1. THÔNG BÁO TUYỂN ADMIN DIỄN ĐÀN 2013
  Tìm kiếm nhà trọ - Ở ghép
  THÔNG BÁO BÁN ÁO SPKT.NET CHO THÀNH VIÊN DIỄN ĐÀN


  HÃY TÌM KIẾM Ở ĐÂY TRƯỚC KHI ĐẶT CÂU HỎI
  {xen:phrase loading}

Đề thi mẫu CSWA - Thiết kế cơ khí bằng phần mềm SW2010

Thảo luận trong 'CAD-CAM-CAE' bắt đầu bởi lethuc, 19 Tháng năm 2011.

 1. lethuc Member

  Số bài viết: 174
  Đã được thích: 15
  Điểm thành tích: 16
 2. lethuc Member

  Số bài viết: 174
  Đã được thích: 15
  Điểm thành tích: 16
  Thêm một số Bài thi mẫu CSWA để các bạn luyện tập thêm!
  Have Fun!

  Đề 1

  (WEIGHT=20) (20 điểm)
  Model the following object.
  Units: MMGS(millimeter,gram,second)
  Material: Steel 1045 (density .00785 grams/mm³)
  Origin: anywhere
  Dimension A = 123
  What is the mass in grams?


  [IMG]


  A. 113.67
  B. 114.33
  C. 114.86
  D. 115.35




  Nguồn: http://ronleigh.com/cgi-bin/quizzer1.pl

  Anh em cùng nhau giải đề nha!:d

 3. lethuc Member

  Số bài viết: 174
  Đã được thích: 15
  Điểm thành tích: 16
  Đề 2
  (WEIGHT=30)
  Model the following object.
  Units: MMGS(millimeter,gram,second)
  Material: Steel 1020 (density .0079 grams/mm³)
  Origin: anywhere
  Dimension A = 110
  What is the mass in grams?


  [IMG]

  A. 805.60
  B. 806.73
  C. 808.14
  D. 809.75



 4. lethuc Member

  Số bài viết: 174
  Đã được thích: 15
  Điểm thành tích: 16
  Đề 3
  (WEIGHT=30)
  Model the following three parts and place them in an assembly as shown.
  The handle and pin are centered with respect to the base.
  Origin for assembly: Center of bottom of base.
  Units: MMGS(millimeter,gram,second)
  Material: Base = Aluminum 6061 (.0027 grams/mm³), Pin = Steel 1045 (.00785 grams/mm³), Handle = Steel 1020 (.0079 grams/mm³)
  Angle A = 62°
  What is the assembly's center of mass?

  [IMG]

  A. X = 0, Y = 33.49, Z = 5.30
  B. X = 0, Y = 33.90, Z = 5.74
  C. X = 0, Y = 34.28, Z = 6.16
  D. X = 0, Y = 34.66, Z = 6.34





 5. lethuc Member

  Số bài viết: 174
  Đã được thích: 15
  Điểm thành tích: 16
  Đề 4
  (WEIGHT=20)
  Model the following object.
  Units: MMGS(millimeter,gram,second)
  Material: Aluminum 6061 (density .0027 grams/mm³)
  Origin: anywhere
  Dimension A = 13°
  What is the mass in grams?


  [IMG]


  A. 572.94
  B. 578.61
  C. 586.44
  D. 591.50



 6. lethuc Member

  Số bài viết: 174
  Đã được thích: 15
  Điểm thành tích: 16
  Đề 5
  (WEIGHT=30)
  Model the following object.
  Units: MMGS(millimeter,gram,second)
  Material: Steel 1020 (density .0079 grams/mm³)
  Origin: anywhere
  Dimension A = 37°
  What is the mass in grams?

  [IMG]


  A. 374.19
  B. 378.32
  C. 383.24
  D. 387.86

  Hướng dẫn giải đề 5: (SolidWorks 2009 - SW)
  - Sau khi khởi động SW, tạo file mới:
  (File > New) [IMG]

  - Đúp chuột vào biểu tượng Part.
  [IMG]

  - Sau đó lưu lại với tên: CSWA part 1
  [IMG]

  - Sau đó nhấn Save.
  [IMG]

  - Trước tiên ta bắt đầu vẽ phác: chọn lệnh Sketch
  [IMG]

  - Chọn mặt chuẩn để vẽ phác là Top Plane
  [IMG]

  - Vẽ đường tâm Centerline
  [IMG]

  - Vẽ đường nằm ngang từ gốc tọa độ

  [IMG]

  - Vẽ đường tròn.
  [IMG] [IMG]




 7. lethuc Member

  Số bài viết: 174
  Đã được thích: 15
  Điểm thành tích: 16


  Đề 6

  (WEIGHT=20)
  Model the following object.
  Units: MMGS(millimeter,gram,second)
  Material: Aluminum 6061 (density .0027 grams/mm³)
  Origin: anywhere
  Dimension A = 51
  What is the mass in grams?

