1. THÔNG BÁO TUYỂN ADMIN DIỄN ĐÀN 2013
  Tìm kiếm nhà trọ - Ở ghép
  THÔNG BÁO BÁN ÁO SPKT.NET CHO THÀNH VIÊN DIỄN ĐÀN


  HÃY TÌM KIẾM Ở ĐÂY TRƯỚC KHI ĐẶT CÂU HỎI
  {xen:phrase loading}

Điểm thi - Tư tưởng Hồ Chí Minh - HK2 (2011-2012)

Thảo luận trong 'Điểm thi' bắt đầu bởi SPK_DKC_DHT, 18 Tháng sáu 2012.

 1. SPK_DKC_DHT Administrator

  Số bài viết: 2,868
  Đã được thích: 64
  Điểm thành tích: 48
  Giới tính: Nam

  Cách xem điểm thi:


  1) Trường hợp thi theo nhóm: Sinh viên nhấn Ctrl+F để mở cửa sổ tìm kiếm, gõ "mã môn học" hoặc "mã môn học_nhóm" cần xem điểm. Vệt sáng sẽ đến mã môn học cần tìm. Sinh viên click vào file ảnh để xem.

  2) Trường hợp thi cuối kỳ: Sinh viên nhấn Ctrl+F để mở cửa sổ tìm kiếm, gõ "mã môn học" hoặc "mã môn học_phòng thi" cần xem điểm. Vệt sáng sẽ đến mã môn học cần tìm. Sinh viên click vào file ảnh để xem.

  Lưu ý:
  môn học có nhiều trang (nhiều file ảnh), được đặt liên tiếp nhau, nếu chưa tìm thấy tên mình ở trang này, sinh viên xem ở các trang tiếp theo.


