1. THÔNG BÁO TUYỂN ADMIN DIỄN ĐÀN 2013
  Tìm kiếm nhà trọ - Ở ghép
  THÔNG BÁO BÁN ÁO SPKT.NET CHO THÀNH VIÊN DIỄN ĐÀN


  HÃY TÌM KIẾM Ở ĐÂY TRƯỚC KHI ĐẶT CÂU HỎI
  {xen:phrase loading}

Đề thi - Lập trình Visual Basic - 19/06/2012

Thảo luận trong 'Đề thi các năm' bắt đầu bởi user001, 18 Tháng sáu 2012.

 1. user001 New Member

  Số bài viết: 306
  Đã được thích: 3
  Điểm thành tích: 0
  [IMG]
  Mã:
  https://docs.google.com/open?id=0BxTL_036s7SdcnlfdkxpTTVFcXM
 2. [SPK]_Sky Moderator

  Số bài viết: 426
  Đã được thích: 2
  Điểm thành tích: 18
  Hồi chiều cầm đề lên bật ngửa... "vb mah k rớt trường cạp đất mah ăn ah "... trích th.bạn :))
 3. thanhmam2606 New Member

  Số bài viết: 11
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 1
 4. nhoctnu New Member

  Số bài viết: 76
  Đã được thích: 2
  Điểm thành tích: 0
 5. taytien48 New Member

  Số bài viết: 13
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 1
  đề năm nay kho that,nôi doc hieu cai de mat qua nhieu thoi gian roi, chỉ có nhưng code quen tay thì mới làm kip thoi
 6. ngoctuan_608 Member

  Số bài viết: 29
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 6
  mình có xem đề, thấy cũng dẽ mà mấy bạn, chỉ cần siêng học là làm được thoy mà! đề đâu có khó gì! sao lạ zj ta, môn này thấy dễ mà sao mọi người rên dữ ta!
 7. taytien48 New Member

  Số bài viết: 13
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 1
  pác nói hay đấy, ai học lại thì tôi không nói làm chi, nhưng với nhưng người mới học thì không dê chut nào đòi hỏi phải làm nhiều, tuy rằng nhưng bài trường cho thì rất cơ bản nhung chưa găp,code bao giơ thì vô làm lúng túng liền.
 8. Viết Toản New Member

  Số bài viết: 5
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 1
  cái đề này câu 2 không hiểu tí gì (lúc học toán cũng đã lơ mơ rồi). ai có điều kiện thì hướng dẫn dùm cái???
 9. duydang93 New Member

  Số bài viết: 4
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
  trên trường mình chưa học tới chương của câu 4 nè mà zô thi lại cho trúng cái này ngồi cười đã đời
 10. tdpham Moderator

  Số bài viết: 1,194
  Đã được thích: 27
  Điểm thành tích: 48
 11. nhoctnu New Member

  Số bài viết: 76
  Đã được thích: 2
  Điểm thành tích: 0
  đề thi kỳ này nếu là người học lần đầu thì sẽ bị ngợp ngay khi cầm đề tưởng chừng chẳng liên quan tới những j mìh học. nhưng với những bạn đã học qua thì sẽ ổn hơn nhưng nếu không hiểu thì làm vẫn ko kịp. túm lại thì vẫn phải đóng tiền học lại là nhiều
 12. Ngọc Bình New Member

  Số bài viết: 61
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
 13. croket_2512 Moderator

  Số bài viết: 2,190
  Đã được thích: 18
  Điểm thành tích: 38
  Giới tính: Nam
 14. tuanthong New Member

  Số bài viết: 208
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
 15. bachnguyen_bn1991 Member

  Số bài viết: 68
  Đã được thích: 1
  Điểm thành tích: 8
 16. rogion_ca New Member

  Số bài viết: 12
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
  tinh hinh la truong ta dang chuan bi du an xay khu lien hop the thao a e xem nhu dong gop mai mot co cho ma choi.vb mot trong nhung mon chien luoc cua truong ta ma tuy rot nhung hay hanh dien la da dong gop cong suc vao cong cuoc xay dung truong spkt T_T ki nay toan dinh may mon chien luoc nao la vat lieu visual basic nam nay nha truong nhieu du an wa sinh vien chiu kho roi T_T
 17. dieulinh New Member

  Số bài viết: 10
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 1
 18. 31122012 New Member

  Số bài viết: 14
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
  may quá vì đã qua môn này.giờ làm lại là out liền.đúng là đề càng ngày càng làm khó sinh viên.
 19. [SPK]_Sky Moderator

  Số bài viết: 426
  Đã được thích: 2
  Điểm thành tích: 18
 20. tranvanhien New Member

  Số bài viết: 7
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
  Câu 2:
  Private Function NaturalLogarithm(Byval x as double) As Double
  Dim ε as interger , i as interger , tong as interger , dau as interger
  If x>1 and x<-1 then
  Msgbox “ số x phai -1<x<1”
  Exit function
  End if
  If n<1 then msgbox” so n >=1”
  Exit function
  End if
  Tong=0
  Dau=1
  For i= 1 to n
  If ׀x[SUP]n[/SUP]/n׀< ε then Exit for
  Tong= tong + x[SUP]n[/SUP]/n*dau
  Dau=-dau
  Next i
  NaturalLogarithm=tong
  End function
 21. tranvanhien New Member

