1. THÔNG BÁO TUYỂN ADMIN DIỄN ĐÀN 2013
  Tìm kiếm nhà trọ - Ở ghép
  THÔNG BÁO BÁN ÁO SPKT.NET CHO THÀNH VIÊN DIỄN ĐÀN


  HÃY TÌM KIẾM Ở ĐÂY TRƯỚC KHI ĐẶT CÂU HỎI
  {xen:phrase loading}

Điểm thi - Thí nghiệm Vật lý - HK1 (2012-2013)

Thảo luận trong 'Điểm thi' bắt đầu bởi SPK_DKC_DHT, 7 Tháng một 2013.

 1. SPK_DKC_DHT Administrator

  Số bài viết: 2,868
  Đã được thích: 64
  Điểm thành tích: 48
  Giới tính: Nam

  Cách xem điểm thi:

  1) Trường hợp thi theo nhóm: Sinh viên nhấn Ctrl+F để mở cửa sổ tìm kiếm, gõ "mã môn học" hoặc "mã môn học_nhóm" cần xem điểm. Vệt sáng sẽ đến mã môn học cần tìm. Sinh viên click vào file ảnh để xem.

  2) Trường hợp thi cuối kỳ: Sinh viên nhấn Ctrl+F để mở cửa sổ tìm kiếm, gõ "mã môn học" hoặc "mã môn học_phòng thi" cần xem điểm. Vệt sáng sẽ đến mã môn học cần tìm. Sinh viên click vào file ảnh để xem.

  Lưu ý: môn học có nhiều trang (nhiều file ảnh), được đặt liên tiếp nhau, nếu chưa tìm thấy tên mình ở trang này, sinh viên xem ở các trang tiếp theo.