  Resources/Docs/suong/120619/LLCT-THI/1005150_A113_34.jpg
  Resources/Docs/suong/120619/LLCT-THI/1005150_A113_35.jpg
  Resources/Docs/suong/120619/LLCT-THI/1005150_A113_36.jpg
  Resources/Docs/suong/120619/LLCT-THI/1005150_A2-101_1.jpg
  Resources/Docs/suong/120619/LLCT-THI/1005150_A2-101_2.jpg
  Resources/Docs/suong/120619/LLCT-THI/1005150_A2-101_3.jpg
  Resources/Docs/suong/120619/LLCT-THI/1005150_A2-102_4.jpg
  Resources/Docs/suong/120619/LLCT-THI/1005150_A2-102_5.jpg
  Resources/Docs/suong/120619/LLCT-THI/1005150_A2-102_6.jpg
  Resources/Docs/suong/120619/LLCT-THI/1005150_A2-201_7.jpg
  Resources/Docs/suong/120619/LLCT-THI/1005150_A2-201_8.jpg
  Resources/Docs/suong/120619/LLCT-THI/1005150_A2-201_9.jpg
  Resources/Docs/suong/120619/LLCT-THI/1005150_A2-202_10.jpg
  Resources/Docs/suong/120619/LLCT-THI/1005150_A2-202_11.jpg
  Resources/Docs/suong/120619/LLCT-THI/1005150_A2-202_12.jpg
  Resources/Docs/suong/120619/LLCT-THI/1005150_A2-301_13.jpg
  Resources/Docs/suong/120619/LLCT-THI/1005150_A2-301_14.jpg
  Resources/Docs/suong/120619/LLCT-THI/1005150_A2-302_16.jpg
  Resources/Docs/suong/120619/LLCT-THI/1005150_A2-302_17.jpg
  Resources/Docs/suong/120619/LLCT-THI/1005150_A2-302_18.jpg
  Resources/Docs/suong/120619/LLCT-THI/1005150_A2-303_19.jpg
  Resources/Docs/suong/120619/LLCT-THI/1005150_A2-303_20.jpg
  Resources/Docs/suong/120619/LLCT-THI/1005150_A2-303_21.jpg
  Resources/Docs/suong/120619/LLCT-THI/1005150_A2301_15.jpg
  Resources/Docs/suong/120619/LLCT-THI/1005150_A311_40.jpg
  Resources/Docs/suong/120619/LLCT-THI/1005150_A311_41.jpg
  Resources/Docs/suong/120619/LLCT-THI/1005150_A311_42.jpg
  Resources/Docs/suong/120619/LLCT-THI/1005150_A312_43.jpg
  Resources/Docs/suong/120619/LLCT-THI/1005150_A312_44.jpg
  Resources/Docs/suong/120619/LLCT-THI/1005150_A312_45.jpg
  Resources/Docs/suong/120619/LLCT-THI/1005150_A313_46.jpg
  Resources/Docs/suong/120619/LLCT-THI/1005150_A313_47.jpg
  Resources/Docs/suong/120619/LLCT-THI/1005150_A313_48.jpg
  Resources/Docs/suong/120619/LLCT-THI/1005150_A314_49.jpg
  Resources/Docs/suong/120619/LLCT-THI/1005150_A314_50.jpg
  Resources/Docs/suong/120619/LLCT-THI/1005150_A4-101_23.jpg
  Resources/Docs/suong/120619/LLCT-THI/1005150_A4-101_24.jpg
  Resources/Docs/suong/120619/LLCT-THI/1005150_A4-102_25.jpg
  Resources/Docs/suong/120619/LLCT-THI/1005150_A4-102_26.jpg
  Resources/Docs/suong/120619/LLCT-THI/1005150_A4-102_27.jpg
  Resources/Docs/suong/120619/LLCT-THI/1005150_A4-201_28.jpg
  Resources/Docs/suong/120619/LLCT-THI/1005150_A4-201_30.jpg
  Resources/Docs/suong/120619/LLCT-THI/1005150_A4-202_29.jpg
  Resources/Docs/suong/120619/LLCT-THI/1005150_A4-202_31.jpg
  Resources/Docs/suong/120619/LLCT-THI/1005150_A4-202_32.jpg
  Resources/Docs/suong/120619/LLCT-THI/1005150_A4-202_33.jpg
  Resources/Docs/suong/120619/LLCT-THI/1005150_A4-101_22.jpg
  Resources/Docs/suong/120619/LLCT-THI/1005150_B303_37.jpg
  Resources/Docs/suong/120619/LLCT-THI/1005150_B303_38.jpg
  Resources/Docs/suong/120619/LLCT-THI/1005150_B303_39.jpg
  Resources/Docs/suong/120619/LLCT-THI/BangDiem_Batch.xls
  Resources/Docs/suong/120619/LLCT-THI1/1005150_A101_24.jpg
  Resources/Docs/suong/120619/LLCT-THI1/1005150_A101_25.jpg
  Resources/Docs/suong/120619/LLCT-THI1/1005150_A102_26.jpg