  Số bài viết: 7
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
  Câu 1:
  Private Function Fibonaci (Byvar n as interger)
  Dim i as interger , ketqua as string
  Dim a(1 to n) as interger
  If n <3 then
  Msgbox " so n phai >= 3"
  Exit function
  End if
  a(2)=2
  a(1)=1
  i=3
  Do while i <= n
  a(i)=a(i-1)+a(i-2)
  ketqua=str(a(n)
  a(i-2)=a(i-1)
  a(i-1)=a(i)
  i=i+1
  a(i-1)=a(i-2)
  a(i-2)=a(i-3)
  loop
  ketqua=str(a(n)
  Fibonaci(n)=ketqua
  End function
 22. emu8086 New Member

  Số bài viết: 30
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
  Cau 1 :
  Private Function Fibonaci(n As Integer) As Integer
  Dim a(0 To 100) As Integer
  a(0) = 0
  a(1) = 1
  For i = 2 To n
  a(i) = a(i - 1) + a(i - 2)
  Next i
  Fibonaci = a(n)
  End Function
  Cau 2 :
  Private Function NaturalLogarithm(x As Double) As Double
  Dim a, i As Integer
  a = epsilon ' cho truoc
  i = 1
  NaturalLogarithm = 0
  Do While (Abs(((-1) ^ (i + 1)) * (x ^ i) / i) >= a)
  NaturalLogarithm = NaturalLogarithm + (((-1) ^ (i + 1)) * (x ^ i) / i)
  i = i + 1
  Loop
  End Function
  Cau 3 :
  Private Function WordsSort(s As String) As String
  Dim ch(1 To 100) As String
  Dim a As String
  Dim i, k, j, l As Integer
  Do While InStr(s, Space(2)) > 0
  s = Replace(s, Space(2), Space(1))
  Loop
  s = Trim(s) & Space(1)
  i = 0
  Do While InStr(s, Space(1)) > 0
  i = i + 1
  ch(i) = Left(s, InStr(s, Space(1)))
  s = LTrim(Right(s, Len(s) - InStr(s, Space(1))))
  Loop
  For k = 1 To i - 1
  For l = k + 1 To i
  If (Asc(Left(ch(k), 1)) > Asc(Left(ch(l), 1))) Then
  a = Left(ch(l), Len(ch(l)))
  ch(l) = Left(ch(k), Len(ch(k)))
  ch(k) = Left(a, Len(a))
  End If
  Next l
  Next k
  WordsSort = ""
  For j = 1 To i
  WordsSort = WordsSort & ch(j) & " "
  Next j
  End Function
  Cau 4 :
  Private Sub Hyperbola_Click()
  Dim Width As Integer, Height As Integer
  Dim a As Single, b As Single, xc As Integer, yc As Integer
  Dim x As Single, y As Single
  picDoThi.Cls
  Width = picDoThi.ScaleWidth
  Height = picDoThi.ScaleHeight
  picDoThi.DrawWidth = 1

  xc = Width / 2
  yc = Height / 2
  a = 1500
  b = 2000
  picDoThi.Line (-Height, Width / 4)-(3 * Height, Width / 4)
  picDoThi.Line (Height, -Width)-(Height, Width)
  For y = -b To b
  x = b / a * Sqr((b * b) + (y * y))
  picDoThi.PSet (xc + x, yc - y), RGB(255, 0, 0)
  Next
  For y = b To -b Step -1
  x = -b / a * Sqr((b * b) + (y * y))
  picDoThi.PSet (xc + x, yc + y), RGB(255, 0, 0)
  Next
  End Sub
  Chúc các pác may mắn lần sau !!!:d
 23. knight New Member

  Số bài viết: 77
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
 24. longvu New Member

  Số bài viết: 8
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
  cai thang này chém vừa thôi nha mày , đề như thế mà kêu dễ .
 25. thinhckm New Member

  Số bài viết: 4
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 1
 26. quesiki* New Member

  Số bài viết: 9
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
 27. bachckm1 Member

  Số bài viết: 608
  Đã được thích: 3
  Điểm thành tích: 18
 28. bgvye44 New Member

  Số bài viết: 7
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
  Cái đề thi kinh khủng vậy, ai kêu dễ thì chắc cao thủ rồi.Kỳ này mà ra cỡ này, chắc lam xong jong luôn quá, rớt 2 lần rồi. Lần đầu 9-1, lần hai 7-4 , lần này mà rớt nữa, chắc đốt......! Trường ác vừa thôi, ác quá coi .............. hahaha
 29. minhtrungvu2302 Member

  Số bài viết: 46
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 6
  kỳ này mà rớt thì e cặp đất mà ăn các thím ak..hix cơ mà cứ dạy 1 đằng ra đề 1 nẻo :012::012: kỳ hè thím nào học cùng em hông hehe :congratulate::congratulate::swimming::swimming:
 30. uitce2011 New Member

  Số bài viết: 28
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 1
  Lời tâm sự: để qua môn lập trình(ngôn ngữ nào cũng zậy), cái việc đầu tiên là các bạn cố gắng nắm thật kỹ các câu lệnh và công dụng của nó
  2 là: làm các bài tập đơn giản VD: số nguyên tố, UCLN,BCNN, dãy fibonacy, vẽ các hình đơn giản, sắp xếp mảng(thông thường thì đề hay cho dưới dạng chuỗi, để gây khó khăn,cho dạng số thì bình thường),thêm, xóa phần tử....danh sách liên kết.đơn và kép...
  3 là: nâng cao trình độ bằng cách ghép cá bài cơ bản....tính toán công thức.
  ---> điều quan trọng nhất là: code, code mãi.........làm thường siêng để tạo phản xạ.......
  đó là đôi lời giúp các bạn học các môn lập trình.......UIT
 31. nhatgv New Member

  Số bài viết: 9
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 1

Chia sẻ trang này