1. THÔNG BÁO TUYỂN ADMIN DIỄN ĐÀN 2013
  Tìm kiếm nhà trọ - Ở ghép
  THÔNG BÁO BÁN ÁO SPKT.NET CHO THÀNH VIÊN DIỄN ĐÀN


  HÃY TÌM KIẾM Ở ĐÂY TRƯỚC KHI ĐẶT CÂU HỎI
  {xen:phrase loading}

Điểm thi - ANH VĂN 2 - HK2 (2011-2012)

Thảo luận trong 'Điểm thi' bắt đầu bởi SPK_DKC_DHT, 13 Tháng sáu 2012.

 1. SPK_DKC_DHT Administrator

  Số bài viết: 2,868
  Đã được thích: 64
  Điểm thành tích: 48
  Giới tính: Nam

  Cách xem điểm thi:


  1) Trường hợp thi theo nhóm: Sinh viên nhấn Ctrl+F để mở cửa sổ tìm kiếm, gõ "mã môn học" hoặc "mã môn học_nhóm" cần xem điểm. Vệt sáng sẽ đến mã môn học cần tìm. Sinh viên click vào file ảnh để xem.

  2) Trường hợp thi cuối kỳ: Sinh viên nhấn Ctrl+F để mở cửa sổ tìm kiếm, gõ "mã môn học" hoặc "mã môn học_phòng thi" cần xem điểm. Vệt sáng sẽ đến mã môn học cần tìm. Sinh viên click vào file ảnh để xem.

  Lưu ý:
  môn học có nhiều trang (nhiều file ảnh), được đặt liên tiếp nhau, nếu chưa tìm thấy tên mình ở trang này, sinh viên xem ở các trang tiếp theo.

