1. THÔNG BÁO TUYỂN ADMIN DIỄN ĐÀN 2013
  Tìm kiếm nhà trọ - Ở ghép
  THÔNG BÁO BÁN ÁO SPKT.NET CHO THÀNH VIÊN DIỄN ĐÀN


  HÃY TÌM KIẾM Ở ĐÂY TRƯỚC KHI ĐẶT CÂU HỎI
  {xen:phrase loading}

đề cương ôn thi nhập môn tin học-học kỳ ii

Thảo luận trong 'Đề cương' bắt đầu bởi small ant, 30 Tháng năm 2009.

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.
 1. small ant Well-Known Member

  Số bài viết: 2,827
  Đã được thích: 88
  Điểm thành tích: 48
  Giới tính: Nữ
  ĐỀ CƯƠNG ÔN THI MÔN TIN HỌC-HỌC KỲ II

  (Đây là đề cương ôn tập của cô HỒNG)

  1. Giải tất cả các bài tập trong sách giáo trình (Đã giải và post lên 4rum )
  2. Giải các giải thuật
  -Tìm ước số chung lớn nhất, bội chung nhỏ nhất (đã post )
  -Xác định số nguyên tố (đã post)
  -Tính tổng, tích theo biểu thức cho trước
  -Tính giai thừa (đã post)
  -Xác định số chính phương
  -Tính tổng các phân số
  -Tính phân số tối giản (đã post)
  -Sắp xếp mảng theo thứ tự tăng giảm (toàn phần hoặc từng phần) (đã post )
  -Đổi số từ hệ đếm này sang hệ đếm khác
  -Tính các từ cụm từ trong chuỗi
  -Tính số ký tự thỏa mãn yêu cầu trong chỗi
  -Xóa 1 phần tử trong mãn thỏa điều kiện yêu cầu
  -Thêm một phần tử vào mảng thỏa điều kiện
  -Cộng trừ nhân chia ma trận
  -Lưu danh sách bằng cách dùng mảng
  -Xác định tính tăng giảm, đối xứng(đã post) lập thành cấp số cộng
  -Đếm phần tử trong mảng, chuỗi thỏa điều kiện
  3.Các hàm toán học, ngày tháng, chuỗi
  4.Chọn kiểu dữ liệu tích hợp các biến dùng trong chương trình
  5.Các cấu trúc lặp, điều khiển (công dụng, cú pháp)Hết
 2. small ant Well-Known Member

  Số bài viết: 2,827
  Đã được thích: 88
  Điểm thành tích: 48
  Giới tính: Nữ
  Re: đề cương ôn thi môn tin học-học kỳ ii

  Đổi thập lục phân, nhị phân sang thập phân  Mã:
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]Private Sub cmdend_Click[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]Dim q As Integer[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]q = MsgBox("NNT chuc cac ban vui ve !", vbOKOnly + vbInformation, "Thoat")[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]End[/SIZE][/FONT]
   
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]End Sub[/SIZE][/FONT]
   
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]Private Sub cmdnhi_Click()[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]Dim k As Integer[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]Dim i As Integer[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]Dim n As String[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]Dim tong As Long[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]Dim ch As String[/SIZE][/FONT]
   
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]ch = txtnhi.Text[/SIZE][/FONT]
   
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]i = 1[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]k = 1[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]tong = 0[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]Do While k <= Len(ch)[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]n = Right(Left(ch, i), 1)[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]If n = "1" Or n = "0" Then[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]tong = tong + Val(n) * 2 ^ (Len(ch) - i)[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]i = i + 1[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]k = k + 1[/SIZE][/FONT]
   
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]Else[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]MsgBox "So nhi phan chi la so 1 or 2 "[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]Exit Sub[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]End If[/SIZE][/FONT]
   
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]Loop[/SIZE][/FONT]
   
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]txtkq = "So nhi phan : " & ch & " doi sang so thap phan la : " & Str(tong)[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]End Sub[/SIZE][/FONT]
   
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]Private Sub cmdthapluc_Click()[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]Dim k As Integer[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]Dim i As Integer[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]Dim n As String[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]Dim tong As Long[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]Dim ch As String[/SIZE][/FONT]
   
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]ch = txtluc.Text[/SIZE][/FONT]
   
