1. THÔNG BÁO TUYỂN ADMIN DIỄN ĐÀN 2013
  Tìm kiếm nhà trọ - Ở ghép
  THÔNG BÁO BÁN ÁO SPKT.NET CHO THÀNH VIÊN DIỄN ĐÀN


  HÃY TÌM KIẾM Ở ĐÂY TRƯỚC KHI ĐẶT CÂU HỎI
  {xen:phrase loading}

dich chốt led 7 đoạn

Thảo luận trong 'Vi điều khiển - Mạch Số' bắt đầu bởi ngosicuong07, 5 Tháng một 2011.

 1. ngosicuong07 New Member

  Số bài viết: 15
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 1
  ////////////////////Viet tat chuong trinh/////////////////
  #include <htc.h>
  __CONFIG(INTIO & WDTDIS & PWRTEN & MCLREN & UNPROTECT & DUNPROTECT & BORDIS & IESODIS & FCMDIS & LVPDIS);
  const char LedCode[16]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90,0x88,0x83,0xC6,0xA1,0x86,0x8E};
  char getVal(int v,char offset);
  unsigned int Counter =0;
  #define DATA RD0
  #define CLK RD2
  #define STROBE RD3
  #define OE RD4
  #define MR RD5
  void sspi(char data);
  void main()
  {
  int timer=0;
  ANSEL=ANSELH=0;
  TRISD0=0;
  TRISD1=1;
  TRISD2=0;
  TRISD3=0;
  TRISD4=0;
  TRISD5=0;
  STROBE=0;
  DATA=0;
  OE=0;
  MR=0;
  CLK=0;
  while(1)
  {
  for(Counter=0;Counter<=9999;Counter++)
  {
  sspi(getVal(Counter,0));
  sspi(getVal(Counter,1));
  sspi(getVal(Counter,2));
  sspi(getVal(Counter,3));
  STROBE=1;
  // NOP();y// ham delay 1 chu ky may
  STROBE=0;
  _delay(500);
  }
  }
  }
  char getVal(int v,char offset)
  {
  char temp;
  switch(offset){
  case 3: temp=v/1000;//;lay so hang nghin
  break;
  case 2: temp=(v%1000)/100;// lay so hang tram
  break;
  case 1: temp=((v%10000)%100)/10;
  break;
  case 0: temp=((v%1000)%100)%10;
  }
  return LedCode[temp];
  }
  void sspi(char data)
  {
  char i;
  for(i=0;i<8;i++){
  if(data&(0x80>>i))DATA=1;
  else DATA=0;CLK=1; // trigger clock form low to high
  CLK=0;
  }
  }

Chia sẻ trang này