  Resources/Docs/suong/120615/nn-thi/1004020_A113_40.jpg
  Resources/Docs/suong/120615/nn-thi/1004020_A113_41.jpg
  Resources/Docs/suong/120615/nn-thi/1004020_A113_42.jpg
  Resources/Docs/suong/120615/nn-thi/1004020_A2-101_7.jpg
  Resources/Docs/suong/120615/nn-thi/1004020_A2-101_8.jpg
  Resources/Docs/suong/120615/nn-thi/1004020_A2-101_9.jpg
  Resources/Docs/suong/120615/nn-thi/1004020_A2-102_10.jpg
  Resources/Docs/suong/120615/nn-thi/1004020_A2-102_11.jpg
  Resources/Docs/suong/120615/nn-thi/1004020_A2-102_12.jpg
  Resources/Docs/suong/120615/nn-thi/1004020_A2-201_13.jpg
  Resources/Docs/suong/120615/nn-thi/1004020_A2-201_14.jpg
  Resources/Docs/suong/120615/nn-thi/1004020_A2-202_16.jpg
  Resources/Docs/suong/120615/nn-thi/1004020_A2-202_17.jpg
  Resources/Docs/suong/120615/nn-thi/1004020_A2-202_18.jpg
  Resources/Docs/suong/120615/nn-thi/1004020_A2-301_19.jpg
  Resources/Docs/suong/120615/nn-thi/1004020_A2-301_20.jpg
  Resources/Docs/suong/120615/nn-thi/1004020_A2-301_21.jpg
  Resources/Docs/suong/120615/nn-thi/1004020_A2-302_22.jpg
  Resources/Docs/suong/120615/nn-thi/1004020_A2-302_23.jpg
  Resources/Docs/suong/120615/nn-thi/1004020_A2-302_24.jpg
  Resources/Docs/suong/120615/nn-thi/1004020_A2-303_25.jpg
  Resources/Docs/suong/120615/nn-thi/1004020_A2-303_26.jpg
  Resources/Docs/suong/120615/nn-thi/1004020_A2-303_27.jpg
  Resources/Docs/suong/120615/nn-thi/1004020_A2201_15.jpg
  Resources/Docs/suong/120615/nn-thi/1004020_A311_46.jpg
  Resources/Docs/suong/120615/nn-thi/1004020_A311_47.jpg
  Resources/Docs/suong/120615/nn-thi/1004020_A312_48.jpg
  Resources/Docs/suong/120615/nn-thi/1004020_A312_49.jpg
  Resources/Docs/suong/120615/nn-thi/1004020_A312_50.jpg
  Resources/Docs/suong/120615/nn-thi/1004020_A312_51.jpg
  Resources/Docs/suong/120615/nn-thi/1004020_A4-101_28.jpg
  Resources/Docs/suong/120615/nn-thi/1004020_A4-101_29.jpg
  Resources/Docs/suong/120615/nn-thi/1004020_A4-101_30.jpg
  Resources/Docs/suong/120615/nn-thi/1004020_A4-102_31.jpg
  Resources/Docs/suong/120615/nn-thi/1004020_A4-102_32.jpg
  Resources/Docs/suong/120615/nn-thi/1004020_A4-102_33.jpg
  Resources/Docs/suong/120615/nn-thi/1004020_A4-201_34.jpg
  Resources/Docs/suong/120615/nn-thi/1004020_A4-201_35.jpg
  Resources/Docs/suong/120615/nn-thi/1004020_A4-201_36.jpg
  Resources/Docs/suong/120615/nn-thi/1004020_A4-202_37.jpg
  Resources/Docs/suong/120615/nn-thi/1004020_A4-202_38.jpg
  Resources/Docs/suong/120615/nn-thi/1004020_A4-202_39.jpg
  Resources/Docs/suong/120615/nn-thi/1004020_B303_43.jpg
  Resources/Docs/suong/120615/nn-thi/1004020_B303_44.jpg
  Resources/Docs/suong/120615/nn-thi/1004020_B303_45.jpg
  Resources/Docs/suong/120615/nn-thi1/1004020_A109_10.jpg
  Resources/Docs/suong/120615/nn-thi1/1004020_A109_11.jpg
  Resources/Docs/suong/120615/nn-thi1/1004020_A109_12.jpg
  Resources/Docs/suong/120615/nn-thi1/1004020_A111_7.jpg
  Resources/Docs/suong/120615/nn-thi1/1004020_A111_8.jpg
  Resources/Docs/suong/120615/nn-thi1/1004020_A111_9.jpg
  Resources/Docs/suong/120615/nn-thi1/1004020_A209_13.jpg
  Resources/Docs/suong/120615/nn-thi1/1004020_A209_14.jpg
  Resources/Docs/suong/120615/nn-thi1/1004020_A209_15.jpg
  Resources/Docs/suong/120615/nn-thi1/1004020_A210_16.jpg
  Resources/Docs/suong/120615/nn-thi1/1004020_A210_17.jpg
  Resources/Docs/suong/120615/nn-thi1/1004020_A210_18.jpg
  Resources/Docs/suong/120615/nn-thi1/1004020_A211_19.jpg
  Resources/Docs/suong/120615/nn-thi1/1004020_A211_20.jpg
  Resources/Docs/suong/120615/nn-thi1/1004020_A211_21.jpg
  Resources/Docs/suong/120615/nn-thi1/1004020_A313_1.jpg
  Resources/Docs/suong/120615/nn-thi1/1004020_A313_2.jpg
  Resources/Docs/suong/120615/nn-thi1/1004020_A313_3.jpg
  Resources/Docs/suong/120615/nn-thi1/1004020_A314_4.jpg
  Resources/Docs/suong/120615/nn-thi1/1004020_A314_5.jpg
  Resources/Docs/suong/120615/nn-thi1/1004020_A314_6.jpg
  Resources/Docs/suong/120615/nn-thi1/1004020_B214_22.jpg
  Resources/Docs/suong/120615/nn-thi1/1004020_B214_23.jpg
  Resources/Docs/suong/120615/nn-thi1/1004020_B214_24.jpg
  Resources/Docs/suong/120615/nn-thi1/1004020_B301_25.jpg
  Resources/Docs/suong/120615/nn-thi1/1004020_B301_26.jpg
  Resources/Docs/suong/120615/nn-thi1/1004020_B301_27.jpg
  Resources/Docs/suong/120615/nn-thi1/1004020_B302_28.jpg
  Resources/Docs/suong/120615/nn-thi1/1004020_B302_29.jpg
  Resources/Docs/suong/120615/nn-thi1/1004020_B302_30.jpg
  Resources/Docs/suong/120615/nn-thi1/1004020_B304_31.jpg
  Resources/Docs/suong/120615/nn-thi1/1004020_B304_32.jpg
  Resources/Docs/suong/120615/nn-thi1/1004020_B304_33.jpg
  Resources/Docs/suong/120615/nn-thi1/1004020_B305_34.jpg
  Resources/Docs/suong/120615/nn-thi1/1004020_B305_35.jpg
