng.[/FONT]
  [FONT=&quot]28. Khai báo con trỏ p để trỏ đ[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot]n một bi[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot]n kiểu char[/FONT]
  [FONT=&quot]a. char *p;[/FONT]
  [FONT=&quot]b. char* p;[/FONT]
  [FONT=&quot]c. Câu a và câu b đ[/FONT][FONT=&quot]ề[/FONT][FONT=&quot]u được[/FONT]
  [FONT=&quot]d. Tất cả đ[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot]u sai[/FONT]
  [FONT=&quot]29. Khai báo con trỏ p như[/FONT][FONT=&quot] sau char *P phép gán nào sau đây sai[/FONT]
  [FONT=&quot]a. P=12345; [/FONT]
  [FONT=&quot]b. P=56 ;[/FONT]
  [FONT=&quot]c. *P=12345;[/FONT]
  [FONT=&quot]d. P[0] =123;[/FONT]
  [FONT=&quot]30. Cho đoạn lệnh sau[/FONT]
  [FONT=&quot]Int A[3] ,*P;[/FONT]
  [FONT=&quot]P=A ; P++ ;[/FONT]
  [FONT=&quot]*P sẽ tươ[/FONT][FONT=&quot]ng đ[/FONT][FONT=&quot]ươ[/FONT][FONT=&quot]ng v[/FONT][FONT=&quot]ới[/FONT]
  [FONT=&quot]a. A[0][/FONT]
  [FONT=&quot]b. A[1][/FONT]
  [FONT=&quot]c. A[2][/FONT]
  [FONT=&quot]d. Cả 3 đ[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot]u sai[/FONT]
  [FONT=&quot]31. Lệnh nào sao đây dùng để ti[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot]p tục vòng lặp[/FONT]
  [FONT=&quot]a. break[/FONT]
  [FONT=&quot]b. continue[/FONT]
  [FONT=&quot]c. netx[/FONT]
  [FONT=&quot]d. exit[/FONT]
  [FONT=&quot]32. Lệnh nào sau đây dùng để k[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot]t thúc vòng lặp[/FONT]
  [FONT=&quot]a. break[/FONT]
  [FONT=&quot]b. continue[/FONT]
  [FONT=&quot]c. netx[/FONT]
  [FONT=&quot]d. exit[/FONT]
  [FONT=&quot]33. Vòng lặp thực hiện ít nhất một lần là[/FONT]
  [FONT=&quot]a. Vòng lặp for[/FONT]
  [FONT=&quot]b. Vòng lặp while[/FONT]
  [FONT=&quot]c. Vòng lặp do .. while[/FONT]
  [FONT=&quot]d. Không có vòng lặp nào thực hiện ít nhất 1 lần[/FONT]
  [FONT=&quot]34. Khai báo con trỏ int *P, *(P++) tươ[/FONT][FONT=&quot]ng đ[/FONT][FONT=&quot]ươ[/FONT][FONT=&quot]ng v[/FONT][FONT=&quot]ới[/FONT]
  [FONT=&quot]a. P[0][/FONT]
  [FONT=&quot]b. P[1][/FONT]
  [FONT=&quot]c. P[2][/FONT]
  [FONT=&quot]d. P[3][/FONT]
  [FONT=&quot]35. Khai báo mảng int A[6], A có nghĩa là[/FONT]
  [FONT=&quot]a. Giá trị phần tử mảng[/FONT]
  [FONT=&quot]b. Giá trị phần tử đầu tiên[/FONT]
  [FONT=&quot]c. Địa chỉ bắt đầu của mảng[/FONT]
  [FONT=&quot]d. Không có ý nghĩa[/FONT]
  [FONT=&quot]36. Khi dùng lệnh printf để in ra màn hình , %c có dùng để chuyển định dạng sang[/FONT]
  [FONT=&quot]a. Kiểu chuỗi[/FONT]
  [FONT=&quot]b. Kiểu ký tự[/FONT]
  [FONT=&quot]c. Kiểu số thực[/FONT]
  [FONT=&quot]d. Kiểu không xác định[/FONT]
  [FONT=&quot]37. Hàm gets () được sử dụng đ[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
  [FONT=&quot]a. So sánh một chuỗi[/FONT]
  [FONT=&quot]b. Lấy kích thướt chuỗi[/FONT]
  [FONT=&quot]c. Nhập chuỗi[/FONT]
  [FONT=&quot]d. Xuất chuỗi[/FONT]
  [FONT=&quot]38. Hàm lấy chi[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot]u dài chuỗi[/FONT]