  Resources/Docs/suong/hk1_12_13/thi/120105/KHCB-THI/1002022_11_1.jpg
  Resources/Docs/suong/hk1_12_13/thi/120105/KHCB-THI/1002022_11_2.jpg
  Resources/Docs/suong/hk1_12_13/thi/120105/KHCB-THI/1002022_12_3.jpg
  Resources/Docs/suong/hk1_12_13/thi/120105/KHCB-THI/1002022_12_4.jpg
  Resources/Docs/suong/hk1_12_13/thi/120105/KHCB-THI/1002022_13_5.jpg
  Resources/Docs/suong/hk1_12_13/thi/120105/KHCB-THI/1002022_13_6.jpg
  Resources/Docs/suong/hk1_12_13/thi/120105/KHCB-THI/1002022_14_7.jpg
  Resources/Docs/suong/hk1_12_13/thi/120105/KHCB-THI/1002022_14_8.jpg
  Resources/Docs/suong/hk1_12_13/thi/120105/KHCB-THI/1002022_15_10.jpg
  Resources/Docs/suong/hk1_12_13/thi/120105/KHCB-THI/1002022_15_9.jpg
  Resources/Docs/suong/hk1_12_13/thi/120105/KHCB-THI/1002022_16_11.jpg
  Resources/Docs/suong/hk1_12_13/thi/120105/KHCB-THI/1002022_16_12.jpg
  Resources/Docs/suong/hk1_12_13/thi/120105/KHCB-THI/1002022_17_13.jpg
  Resources/Docs/suong/hk1_12_13/thi/120105/KHCB-THI/1002022_17_14.jpg
  Resources/Docs/suong/hk1_12_13/thi/120105/KHCB-THI/1002022_18_15.jpg
  Resources/Docs/suong/hk1_12_13/thi/120105/KHCB-THI/1002022_18_16.jpg
  Resources/Docs/suong/hk1_12_13/thi/120105/KHCB-THI/1002022_19_17.jpg
  Resources/Docs/suong/hk1_12_13/thi/120105/KHCB-THI/1002022_19_18.jpg
  Resources/Docs/suong/hk1_12_13/thi/120105/KHCB-THI/1002022_20_19.jpg
  Resources/Docs/suong/hk1_12_13/thi/120105/KHCB-THI/1002022_21_20.jpg
  Resources/Docs/suong/hk1_12_13/thi/120105/KHCB-THI/1002022_21_21.jpg
  Resources/Docs/suong/hk1_12_13/thi/120105/KHCB-THI/1002022_22_22.jpg
  Resources/Docs/suong/hk1_12_13/thi/120105/KHCB-THI/1002022_22_23.jpg
  Resources/Docs/suong/hk1_12_13/thi/120105/KHCB-THI/1002022_23_24.jpg
  Resources/Docs/suong/hk1_12_13/thi/120105/KHCB-THI/1002022_23_25.jpg
  Resources/Docs/suong/hk1_12_13/thi/120105/KHCB-THI/1002022_24_26.jpg
  Resources/Docs/suong/hk1_12_13/thi/120105/KHCB-THI/1002022_24_27.jpg
  Resources/Docs/suong/hk1_12_13/thi/120105/KHCB-THI/1002022_24_28.jpg
  Resources/Docs/suong/hk1_12_13/thi/120105/KHCB-THI/1002022_25_29.jpg
  Resources/Docs/suong/hk1_12_13/thi/120105/KHCB-THI/1002022_25_30.jpg
  Resources/Docs/suong/hk1_12_13/thi/120105/KHCB-THI/1002022_26_31.jpg
  Resources/Docs/suong/hk1_12_13/thi/120105/KHCB-THI/1002022_26_32.jpg
  Resources/Docs/suong/hk1_12_13/thi/120105/KHCB-THI/1002022_27_33.jpg
  Resources/Docs/suong/hk1_12_13/thi/120105/KHCB-THI/1002022_27_34.jpg
  Resources/Docs/suong/hk1_12_13/thi/120105/KHCB-THI/1002022_28_35.jpg
  Resources/Docs/suong/hk1_12_13/thi/120105/KHCB-THI/1002022_28_36.jpg
  Resources/Docs/suong/hk1_12_13/thi/120105/KHCB-THI/1002022_29_37.jpg
  Resources/Docs/suong/hk1_12_13/thi/120105/KHCB-THI/1002022_29_38.jpg
  Resources/Docs/suong/hk1_12_13/thi/120105/KHCB-THI/1002022_30_39.jpg
  Resources/Docs/suong/hk1_12_13/thi/120105/KHCB-THI/1002022_30_40.jpg
  Resources/Docs/suong/hk1_12_13/thi/120105/KHCB-THI/1002022_31_41.jpg
  Resources/Docs/suong/hk1_12_13/thi/120105/KHCB-THI/1002022_31_42.jpg
  Resources/Docs/suong/hk1_12_13/thi/120105/KHCB-THI/1002022_32_43.jpg
  Resources/Docs/suong/hk1_12_13/thi/120105/KHCB-THI/1002022_32_44.jpg
  Resources/Docs/suong/hk1_12_13/thi/120105/KHCB-THI/1002022_33_45.jpg
  Resources/Docs/suong/hk1_12_13/thi/120105/KHCB-THI/1002022_33_46.jpg
  Resources/Docs/suong/hk1_12_13/thi/120105/KHCB-THI/1002022_34_47.jpg
  Resources/Docs/suong/hk1_12_13/thi/120105/KHCB-THI/1002022_34_48.jpg
  Resources/Docs/suong/hk1_12_13/thi/120105/KHCB-THI/1002022_35_49.jpg
  Resources/Docs/suong/hk1_12_13/thi/120105/KHCB-THI/1002022_35_50.jpg
  Resources/Docs/suong/hk1_12_13/thi/120105/KHCB-THI/1002022_36_51.jpg
