1. THÔNG BÁO TUYỂN ADMIN DIỄN ĐÀN 2013
  Tìm kiếm nhà trọ - Ở ghép
  THÔNG BÁO BÁN ÁO SPKT.NET CHO THÀNH VIÊN DIỄN ĐÀN


  HÃY TÌM KIẾM Ở ĐÂY TRƯỚC KHI ĐẶT CÂU HỎI
  {xen:phrase loading}

Điểm thi - Anh văn 3 - HK 1 (2012-2013) (Full)

Thảo luận trong 'Điểm thi' bắt đầu bởi SPK_DKC_DHT, 5 Tháng hai 2013.

 1. SPK_DKC_DHT Administrator

  Số bài viết: 2,868
  Đã được thích: 64
  Điểm thành tích: 48
  Giới tính: Nam
  Cách xem điểm thi:

  1) Trường hợp thi theo nhóm: Sinh viên nhấn Ctrl+F để mở cửa sổ tìm kiếm, gõ "mã môn học" hoặc "mã môn học_nhóm" cần xem điểm. Vệt sáng sẽ đến mã môn học cần tìm. Sinh viên click vào file ảnh để xem.

  2) Trường hợp thi cuối kỳ:
  Sinh viên nhấn Ctrl+F để mở cửa sổ tìm kiếm, gõ "mã môn học" hoặc "mã môn học_phòng thi" cần xem điểm. Vệt sáng sẽ đến mã môn học cần tìm. Sinh viên click vào file ảnh để xem.

  Lưu ý: môn học có nhiều trang (nhiều file ảnh), được đặt liên tiếp nhau, nếu chưa tìm thấy tên mình ở trang này, sinh viên xem ở các trang tiếp theo.

  Resources/Docs/suong/hk1_12_13/thi/120130-THI/nn_to/1004030_A101_32.jpg
  Resources/Docs/suong/hk1_12_13/thi/120130-THI/nn_to/1004030_A102_33.jpg
  Resources/Docs/suong/hk1_12_13/thi/120130-THI/nn_to/1004030_A313_22.jpg

  Resources/Docs/suong/hk1_12_13/thi/120130-THI/nn_to/1004030_A313_23.jpg

  Resources/Docs/suong/hk1_12_13/thi/120130-THI/nn_to/1004030_B102_24.jpg
  Resources/Docs/suong/hk1_12_13/thi/120130-THI/nn_to/1004030_B102_25.jpg

  Resources/Docs/suong/hk1_12_13/thi/120130-THI/nn_to/1004030_B305_26.jpg

  Resources/Docs/suong/hk1_12_13/thi/120130-THI/nn_to/1004030_B305_27.jpg

  Resources/Docs/suong/hk1_12_13/thi/120130-THI/nn_to/1004030_B315_28.jpg

  Resources/Docs/suong/hk1_12_13/thi/120130-THI/nn_to/1004030_B315_29.jpg

  Resources/Docs/suong/hk1_12_13/thi/120130-THI/nn_to/1004030_C203_30.jpg

  Resources/Docs/suong/hk1_12_13/thi/120130-THI/nn_to/1004030_C203_31.jpg
  Resources/Docs/suong/hk1_12_13/thi/120131A/NN_TO/1004030_A102_42.jpg