  [FONT=&quot]a. strcpy()[/FONT]
  [FONT=&quot]b. strlen()[/FONT]
  [FONT=&quot]c. strcmp()[/FONT]
  [FONT=&quot]d. strncpy()[/FONT]
  [FONT=&quot]39. để so sánh hai chuỗi s1 và s2 ta có thể dùng[/FONT]
  [FONT=&quot]a. Hàm strcmp()[/FONT]
  [FONT=&quot]b. Toán tử ==[/FONT]
  [FONT=&quot]c. Toán tử =[/FONT]
  [FONT=&quot]d. Không thể so sánh[/FONT]
  [FONT=&quot]40. Khai báo char *s=”Hello” chươ[/FONT][FONT=&quot]ng trình s[/FONT][FONT=&quot]ẽ cấp phát bộ nhớ cho chuỗi là[/FONT]
  [FONT=&quot]a. 6 byte[/FONT]
  [FONT=&quot]b. 5 byte[/FONT]
  [FONT=&quot]c. 10 byte[/FONT]
  [FONT=&quot]d. 12 byte[/FONT]
  [FONT=&quot]41. Để cấp phát bộ nhớ cho bi[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot]n con trỏ dùng hàm[/FONT]
  [FONT=&quot]a. calloc()[/FONT]
  [FONT=&quot]b. malloc()[/FONT]
  [FONT=&quot]c. free()[/FONT]
  [FONT=&quot]d. new()[/FONT]
  [FONT=&quot]42. Để giải phóng bộ nhớ đã được cấp cho bi[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot]n con trỏ dùng hàm[/FONT]
  [FONT=&quot]a. calloc()[/FONT]
  [FONT=&quot]b. malloc()[/FONT]
  [FONT=&quot]c. free()[/FONT]
  [FONT=&quot]d. new()[/FONT]
  [FONT=&quot]43. Hàm sizeof() trả v[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
  [FONT=&quot]a. Chi[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot]u dài cấu trúc[/FONT]
  [FONT=&quot]b. Chi[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot]u dài chuỗi[/FONT]
  [FONT=&quot]c. Kích thướt mảng[/FONT]
  [FONT=&quot]d. Kích thước kiểu dữ liệu[/FONT]
  [FONT=&quot]44. Khai báo kiểu cấu trúc struct sinhvien{ char hoten[30] ; char diem ;}; Kích thướt kiểu[/FONT]
  [FONT=&quot]sinhvien là[/FONT]
  [FONT=&quot]a. 2 byte[/FONT]
  [FONT=&quot]b. 30 byte[/FONT]
  [FONT=&quot]c. 31 byte[/FONT]
  [FONT=&quot]d. 32 byte[/FONT]
  [FONT=&quot]45. Kích thướt kiểu unsigned long là[/FONT]
  [FONT=&quot]a. 2 byte[/FONT]
  [FONT=&quot]b. 4 byte[/FONT]
  [FONT=&quot]c. 8 byte[/FONT]
  [FONT=&quot]d. 10 byte[/FONT]
  [FONT=&quot]46. Kích thướt kiểu double là[/FONT]
  [FONT=&quot]a. 2 byte[/FONT]
  [FONT=&quot]b. 4 byte[/FONT]
  [FONT=&quot]c. 8 byte[/FONT]
  [FONT=&quot]d. 19 byte[/FONT]
  [FONT=&quot]47. Câu lệnh A= A /3 tươ[/FONT][FONT=&quot]ng đ[/FONT][FONT=&quot]ươ[/FONT][FONT=&quot]ng v[/FONT][FONT=&quot]ới[/FONT]
  [FONT=&quot]a. A = a%3[/FONT]
  [FONT=&quot]b. A /=3[/FONT]
  [FONT=&quot]c. A =/3[/FONT]
  [FONT=&quot]d. Cả 3 đ[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot]u sai[/FONT]
  [FONT=&quot]48. Trong hàm, lệnh return có tác dụng[/FONT]
  [FONT=&quot]a. K[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot]t thúc hàm[/FONT]
  [FONT=&quot]b. Trả v[/FONT][FONT=&quot]ề[/FONT][FONT=&quot] giá trị cho hàm[/FONT]
  [FONT=&quot]c. Quay v[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot] đầu hàm[/FONT]
  [FONT=&quot]d. Câu a và b đúng[/FONT]
  [FONT=&quot]49. Bi[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot]n cục bộ[/FONT]
  [FONT=&quot]a. Được khai báo ở đầu hàm main[/FONT]