  Resources/Docs/suong/hk1_12_13/thi/120105/KHCB-THI/1002022_36_52.jpg
  Resources/Docs/suong/hk1_12_13/thi/120105/KHCB-THI/1002022_37_53.jpg
  Resources/Docs/suong/hk1_12_13/thi/120105/KHCB-THI/1002022_37_54.jpg
  Resources/Docs/suong/hk1_12_13/thi/120105/KHCB-THI/1002022_38_55.jpg
  Resources/Docs/suong/hk1_12_13/thi/120105/KHCB-THI/1002022_38_56.jpg
  Resources/Docs/suong/hk1_12_13/thi/120105/KHCB-THI/1002022_39_57.jpg
  Resources/Docs/suong/hk1_12_13/thi/120105/KHCB-THI/1002022_40_58.jpg
  Resources/Docs/suong/hk1_12_13/thi/120105/KHCB-THI/1002022_40_59.jpg
  Resources/Docs/suong/hk1_12_13/thi/120105/KHCB-THI/1002022_41_60.jpg
  Resources/Docs/suong/hk1_12_13/thi/120105/KHCB-THI/1002022_41_61.jpg
  Resources/Docs/suong/hk1_12_13/thi/120105/KHCB-THI/1002022_42_62.jpg
  Resources/Docs/suong/hk1_12_13/thi/120105/KHCB-THI/1002022_42_63.jpg
  Resources/Docs/suong/hk1_12_13/thi/120105/KHCB-THI/1002022_43_64.jpg
  Resources/Docs/suong/hk1_12_13/thi/120105/KHCB-THI/1002022_43_65.jpg
  Resources/Docs/suong/hk1_12_13/thi/120105/KHCB-THI/1002022_44_66.jpg
  Resources/Docs/suong/hk1_12_13/thi/120105/KHCB-THI/1002022_44_67.jpg
  Resources/Docs/suong/hk1_12_13/thi/120105/KHCB-THI/1002022_45_68.jpg
  Resources/Docs/suong/hk1_12_13/thi/120105/KHCB-THI/1002022_45_69.jpg
  Resources/Docs/suong/hk1_12_13/thi/120105/KHCB-THI/1002022_46_70.jpg
  Resources/Docs/suong/hk1_12_13/thi/120105/KHCB-THI/1002022_46_71.jpg
  Resources/Docs/suong/hk1_12_13/thi/120105/KHCB-THI/1002022_47_72.jpg
  Resources/Docs/suong/hk1_12_13/thi/120105/KHCB-THI/1002022_47_73.jpg
  Resources/Docs/suong/hk1_12_13/thi/120105/KHCB-THI/1002022_48_74.jpg
  Resources/Docs/suong/hk1_12_13/thi/120105/KHCB-THI/1002022_48_75.jpg
  Resources/Docs/suong/hk1_12_13/thi/120105/KHCB-THI/1002022_49_76.jpg
  Resources/Docs/suong/hk1_12_13/thi/120105/KHCB-THI/1002022_49_77.jpg
  Resources/Docs/suong/hk1_12_13/thi/120105/KHCB-THI/1002022_50_78.jpg
  Resources/Docs/suong/hk1_12_13/thi/120105/KHCB-THI/1002022_50_79.jpg
  Resources/Docs/suong/hk1_12_13/thi/120105/KHCB-THI/1002022_50_80.jpg
  Resources/Docs/suong/hk1_12_13/thi/120105/KHCB-THI/1002022_51_81.jpg
  Resources/Docs/suong/hk1_12_13/thi/120105/KHCB-THI/1002022_51_82.jpg
  Resources/Docs/suong/hk1_12_13/thi/120105/KHCB-THI/1002022_52_83.jpg
  Resources/Docs/suong/hk1_12_13/thi/120105/KHCB-THI/1002022_52_84.jpg
  Resources/Docs/suong/hk1_12_13/thi/120105/KHCB-THI/1002022_53_85.jpg
  Resources/Docs/suong/hk1_12_13/thi/120105/KHCB-THI/1002022_53_86.jpg
  Resources/Docs/suong/hk1_12_13/thi/120105/KHCB-THI/1002022_53_87.jpg
  Resources/Docs/suong/hk1_12_13/thi/120105/KHCB-THI/1002022_54_88.jpg
  Resources/Docs/suong/hk1_12_13/thi/120105/KHCB-THI/1002022_54_89.jpg
  Resources/Docs/suong/hk1_12_13/thi/120105/KHCB-THI/1002022_55_90.jpg
  Resources/Docs/suong/hk1_12_13/thi/120105/KHCB-THI/1002022_55_91.jpg
  Resources/Docs/suong/hk1_12_13/thi/120105/KHCB-THI/1002022_56_92.jpg
  Resources/Docs/suong/hk1_12_13/thi/120105/KHCB-THI/1002022_56_93.jpg
  Resources/Docs/suong/hk1_12_13/thi/120105/KHCB-THI/1002022_57_94.jpg
  Resources/Docs/suong/hk1_12_13/thi/120105/KHCB-THI/1002022_57_95.jpg
  Resources/Docs/suong/hk1_12_13/thi/120105/KHCB-THI/1002022_58_96.jpg
  Resources/Docs/suong/hk1_12_13/thi/120105/KHCB-THI/1002022_58_97.jpg
  Resources/Docs/suong/hk1_12_13/thi/120105/KHCB-THI/1002022_59_98.jpg
  Resources/Docs/suong/hk1_12_13/thi/120105/KHCB-THI/1002022_59_99.jpg
  Resources/Docs/suong/hk1_12_13/thi/120105/KHCB-THI/1002022_60_100.jpg
  Resources/Docs/suong/hk1_12_13/thi/120105/KHCB-THI/1002022_60_101.jpg
  Resources/Docs/suong/hk1_12_13/thi/120105/KHCB-THI/1002022_61_102.jpg