  Resources/Docs/suong/hk1_12_13/thi/120131A/NN_TO/1004030_A102_43.jpg

  Resources/Docs/suong/hk1_12_13/thi/120131A/NN_TO/1004030_A109_2.jpg

  Resources/Docs/suong/hk1_12_13/thi/120131A/NN_TO/1004030_A109_3.jpg

  Resources/Docs/suong/hk1_12_13/thi/120131A/NN_TO/1004030_A209_4.jpg

  Resources/Docs/suong/hk1_12_13/thi/120131A/NN_TO/1004030_A209_5.jpg

  Resources/Docs/suong/hk1_12_13/thi/120131A/NN_TO/1004030_B101_6.jpg

  Resources/Docs/suong/hk1_12_13/thi/120131A/NN_TO/1004030_B101_7.jpg

  Resources/Docs/suong/hk1_12_13/thi/120131A/NN_TO/1004030_B108_9.jpg

  Resources/Docs/suong/hk1_12_13/thi/120131A/NN_TO/1004030_B202_14.jpg

  Resources/Docs/suong/hk1_12_13/thi/120131A/NN_TO/1004030_B202_15.jpg
  Resources/Docs/suong/hk1_12_13/thi/120131A/NN_TO/1004030_B203_12.jpg

  Resources/Docs/suong/hk1_12_13/thi/120131A/NN_TO/1004030_B203_13.jpg

  Resources/Docs/suong/hk1_12_13/thi/120131A/NN_TO/1004030_B206_10.jpg

  Resources/Docs/suong/hk1_12_13/thi/120131A/NN_TO/1004030_B206_11.jpg

  Resources/Docs/suong/hk1_12_13/thi/120131A/NN_TO/1004030_B214_16.jpg

  Resources/Docs/suong/hk1_12_13/thi/120131A/NN_TO/1004030_B214_17.jpg

  Resources/Docs/suong/hk1_12_13/thi/120131A/NN_TO/1004030_B301_18.jpg

  Resources/Docs/suong/hk1_12_13/thi/120131A/NN_TO/1004030_B301_19.jpg

  Resources/Docs/suong/hk1_12_13/thi/120131A/NN_TO/1004030_B303_20.jpg

  Resources/Docs/suong/hk1_12_13/thi/120131A/NN_TO/1004030_B303_21.jpg

  Resources/Docs/suong/hk1_12_13/thi/120131A/NN_TO/1004030_B304_22.jpg

  Resources/Docs/suong/hk1_12_13/thi/120131A/NN_TO/1004030_B304_23.jpg

  Resources/Docs/suong/hk1_12_13/thi/120131A/NN_TO/1004030_B308_24.jpg

  Resources/Docs/suong/hk1_12_13/thi/120131A/NN_TO/1004030_B308_25.jpg

  Resources/Docs/suong/hk1_12_13/thi/120131A/NN_TO/1004030_B309_26.jpg

  Resources/Docs/suong/hk1_12_13/thi/120131A/NN_TO/1004030_B309_27.jpg

  Resources/Docs/suong/hk1_12_13/thi/120131A/NN_TO/1004030_B312_28.jpg

  Resources/Docs/suong/hk1_12_13/thi/120131A/NN_TO/1004030_B312_29.jpg

  Resources/Docs/suong/hk1_12_13/thi/120131A/NN_TO/1004030_B314_30.jpg

  Resources/Docs/suong/hk1_12_13/thi/120131A/NN_TO/1004030_B314_31.jpg

  Resources/Docs/suong/hk1_12_13/thi/120131A/NN_TO/1004030_C102_8.jpg

  Resources/Docs/suong/hk1_12_13/thi/120131A/NN_TO/1004030_C302_32.jpg

  Resources/Docs/suong/hk1_12_13/thi/120131A/NN_TO/1004030_C302_33.jpg
  Resources/Docs/suong/hk1_12_13/thi/120131A/NN_TO/1004030_C303_34.jpg