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]i = 1[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]k = 1[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]tong = 0[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]Do While k <= Len(ch)[/SIZE][/FONT]
  [SIZE=3][FONT=Times New Roman]n = Right(Left(ch, i), 1)[/FONT][/SIZE]
  [SIZE=3][FONT=Times New Roman]If n = "0" Or n = "1" Or n = "2" Or n = "3" Or n = "4" Or n = "5" Or n = "6" Or n = "7" Or n = "8" Or n = "9" Or n = "A" Or n = "B" Or n = "C" Or n = "D" Or n = "E" Or n = "F" Then[/FONT][/SIZE]
  [SIZE=3][FONT=Times New Roman] If n = "A" Then[/FONT][/SIZE]
  [SIZE=3][FONT=Times New Roman] n = "10"[/FONT][/SIZE]
  [SIZE=3][FONT=Times New Roman] ElseIf n = "B" Then[/FONT][/SIZE]
  [SIZE=3][FONT=Times New Roman] n = "11"[/FONT][/SIZE]
  [SIZE=3][FONT=Times New Roman] ElseIf n = "C" Then[/FONT][/SIZE]
  [SIZE=3][FONT=Times New Roman] n = "12"[/FONT][/SIZE]
  [SIZE=3][FONT=Times New Roman] ElseIf n = "D" Then[/FONT][/SIZE]
  [SIZE=3][FONT=Times New Roman] n = "13"[/FONT][/SIZE]
  [SIZE=3][FONT=Times New Roman] ElseIf n = "E" Then[/FONT][/SIZE]
  [SIZE=3][FONT=Times New Roman] n = "14"[/FONT][/SIZE]
  [SIZE=3][FONT=Times New Roman] ElseIf n = "F" Then[/FONT][/SIZE]
  [SIZE=3][FONT=Times New Roman] n = "15"[/FONT][/SIZE]
  [SIZE=3][FONT=Times New Roman] End If[/FONT][/SIZE]
   
   
   
  [SIZE=3][FONT=Times New Roman]  tong = tong + Val(n) * 16 ^ (Len(ch) - i)[/FONT][/SIZE]
  [SIZE=3][FONT=Times New Roman]  i = i + 1[/FONT][/SIZE]
  [SIZE=3][FONT=Times New Roman]  k = k + 1[/FONT][/SIZE]
   
  [SIZE=3][FONT=Times New Roman]  Else[/FONT][/SIZE]
   
  [SIZE=3][FONT=Times New Roman]  MsgBox "Du lieu khong hop le (so tu 1 den 9 va cac chu A, B, C, D, E,F)"[/FONT][/SIZE]
  [SIZE=3][FONT=Times New Roman]  Exit Sub[/FONT][/SIZE]
  [SIZE=3][FONT=Times New Roman]  End If[/FONT][/SIZE]
  [SIZE=3][FONT=Times New Roman]  Loop[/FONT][/SIZE]
  [SIZE=3][FONT=Times New Roman]  txtkq = "So thap luc phan : " & ch & " doi san so thap phan la: " & tong[/FONT][/SIZE]
   
   
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]End Sub[/SIZE][/FONT]
 3. small ant Well-Known Member

  Số bài viết: 2,827
  Đã được thích: 88
  Điểm thành tích: 48
  Giới tính: Nữ
  Re: đề cương ôn thi môn tin học-học kỳ ii

  Cộng-nhân 2 ma trận

  Thiết kế giao diện như sau  Mã:
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]Dim a(1 To 500, 1 To 500) As Integer[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]Dim b(1 To 500, 1 To 500) As Integer[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]Dim i As Integer[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]Dim j As Integer[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]Dim n As Integer[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]Dim m As Integer[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]Private Sub cmdend_Click()[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]Dim q As Byte[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]q = MsgBox("NNT chuc cac ban vui ve !", vbOKOnly + vbinfoamtion, "Thoat")[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]End[/SIZE][/FONT]
   
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]End Sub[/SIZE][/FONT]
   
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]Private Sub cmdnhap_Click()[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]n = InputBox("Ban hay nhap so dong cua mang : ", "Nhap dong")[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]m = InputBox("ban hay nhap so cot cua mang: ", "nhap cot ")[/SIZE][/FONT]
   
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]For i = 1 To n[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]For j = 1 To m[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]a(i, j) = InputBox("Ban hay nhap A(" & Str(i) & "," & Str(j) & ")", i, j)[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]Next j[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]Next i[/SIZE][/FONT]
   
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]For i = 1 To n[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]For j = 1 To m[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]b(i, j) = InputBox("Ban hay nhap B(" & Str(i) & "," & Str(j) & ")", i, j)[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]Next j[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]Next i[/SIZE][/FONT]
   
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]End Sub[/SIZE][/FONT]
   