  [FONT=&quot]b. Được khai báo bên trong hàm[/FONT]
  [FONT=&quot]c. Chỉ được sử dụng trong hàm main[/FONT]
  [FONT=&quot]d. Có tác dụng trong các hàm trước main[/FONT]
  [FONT=&quot]50. Bi[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot]n toàn cục[/FONT]
  [FONT=&quot]a. Được khai báo bên trong hàm main[/FONT]
  [FONT=&quot]b. Được khai báo bên ngòai các hàm[/FONT]
  [FONT=&quot]c. Chỉ được sử dụng bên trong hàm main[/FONT]
  [FONT=&quot]d. Chỉ được sử dụng trong các hàm con[/FONT]
  [FONT=&quot]51. Khai báo mảng 2 chi[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot]u 10 hàng và 20 cột[/FONT]
  [FONT=&quot]a. int a[10,20][/FONT]
  [FONT=&quot]b. int a[10],[20][/FONT]
  [FONT=&quot]c. int a[10][20][/FONT]
  [FONT=&quot]d. int a[20][10][/FONT]
  [FONT=&quot]52. Phần tử ở hàng thứ 2 và cột 3 trong mảng 2 chi[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot]u là[/FONT]
  [FONT=&quot]a. A[2][3][/FONT]
  [FONT=&quot]b. A{2}{3}[/FONT]
  [FONT=&quot]c. A[2,3][/FONT]
  [FONT=&quot]d. A[3,2][/FONT]
  [FONT=&quot]53. Trong vòng lặp for(bt1;bt2;bt3) biểu thức chỉ được thực hiện 1 lần là[/FONT]
  [FONT=&quot]a. Bt1[/FONT]
  [FONT=&quot]b. Bt2[/FONT]
  [FONT=&quot]c. B3[/FONT]
  [FONT=&quot]d. Cả 3 đ[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot]u sai[/FONT]
  [FONT=&quot]54. Trong vòng lặp for(bt1;bt2;bt3) biểu thức có thể không được thực hiện 1 lần nào là[/FONT]
  [FONT=&quot]a. bt1[/FONT]
  [FONT=&quot]b. bt2[/FONT]
  [FONT=&quot]c. bt3[/FONT]
  [FONT=&quot]d. Cả 3 đ[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot]u sai[/FONT]
  [FONT=&quot]55. Biểu thức trong cấu trúc if ( biểu thức) là[/FONT]
  [FONT=&quot]a. Biểu thức luận lý[/FONT]
  [FONT=&quot]b. Biểu thức đi[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot]u kiện[/FONT]
  [FONT=&quot]c. Biểu thức toán học[/FONT]
  [FONT=&quot]d. Cả 3 đ[/FONT][FONT=&quot]ề[/FONT][FONT=&quot]u đúng[/FONT]
  [FONT=&quot]56. Biểu thức trong cấu trúc switch( biểu thức) là[/FONT]
  [FONT=&quot]a. Biểu thức luận lý[/FONT]
  [FONT=&quot]b. Biểu thức toán học trả v[/FONT][FONT=&quot]ề[/FONT][FONT=&quot] giá trị xác đinh[/FONT]
  [FONT=&quot]c. Biểu thức đi[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot]u kiện[/FONT]
  [FONT=&quot]d. Cả 3 đ[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot]u đúng[/FONT]
  [FONT=&quot]57. Hàm printf trong thư[/FONT][FONT=&quot] vi[/FONT][FONT=&quot]ện nào[/FONT]
  [FONT=&quot]a. conio.h[/FONT]
  [FONT=&quot]b. stdio.h[/FONT]
  [FONT=&quot]c. stdlib.h[/FONT]
  [FONT=&quot]d. math.h[/FONT]
  [FONT=&quot]58. Để truy[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot]n địa chỉ sang hàm thì khi vi[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot]t hàm tham số được khai báo[/FONT]
  [FONT=&quot]a. Có dấu & trước tên tham số[/FONT]
  [FONT=&quot]b. Là kiểu con trỏ[/FONT]
  [FONT=&quot]c. Là kiểu mảng[/FONT]
  [FONT=&quot]d. Câu b và c[/FONT]
