1. THÔNG BÁO TUYỂN ADMIN DIỄN ĐÀN 2013
  Tìm kiếm nhà trọ - Ở ghép
  THÔNG BÁO BÁN ÁO SPKT.NET CHO THÀNH VIÊN DIỄN ĐÀN


  HÃY TÌM KIẾM Ở ĐÂY TRƯỚC KHI ĐẶT CÂU HỎI
  {xen:phrase loading}

Điểm thi - Vật lý A2 - HK2 (2011-2012)

Thảo luận trong 'Điểm thi' bắt đầu bởi SPK_DKC_DHT, 20 Tháng sáu 2012.

 1. SPK_DKC_DHT Administrator

  Số bài viết: 2,868
  Đã được thích: 64
  Điểm thành tích: 48
  Giới tính: Nam

  Cách xem điểm thi:


  1) Trường hợp thi theo nhóm: Sinh viên nhấn Ctrl+F để mở cửa sổ tìm kiếm, gõ "mã môn học" hoặc "mã môn học_nhóm" cần xem điểm. Vệt sáng sẽ đến mã môn học cần tìm. Sinh viên click vào file ảnh để xem.

  2) Trường hợp thi cuối kỳ: Sinh viên nhấn Ctrl+F để mở cửa sổ tìm kiếm, gõ "mã môn học" hoặc "mã môn học_phòng thi" cần xem điểm. Vệt sáng sẽ đến mã môn học cần tìm. Sinh viên click vào file ảnh để xem.

  Lưu ý:
  môn học có nhiều trang (nhiều file ảnh), được đặt liên tiếp nhau, nếu chưa tìm thấy tên mình ở trang này, sinh viên xem ở các trang tiếp theo.