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]Private Sub cmdtich_Click()[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]Dim c(1 To 500, 1 To 500)[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]Dim tamc As String[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]Dim k As Integer[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]txtkq = ""[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]If n = m Then[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]For i = 1 To n[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]For j = 1 To n[/SIZE][/FONT]
  [SIZE=3][FONT=Times New Roman] For k = 1 To n[/FONT][/SIZE]
  [SIZE=3][FONT=Times New Roman]   c(i, j) = c(i, j) + a(i, k) * b(i, k)[/FONT][/SIZE]
  [SIZE=3][FONT=Times New Roman] Next k[/FONT][/SIZE]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]Next j[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]Next i[/SIZE][/FONT]
   
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]For i = 1 To n[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]For j = 1 To m[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]If j = m Then[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]tamc = tamc & Str(c(i, j)) & vbCrLf[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]Else[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]tamc = tamc & Str(c(i, j))[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]End If[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]Next j[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]Next i[/SIZE][/FONT]
   
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]txtkq = "Tich 2 ma tran la ma tran : " & vbCrLf & tamc[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]Else[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]txtkq = "So dong cua ma tran A phai bang so cot cua ma tran B"[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]End If[/SIZE][/FONT]
   
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]End Sub[/SIZE][/FONT]
   
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]Private Sub cmdtong_Click()[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]Dim c(1 To 500, 1 To 500)[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]Dim tamc As String[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]For i = 1 To n[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]For j = 1 To m[/SIZE][/FONT]
  [SIZE=3][FONT=Times New Roman] c(i, j) = a(i, i) + b(i, j)[/FONT][/SIZE]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]Next j[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]Next i[/SIZE][/FONT]
   
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]For i = 1 To n[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]For j = 1 To m[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]If j = m Then[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]tamc = tamc & Str(c(i, j)) & vbCrLf[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]Else[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]tamc = tamc & Str(c(i, j))[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]End If[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]Next j[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]Next i[/SIZE][/FONT]
   
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]txtkq = "Tong 2 ma tran la ma tran : " & vbCrLf & tamc[/SIZE][/FONT]
   
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]End Sub[/SIZE][/FONT]
   
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]Private Sub cmdxuat_Click()[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]Dim tama As String[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]Dim tamb As String[/SIZE][/FONT]
   
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]For i = 1 To n[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]For j = 1 To m[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]If j = m Then[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]tama = tama & Str(a(i, j)) & vbCrLf[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]Else[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]tama = tama & Str(a(i, j))[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]End If[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]Next j[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]Next i[/SIZE][/FONT]
   
   
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]For i = 1 To n[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]For j = 1 To m[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]If j = m Then[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]tamb = tamb & Str(b(i, j)) & vbCrLf[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]Else[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]tamb = tamb & Str(b(i, j))[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]End If[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]Next j[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]Next i[/SIZE][/FONT]
   
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]txtkq = "MA tran A la : " & vbCrLf & tama & vbCrLf & "Ma tran B la : " & vbCrLf & tamb[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]End Sub[/SIZE][/FONT]
  
 4. small ant Well-Known Member

  Số bài viết: 2,827
  Đã được thích: 88
  Điểm thành tích: 48
  Giới tính: Nữ
  Re: đề cương ôn thi môn tin học-học kỳ ii

  Kiểm tra dãy có lập thành cấp số cộng hay không !

  Giao diện  Mã:
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]Dim a(1 To 500) As Integer[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]Dim i As Integer[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]Dim n As Integer[/SIZE][/FONT]
   
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]Private Sub cmdend_Click()[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]Dim q As Byte[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]q = MsgBox("NNT chuc cac ban vui ve !", vbOKOnly + vbInformation, "Thoat")[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]End[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]End Sub[/SIZE][/FONT]
   
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]Private Sub cmdkt_Click()[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]Dim congsai As Single[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]Dim dem As Integer[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]Dim ch As String[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]Dim tam As String[/SIZE][/FONT]
   
   
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]txtkq = ""[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]dem = 0[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]For i = 1 To n[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]tam = tam & Str(a(i))[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]Next i[/SIZE][/FONT]
   
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]congsai = a(2) - a(1)[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]If congsai = 0 Then[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]txtkq = "Day so ban nhap khong phai la cap so cong vi cong sai bang 0"[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]Exit Sub 'thoat ra khoi chuong trinh ke ca chuong trinh chinh[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]End If[/SIZE][/FONT]
   
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]For i = 1 To n[/SIZE][/FONT]
   
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]If a(i + 1) = a(i) + congsai Then[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]dem = dem + 1[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]End If[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]Next i[/SIZE][/FONT]
   
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]If dem = n - 1 Then[/SIZE][/FONT]
  [SIZE=3][FONT=Times New Roman] If congsai > 0 Then[/FONT][/SIZE]
  [SIZE=3][FONT=Times New Roman]   ch = "La cap so cong tien voi cong sai la : " & congsai[/FONT][/SIZE]
  [SIZE=3][FONT=Times New Roman] End If[/FONT][/SIZE]
   