  [FONT=&quot]59. Có thể truy[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot]n tham số cho bi[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot]n theo kiểu[/FONT]
  [FONT=&quot]a. Tham số[/FONT]
  [FONT=&quot]b. Địa chỉ[/FONT]
  [FONT=&quot]c. Tham trị[/FONT]
  [FONT=&quot]d. Cả 3 đ[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot]u được[/FONT]
  [FONT=&quot]60. Bi[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot]n cục bộ so với bi[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot]n toàn cục[/FONT]
  [FONT=&quot]a. Có thời gian tồn tại ngắn hơ[/FONT][FONT=&quot]n[/FONT]
  [FONT=&quot]b. Có thời gian tồn tại dài hơ[/FONT][FONT=&quot]n[/FONT]
  [FONT=&quot]c. Giống nhau v[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot] phạm vi truy xuất[/FONT]
  [FONT=&quot]d. Giống nhau v[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot] phạm vi khai báo[/FONT]
  [FONT=&quot]Phần II .[/FONT]
  [FONT=&quot]1. Cho bi[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot]t nội giá trị các bi[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot]n sau khi thực hiện các đoạn chươ[/FONT][FONT=&quot]ng trình sau[/FONT]
  [FONT=&quot]int i,a=10;[/FONT]
  [FONT=&quot]for( i=0;i<10;i++)[/FONT]
  [FONT=&quot]{a= (i==6)?i:0 ;}[/FONT]
  [FONT=&quot](a)=…0….., (i) = …10……..[/FONT]
  [FONT=&quot]2. Cho bi[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot]t nội giá trị các bi[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot]n sau khi thực hiện các đoạn chươ[/FONT][FONT=&quot]ng [/FONT][FONT=&quot]trình sau[/FONT]
  [FONT=&quot]int A =8 , B=9, C;[/FONT]
  [FONT=&quot]C=A + B++ ;[/FONT]
  [FONT=&quot]a. C=? 17[/FONT]
  [FONT=&quot]b. B=? 10[/FONT]
  [FONT=&quot]3. Cho bi[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot]t k[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot]t quả hiển thị khi thực hiện đoạn chươ[/FONT][FONT=&quot]ng trình sau[/FONT]
  [FONT=&quot]int i ;[/FONT]
  [FONT=&quot]for(i=0;i<10;i++ ) {printf (“%d”, i);[/FONT]
  [FONT=&quot]if (i==7) break;}[/FONT]
  [FONT=&quot]k[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot]t quả hiển thị: 0 1 2 3 4 5 6 7[/FONT]
  [FONT=&quot]4. Cho bi[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot]t k[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot]t quả hiển thị khi thực hiện đoạn chươ[/FONT][FONT=&quot]ng trình sau[/FONT]
  [FONT=&quot]int i;[/FONT]
  [FONT=&quot]for(i=0;i<10;i++ ) { if (i==7) continue; printf (“%d ,”, i);}[/FONT]
  [FONT=&quot]K[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot]t quả hiển thị: 0 1 2 3 4 5 6 8 9[/FONT]
  [FONT=&quot]5. Vi[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot]t câu lệnh tìm giá trị lớn nhất của bi[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot]n a và bi[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot]n c, gán cho bi[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot]n max[/FONT]
  [FONT=&quot]max =(a>c)?a:c;[/FONT]
  [FONT=&quot]6. Vòng lặp sau đây thực hiện bao nhi[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot]u lần[/FONT]
