1. THÔNG BÁO TUYỂN ADMIN DIỄN ĐÀN 2013
  Tìm kiếm nhà trọ - Ở ghép
  THÔNG BÁO BÁN ÁO SPKT.NET CHO THÀNH VIÊN DIỄN ĐÀN


  HÃY TÌM KIẾM Ở ĐÂY TRƯỚC KHI ĐẶT CÂU HỎI
  {xen:phrase loading}

Đề thi thí nghiệm vật liệu học

Thảo luận trong 'Đề thi các năm' bắt đầu bởi 09107, 11 Tháng mười hai 2010.

 1. 09107 Member

  Số bài viết: 181
  Đã được thích: 6
  Điểm thành tích: 18
  [FONT=&quot] [/FONT]
  [FONT=&quot] [/FONT]
  [FONT=&quot] [/FONT]
  [FONT=&quot]1.Xementit(Xe;Fe[/FONT][FONT=&quot]3[/FONT][FONT=&quot]C) là:[/FONT]

  [FONT=&quot]
  [/FONT]
  [FONT=&quot]a- Pha xen kẽ với kiểu mạng phức tạp[/FONT]
  [FONT=&quot]c- Dung dịch rắn[/FONT]
  [FONT=&quot]
  [/FONT] [FONT=&quot]b- Hợp chất hóa học[/FONT]
  [FONT=&quot]d- Dung dịch rắn thay thế.[/FONT]

  [FONT=&quot]
  [/FONT]
  [FONT=&quot]2. Trong hợp kim Fe-C khi nồng độ C < 0,8%, tổ chức tế vi là:[/FONT]

  [FONT=&quot]
  [/FONT]
  [FONT=&quot]a- F[/FONT]
  [FONT=&quot]
  [/FONT] [FONT=&quot]b- P[/FONT]
  [FONT=&quot]
  [/FONT] [FONT=&quot]c- F + P[/FONT]
  [FONT=&quot]
  [/FONT] [FONT=&quot]d- F + Xe.[/FONT]

  [FONT=&quot]
  [/FONT]
  [FONT=&quot]3. Trong hợp kim Fe- Fe[/FONT][FONT=&quot]3[/FONT][FONT=&quot]C, khi nồng độ cacbon là 4,3%, tổ chức tế vi là:[/FONT]

  [FONT=&quot]
  [/FONT]
  [FONT=&quot]a- P + Le[/FONT][FONT=&quot]II[/FONT]
  [FONT=&quot]
  [/FONT] [FONT=&quot]b- Le[/FONT][FONT=&quot]II[/FONT]
  [FONT=&quot]
  [/FONT] [FONT=&quot]c- P + Xe[/FONT][FONT=&quot]II[/FONT][FONT=&quot] + Fe[/FONT][FONT=&quot]II[/FONT]
  [FONT=&quot]
  [/FONT] [FONT=&quot]d- Le[/FONT][FONT=&quot]II[/FONT][FONT=&quot] + Xe[/FONT][FONT=&quot]I[/FONT][FONT=&quot].[/FONT]

  [FONT=&quot]
  [/FONT]
  [FONT=&quot]4. Tôi cho thép sau cùng tích và cùng tích thì nhiệt độ tôi của nó là:[/FONT]

  [FONT=&quot]
  [/FONT]
  [FONT=&quot]a- Ac[/FONT][FONT=&quot]1[/FONT][FONT=&quot]+(30-50)[/FONT][FONT=&quot]o[/FONT][FONT=&quot]C[/FONT]
  [FONT=&quot]o[/FONT]
  [FONT=&quot]
  [/FONT] [FONT=&quot]b- Ac[/FONT][FONT=&quot]3[/FONT][FONT=&quot]+(50-70)[/FONT][FONT=&quot]o[/FONT][FONT=&quot]C[/FONT]
  [FONT=&quot]d- Ac[/FONT][FONT=&quot]1[/FONT][FONT=&quot]+(100-150)[/FONT][FONT=&quot]o[/FONT][FONT=&quot]C.[/FONT]