  [IMG]



  A. 260.05
  B. 263.41
  C. 265.96
  D. 268.63


 8. lethuc Member

  Số bài viết: 174
  Đã được thích: 15
  Điểm thành tích: 16
  Đề 7

  (WEIGHT=30)
  Model the following three parts and place them in an assembly, oriented and mated as shown.
  Units: MMGS(millimeter,gram,second)
  Material: All 3 parts are Steel 1020 (density .0079 grams/mm³)
  Origin for assembly: Center of bottom of base.
  Angle A = 18°
  Angle B = 14°
  What is the assembly's center of mass?


  [IMG]

  A. X = 2.72, Y = 33.90, Z = –22.74
  B. X = 3.01, Y = 35.28, Z = –24.17
  C. X = 3.48, Y = 36.64, Z = –25.30
  D. X = 3.92, Y = 37.57, Z = –27.58
 9. lethuc Member

  Số bài viết: 174
  Đã được thích: 15
  Điểm thành tích: 16
  Đề 8

  (WEIGHT=20)
  Model the following object.
  Units: MMGS(millimeter,gram,second)
  Material: Steel 1020 (density .0079 grams/mm³)
  Origin: anywhere
  Dimension A = 33°
  Dimension B = 36
  Dimension C = 18
  What is the mass in grams?

  [IMG]


  A. 488.96
  B. 493.17
  C. 498.78
  D. 502.63

 10. lethuc Member

  Số bài viết: 174
  Đã được thích: 15
  Điểm thành tích: 16
  Đề 9

  (WEIGHT=30)
  Model the following object.
  Units: MMGS(millimeter,gram,second)
  Material: Gray cast iron (density .0072 grams/mm³)
  Origin: anywhere
  Dimension A = 59
  Dimension B = 39
  What is the mass in grams?

  [IMG]

  A. 506.05
  B. 509.94
  C. 512.38
  D. 518.27


 11. lethuc Member

  Số bài viết: 174
  Đã được thích: 15
  Điểm thành tích: 16
  Đề 10
  (WEIGHT=30)
  Model the following three parts and place them in an assembly as shown.
  Origin for assembly: Middle of left-bottom edge of base.
  Units: MMGS(millimeter,gram,second)
  Material: Base = Aluminum 6061 (.0027 grams/mm³), Pin = Steel 1045 (.00785 grams/mm³), Pointer = Steel 1020 (.0079 grams/mm³)
  Place pin in hole number 5
  What is the assembly's center of mass?


  [IMG]


  A. X = –3.83, Y = 13.08, Z = –34.42
  B. X = –4.47, Y = 13.57, Z = –35.18
  C. X = –4.98, Y = 14.15, Z = –35.96
  D. X = –5.32, Y = 14.64, Z = –36.71
 12. lethuc Member

  Số bài viết: 174
  Đã được thích: 15
  Điểm thành tích: 16
  Đề 11
  (WEIGHT=30)
  Model the following object.
  Units: MMGS(millimeter,gram,second)
  Material: ABS plastic (density .00102 grams/mm³)
  Origin: anywhere
  Dimension A = 96
  What is the mass in grams?


  [IMG]


  A. 79.64
  B. 80.03
  C. 80.57
  D. 81.10
 13. lethuc Member

  Số bài viết: 174
  Đã được thích: 15
  Điểm thành tích: 16
  Đề 12
  (WEIGHT=30)
  Model the following object.
  Units: MMGS(millimeter,gram,second)
  Material: Aluminum 6061 (density .0027 grams/mm³)
  Origin: anywhere
  Dimension A = 140
  Apply the R8 fillet last.
  What is the mass in grams?


  [IMG]


  A. 86.28
  B. 86.59
  C. 87.15
  D. 87.83

Chia sẻ trang này