  Resources/Docs/suong/120619/LLCT-THI1/1005150_A102_27.jpg
  Resources/Docs/suong/120619/LLCT-THI1/1005150_A103_28.jpg
  Resources/Docs/suong/120619/LLCT-THI1/1005150_A103_29.jpg
  Resources/Docs/suong/120619/LLCT-THI1/1005150_A104_30.jpg
  Resources/Docs/suong/120619/LLCT-THI1/1005150_A104_31.jpg
  Resources/Docs/suong/120619/LLCT-THI1/1005150_A105_32.jpg
  Resources/Docs/suong/120619/LLCT-THI1/1005150_A105_33.jpg
  Resources/Docs/suong/120619/LLCT-THI1/1005150_A106_34.jpg
  Resources/Docs/suong/120619/LLCT-THI1/1005150_A106_35.jpg
  Resources/Docs/suong/120619/LLCT-THI1/1005150_A109_5.jpg
  Resources/Docs/suong/120619/LLCT-THI1/1005150_A109_6.jpg
  Resources/Docs/suong/120619/LLCT-THI1/1005150_A109_7.jpg
  Resources/Docs/suong/120619/LLCT-THI1/1005150_A110_36.jpg
  Resources/Docs/suong/120619/LLCT-THI1/1005150_A110_37.jpg
  Resources/Docs/suong/120619/LLCT-THI1/1005150_A111_2.jpg
  Resources/Docs/suong/120619/LLCT-THI1/1005150_A111_3.jpg
  Resources/Docs/suong/120619/LLCT-THI1/1005150_A111_4.jpg
  Resources/Docs/suong/120619/LLCT-THI1/1005150_A112_22.jpg
  Resources/Docs/suong/120619/LLCT-THI1/1005150_A112_23.jpg
  Resources/Docs/suong/120619/LLCT-THI1/1005150_A201_38.jpg
  Resources/Docs/suong/120619/LLCT-THI1/1005150_A201_39.jpg
  Resources/Docs/suong/120619/LLCT-THI1/1005150_A202_40.jpg
  Resources/Docs/suong/120619/LLCT-THI1/1005150_A202_41.jpg
  Resources/Docs/suong/120619/LLCT-THI1/1005150_A203_42.jpg
  Resources/Docs/suong/120619/LLCT-THI1/1005150_A203_43.jpg
  Resources/Docs/suong/120619/LLCT-THI1/1005150_A204_44.jpg
  Resources/Docs/suong/120619/LLCT-THI1/1005150_A204_45.jpg
  Resources/Docs/suong/120619/LLCT-THI1/1005150_A209_10.jpg
  Resources/Docs/suong/120619/LLCT-THI1/1005150_A209_8.jpg
  Resources/Docs/suong/120619/LLCT-THI1/1005150_A209_9.jpg
  Resources/Docs/suong/120619/LLCT-THI1/1005150_A210_11.jpg
  Resources/Docs/suong/120619/LLCT-THI1/1005150_A210_12.jpg
  Resources/Docs/suong/120619/LLCT-THI1/1005150_A210_13.jpg
  Resources/Docs/suong/120619/LLCT-THI1/1005150_A211_14.jpg
  Resources/Docs/suong/120619/LLCT-THI1/1005150_A211_15.jpg
  Resources/Docs/suong/120619/LLCT-THI1/1005150_A314_1.jpg
  Resources/Docs/suong/120619/LLCT-THI1/1005150_A315_18.jpg
  Resources/Docs/suong/120619/LLCT-THI1/1005150_A315_19.jpg
  Resources/Docs/suong/120619/LLCT-THI1/1005150_A4-103_20.jpg
  Resources/Docs/suong/120619/LLCT-THI1/1005150_A4-103_21.jpg
  Resources/Docs/suong/120619/LLCT-THI1/1005150_B214_16.jpg
  Resources/Docs/suong/120619/LLCT-THI1/1005150_B214_17.jpg

  (Nguồn: http://hcmute.edu.vn/?ArticleId=64689b0a-aecb-43a5-a8cf-0105ce844d2f)
 2. vantuong991 New Member

  Số bài viết: 8
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
 3. nguyenphuocnhan1792 New Member

  Số bài viết: 3
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 1
 4. SPK_DKC_DHT Administrator

  Số bài viết: 2,868
  Đã được thích: 64
  Điểm thành tích: 48
  Giới tính: Nam
 5. minh_doan_2009 Member

  Số bài viết: 263
  Đã được thích: 1
  Điểm thành tích: 18
  hehe, ôn tủ 1 câu văn hóa, trước khi thi lôi tập ra đọc thêm 1 câu, vô trúng cả 2, được 7 điểm, hên vãi lúa :))
 6. nguyenphuocnhan1792 New Member

  Số bài viết: 3
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 1

Chia sẻ trang này