  [FONT=&quot]
  [/FONT]
  [FONT=&quot]5. Tổ chức tế vi của thép trước cùng tích là:[/FONT]
  [FONT=&quot]a- F + Xe[/FONT][FONT=&quot]III[/FONT][FONT=&quot] b- P + F c- P + Xe[/FONT][FONT=&quot]II[/FONT][FONT=&quot] d- P + Le[/FONT][FONT=&quot]II[/FONT]
  [FONT=&quot]6. Thực hiện kết tinh lại Nhôm đã bị biến dạng dẻo, thời gian giữ nhiệt càng lâu:[/FONT]

  [FONT=&quot]
  [/FONT]
  [FONT=&quot]a- Độ bền, độ cứng, độ dẻo càng tăng[/FONT]
  [FONT=&quot]c- Độ bền, độ cứng, độ dẻo càng giảm[/FONT]
  [FONT=&quot]7. Thép sau cùng tích có tổ chức tế vi là:[/FONT]
  [FONT=&quot]
  [/FONT] [FONT=&quot]b- Độ bền, độ cứng càng giảm, độ dẻo càng tăng[/FONT]
  [FONT=&quot]d- Độ bền, độ cứng càng tăng, độ dẻo càng giảm.[/FONT]

  [FONT=&quot]
  [/FONT]
  [FONT=&quot]a- P + Xe[/FONT][FONT=&quot]II[/FONT]
  [FONT=&quot]
  [/FONT] [FONT=&quot]b- P + F[/FONT]
  [FONT=&quot]
  [/FONT] [FONT=&quot]c- P + Xe[/FONT][FONT=&quot]I[/FONT]
  [FONT=&quot]
  [/FONT] [FONT=&quot]d- P + Le[/FONT][FONT=&quot]II[/FONT]

  [FONT=&quot]
  [/FONT]
  [FONT=&quot]8. Số ghi trên giấy nhám: 180; 320… có ý nghĩa:[/FONT]

  [FONT=&quot]
  [/FONT]
  [FONT=&quot]a- Chỉ kích thước của tờ giấy[/FONT]
  [FONT=&quot]c- Chỉ số hạt mài trong một cm[/FONT][FONT=&quot]2[/FONT]
  [FONT=&quot]
  [/FONT] [FONT=&quot]b- Chỉ số hạt mài trong một mm[/FONT][FONT=&quot]3[/FONT]
  [FONT=&quot]d- Là đường kính hạt mài tính bằng[/FONT] µ[FONT=&quot] m[/FONT]

  [FONT=&quot]
  [/FONT]
  [FONT=&quot]9. Sau khi tẩm thực, có thể quan sát trên kính hiển vi kim loại:[/FONT]

  [FONT=&quot]
  [/FONT]
  [FONT=&quot]a- Các vết nứt tế vi[/FONT]
  [FONT=&quot]c- Các pha của hợp kim[/FONT]
  [FONT=&quot]
  [/FONT] [FONT=&quot]b- Các hạt và kích thước của nó[/FONT]
  [FONT=&quot]d- Tất cả các trường hợp trên[/FONT]

  [FONT=&quot]
  [/FONT]
  [FONT=&quot]10. Sau khi mài trên giấy nhám:[/FONT]

  [FONT=&quot]
  [/FONT]
  [FONT=&quot]a- Rửa sạch và đem tẩm thực[/FONT]
  [FONT=&quot]c- Rửa sạch, sấy khô[/FONT]
  [FONT=&quot]11. Peclit(P) là:[/FONT]
  [FONT=&quot]
  [/FONT] [FONT=&quot]b- Rửa sạch và đánh bóng[/FONT]
  [FONT=&quot]d-Rửa sạch, đánh bóng và tẩm thực[/FONT]