  Resources/Docs/suong/120615/nn-thi1/1004020_B305_36.jpg
  Resources/Docs/suong/120615/nn-thi1/1004020_B306_37.jpg
  Resources/Docs/suong/120615/nn-thi1/1004020_B306_38.jpg
  Resources/Docs/suong/120615/nn-thi1/1004020_B306_39.jpg
  Resources/Docs/suong/120615/nn-thi1/1004020_B307_40.jpg
  Resources/Docs/suong/120615/nn-thi1/1004020_B307_41.jpg
  Resources/Docs/suong/120615/nn-thi1/1004020_B307_42.jpg
  Resources/Docs/suong/120615/nn-thi1/1004020_B308_43.jpg
  Resources/Docs/suong/120615/nn-thi1/1004020_B308_44.jpg
  Resources/Docs/suong/120615/nn-thi1/1004020_B308_45.jpg
  Resources/Docs/suong/120615/nn-thi1/1004020_B309_46.jpg
  Resources/Docs/suong/120615/nn-thi1/1004020_B309_47.jpg
  Resources/Docs/suong/120615/nn-thi1/1004020_B309_48.jpg
  Resources/Docs/suong/120615/nn-thi1/1004020_B310_49.jpg
  Resources/Docs/suong/120615/nn-thi1/1004020_B310_50.jpg
  Resources/Docs/suong/120615/nn-thi2/1004020_A315_65.jpg
  Resources/Docs/suong/120615/nn-thi2/1004020_A315_66.jpg
  Resources/Docs/suong/120615/nn-thi2/1004020_B107_23.jpg
  Resources/Docs/suong/120615/nn-thi2/1004020_B107_24.jpg
  Resources/Docs/suong/120615/nn-thi2/1004020_B107_25.jpg
  Resources/Docs/suong/120615/nn-thi2/1004020_B108_20.jpg
  Resources/Docs/suong/120615/nn-thi2/1004020_B108_21.jpg
  Resources/Docs/suong/120615/nn-thi2/1004020_B108_22.jpg
  Resources/Docs/suong/120615/nn-thi2/1004020_B109_17.jpg
  Resources/Docs/suong/120615/nn-thi2/1004020_B109_18.jpg
  Resources/Docs/suong/120615/nn-thi2/1004020_B109_19.jpg
  Resources/Docs/suong/120615/nn-thi2/1004020_B201_44.jpg
  Resources/Docs/suong/120615/nn-thi2/1004020_B201_45.jpg
  Resources/Docs/suong/120615/nn-thi2/1004020_B201_46.jpg
  Resources/Docs/suong/120615/nn-thi2/1004020_B202_41.jpg
  Resources/Docs/suong/120615/nn-thi2/1004020_B202_42.jpg
  Resources/Docs/suong/120615/nn-thi2/1004020_B202_43.jpg
  Resources/Docs/suong/120615/nn-thi2/1004020_B203_38.jpg
  Resources/Docs/suong/120615/nn-thi2/1004020_B203_39.jpg
  Resources/Docs/suong/120615/nn-thi2/1004020_B203_40.jpg
  Resources/Docs/suong/120615/nn-thi2/1004020_B204_32.jpg
  Resources/Docs/suong/120615/nn-thi2/1004020_B204_33.jpg
  Resources/Docs/suong/120615/nn-thi2/1004020_B204_34.jpg
  Resources/Docs/suong/120615/nn-thi2/1004020_B205_35.jpg
  Resources/Docs/suong/120615/nn-thi2/1004020_B205_36.jpg
  Resources/Docs/suong/120615/nn-thi2/1004020_B205_37.jpg
  Resources/Docs/suong/120615/nn-thi2/1004020_B206_29.jpg
  Resources/Docs/suong/120615/nn-thi2/1004020_B206_30.jpg
  Resources/Docs/suong/120615/nn-thi2/1004020_B206_31.jpg
  Resources/Docs/suong/120615/nn-thi2/1004020_B207_26.jpg
  Resources/Docs/suong/120615/nn-thi2/1004020_B207_27.jpg
  Resources/Docs/suong/120615/nn-thi2/1004020_B207_28.jpg
  Resources/Docs/suong/120615/nn-thi2/1004020_B212_50.jpg
  Resources/Docs/suong/120615/nn-thi2/1004020_B212_51.jpg
  Resources/Docs/suong/120615/nn-thi2/1004020_B212_52.jpg
  Resources/Docs/suong/120615/nn-thi2/1004020_B213_47.jpg
  Resources/Docs/suong/120615/nn-thi2/1004020_B213_48.jpg
  Resources/Docs/suong/120615/nn-thi2/1004020_B213_49.jpg
  Resources/Docs/suong/120615/nn-thi2/1004020_B310_1.jpg
  Resources/Docs/suong/120615/nn-thi2/1004020_B311_2.jpg
  Resources/Docs/suong/120615/nn-thi2/1004020_B311_3.jpg
  Resources/Docs/suong/120615/nn-thi2/1004020_B312_4.jpg
  Resources/Docs/suong/120615/nn-thi2/1004020_B312_5.jpg
  Resources/Docs/suong/120615/nn-thi2/1004020_B312_6.jpg
  Resources/Docs/suong/120615/nn-thi2/1004020_B312_7.jpg
  Resources/Docs/suong/120615/nn-thi2/1004020_B313_10.jpg
  Resources/Docs/suong/120615/nn-thi2/1004020_B313_8.jpg
  Resources/Docs/suong/120615/nn-thi2/1004020_B313_9.jpg
  Resources/Docs/suong/120615/nn-thi2/1004020_B314_11.jpg
  Resources/Docs/suong/120615/nn-thi2/1004020_B314_12.jpg
  Resources/Docs/suong/120615/nn-thi2/1004020_B314_13.jpg
  Resources/Docs/suong/120615/nn-thi2/1004020_B315_14.jpg
  Resources/Docs/suong/120615/nn-thi2/1004020_B315_15.jpg
  Resources/Docs/suong/120615/nn-thi2/1004020_B315_16.jpg
  Resources/Docs/suong/120615/nn-thi2/1004020_C301_53.jpg
  Resources/Docs/suong/120615/nn-thi2/1004020_C301_54.jpg
  Resources/Docs/suong/120615/nn-thi2/1004020_C301_55.jpg
  Resources/Docs/suong/120615/nn-thi2/1004020_C302_56.jpg
  Resources/Docs/suong/120615/nn-thi2/1004020_C302_57.jpg
  Resources/Docs/suong/120615/nn-thi2/1004020_C302_58.jpg
  Resources/Docs/suong/120615/nn-thi2/1004020_C303_59.jpg
  Resources/Docs/suong/120615/nn-thi2/1004020_C303_60.jpg
  Resources/Docs/suong/120615/nn-thi2/1004020_C303_61.jpg
  Resources/Docs/suong/120615/nn-thi2/1004020_C304_62.jpg
  Resources/Docs/suong/120615/nn-thi2/1004020_C304_63.jpg
  Resources/Docs/suong/120615/nn-thi2/1004020_C304_64.jpg