  Resources/Docs/suong/hk1_12_13/thi/120131A/NN_TO/1004030_C303_35.jpg

  Resources/Docs/suong/hk1_12_13/thi/120131A/NN_TO/1004030_C306_36.jpg

  Resources/Docs/suong/hk1_12_13/thi/120131A/NN_TO/1004030_C306_37.jpg

  Resources/Docs/suong/hk1_12_13/thi/120131A/NN_TO/1004030_C405_38.jpg

  Resources/Docs/suong/hk1_12_13/thi/120131A/NN_TO/1004030_C405_39.jpg

  Resources/Docs/suong/hk1_12_13/thi/120131A/NN_TO/1004030_C502_40.jpg

  Resources/Docs/suong/hk1_12_13/thi/120131A/NN_TO/1004030_C502_41.jpg

  Resources/Docs/suong/hk1_12_13/thi/120203A-THI/NN_TO/1004030_A103_101.jpg

  Resources/Docs/suong/hk1_12_13/thi/120203A-THI/NN_TO/1004030_A103_102.jpg
  Resources/Docs/suong/hk1_12_13/thi/120203A-THI/NN_TO/1004030_A104_103.jpg

  Resources/Docs/suong/hk1_12_13/thi/120203A-THI/NN_TO/1004030_A104_104.jpg

  Resources/Docs/suong/hk1_12_13/thi/120203A-THI/NN_TO/1004030_A105_106.jpg

  Resources/Docs/suong/hk1_12_13/thi/120203A-THI/NN_TO/1004030_A106_107.jpg

  Resources/Docs/suong/hk1_12_13/thi/120203A-THI/NN_TO/1004030_A106_108.jpg

  Resources/Docs/suong/hk1_12_13/thi/120203A-THI/NN_TO/1004030_A110_111.jpg

  Resources/Docs/suong/hk1_12_13/thi/120203A-THI/NN_TO/1004030_A110_112.jpg

  Resources/Docs/suong/hk1_12_13/thi/120203A-THI/NN_TO/1004030_A111_33.jpg

  Resources/Docs/suong/hk1_12_13/thi/120203A-THI/NN_TO/1004030_A111_34.jpg

  Resources/Docs/suong/hk1_12_13/thi/120203A-THI/NN_TO/1004030_A112_109.jpg

  Resources/Docs/suong/hk1_12_13/thi/120203A-THI/NN_TO/1004030_A112_110.jpg
  Resources/Docs/suong/hk1_12_13/thi/120203A-THI/NN_TO/1004030_A113_36.jpg

  Resources/Docs/suong/hk1_12_13/thi/120203A-THI/NN_TO/1004030_A201_113.jpg

  Resources/Docs/suong/hk1_12_13/thi/120203A-THI/NN_TO/1004030_A201_114.jpg
  Resources/Docs/suong/hk1_12_13/thi/120203A-THI/NN_TO/1004030_A205_105.jpg