  [FONT=&quot]
  [/FONT]
  [FONT=&quot]a- Hỗn hợp cơ học cùng tinh của F và Xe[/FONT]
  [FONT=&quot]c- Hỗn hợp cơ học của F và Xe[/FONT]
  [FONT=&quot]
  [/FONT] [FONT=&quot]b- Hỗn hợp cơ học cùng tích của F và Xe[/FONT]
  [FONT=&quot]d- Hỗn hợp của F và Xe[/FONT]

  [FONT=&quot]
  [/FONT]
  [FONT=&quot]12. Nồng độ cacbon trong hợp kim Fe-C là 5,2% thì nó có tổ chức tế vi:[/FONT]

  [FONT=&quot]
  [/FONT]
  [FONT=&quot]a- P + Xe[/FONT][FONT=&quot]I[/FONT][FONT=&quot] + Le[/FONT][FONT=&quot]II[/FONT]
  [FONT=&quot]
  [/FONT] [FONT=&quot]b- Xe[/FONT][FONT=&quot]II[/FONT][FONT=&quot] + P + Le[/FONT][FONT=&quot]II[/FONT]
  [FONT=&quot]
  [/FONT] [FONT=&quot]c- P+ Xe[/FONT][FONT=&quot]I[/FONT][FONT=&quot] + Le[/FONT][FONT=&quot]II[/FONT]
  [FONT=&quot]
  [/FONT] [FONT=&quot]d- Le[/FONT][FONT=&quot]II[/FONT][FONT=&quot] + Xe[/FONT][FONT=&quot]I[/FONT]

  [FONT=&quot]
  [/FONT]
  [FONT=&quot]13. Nồng độ cacbon trong gang trong khoảng 4,3%<C <6,67%, tổ chức tế vi của nó là:[/FONT]

  [FONT=&quot]
  [/FONT]
  [FONT=&quot]a- Xe[/FONT][FONT=&quot]I[/FONT][FONT=&quot] + Le[/FONT][FONT=&quot]II[/FONT][FONT=&quot] b- P + Xe[/FONT][FONT=&quot]II[/FONT][FONT=&quot] + Le[/FONT][FONT=&quot]II[/FONT]
  [FONT=&quot]14. Nhiệt độ tôi của thép trước cùng tích:[/FONT]
  [FONT=&quot]
  [/FONT] [FONT=&quot]c- P + Xe[/FONT][FONT=&quot]I[/FONT][FONT=&quot] + Le[/FONT][FONT=&quot]II[/FONT]
  [FONT=&quot]
  [/FONT] [FONT=&quot]d- P + Le[/FONT][FONT=&quot]II[/FONT]

  [FONT=&quot]
  [/FONT]
  [FONT=&quot]a- Ac[/FONT][FONT=&quot]1[/FONT][FONT=&quot] + (30-50)[/FONT][FONT=&quot]o[/FONT][FONT=&quot]C b- Ac[/FONT][FONT=&quot]3[/FONT][FONT=&quot] + (30-50)[/FONT][FONT=&quot]o[/FONT][FONT=&quot]C c- Accm + (30-50)[/FONT][FONT=&quot]o[/FONT][FONT=&quot]C d- Ac[/FONT][FONT=&quot]1[/FONT][FONT=&quot] + (100-150)[/FONT][FONT=&quot]o[/FONT][FONT=&quot]C[/FONT]
  [FONT=&quot]15. Nếu nồng độ C trong hợp kim Fe - C lớn hơn 0,8%, tổ chức tế vi của nó là:[/FONT]
  [FONT=&quot]a- F + Xe[/FONT][FONT=&quot]II[/FONT][FONT=&quot] b- P c- Xe[/FONT][FONT=&quot]II[/FONT][FONT=&quot] + P d- F + Xe[/FONT]
  [FONT=&quot]16. Muốn nhận được tổ chức Mactenxit phải áp dụng phương pháp nhiêt. luyện:[/FONT]

  [FONT=&quot]
  [/FONT]
  [FONT=&quot]a- Tôi + Ram cao[/FONT]
  [FONT=&quot]c- Tôi + Ram thấp[/FONT]
  [FONT=&quot]
  [/FONT] [FONT=&quot]b- Tôi + Ram trung bình[/FONT]
  [FONT=&quot]d- Tôi bề mặt + Ram cao[/FONT]

