1. THÔNG BÁO TUYỂN ADMIN DIỄN ĐÀN 2013
  Tìm kiếm nhà trọ - Ở ghép
  THÔNG BÁO BÁN ÁO SPKT.NET CHO THÀNH VIÊN DIỄN ĐÀN


  HÃY TÌM KIẾM Ở ĐÂY TRƯỚC KHI ĐẶT CÂU HỎI
  {xen:phrase loading}

đếm 0-99

Thảo luận trong 'ĐT Cơ Bản-Mạch tương tự' bắt đầu bởi nguyenhoangdai, 24 Tháng chín 2012.

 1. nguyenhoangdai New Member

  Số bài viết: 1
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
  các anh giúp e làm cá mạch đếm từ o-99 đếm tiến và lùi với.
  thank các a trước nha
 2. cornboyspkt Member

  Số bài viết: 587
  Đã được thích: 1
  Điểm thành tích: 18
 3. bachckm1 Member

  Số bài viết: 608
  Đã được thích: 3
  Điểm thành tích: 18
 4. cornboyspkt Member

  Số bài viết: 587
  Đã được thích: 1
  Điểm thành tích: 18
 5. bachckm1 Member

  Số bài viết: 608
  Đã được thích: 3
  Điểm thành tích: 18
 6. DVT New Member

  Số bài viết: 2
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
  CHÀO CÁC A CHỊ,HIỆN TẠI E ĐANG LÀM ĐỀ TÀI VỀ TẠO SÓNG SIN VUÔNG ,RĂNG CƯA BẰNG VI ĐIỀU KHIỂN AT89S52
  NHƯNG MỚI HỌC LẦN ĐẦU CŨNG CHƯA HIỂU LÀM ntn cả
  mong các anh chị có ai biets thì giúp đỡ em với (cần phần mô phỏng và phần code )
 7. nhutlbuit New Member

  Số bài viết: 23
  Đã được thích: 1
  Điểm thành tích: 3
 8. haikddspkt New Member

  Số bài viết: 14
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 1
  dùng ic số hay vi xử lí
 9. nhutlbuit New Member

  Số bài viết: 23
  Đã được thích: 1
  Điểm thành tích: 3
  nếu dùng IC: bạn dùng ic7490,7493 cũng được,ic thứ nhất cho nó đếm đến 9-lấy xung đó chuyển sang ic2,đồng thời reset ic1.
  nếu dùng vdk


  ORG 0H
  MOV DPTR,#CODELED7SEGMENT
  LB: MOV R4,#0
  LB1:
  CALL HEXTOBCD_DECODER
  ACALL DELAY10MS
  INC R4
  CJNE R4,#100,LB1
  JMP LB


  ;-----------ta viet lenh giai ma hex
  HEXTOBCD_DECODER:
  MOV A,R4
  MOV B,#10
  DIV AB ;A = BCD CHUC,B=BCD_DONVI. A CHIA B=> A GIU HANG CHUC,B GIU HANG DONVI
  MOVC A,@A+DPTR ; TA LAY HANG CHUC GAN VAO A
  MOV P2,A
  ;-HIEN THI HANG DON VI
  MOV A,B ;DUA HANG DON VI TU B VAO A
  MOVC A,@A+DPTR ;LAY HANG DON VI O TREN MOV A,B
  MOV P0,A
  RET
  CODELED7SEGMENT: DB 0C0H,11111001B,10100100B,10110000B,10011001B,10010010B,10000010B,11111000B,10000000B,10010000B
  ;--------------
  DELAY1s: MOV R3,#10
  DL10: MOV R2,#100
  DL9: MOV R1,#250
  DL8: NOP
  NOP
  DJNZ R1,DL8
  DJNZ R2,DL9
  DJNZ R3,DL10
  RET

  ;------------------
  DELAY10ms: MOV R2,#0FFH
  DL3: MOV R1,#0FFH
  DL2: NOP
  NOP
  DJNZ R1,DL2
  DJNZ R2,DL3
  RET
  END
 10. nhutlbuit New Member

  Số bài viết: 23
  Đã được thích: 1
  Điểm thành tích: 3
  hoặc bạn có thể dùng cách này. nó sẽ đếm được lên đến 999
  ; DIEU KHIEN LED 7 DOAN DON GIAN
  ; CO SU DUNG DATADISP
  ; CHO SO HIEN THI SO CHAY NHU DONG HO
  ; LED ANOT DUOC NOI VOI P0


  ORG 000H
  MAIN3:
  MOV R1,#00H
  MAIN2:
  MOV R2,#00H
  MAIN1:
  MOV R3,#00H
  MAIN:
  MOV R4,#00H ;BIEN DEM SO HANG DON VI
  MOV DPTR,#DATADISP ;NAP DIA CHI VUNG DU LIEU
  LOOP:
  MOV A,R1
  MOVC A,@A+DPTR
  MOV P3,A

  MOV A,R2
  MOVC A,@A+DPTR
  MOV P2,A


  MOV A,R3
  MOVC A,@A+DPTR
  MOV P1,A


  MOV A,R4
  MOVC A,@A+DPTR
  MOV P0,A


  LCALL DELAY
  INC R4 ;TANG R4 LEN THEM 1
  CJNE R4,#10,LOOP


  INC R3
  CJNE R3,#6,MAIN


  INC R2
  CJNE R2,#10,MAIN1


  INC R1
  CJNE R1,#6,MAIN2
  LJMP MAIN3
  ;------------------- HAM DELAY -----------------------------------
  DELAY:
  MOV R5,#1
  LOOP3: MOV R6,#10
  LOOP2: MOV R7,150
  LOOP1: NOP
  NOP
  DJNZ R7,LOOP1
  DJNZ R6,LOOP2
  DJNZ R5,LOOP3
  RET
  ;-----------------------------------------------------------------
  DATADISP:
  DB 0C0H,0F9H,0A4H,0B0H,099H,092H,082H,0F8H,080H,090H

  ;-----------------------------------------------------------------
  END
 11. nhutlbuit New Member

  Số bài viết: 23
  Đã được thích: 1
  Điểm thành tích: 3

Chia sẻ trang này