  Resources/Docs/suong/120620/khcb-thi1/1002012_A2-301_13.jpg
  Resources/Docs/suong/120620/khcb-thi1/1002012_A2-301_14.jpg
  Resources/Docs/suong/120620/khcb-thi1/1002012_A2-301_15.jpg
  Resources/Docs/suong/120620/khcb-thi1/1002012_A2-302_16.jpg
  Resources/Docs/suong/120620/khcb-thi1/1002012_A2-302_17.jpg
  Resources/Docs/suong/120620/khcb-thi1/1002012_A2-302_18.jpg
  Resources/Docs/suong/120620/khcb-thi1/1002012_A2-303_19.jpg
  Resources/Docs/suong/120620/khcb-thi1/1002012_A2-303_20.jpg
  Resources/Docs/suong/120620/khcb-thi1/1002012_A2-303_21.jpg
  Resources/Docs/suong/120620/khcb-thi1/1002012_A311_40.jpg
  Resources/Docs/suong/120620/khcb-thi1/1002012_A311_41.jpg
  Resources/Docs/suong/120620/khcb-thi1/1002012_A311_42.jpg
  Resources/Docs/suong/120620/khcb-thi1/1002012_A312_43.jpg
  Resources/Docs/suong/120620/khcb-thi1/1002012_A312_44.jpg
  Resources/Docs/suong/120620/khcb-thi1/1002012_A312_45.jpg
  Resources/Docs/suong/120620/khcb-thi1/1002012_A313_46.jpg
  Resources/Docs/suong/120620/khcb-thi1/1002012_A313_47.jpg
  Resources/Docs/suong/120620/khcb-thi1/1002012_A313_48.jpg
  Resources/Docs/suong/120620/khcb-thi1/1002012_A314_49.jpg
  Resources/Docs/suong/120620/khcb-thi1/1002012_A314_50.jpg
  Resources/Docs/suong/120620/khcb-thi1/1002012_B303_37.jpg
  Resources/Docs/suong/120620/khcb-thi1/1002012_B303_38.jpg
  Resources/Docs/suong/120620/khcb-thi1/1002012_B303_39.jpg
  Resources/Docs/suong/120620/khcb-thi1/1002012_C401_22.jpg
  Resources/Docs/suong/120620/khcb-thi1/1002012_C401_23.jpg
  Resources/Docs/suong/120620/khcb-thi1/1002012_C401_24.jpg
  Resources/Docs/suong/120620/khcb-thi1/1002012_C402_25.jpg
  Resources/Docs/suong/120620/khcb-thi1/1002012_C402_26.jpg
  Resources/Docs/suong/120620/khcb-thi1/1002012_C402_27.jpg
  Resources/Docs/suong/120620/khcb-thi1/1002012_C403_28.jpg
  Resources/Docs/suong/120620/khcb-thi1/1002012_C403_29.jpg
  Resources/Docs/suong/120620/khcb-thi1/1002012_C403_30.jpg
  Resources/Docs/suong/120620/khcb-thi1/1002012_C404_31.jpg
  Resources/Docs/suong/120620/khcb-thi1/1002012_C404_32.jpg
  Resources/Docs/suong/120620/khcb-thi1/1002012_C404_33.jpg
  Resources/Docs/suong/120620/khcb-thi1/1002012_C405_34.jpg
  Resources/Docs/suong/120620/khcb-thi1/1002012_C405_35.jpg
  Resources/Docs/suong/120620/khcb-thi1/1002012_C405_36.jpg
  Resources/Docs/suong/120620/khcb-thi1/1002012_C406_1.jpg
  Resources/Docs/suong/120620/khcb-thi1/1002012_C406_2.jpg
  Resources/Docs/suong/120620/khcb-thi1/1002012_C406_3.jpg
  Resources/Docs/suong/120620/khcb-thi1/1002012_C501_4.jpg
  Resources/Docs/suong/120620/khcb-thi1/1002012_C501_5.jpg
  Resources/Docs/suong/120620/khcb-thi1/1002012_C501_6.jpg
  Resources/Docs/suong/120620/khcb-thi1/1002012_C502_7.jpg
  Resources/Docs/suong/120620/khcb-thi1/1002012_C502_8.jpg
  Resources/Docs/suong/120620/khcb-thi1/1002012_C502_9.jpg
  Resources/Docs/suong/120620/khcb-thi1/1002012_C503_10.jpg
  Resources/Docs/suong/120620/khcb-thi1/1002012_C503_11.jpg
  Resources/Docs/suong/120620/khcb-thi1/1002012_C503_12.jpg
  Resources/Docs/suong/120620/khcb-thi1/BangDiem_Batch.xls
  Resources/Docs/suong/120620/khcb-thi2/1002012_A109_5.jpg
  Resources/Docs/suong/120620/khcb-thi2/1002012_A109_6.jpg
  Resources/Docs/suong/120620/khcb-thi2/1002012_A109_7.jpg
  Resources/Docs/suong/120620/khcb-thi2/1002012_A111_2.jpg
