1. THÔNG BÁO TUYỂN ADMIN DIỄN ĐÀN 2013
  Tìm kiếm nhà trọ - Ở ghép
  THÔNG BÁO BÁN ÁO SPKT.NET CHO THÀNH VIÊN DIỄN ĐÀN


  HÃY TÌM KIẾM Ở ĐÂY TRƯỚC KHI ĐẶT CÂU HỎI
  {xen:phrase loading}

Điểm thi - Những NLCB của CN Mác-Lênin - HK2 (2011-2012)

Thảo luận trong 'Điểm thi' bắt đầu bởi wina4, 14 Tháng sáu 2012.

 1. wina4 Member

  Số bài viết: 34
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 6
 2. SPK_DKC_DHT Administrator

  Số bài viết: 2,868
  Đã được thích: 64
  Điểm thành tích: 48
  Giới tính: Nam
  Re: Điểm MAC LÊNIN hk II - 2012


  Cách xem điểm thi:


  1) Trường hợp thi theo nhóm: Sinh viên nhấn Ctrl+F để mở cửa sổ tìm kiếm, gõ "mã môn học" hoặc "mã môn học_nhóm" cần xem điểm. Vệt sáng sẽ đến mã môn học cần tìm. Sinh viên click vào file ảnh để xem.

  2) Trường hợp thi cuối kỳ: Sinh viên nhấn Ctrl+F để mở cửa sổ tìm kiếm, gõ "mã môn học" hoặc "mã môn học_phòng thi" cần xem điểm. Vệt sáng sẽ đến mã môn học cần tìm. Sinh viên click vào file ảnh để xem.

  Lưu ý: môn học có nhiều trang (nhiều file ảnh), được đặt liên tiếp nhau, nếu chưa tìm thấy tên mình ở trang này, sinh viên xem ở các trang tiếp theo.