  [FONT=&quot]for(i=0;i<10;i++ )[/FONT]
  [FONT=&quot]for(j=0;j<i;j++) {lệnh A}[/FONT]
  [FONT=&quot]Vòng lặp thực hiện lệnh A …45… lần.[/FONT]
  [FONT=&quot]7. Vòng lặp sau đây thực hiện bao nhi[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot]u lần[/FONT]
  [FONT=&quot]for(i=0;i<5;i++ )[/FONT]
  [FONT=&quot]for(j=i;j<3;j++) {Lệnh A}[/FONT]
  [FONT=&quot]Vòng lặp thực hiện lệnh A :..6.. lần[/FONT]
  [FONT=&quot]8. Vi[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot]t lư[/FONT][FONT=&quot]u đ[/FONT][FONT=&quot]ồ giải thuật cho đoạn lệnh sau[/FONT]
  [FONT=&quot]a. for ( i= 0; i<100; i++) { print (“%d”,i) ; if (i==7) break ;if(i==5) continue ;}[/FONT]
  [FONT=&quot]9. Vi[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot]t lư[/FONT][FONT=&quot]u đ[/FONT][FONT=&quot]ồ giải thuật cho đoạn chươ[/FONT][FONT=&quot]ng trình sau[/FONT]
  [FONT=&quot]a. for (i=0 ;i<n ;i++) {do { scanf (“%d”,&a) }while(a< =0);}[/FONT]
  [FONT=&quot]10. Cho đoạn chươ[/FONT][FONT=&quot]ng trình sau, anh ch[/FONT][FONT=&quot]ị sử dụng vòng lặp for vi[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot]t lại đoạn chươ[/FONT][FONT=&quot]n[/FONT][FONT=&quot]g trình[/FONT]
  [FONT=&quot]sau cho chức năng không thay đổi.[/FONT]
  [FONT=&quot]a. i =0 ; while(i++ <10 ) printf (“%d”,i) ;[/FONT]
  [FONT=&quot]Phần III:[/FONT]
  [FONT=&quot]1. Vi[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot]t hàm tìm số lớn nhất trong mảng một chiêu n phần tử[/FONT]
  [FONT=&quot]2. Vi[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot]t hàm tìm số bé nhất trong mảng một chi[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot]u n phân tử[/FONT]
  [FONT=&quot]3. Vi[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot]t hàm sắp x[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot]p mảng một chi[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot]u n phần tử theo thứ tự tăng dần[/FONT]
  [FONT=&quot]4. Vi[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot]t hàm sắp x[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot]p mảng một chi[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot]u n phân tử theo thứ tự giảm dần[/FONT]
  [FONT=&quot]5. Vi[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot]t chươ[/FONT][FONT=&quot]ng trình nh[/FONT][FONT=&quot]ập n số nguyên (0<n<100) và tính tổng các số lẻ[/FONT]
  [FONT=&quot]6. Vi[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot]t chươ[/FONT][FONT=&quot]ng trình nh[/FONT][FONT=&quot]ập n số nguyên (0<n<100) và tính tổng các số chẵn[/FONT]
  [FONT=&quot]7. Vi[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot]t chươ[/FONT][FONT=&quot]ng trình nh[/FONT][FONT=&quot]ập vào một dãy các số nguyên, kiểm tra xem dãy số vừa nhập có[/FONT]
  [FONT=&quot]phải là dãy tăng không.[/FONT]
  [FONT=&quot]8. Vi[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot]t chươ[/FONT][FONT=&quot]ng trình nh[/FONT][FONT=&quot]ập vào một dãy các số nguyên, kiểm tra xem dãy số vừa nhập có[/FONT]