  Resources/Docs/suong/120620/khcb-thi2/1002012_A111_3.jpg
  Resources/Docs/suong/120620/khcb-thi2/1002012_A111_4.jpg
  Resources/Docs/suong/120620/khcb-thi2/1002012_A209_10.jpg
  Resources/Docs/suong/120620/khcb-thi2/1002012_A209_8.jpg
  Resources/Docs/suong/120620/khcb-thi2/1002012_A209_9.jpg
  Resources/Docs/suong/120620/khcb-thi2/1002012_A210_11.jpg
  Resources/Docs/suong/120620/khcb-thi2/1002012_A210_12.jpg
  Resources/Docs/suong/120620/khcb-thi2/1002012_A210_13.jpg
  Resources/Docs/suong/120620/khcb-thi2/1002012_A211_14.jpg
  Resources/Docs/suong/120620/khcb-thi2/1002012_A211_15.jpg
  Resources/Docs/suong/120620/khcb-thi2/1002012_A211_16.jpg
  Resources/Docs/suong/120620/khcb-thi2/1002012_A314_1.jpg
  Resources/Docs/suong/120620/khcb-thi2/1002012_B214_17.jpg
  Resources/Docs/suong/120620/khcb-thi2/1002012_B214_18.jpg
  Resources/Docs/suong/120620/khcb-thi2/1002012_B214_19.jpg
  Resources/Docs/suong/120620/khcb-thi2/1002012_B301_20.jpg
  Resources/Docs/suong/120620/khcb-thi2/1002012_B301_21.jpg
  Resources/Docs/suong/120620/khcb-thi2/1002012_B301_22.jpg
  Resources/Docs/suong/120620/khcb-thi2/1002012_B302_23.jpg
  Resources/Docs/suong/120620/khcb-thi2/1002012_B302_24.jpg
  Resources/Docs/suong/120620/khcb-thi2/1002012_B302_25.jpg
  Resources/Docs/suong/120620/khcb-thi2/1002012_B304_26.jpg
  Resources/Docs/suong/120620/khcb-thi2/1002012_B304_27.jpg
  Resources/Docs/suong/120620/khcb-thi2/1002012_B304_28.jpg
  Resources/Docs/suong/120620/khcb-thi2/1002012_B305_29.jpg
  Resources/Docs/suong/120620/khcb-thi2/1002012_B305_30.jpg
  Resources/Docs/suong/120620/khcb-thi2/1002012_B305_31.jpg
  Resources/Docs/suong/120620/khcb-thi2/1002012_B306_32.jpg
  Resources/Docs/suong/120620/khcb-thi2/1002012_B306_33.jpg
  Resources/Docs/suong/120620/khcb-thi2/1002012_B306_34.jpg
  Resources/Docs/suong/120620/khcb-thi2/1002012_B307_35.jpg
  Resources/Docs/suong/120620/khcb-thi2/1002012_B307_36.jpg
  Resources/Docs/suong/120620/khcb-thi2/1002012_B307_37.jpg
  Resources/Docs/suong/120620/khcb-thi2/1002012_B308_38.jpg
  Resources/Docs/suong/120620/khcb-thi2/1002012_B308_39.jpg
  Resources/Docs/suong/120620/khcb-thi2/1002012_B308_40.jpg
  Resources/Docs/suong/120620/khcb-thi2/1002012_B309_41.jpg
  Resources/Docs/suong/120620/khcb-thi2/1002012_B309_42.jpg
  Resources/Docs/suong/120620/khcb-thi2/1002012_B309_43.jpg
  Resources/Docs/suong/120620/khcb-thi2/1002012_B310_44.jpg
  Resources/Docs/suong/120620/khcb-thi2/1002012_B310_45.jpg
  Resources/Docs/suong/120620/khcb-thi2/1002012_B310_46.jpg
  Resources/Docs/suong/120620/khcb-thi2/1002012_B311_47.jpg
  Resources/Docs/suong/120620/khcb-thi2/1002012_B311_48.jpg
  Resources/Docs/suong/120620/khcb-thi2/1002012_B311_49.jpg
  Resources/Docs/suong/120620/khcb-thi2/1002012_B312_50.jpg
  Resources/Docs/suong/120620/khcb-thi2/BangDiem_Batch.xls
  Resources/Docs/suong/120620/khcb-thi3/1002012_B107_18.jpg
  Resources/Docs/suong/120620/khcb-thi3/1002012_B107_19.jpg
  Resources/Docs/suong/120620/khcb-thi3/1002012_B107_20.jpg
  Resources/Docs/suong/120620/khcb-thi3/1002012_B108_15.jpg
  Resources/Docs/suong/120620/khcb-thi3/1002012_B108_16.jpg
  Resources/Docs/suong/120620/khcb-thi3/1002012_B108_17.jpg
  Resources/Docs/suong/120620/khcb-thi3/1002012_B109_12.jpg
  Resources/Docs/suong/120620/khcb-thi3/1002012_B109_13.jpg
  Resources/Docs/suong/120620/khcb-thi3/1002012_B109_14.jpg