  Resources/Docs/suong/hk1_12_13/thi/120203A-THI/NN_TO/1004030_A210_37.jpg

  Resources/Docs/suong/hk1_12_13/thi/120203A-THI/NN_TO/1004030_A210_38.jpg

  Resources/Docs/suong/hk1_12_13/thi/120203A-THI/NN_TO/1004030_A211_39.jpg

  Resources/Docs/suong/hk1_12_13/thi/120203A-THI/NN_TO/1004030_A211_40.jpg

  Resources/Docs/suong/hk1_12_13/thi/120203A-THI/NN_TO/1004030_A213_35.jpg

  Resources/Docs/suong/hk1_12_13/thi/120203A-THI/NN_TO/1004030_A311_24.jpg

  Resources/Docs/suong/hk1_12_13/thi/120203A-THI/NN_TO/1004030_A311_25.jpg

  Resources/Docs/suong/hk1_12_13/thi/120203A-THI/NN_TO/1004030_A311_26.jpg

  Resources/Docs/suong/hk1_12_13/thi/120203A-THI/NN_TO/1004030_A312_27.jpg

  Resources/Docs/suong/hk1_12_13/thi/120203A-THI/NN_TO/1004030_A312_28.jpg

  Resources/Docs/suong/hk1_12_13/thi/120203A-THI/NN_TO/1004030_A314_29.jpg

  Resources/Docs/suong/hk1_12_13/thi/120203A-THI/NN_TO/1004030_A315_31.jpg

  Resources/Docs/suong/hk1_12_13/thi/120203A-THI/NN_TO/1004030_A315_32.jpg

  Resources/Docs/suong/hk1_12_13/thi/120203A-THI/NN_TO/1004030_A319_30.jpg

  Resources/Docs/suong/hk1_12_13/thi/120203A-THI/NN_TO/1004030_B109_41.jpg

  Resources/Docs/suong/hk1_12_13/thi/120203A-THI/NN_TO/1004030_B109_42.jpg

  Resources/Docs/suong/hk1_12_13/thi/120203A-THI/NN_TO/1004030_B201_49.jpg

  Resources/Docs/suong/hk1_12_13/thi/120203A-THI/NN_TO/1004030_B201_50.jpg

  Resources/Docs/suong/hk1_12_13/thi/120203A-THI/NN_TO/1004030_B204_45.jpg

  Resources/Docs/suong/hk1_12_13/thi/120203A-THI/NN_TO/1004030_B204_46.jpg

  Resources/Docs/suong/hk1_12_13/thi/120203A-THI/NN_TO/1004030_B205_47.jpg

  Resources/Docs/suong/hk1_12_13/thi/120203A-THI/NN_TO/1004030_B205_48.jpg

  Resources/Docs/suong/hk1_12_13/thi/120203A-THI/NN_TO/1004030_B207_43.jpg

  Resources/Docs/suong/hk1_12_13/thi/120203A-THI/NN_TO/1004030_B207_44.jpg

  Resources/Docs/suong/hk1_12_13/thi/120203A-THI/NN_TO/1004030_B212_53.jpg

  Resources/Docs/suong/hk1_12_13/thi/120203A-THI/NN_TO/1004030_B212_54.jpg

  Resources/Docs/suong/hk1_12_13/thi/120203A-THI/NN_TO/1004030_B213_51.jpg

  Resources/Docs/suong/hk1_12_13/thi/120203A-THI/NN_TO/1004030_B213_52.jpg

  Resources/Docs/suong/hk1_12_13/thi/120203A-THI/NN_TO/1004030_B302_55.jpg

  Resources/Docs/suong/hk1_12_13/thi/120203A-THI/NN_TO/1004030_B302_56.jpg

  Resources/Docs/suong/hk1_12_13/thi/120203A-THI/NN_TO/1004030_B306_57.jpg

  Resources/Docs/suong/hk1_12_13/thi/120203A-THI/NN_TO/1004030_B306_58.jpg

  Resources/Docs/suong/hk1_12_13/thi/120203A-THI/NN_TO/1004030_B307_59.jpg

  Resources/Docs/suong/hk1_12_13/thi/120203A-THI/NN_TO/1004030_B307_60.jpg

  Resources/Docs/suong/hk1_12_13/thi/120203A-THI/NN_TO/1004030_B310_61.jpg

  Resources/Docs/suong/hk1_12_13/thi/120203A-THI/NN_TO/1004030_B310_62.jpg

  Resources/Docs/suong/hk1_12_13/thi/120203A-THI/NN_TO/1004030_B311_63.jpg

  Resources/Docs/suong/hk1_12_13/thi/120203A-THI/NN_TO/1004030_B311_64.jpg

  Resources/Docs/suong/hk1_12_13/thi/120203A-THI/NN_TO/1004030_B313_65.jpg

  Resources/Docs/suong/hk1_12_13/thi/120203A-THI/NN_TO/1004030_B313_66.jpg

  Resources/Docs/suong/hk1_12_13/thi/120203A-THI/NN_TO/1004030_C102_67.jpg

  Resources/Docs/suong/hk1_12_13/thi/120203A-THI/NN_TO/1004030_C102_68.jpg
  Resources/Docs/suong/hk1_12_13/thi/120203A-THI/NN_TO/1004030_C201_91.jpg