  [FONT=&quot]
  [/FONT]
  [FONT=&quot]17. Mũi đâm dùng trong phương pháp đo độ cứng Brinen là:[/FONT]

  [FONT=&quot]
  [/FONT]
  [FONT=&quot]a- Bi thép[/FONT]
  [FONT=&quot]c- Kim cương hình nón[/FONT]
  [FONT=&quot]
  [/FONT] [FONT=&quot]b- Bi thép đã tôi cứng[/FONT]
  [FONT=&quot]d- Kim cương hinh tháp[/FONT]

  [FONT=&quot]
  [/FONT]
  [FONT=&quot]18. Mactenxit là:[/FONT]
  [FONT=&quot]a- Dung dịch rắn xen kẽ của cacbon trong Fe[/FONT] á
  [FONT=&quot]b- Dung dịch rắn xen kẽ quá bão hòa cacbon trong Fe[/FONT] á
  [FONT=&quot]c- Dung dịch rắn của cacbon trong Fe[/FONT] á
  [FONT=&quot]d- Dung dịch rắn xen kẽ quá bão hòa cacbon trong Fe[/FONT] ã [FONT=&quot]c- Accm+(30-50) C[/FONT]
  [FONT=&quot] [/FONT]
  [FONT=&quot]19. Kính hiển vi kim loại dùng ánh sáng:[/FONT]

  [FONT=&quot]
  [/FONT]
  [FONT=&quot]a- Đơn sắc[/FONT]
  [FONT=&quot]
  [/FONT] [FONT=&quot]b- Ánh sáng phản xạ[/FONT]
  [FONT=&quot]
  [/FONT] [FONT=&quot]c- Ánh sáng trắng[/FONT]
  [FONT=&quot]
  [/FONT] [FONT=&quot]d- Ánh sáng da sắc[/FONT]

  [FONT=&quot]
  [/FONT]
  [FONT=&quot]20. Kich thước hạt càng bé thì:[/FONT]
  [FONT=&quot]a- Độ bền, độ cứng càng tăng, độ dẻo càng giảm[/FONT]
  [FONT=&quot]b- Độ bền, độ cứng càng giảm, độ dẻo càng tăng[/FONT]
  [FONT=&quot]c- Độ bền, độ cứng, độ dẻo càng tăng[/FONT]
  [FONT=&quot]d- Độ bền, độ cứng, độ dẻo càng giảm[/FONT]
  [FONT=&quot]21. Kích thước của mẫu để nghiên cứu tổ chức tế vi phải:[/FONT]

  [FONT=&quot]
  [/FONT]
  [FONT=&quot]a- Có kích thước lớn[/FONT]
  [FONT=&quot]c- Có dạng hình trụ[/FONT]
  [FONT=&quot]
  [/FONT] [FONT=&quot]b- Có kích thước nhỏ[/FONT]
  [FONT=&quot]d- Phải tạo được mặt phẳng khi mài và đánh bóng[/FONT]