  Resources/Docs/suong/120620/khcb-thi3/1002012_B201_39.jpg
  Resources/Docs/suong/120620/khcb-thi3/1002012_B201_40.jpg
  Resources/Docs/suong/120620/khcb-thi3/1002012_B201_41.jpg
  Resources/Docs/suong/120620/khcb-thi3/1002012_B202_36.jpg
  Resources/Docs/suong/120620/khcb-thi3/1002012_B202_37.jpg
  Resources/Docs/suong/120620/khcb-thi3/1002012_B202_38.jpg
  Resources/Docs/suong/120620/khcb-thi3/1002012_B203_33.jpg
  Resources/Docs/suong/120620/khcb-thi3/1002012_B203_34.jpg
  Resources/Docs/suong/120620/khcb-thi3/1002012_B203_35.jpg
  Resources/Docs/suong/120620/khcb-thi3/1002012_B204_27.jpg
  Resources/Docs/suong/120620/khcb-thi3/1002012_B204_28.jpg
  Resources/Docs/suong/120620/khcb-thi3/1002012_B204_29.jpg
  Resources/Docs/suong/120620/khcb-thi3/1002012_B205_30.jpg
  Resources/Docs/suong/120620/khcb-thi3/1002012_B205_31.jpg
  Resources/Docs/suong/120620/khcb-thi3/1002012_B205_32.jpg
  Resources/Docs/suong/120620/khcb-thi3/1002012_B206_24.jpg
  Resources/Docs/suong/120620/khcb-thi3/1002012_B206_25.jpg
  Resources/Docs/suong/120620/khcb-thi3/1002012_B206_26.jpg
  Resources/Docs/suong/120620/khcb-thi3/1002012_B207_21.jpg
  Resources/Docs/suong/120620/khcb-thi3/1002012_B207_22.jpg
  Resources/Docs/suong/120620/khcb-thi3/1002012_B207_23.jpg
  Resources/Docs/suong/120620/khcb-thi3/1002012_B212_45.jpg
  Resources/Docs/suong/120620/khcb-thi3/1002012_B212_46.jpg
  Resources/Docs/suong/120620/khcb-thi3/1002012_B212_47.jpg
  Resources/Docs/suong/120620/khcb-thi3/1002012_B213_42.jpg
  Resources/Docs/suong/120620/khcb-thi3/1002012_B213_43.jpg
  Resources/Docs/suong/120620/khcb-thi3/1002012_B213_44.jpg
  Resources/Docs/suong/120620/khcb-thi3/1002012_B312_1.jpg
  Resources/Docs/suong/120620/khcb-thi3/1002012_B312_2.jpg
  Resources/Docs/suong/120620/khcb-thi3/1002012_B313_3.jpg
  Resources/Docs/suong/120620/khcb-thi3/1002012_B313_4.jpg
  Resources/Docs/suong/120620/khcb-thi3/1002012_B313_5.jpg
  Resources/Docs/suong/120620/khcb-thi3/1002012_B314_6.jpg
  Resources/Docs/suong/120620/khcb-thi3/1002012_B314_7.jpg
  Resources/Docs/suong/120620/khcb-thi3/1002012_B314_8.jpg
  Resources/Docs/suong/120620/khcb-thi3/1002012_B315_10.jpg
  Resources/Docs/suong/120620/khcb-thi3/1002012_B315_11.jpg
  Resources/Docs/suong/120620/khcb-thi3/1002012_B315_9.jpg
  Resources/Docs/suong/120620/khcb-thi3/1002012_C303_48.jpg
  Resources/Docs/suong/120620/khcb-thi3/1002012_C303_49.jpg
  Resources/Docs/suong/120620/khcb-thi3/1002012_C303_50.jpg
  Resources/Docs/suong/120620/khcb-thi3/1002012_C304_51.jpg
  Resources/Docs/suong/120620/khcb-thi3/1002012_C304_52.jpg
  Resources/Docs/suong/120620/khcb-thi3/1002012_C304_53.jpg
  Resources/Docs/suong/120620/khcb-thi3/1002012_C305_54.jpg
  Resources/Docs/suong/120620/khcb-thi3/1002012_C305_55.jpg
  Resources/Docs/suong/120620/khcb-thi3/1002012_C305_56.jpg
  Resources/Docs/suong/120620/khcb-thi3/1002012_C306_57.jpg
  Resources/Docs/suong/120620/khcb-thi3/1002012_C306_58.jpg

  (Nguồn: http://hcmute.edu.vn/?ArticleId=02cad42d-7874-465c-bcc3-5f528eae0a14)
 2. manucian1990 New Member

  Số bài viết: 15
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
 3. keke New Member

  Số bài viết: 5
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 1
 4. manucian1990 New Member

  Số bài viết: 15
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0

Chia sẻ trang này