  Resources/Docs/suong/hk1_12_13/thi/120105/KHCB-THI/1002022_61_103.jpg
  Resources/Docs/suong/hk1_12_13/thi/120105/KHCB-THI/1002022_62_104.jpg
  Resources/Docs/suong/hk1_12_13/thi/120105/KHCB-THI/1002022_62_105.jpg
  Resources/Docs/suong/hk1_12_13/thi/120105/KHCB-THI/1002022_62_106.jpg
  Resources/Docs/suong/hk1_12_13/thi/120105/KHCB-THI/1002022_63_107.jpg
  Resources/Docs/suong/hk1_12_13/thi/120105/KHCB-THI/1002022_63_108.jpg
  Resources/Docs/suong/hk1_12_13/thi/120105/KHCB-THI/1002022_64_109.jpg
  Resources/Docs/suong/hk1_12_13/thi/120105/KHCB-THI/1002022_64_110.jpg
  Resources/Docs/suong/hk1_12_13/thi/120105/KHCB-THI/1002022_65_111.jpg
  Resources/Docs/suong/hk1_12_13/thi/120105/KHCB-THI/1002022_65_114.jpg
  Resources/Docs/suong/hk1_12_13/thi/120105/KHCB-THI/1002022_66_112.jpg
  Resources/Docs/suong/hk1_12_13/thi/120105/KHCB-THI/1002022_66_113.jpg
  Resources/Docs/suong/hk1_12_13/thi/120105/KHCB-THI/1002022_67_115.jpg
  Resources/Docs/suong/hk1_12_13/thi/120105/KHCB-THI/1002022_67_116.jpg
  Resources/Docs/suong/hk1_12_13/thi/120105/KHCB-THI/1002022_68_117.jpg
  Resources/Docs/suong/hk1_12_13/thi/120105/KHCB-THI/1002022_68_118.jpg
  Resources/Docs/suong/hk1_12_13/thi/120105/KHCB-THI/1002022_69_119.jpg
  Resources/Docs/suong/hk1_12_13/thi/120105/KHCB-THI/1002022_69_120.jpg
  Resources/Docs/suong/hk1_12_13/thi/120105/KHCB-THI/1002022_70_121.jpg
  Resources/Docs/suong/hk1_12_13/thi/120105/KHCB-THI/1002022_70_122.jpg
  Resources/Docs/suong/hk1_12_13/thi/120105/KHCB-THI/1002022_71_123.jpg
  Resources/Docs/suong/hk1_12_13/thi/120105/KHCB-THI/1002022_71_124.jpg
  Resources/Docs/suong/hk1_12_13/thi/120105/KHCB-THI/1002022_72_125.jpg
  Resources/Docs/suong/hk1_12_13/thi/120105/KHCB-THI/1002022_72_126.jpg
  Resources/Docs/suong/hk1_12_13/thi/120105/KHCB-THI/1002022_73_127.jpg
  Resources/Docs/suong/hk1_12_13/thi/120105/KHCB-THI/1002022_73_128.jpg
  Resources/Docs/suong/hk1_12_13/thi/120105/KHCB-THI/1002022_74_129.jpg
  Resources/Docs/suong/hk1_12_13/thi/120105/KHCB-THI/1002022_74_130.jpg
  Resources/Docs/suong/hk1_12_13/thi/120105/KHCB-THI/1002022_75_131.jpg
  Resources/Docs/suong/hk1_12_13/thi/120105/KHCB-THI/1002022_76_132.jpg
  Resources/Docs/suong/hk1_12_13/thi/120105/KHCB-THI/1002022_76_133.jpg
  Resources/Docs/suong/hk1_12_13/thi/120105/KHCB-THI/1002022_77_134.jpg
  Resources/Docs/suong/hk1_12_13/thi/120105/KHCB-THI/1002022_78_135.jpg
  Resources/Docs/suong/hk1_12_13/thi/120105/KHCB-THI/1002022_79_136.jpg
  Resources/Docs/suong/hk1_12_13/thi/120105/KHCB-THI/1002022_80_137.jpg
  Resources/Docs/suong/hk1_12_13/thi/120105/KHCB-THI/1002022_80_138.jpg

  (Nguồn: Web Phòng Đào Tạo - http://hcmute.edu.vn/?ArticleId=4618fe68-9ee6-4f73-8660-6213d1f9e06f)
 2. boylanhlung Member

  Số bài viết: 70
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 6
 3. Thầy phán New Member

  Số bài viết: 325
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
 4. the darling New Member

  Số bài viết: 5
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 1
 5. dinhthienduy New Member

  Số bài viết: 16
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 1
 6. spkt10 Member

  Số bài viết: 72
  Đã được thích: 1
  Điểm thành tích: 8
  ngay từ bữa đầu tiên đi học giáo viên đã thông báo là năm nay thí nghiệm vật lý có đổi mới : học trong 15 tuần và phân bố điễm sẽ là 30-70 rồi mà bạn :)
  chứng minh cho bạn thấy nè, bạn nhìn cột bên phãi có ghi % quá trình là 30% đó!
  [IMG]
 7. hoaki1020 New Member

  Số bài viết: 1
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
 8. eagle_dk91 New Member

  Số bài viết: 15
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 1

Chia sẻ trang này