  [SIZE=3][FONT=Times New Roman] If congsai < 0 Then[/FONT][/SIZE]
  [SIZE=3][FONT=Times New Roman]   ch = "La cap so cong thoai voi cong sai la : " & congsai[/FONT][/SIZE]
  [SIZE=3][FONT=Times New Roman] End If[/FONT][/SIZE]
   
  [SIZE=3][FONT=Times New Roman] txtkq = "Day so ban nhap vao la " & vbCrLf & tam & vbCrLf & ch[/FONT][/SIZE]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]Else[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]txtkq = "Day so ban nhap vao la " & vbCrLf & tam & vbCrLf & "Khong phai la mot cap so cong"[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]End If[/SIZE][/FONT]
   
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]End Sub[/SIZE][/FONT]
   
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]Private Sub cmdnhap_Click()[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]n = InputBox("Nhap so phan tu cua mang", "Nhap")[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]For i = 1 To n[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]a(i) = InputBox("Ban hay nhap phan tu thu " & Str(i), "Nhap du lieu")[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]Next i[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]End Sub[/SIZE][/FONT]
 5. small ant Well-Known Member

  Số bài viết: 2,827
  Đã được thích: 88
  Điểm thành tích: 48
  Giới tính: Nữ
  Re: đề cương ôn thi môn tin học-học kỳ ii

  Kiểm tra một số là số chính phương


  Mã:
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]Private Sub cmdend_Click()[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]Dim q As Integer[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]q = MsgBox("NNT chuc cac ban vui ve ! ", vbOKOnly + vbInformation, "Thoat")[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]End[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]End Sub[/SIZE][/FONT]
   
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]Private Sub cmdkq_Click()[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]Dim n As Integer[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]Dim i As Integer[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]Dim kq As Boolean[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]n = Val(txt1.Text)[/SIZE][/FONT]
   
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]kq = False[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]For i = 1 To n[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]If n / i = i Then[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]kq = True[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]End If[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]Next i[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]If kq = True Then[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]txtkq = "So " & Str(n) & " la so chinh phuong"[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]Else[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]txtkq = "So " & Str(n) & " khong la so chinh phuong"[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]End If[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]End Sub[/SIZE][/FONT]
 6. small ant Well-Known Member

  Số bài viết: 2,827
  Đã được thích: 88
  Điểm thành tích: 48
  Giới tính: Nữ
  Re: đề cương ôn thi môn tin học-học kỳ ii

  Xoá Phần tử trong mảng và tìm vị trí của một phần tử trong mảng

  thiết kế giao diện

  Mã:
  [/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]Dim a(12) As Integer[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]Dim i As Integer[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]Private Sub cmdtim_Click()[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]Dim m As Integer[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]Dim j As Integer[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]Dim tb As Integer[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]i = 1[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]j = 12[/SIZE][/FONT]
   
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]Do While i < j[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]m = (i + j) \ 2[/SIZE][/FONT]
   
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]If Val(txttim.Text) > a(m) Then[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]i = 1 + m[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]Else[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]j = m[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]End If[/SIZE][/FONT]
   
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]Loop[/SIZE][/FONT]
   
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]If Val(txttim.Text) = a(i) Then[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]tb = MsgBox("So " & txttim & " ma ban can tim nam vi thu " & Str(i) & "cua mang", vbOKOnly + vbQuestion, "Ket Qua")[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]Else[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]tb = MsgBox("Khong co phan tu nay trong mang ", vbOKOnly + vbQuestion, "Ket Qua")[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]End If[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]End Sub[/SIZE][/FONT]
   
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]Private Sub cmdxoa_Click()[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]Dim x As Integer[/SIZE][/FONT]
   
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]For i = 1 To 12[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]a(i) = Val(txtnhap(i).Text)[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]Next i[/SIZE][/FONT]
   
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]x = Val(txtxoa.Text)[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]If x >= 1 And x <= 12 Then[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]For i = x To 11[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]a(i) = a(i + 1)[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]Next i[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]Else[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]MsgBox "trong mang khong co vi tri nay"[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]End If[/SIZE][/FONT]
   
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]For i = 1 To 12[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]txtnhap(i).Text = Str(a(i))[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]Next i[/SIZE][/FONT]
  
 7. small ant Well-Known Member

  Số bài viết: 2,827
  Đã được thích: 88
  Điểm thành tích: 48
  Giới tính: Nữ
 8. ngongiomoi2010 New Member

  Số bài viết: 1
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
 9. vannguyenckm New Member

  Số bài viết: 1
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

Chia sẻ trang này