  [FONT=&quot]
  [/FONT]
  [FONT=&quot]22. Khi tẩm thực, trên bề mặt mẫu sự ăn mòn sẽ:[/FONT]
  [FONT=&quot]a- Hoàn toàn giống nhau[/FONT]
  [FONT=&quot]b- Sự ăn mòn ở vùng biên giới hạt, trên từng hạt, và các pha khác nhau.[/FONT]
  [FONT=&quot]c- Chỉ ăn mòn ở vùng biên giới hạt[/FONT]
  [FONT=&quot]d- Chỉ những pha có cấu tạo đặc biệt mới bị ăn mòn[/FONT]
  [FONT=&quot]23. Mài trên giấy nhám phải theo thứ tự:[/FONT]
  [FONT=&quot]a- Từ giấy nhám có số lớn giảm dần xuống số nhỏ hơn[/FONT]
  [FONT=&quot]b- Từ giấy nhám có số nhỏ tăng dần lên số lớn hơn[/FONT]
  [FONT=&quot]c- Không cần theo thứ tự nào cả[/FONT]
  [FONT=&quot]d- Chỉ cần mài ở giấy nhám nào có độ hạt mịn nhất[/FONT]
  [FONT=&quot]24. Hợp kim cacbon Fe-C có nồng độ C = 0,8%,tổ chức tế vi của nó là:[/FONT]
  [FONT=&quot]a- F + Xe[/FONT][FONT=&quot]III[/FONT][FONT=&quot] b- P + F + Le[/FONT][FONT=&quot]II[/FONT][FONT=&quot] c- P + Xe[/FONT][FONT=&quot]II[/FONT][FONT=&quot] d- P[/FONT]
  [FONT=&quot]25. Hợp kim chỉ có Fe và C, khi 2,14% < C < 4,3%, ở nhiệt độ thường, tổ chức tế vi của nó là:[/FONT]

  [FONT=&quot]
  [/FONT]
  [FONT=&quot]a- P + F + Le[/FONT][FONT=&quot]II[/FONT][FONT=&quot] b- Xe[/FONT][FONT=&quot]II[/FONT][FONT=&quot] + P + Le[/FONT][FONT=&quot]II[/FONT]
  [FONT=&quot]26. Gang Grafit là loại gang:[/FONT]
  [FONT=&quot]
  [/FONT] [FONT=&quot]c- Xe[/FONT][FONT=&quot]I[/FONT][FONT=&quot] + Le[/FONT][FONT=&quot]II[/FONT]
  [FONT=&quot]
  [/FONT] [FONT=&quot]d- Le[/FONT][FONT=&quot]II[/FONT]

  [FONT=&quot]
  [/FONT]
  [FONT=&quot]a- Toàn bộ C của nó tồn tại dưới dạng trạng thái tự do[/FONT]
  [FONT=&quot]b- Toàn bộ C của nó tồn tại dưới trạng thái liên kết[/FONT]
  [FONT=&quot]c- Một phần hay toàn bộ C của nó tồn tại dưới trạng thái tự do tạo các phần tử Grafit.[/FONT]
  [FONT=&quot]d- Tổ chức tế vi của nó hoàn toàn là Grafit[/FONT]
  [FONT=&quot]27. Gang trắng trước cùng tinh có tổ chức tế vi là:[/FONT]

  [FONT=&quot]
  [/FONT]
  [FONT=&quot]a- P + Xe[/FONT][FONT=&quot]I[/FONT][FONT=&quot] + Le[/FONT][FONT=&quot]II[/FONT]
  [FONT=&quot]
  [/FONT] [FONT=&quot]b- F + Xe[/FONT][FONT=&quot]II[/FONT][FONT=&quot] + Le[/FONT][FONT=&quot]II[/FONT]
  [FONT=&quot]
  [/FONT] [FONT=&quot]c- P + Xe[/FONT][FONT=&quot]II[/FONT][FONT=&quot] + Le[/FONT][FONT=&quot]II[/FONT]
  [FONT=&quot]
  [/FONT] [FONT=&quot]d- F + Xe[/FONT][FONT=&quot]I[/FONT][FONT=&quot] + Le[/FONT][FONT=&quot]II[/FONT]

  [FONT=&quot]
  [/FONT]
  [FONT=&quot]28. Ferit (F) là:[/FONT]

  [FONT=&quot]
  [/FONT]
  [FONT=&quot]a- Dung dịch rắn của C trong Fe[/FONT] á
  [FONT=&quot]c- Dung dịch rắn xen kẽ của C trong Fe[/FONT] á
  [FONT=&quot]
  [/FONT] [FONT=&quot]b- Dung dịch rắn của C trong Fe[/FONT] ã
  [FONT=&quot]d- Dung dịch rắn xen kẽ của C trong Fe[/FONT] ã


  [FONT=&quot]29. Dung dịch tẩm thực cho các mẫu bằng thép C là:[/FONT]