  [FONT=&quot]phải là dãy giảm không.[/FONT]
  [FONT=&quot]9. Vi[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot]t chươ[/FONT][FONT=&quot]ng trình nh[/FONT][FONT=&quot]ập vào 100 phần tử, không cho phép nhập số âm, tính giá trị trung[/FONT]
  [FONT=&quot]bình các số lẻ[/FONT]
  [FONT=&quot]10. Vi[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot]t chươ[/FONT][FONT=&quot]ng trình nh[/FONT][FONT=&quot]ập vào 100 phần tử, không cho phép nhập số dươ[/FONT][FONT=&quot]ng, tính giá tr[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
  [FONT=&quot]trung bình các số chẵn.[/FONT]
  [FONT=&quot]11. Vi[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot]t chươ[/FONT][FONT=&quot]ng trình nh[/FONT][FONT=&quot]ập n phần tử, không cho phép nhập các phần tử trùng nhau. Tìm[/FONT]
  [FONT=&quot]Max, Min.[/FONT]
  [FONT=&quot]12. VI[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot]t chươ[/FONT][FONT=&quot]ng trìh nh[/FONT][FONT=&quot]ập n số nguyên, Tìm số lẻ lớn nhất, số chẵn bé nhất.[/FONT]
  [FONT=&quot]13. Tạo một cấu trúc để quản lý sinh viên bao gồm: họ tên , mã số sinh viên, điểm ( toán lý[/FONT]
  [FONT=&quot]hóa và trung bình)[/FONT]
  [FONT=&quot]a. Nhập dữ liệu cho n sinh viên[/FONT]
  [FONT=&quot]b. Tìm sinh viên có điểm trung bình lớn nhất[/FONT]
  [FONT=&quot]c. In danh sách sinh viên theo thứ tự tăng dần của điểm trung bình[/FONT]
  [FONT=&quot]d. Tìm sinh viên với mã số sinh viên được nhập từ bàn phím[/FONT]
  [FONT=&quot]e. In danh sách sinh viên theo thứ tự alphabet của tên.[/FONT]
  [FONT=&quot]CÁC CÂU HỎI CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO[/FONT]
  [FONT=&quot]Mấy câu còn lại các pác chịu khó tư duy logic chút nha!!![/FONT]
  [FONT=&quot]Bùn ngủ nên thui không làm nữa!^:)^^:)^[/FONT]
 2. thuongdt New Member

  Số bài viết: 791
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
  Câu 1 sai rồi
  1. Chỉ ra các phát biểu sai trong các phát biểu sau
  a. int a =5 ;
  b. char a = 67 ;
  c. char a =9; b=3 ;
  d. int b=9 ,c=3 ;
 3. croket_2512 Moderator

  Số bài viết: 2,191
  Đã được thích: 18
  Điểm thành tích: 38
  Giới tính: Nam
  17. unsigned int a =7 ,b=2,c=5,d=6 ;
  Biếu thức !((a==b)&&(!b)) trả về kết quả
  a. True
  b. False
  c. Biểu thức sai
  d. Không trả về kết quả luận lý

  a==b --> FALSE
  !b --> 0 --> FALSE
  FALSE && FALSE --> FALSE
  !(FALSE) --> TRUE
 4. nhimcon Active Member

  Số bài viết: 158
  Đã được thích: 81
  Điểm thành tích: 28
 5. pro_and_brao Moderator

  Số bài viết: 484
  Đã được thích: 8
  Điểm thành tích: 18
  ở đây bạn này có chút nhầm lẩn. đúng như chủ topic đã giải thì đáp án đúng là c có nghia là cú pháp ở câu C bị sai. nếu thay dấu ';' thành dấu ',' thì sẽ đúng.
  mình xin nhắc luôn ở đây là khi khai báo một biến kiểu char (kiểu ký tự) ,nếu ta gắn cho nó một con số thập phân thì chương trình sẽ hiểu là khởi tạo giá trị cho biến char một ký tự quy định trong bảng mã ASCII.

Chia sẻ trang này