  (Nguồn: http://hcmute.edu.vn/?ArticleId=40a0a3f2-5b9e-4b22-b904-d7515a4e55b1)
 2. hungka New Member

  Số bài viết: 16
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
 3. crazy_guitar Member

  Số bài viết: 35
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 6
 4. hungka New Member

  Số bài viết: 16
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
 5. wina4 Member

  Số bài viết: 34
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 6
 6. phantom213 New Member

  Số bài viết: 17
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
  e thi phòng b310 ko tìm thấy điểm của mình .các bác up thiếu 1 file ảnh cua phòng b310 rồi.làm tìm hok thấy huhuhu
 7. SPK_DKC_DHT Administrator

  Số bài viết: 2,868
  Đã được thích: 64
  Điểm thành tích: 48
  Giới tính: Nam
 8. khangdkc New Member

  Số bài viết: 6
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 1
 9. mdmnvv New Member

  Số bài viết: 189
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
 10. SPK_DKC_DHT Administrator

  Số bài viết: 2,868
  Đã được thích: 64
  Điểm thành tích: 48
  Giới tính: Nam
 11. vdong001 New Member

  Số bài viết: 20
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
 12. keke New Member

  Số bài viết: 5
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 1
 13. SPK_DKC_DHT Administrator

  Số bài viết: 2,868
  Đã được thích: 64
  Điểm thành tích: 48
  Giới tính: Nam
 14. maidanh041 New Member

  Số bài viết: 2
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
 15. SPK_DKC_DHT Administrator

  Số bài viết: 2,868
  Đã được thích: 64
  Điểm thành tích: 48
  Giới tính: Nam
 16. dieulinh New Member

  Số bài viết: 10
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 1
 17. tranhaukien New Member

  Số bài viết: 5
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
 18. tranhaukien New Member

  Số bài viết: 5
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
 19. SPK_DKC_DHT Administrator

  Số bài viết: 2,868
  Đã được thích: 64
  Điểm thành tích: 48
  Giới tính: Nam
  Vì hiện giờ trang chủ trường không thể vào được! :)

Chia sẻ trang này