  [FONT=&quot]
  [/FONT]
  [FONT=&quot]a- 3% HNO[/FONT][FONT=&quot]3[/FONT][FONT=&quot] trong alcol[/FONT][FONT=&quot] 90[/FONT][FONT=&quot]0[/FONT]
  [FONT=&quot]c- 5% HNO[/FONT][FONT=&quot]3[/FONT][FONT=&quot] trong alcol[/FONT][FONT=&quot] 90[/FONT][FONT=&quot]0[/FONT]
  [FONT=&quot]
  [/FONT] [FONT=&quot]b- 4% HNO[/FONT][FONT=&quot]3[/FONT][FONT=&quot] trong alcol[/FONT][FONT=&quot] 90[/FONT][FONT=&quot]0[/FONT]
  [FONT=&quot]d- 6% HNO[/FONT][FONT=&quot]3[/FONT][FONT=&quot] trong alcol[/FONT][FONT=&quot] 90[/FONT][FONT=&quot]0[/FONT]

  [FONT=&quot]
  [/FONT]
  [FONT=&quot]30. Đơn vị đo độ cứng Brinen và Rockwell là:[/FONT]
  [FONT=&quot]a- Độ cứng Brinen : Kg/mm[/FONT][FONT=&quot]2[/FONT][FONT=&quot]; độ cứng Rockwell: N/mm[/FONT][FONT=&quot]2[/FONT]
  [FONT=&quot]b- Độ cứng Rockwell: Kg/mm[/FONT][FONT=&quot]2[/FONT][FONT=&quot]; độ cứng Brinen: N/mm[/FONT][FONT=&quot]2[/FONT]
  [FONT=&quot]c- Độ cứng Brinen : Kg/mm[/FONT][FONT=&quot]2[/FONT][FONT=&quot]; độ cứng Rockwell: Không có đơn vị[/FONT]
  [FONT=&quot]d- Độ cứng Brinen: Không có đơn vị; độ cứng Rockwell: N/mm[/FONT][FONT=&quot]2[/FONT]
  [FONT=&quot]31. Độ phóng đại của kính hiển vi kim loại được tính bằng[/FONT][FONT=&quot]:[/FONT]
  [FONT=&quot]a- Độ phóng đại của vật kính và thị kính[/FONT]
  [FONT=&quot]b- Tích độ phóng đại của vật kính và thị kính[/FONT]
  [FONT=&quot]c- Độ phóng đại của vật kính nhân với hệ số tương ứng của từng loại kính[/FONT]
  [FONT=&quot]d- Tích độ phóng đại của vật kính và thị kính nhân với hệ số tương ứng của từng loại kính[/FONT]
  [FONT=&quot]32. Độ cứng Rockwell dùng đo các chi tiết:[/FONT]

  [FONT=&quot]
  [/FONT]
  [FONT=&quot]a- Dụng cụ cắt gọt, ổ lăn, khuôn dập nguội[/FONT]
  [FONT=&quot]
  [/FONT] [FONT=&quot]b- Gang xám[/FONT]
  [FONT=&quot]
  [/FONT] [FONT=&quot]c- Gang cầu d- Gang dẻo[/FONT]