  Resources/Docs/suong/hk1_12_13/thi/120203A-THI/NN_TO/1004030_C201_92.jpg

  Resources/Docs/suong/hk1_12_13/thi/120203A-THI/NN_TO/1004030_C202_93.jpg

  Resources/Docs/suong/hk1_12_13/thi/120203A-THI/NN_TO/1004030_C202_94.jpg

  Resources/Docs/suong/hk1_12_13/thi/120203A-THI/NN_TO/1004030_C204_95.jpg

  Resources/Docs/suong/hk1_12_13/thi/120203A-THI/NN_TO/1004030_C204_96.jpg

  Resources/Docs/suong/hk1_12_13/thi/120203A-THI/NN_TO/1004030_C205_97.jpg

  Resources/Docs/suong/hk1_12_13/thi/120203A-THI/NN_TO/1004030_C205_98.jpg

  Resources/Docs/suong/hk1_12_13/thi/120203A-THI/NN_TO/1004030_C206_100.jpg

  Resources/Docs/suong/hk1_12_13/thi/120203A-THI/NN_TO/1004030_C206_99.jpg
  Resources/Docs/suong/hk1_12_13/thi/120203A-THI/NN_TO/1004030_C301_69.jpg

  Resources/Docs/suong/hk1_12_13/thi/120203A-THI/NN_TO/1004030_C301_70.jpg

  Resources/Docs/suong/hk1_12_13/thi/120203A-THI/NN_TO/1004030_C304_71.jpg

  Resources/Docs/suong/hk1_12_13/thi/120203A-THI/NN_TO/1004030_C304_72.jpg

  Resources/Docs/suong/hk1_12_13/thi/120203A-THI/NN_TO/1004030_C305_73.jpg

  Resources/Docs/suong/hk1_12_13/thi/120203A-THI/NN_TO/1004030_C305_74.jpg

  Resources/Docs/suong/hk1_12_13/thi/120203A-THI/NN_TO/1004030_C401_75.jpg

  Resources/Docs/suong/hk1_12_13/thi/120203A-THI/NN_TO/1004030_C401_76.jpg

  Resources/Docs/suong/hk1_12_13/thi/120203A-THI/NN_TO/1004030_C402_77.jpg

  Resources/Docs/suong/hk1_12_13/thi/120203A-THI/NN_TO/1004030_C402_78.jpg

  Resources/Docs/suong/hk1_12_13/thi/120203A-THI/NN_TO/1004030_C403_79.jpg

  Resources/Docs/suong/hk1_12_13/thi/120203A-THI/NN_TO/1004030_C403_80.jpg

  Resources/Docs/suong/hk1_12_13/thi/120203A-THI/NN_TO/1004030_C404_81.jpg

  Resources/Docs/suong/hk1_12_13/thi/120203A-THI/NN_TO/1004030_C404_82.jpg

  Resources/Docs/suong/hk1_12_13/thi/120203A-THI/NN_TO/1004030_C406_83.jpg

  Resources/Docs/suong/hk1_12_13/thi/120203A-THI/NN_TO/1004030_C406_84.jpg

  Resources/Docs/suong/hk1_12_13/thi/120203A-THI/NN_TO/1004030_C501_85.jpg

  Resources/Docs/suong/hk1_12_13/thi/120203A-THI/NN_TO/1004030_C501_86.jpg

  Resources/Docs/suong/hk1_12_13/thi/120203A-THI/NN_TO/1004030_C503_87.jpg

  Resources/Docs/suong/hk1_12_13/thi/120203A-THI/NN_TO/1004030_C503_88.jpg

  Resources/Docs/suong/hk1_12_13/thi/120203A-THI/NN_TO/1004030_C504_89.jpg

  Resources/Docs/suong/hk1_12_13/thi/120203A-THI/NN_TO/1004030_C504_90.jpg


  (Nguồn: Phòng Đào Tạo - hcmute.edu.vn)
 2. bachckm1 Member

  Số bài viết: 608
  Đã được thích: 3
  Điểm thành tích: 18

Chia sẻ trang này