  Resources/Docs/suong/120616/llct-thi/1005130_A113_34.jpg
  Resources/Docs/suong/120616/llct-thi/1005130_A113_35.jpg
  Resources/Docs/suong/120616/llct-thi/1005130_A113_36.jpg
  Resources/Docs/suong/120616/llct-thi/1005130_A2-101_1.jpg
  Resources/Docs/suong/120616/llct-thi/1005130_A2-101_2.jpg
  Resources/Docs/suong/120616/llct-thi/1005130_A2-101_3.jpg
  Resources/Docs/suong/120616/llct-thi/1005130_A2-102_4.jpg
  Resources/Docs/suong/120616/llct-thi/1005130_A2-102_5.jpg
  Resources/Docs/suong/120616/llct-thi/1005130_A2-102_6.jpg
  Resources/Docs/suong/120616/llct-thi/1005130_A2-201_7.jpg
  Resources/Docs/suong/120616/llct-thi/1005130_A2-201_8.jpg
  Resources/Docs/suong/120616/llct-thi/1005130_A2-201_9.jpg
  Resources/Docs/suong/120616/llct-thi/1005130_A2-202_10.jpg
  Resources/Docs/suong/120616/llct-thi/1005130_A2-202_11.jpg
  Resources/Docs/suong/120616/llct-thi/1005130_A2-202_12.jpg
  Resources/Docs/suong/120616/llct-thi/1005130_A2-301_13.jpg
  Resources/Docs/suong/120616/llct-thi/1005130_A2-301_14.jpg
  Resources/Docs/suong/120616/llct-thi/1005130_A2-301_15.jpg
  Resources/Docs/suong/120616/llct-thi/1005130_A2-302_16.jpg
  Resources/Docs/suong/120616/llct-thi/1005130_A2-302_17.jpg
  Resources/Docs/suong/120616/llct-thi/1005130_A2-302_18.jpg
  Resources/Docs/suong/120616/llct-thi/1005130_A2-303_19.jpg
  Resources/Docs/suong/120616/llct-thi/1005130_A2-303_20.jpg
  Resources/Docs/suong/120616/llct-thi/1005130_A2-303_21.jpg
  Resources/Docs/suong/120616/llct-thi/1005130_A311_40.jpg
  Resources/Docs/suong/120616/llct-thi/1005130_A311_41.jpg
  Resources/Docs/suong/120616/llct-thi/1005130_A312_42.jpg
  Resources/Docs/suong/120616/llct-thi/1005130_A312_43.jpg
  Resources/Docs/suong/120616/llct-thi/1005130_A312_44.jpg
  Resources/Docs/suong/120616/llct-thi/1005130_A312_45.jpg
  Resources/Docs/suong/120616/llct-thi/1005130_A313_46.jpg
  Resources/Docs/suong/120616/llct-thi/1005130_A313_47.jpg
  Resources/Docs/suong/120616/llct-thi/1005130_A313_48.jpg
  Resources/Docs/suong/120616/llct-thi/1005130_A314_49.jpg
  Resources/Docs/suong/120616/llct-thi/1005130_A314_50.jpg
  Resources/Docs/suong/120616/llct-thi/1005130_A4-101_22.jpg
  Resources/Docs/suong/120616/llct-thi/1005130_A4-101_23.jpg
  Resources/Docs/suong/120616/llct-thi/1005130_A4-101_24.jpg
  Resources/Docs/suong/120616/llct-thi/1005130_A4-102_25.jpg
  Resources/Docs/suong/120616/llct-thi/1005130_A4-102_27.jpg
  Resources/Docs/suong/120616/llct-thi/1005130_A4-201_28.jpg
  Resources/Docs/suong/120616/llct-thi/1005130_A4-201_29.jpg
  Resources/Docs/suong/120616/llct-thi/1005130_A4-201_30.jpg
  Resources/Docs/suong/120616/llct-thi/1005130_A4-202_31.jpg
  Resources/Docs/suong/120616/llct-thi/1005130_A4-202_32.jpg
  Resources/Docs/suong/120616/llct-thi/1005130_A4-202_33.jpg
  Resources/Docs/suong/120616/llct-thi/1005130_A4-102_26.jpg
  Resources/Docs/suong/120616/llct-thi/1005130_B303_37.jpg
  Resources/Docs/suong/120616/llct-thi/1005130_B303_38.jpg
  Resources/Docs/suong/120616/llct-thi/1005130_B303_39.jpg
  Resources/Docs/suong/120616/llct-thi/BangDiem_Batch.xls
  Resources/Docs/suong/120616/llct-thi1/1005130_A109_5.jpg
  Resources/Docs/suong/120616/llct-thi1/1005130_A109_6.jpg
  Resources/Docs/suong/120616/llct-thi1/1005130_A109_7.jpg
  Resources/Docs/suong/120616/llct-thi1/1005130_A111_2.jpg
  Resources/Docs/suong/120616/llct-thi1/1005130_A111_3.jpg
  Resources/Docs/suong/120616/llct-thi1/1005130_A111_4.jpg
  Resources/Docs/suong/120616/llct-thi1/1005130_A209_10.jpg
  Resources/Docs/suong/120616/llct-thi1/1005130_A209_8.jpg
  Resources/Docs/suong/120616/llct-thi1/1005130_A209_9.jpg
  Resources/Docs/suong/120616/llct-thi1/1005130_A210_11.jpg
  Resources/Docs/suong/120616/llct-thi1/1005130_A210_12.jpg
  Resources/Docs/suong/120616/llct-thi1/1005130_A210_13.jpg
  Resources/Docs/suong/120616/llct-thi1/1005130_A211_14.jpg
  Resources/Docs/suong/120616/llct-thi1/1005130_A211_15.jpg
  Resources/Docs/suong/120616/llct-thi1/1005130_A211_16.jpg
  Resources/Docs/suong/120616/llct-thi1/1005130_A314_1.jpg
  Resources/Docs/suong/120616/llct-thi1/1005130_A315_50.jpg
  Resources/Docs/suong/120616/llct-thi1/1005130_B214_17.jpg
  Resources/Docs/suong/120616/llct-thi1/1005130_B214_19.jpg
  Resources/Docs/suong/120616/llct-thi1/1005130_B214_18.jpg
  Resources/Docs/suong/120616/llct-thi1/1005130_B301_20.jpg
  Resources/Docs/suong/120616/llct-thi1/1005130_B301_21.jpg
  Resources/Docs/suong/120616/llct-thi1/1005130_B301_22.jpg