  [FONT=&quot]
  [/FONT]
  [FONT=&quot] [/FONT]
  [FONT=&quot]33. Độ biến dạng tới hạn làm cho:[/FONT]
  [FONT=&quot]a- Kích thước hạt sau kết tinh lại đạt cực đại[/FONT]
  [FONT=&quot]b- Kích thước hạt sau kết tinh lại đạt cực tiểu[/FONT]
  [FONT=&quot]c- Kích thước hạt sau kết tinh lại không thay đổi[/FONT]
  [FONT=&quot]d- Kích thước hạt sau kết tinh lại thay đổi không đáng kể[/FONT]
  [FONT=&quot]34. Đem nung kim loại đã biến dạng dẻo ở nhiệt độ nung càng cao hơn nhiệt độ kết tinh lại:[/FONT]
  [FONT=&quot]a- Kích thước hạt sau khi nung càng bé[/FONT]
  [FONT=&quot]b- Kích thước hạt sau khi nung càng lớn[/FONT]
  [FONT=&quot]c- Không ảnh hưởng gì tới kích thước hạt[/FONT]
  [FONT=&quot]d- Làm giảm độ dẻo và tăng độ bền[/FONT]
  [FONT=&quot]35. Để biết kích thước hạt cần xác định[/FONT][FONT=&quot]:[/FONT]
  [FONT=&quot]a- Xác định đường kính trung bình của một hạt[/FONT]
  [FONT=&quot]b- Xác định diện tích trung bình của một hạt[/FONT]
  [FONT=&quot]c- Xác định diện tích hoặc đường kính trung bình của một hạt[/FONT]
  [FONT=&quot]d- Xác định thể tích trung bình của một hạt.[/FONT]
  [FONT=&quot]36. Bột đánh bóng dùng cho các mẫu bằng gang và thép là[/FONT][FONT=&quot]:[/FONT]

  [FONT=&quot]
  [/FONT]
  [FONT=&quot]a-oxyt crom[/FONT]
  [FONT=&quot]
  [/FONT] [FONT=&quot]b- oxyt sắt[/FONT]
  [FONT=&quot]
  [/FONT] [FONT=&quot]c- oxyt đồng[/FONT]
  [FONT=&quot]
  [/FONT] [FONT=&quot]d- oxyt silic[/FONT]

  [FONT=&quot]
  [/FONT]
  [FONT=&quot]37. Biến dạng dẻo kim loại với độ biến dạng nhỏ hơn độ biến dạng tới hạn, khi kết tinh lại kích[/FONT]
  [FONT=&quot]thước hạt sẽ:[/FONT]

  [FONT=&quot]
  [/FONT]
  [FONT=&quot]a- Không thay đổi[/FONT]
  [FONT=&quot]
  [/FONT] [FONT=&quot]b- Giảm[/FONT]
  [FONT=&quot]
  [/FONT] [FONT=&quot]c- Tăng mạnh[/FONT]
  [FONT=&quot]
  [/FONT] [FONT=&quot]d- Cả 3 trường hợp trên[/FONT]

  [FONT=&quot]
  [/FONT]
  [FONT=&quot]38. Austenxit là:[/FONT]

  [FONT=&quot]
  [/FONT]
  [FONT=&quot]a- Dung dịch rắn của C trong Fe[/FONT] á
  [FONT=&quot]c- Dung dịch rắn xen kẽ của C trong Fe[/FONT] á
  [FONT=&quot]39--->>50: Hình[/FONT]
  [FONT=&quot]
  [/FONT] [FONT=&quot]b- Dung dịch rắn của C trong Fe[/FONT] ã
  [FONT=&quot]d- Dung dịch rắn xen kẽ của C trong Fe[/FONT] ã


  [FONT=&quot] [/FONT]
  [FONT=&quot] [/FONT]
  [FONT=&quot] [/FONT]
  [FONT=&quot] [/FONT]
  [FONT=&quot]Thank you for evaluating AnyBizSoft PDF to Word.[/FONT]
  [FONT=&quot] [/FONT]
  [FONT=&quot] [/FONT]
  [FONT=&quot] [/FONT]
  [FONT=&quot]You can only convert 3 pages with the trial version.[/FONT]
  [FONT=&quot] [/FONT]
  [FONT=&quot] [/FONT]
  [FONT=&quot] [/FONT]
  [FONT=&quot]To get all the pages converted, you need to purchase the software from:[/FONT]
  [FONT=&quot] [/FONT]
  [FONT=&quot] [/FONT]
  [FONT=&quot] [/FONT]
  [FONT=&quot]http://www.anypdftools.com/buy/buy-pdf-to-word.html[/FONT]
 2. vuvipspkt09 New Member

  Số bài viết: 14
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
 3. congvu.spk Member

  Số bài viết: 32
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 6

Chia sẻ trang này