  Resources/Docs/suong/120616/llct-thi1/1005130_B302_23.jpg
  Resources/Docs/suong/120616/llct-thi1/1005130_B302_24.jpg
  Resources/Docs/suong/120616/llct-thi1/1005130_B302_25.jpg
  Resources/Docs/suong/120616/llct-thi1/1005130_B304_26.jpg
  Resources/Docs/suong/120616/llct-thi1/1005130_B304_27.jpg
  Resources/Docs/suong/120616/llct-thi1/1005130_B305_29.jpg
  Resources/Docs/suong/120616/llct-thi1/1005130_B305_30.jpg
  Resources/Docs/suong/120616/llct-thi1/1005130_B305_31.jpg
  Resources/Docs/suong/120616/llct-thi1/1005130_B306_32.jpg
  Resources/Docs/suong/120616/llct-thi1/1005130_B306_33.jpg
  Resources/Docs/suong/120616/llct-thi1/1005130_B306_34.jpg
  Resources/Docs/suong/120616/llct-thi1/1005130_B307_35.jpg
  Resources/Docs/suong/120616/llct-thi1/1005130_B307_36.jpg
  Resources/Docs/suong/120616/llct-thi1/1005130_B307_37.jpg
  Resources/Docs/suong/120616/llct-thi1/1005130_B308_38.jpg
  Resources/Docs/suong/120616/llct-thi1/1005130_B308_39.jpg
  Resources/Docs/suong/120616/llct-thi1/1005130_B308_40.jpg
  Resources/Docs/suong/120616/llct-thi1/1005130_B309_28.jpg
  Resources/Docs/suong/120616/llct-thi1/1005130_B309_41.jpg
  Resources/Docs/suong/120616/llct-thi1/1005130_B309_42.jpg
  Resources/Docs/suong/120616/llct-thi1/1005130_B309_43.jpg
  Resources/Docs/suong/120616/llct-thi1/1005130_B310_44.jpg
  Resources/Docs/suong/120616/llct-thi1/1005130_B310_45.jpg
  Resources/Docs/suong/120616/llct-thi1/1005130_B310_46.jpg
  Resources/Docs/suong/120616/llct-thi1/1005130_B311_47.jpg
  Resources/Docs/suong/120616/llct-thi1/1005130_B311_48.jpg
  Resources/Docs/suong/120616/llct-thi1/1005130_B311_49.jpg
  Resources/Docs/suong/120616/llct-thi2/1005130_A101_6.jpg
  Resources/Docs/suong/120616/llct-thi2/1005130_A101_7.jpg
  Resources/Docs/suong/120616/llct-thi2/1005130_A102_8.jpg
  Resources/Docs/suong/120616/llct-thi2/1005130_A102_9.jpg
  Resources/Docs/suong/120616/llct-thi2/1005130_A103_10.jpg
  Resources/Docs/suong/120616/llct-thi2/1005130_A103_11.jpg
  Resources/Docs/suong/120616/llct-thi2/1005130_A104_12.jpg
  Resources/Docs/suong/120616/llct-thi2/1005130_A104_13.jpg
  Resources/Docs/suong/120616/llct-thi2/1005130_A105_14.jpg
  Resources/Docs/suong/120616/llct-thi2/1005130_A105_15.jpg
  Resources/Docs/suong/120616/llct-thi2/1005130_A106_16.jpg
  Resources/Docs/suong/120616/llct-thi2/1005130_A106_17.jpg
  Resources/Docs/suong/120616/llct-thi2/1005130_A110_18.jpg
  Resources/Docs/suong/120616/llct-thi2/1005130_A110_19.jpg
  Resources/Docs/suong/120616/llct-thi2/1005130_A112_4.jpg
  Resources/Docs/suong/120616/llct-thi2/1005130_A112_5.jpg
  Resources/Docs/suong/120616/llct-thi2/1005130_A201_20.jpg
  Resources/Docs/suong/120616/llct-thi2/1005130_A201_21.jpg
  Resources/Docs/suong/120616/llct-thi2/1005130_A202_22.jpg
  Resources/Docs/suong/120616/llct-thi2/1005130_A202_23.jpg
  Resources/Docs/suong/120616/llct-thi2/1005130_A203_24.jpg
  Resources/Docs/suong/120616/llct-thi2/1005130_A203_25.jpg
  Resources/Docs/suong/120616/llct-thi2/1005130_A204_26.jpg
  Resources/Docs/suong/120616/llct-thi2/1005130_A204_27.jpg
  Resources/Docs/suong/120616/llct-thi2/1005130_A205_28.jpg
  Resources/Docs/suong/120616/llct-thi2/1005130_A205_29.jpg
  Resources/Docs/suong/120616/llct-thi2/1005130_A206_34.jpg
  Resources/Docs/suong/120616/llct-thi2/1005130_A206_35.jpg
  Resources/Docs/suong/120616/llct-thi2/1005130_A315_1.jpg
  Resources/Docs/suong/120616/llct-thi2/1005130_A4-103_2.jpg
  Resources/Docs/suong/120616/llct-thi2/1005130_A4-103_3.jpg
  Resources/Docs/suong/120616/llct-thi2/1005130_B312_30.jpg
  Resources/Docs/suong/120616/llct-thi2/1005130_B312_31.jpg
  Resources/Docs/suong/120616/llct-thi2/1005130_B313_32.jpg
  Resources/Docs/suong/120616/llct-thi2/1005130_B313_33.jpg

  (Nguồn: http://hcmute.edu.vn/?ArticleId=36963767-97e8-4644-a31a-4cec35eb4cec)
 3. chickenmen New Member

  Số bài viết: 19
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 1
 4. SPK_DKC_DHT Administrator

  Số bài viết: 2,868
  Đã được thích: 64
  Điểm thành tích: 48
  Giới tính: Nam
 5. JamesRyan Member

  Số bài viết: 71
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 6
 6. dieulinh New Member

  Số bài viết: 10
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 1
 7. croket_2512 Moderator

  Số bài viết: 2,190
  Đã được thích: 18
  Điểm thành tích: 38
  Giới tính: Nam
 8. ozotube New Member

  Số bài viết: 1
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 1

Chia sẻ trang này