1. THÔNG BÁO TUYỂN ADMIN DIỄN ĐÀN 2013
  Tìm kiếm nhà trọ - Ở ghép
  THÔNG BÁO BÁN ÁO SPKT.NET CHO THÀNH VIÊN DIỄN ĐÀN


  HÃY TÌM KIẾM Ở ĐÂY TRƯỚC KHI ĐẶT CÂU HỎI
  {xen:phrase loading}

Điểm thi - Vật lý A3 - HK2 (2011-2012)

Thảo luận trong 'Điểm thi' bắt đầu bởi SPK_DKC_DHT, 29 Tháng sáu 2012.

 1. SPK_DKC_DHT Administrator

  Số bài viết: 2,868
  Đã được thích: 64
  Điểm thành tích: 48
  Giới tính: Nam

  Cách xem điểm thi:


  1) Trường hợp thi theo nhóm: Sinh viên nhấn Ctrl+F để mở cửa sổ tìm kiếm, gõ "mã môn học" hoặc "mã môn học_nhóm" cần xem điểm. Vệt sáng sẽ đến mã môn học cần tìm. Sinh viên click vào file ảnh để xem.

  2) Trường hợp thi cuối kỳ: Sinh viên nhấn Ctrl+F để mở cửa sổ tìm kiếm, gõ "mã môn học" hoặc "mã môn học_phòng thi" cần xem điểm. Vệt sáng sẽ đến mã môn học cần tìm. Sinh viên click vào file ảnh để xem.

  Lưu ý: môn học có nhiều trang (nhiều file ảnh), được đặt liên tiếp nhau, nếu chưa tìm thấy tên mình ở trang này, sinh viên xem ở các trang tiếp theo.

  Resources/Docs/suong/120627/KHCB-THI/1002013_B107_1.jpg
  Resources/Docs/suong/120627/KHCB-THI/1002013_B107_2.jpg
  Resources/Docs/suong/120627/KHCB-THI/1002013_B107_3.jpg
  Resources/Docs/suong/120627/KHCB-THI/1002013_B108_4.jpg
  Resources/Docs/suong/120627/KHCB-THI/1002013_B108_5.jpg
  Resources/Docs/suong/120627/KHCB-THI/1002013_B108_6.jpg
  Resources/Docs/suong/120627/KHCB-THI/1002013_B109_7.jpg
  Resources/Docs/suong/120627/KHCB-THI/1002013_B109_8.jpg
  Resources/Docs/suong/120627/KHCB-THI/1002013_B109_9.jpg
  Resources/Docs/suong/120627/KHCB-THI/1002013_B201_10.jpg
  Resources/Docs/suong/120627/KHCB-THI/1002013_B201_11.jpg
  Resources/Docs/suong/120627/KHCB-THI/1002013_B201_12.jpg
  Resources/Docs/suong/120627/KHCB-THI/1002013_B202_13.jpg
  Resources/Docs/suong/120627/KHCB-THI/1002013_B202_14.jpg
  Resources/Docs/suong/120627/KHCB-THI/1002013_B202_15.jpg
  Resources/Docs/suong/120627/KHCB-THI/1002013_B203_16.jpg
  Resources/Docs/suong/120627/KHCB-THI/1002013_B203_17.jpg
  Resources/Docs/suong/120627/KHCB-THI/1002013_B203_18.jpg
  Resources/Docs/suong/120627/KHCB-THI/1002013_B204_19.jpg
  Resources/Docs/suong/120627/KHCB-THI/1002013_B204_20.jpg
  Resources/Docs/suong/120627/KHCB-THI/1002013_B204_21.jpg
  Resources/Docs/suong/120627/KHCB-THI/1002013_B205_22.jpg
  Resources/Docs/suong/120627/KHCB-THI/1002013_B205_23.jpg
  Resources/Docs/suong/120627/KHCB-THI/1002013_B205_24.jpg
  Resources/Docs/suong/120627/KHCB-THI/1002013_B206_25.jpg
  Resources/Docs/suong/120627/KHCB-THI/1002013_B206_26.jpg
  Resources/Docs/suong/120627/KHCB-THI/1002013_B206_27.jpg
  Resources/Docs/suong/120627/KHCB-THI/1002013_B207_28.jpg
  Resources/Docs/suong/120627/KHCB-THI/1002013_B207_29.jpg
  Resources/Docs/suong/120627/KHCB-THI/1002013_B207_30.jpg
  Resources/Docs/suong/120627/KHCB-THI/1002013_B212_31.jpg
  Resources/Docs/suong/120627/KHCB-THI/1002013_B212_32.jpg
  Resources/Docs/suong/120627/KHCB-THI/1002013_B212_33.jpg
  Resources/Docs/suong/120627/KHCB-THI/1002013_B213_34.jpg
  Resources/Docs/suong/120627/KHCB-THI/1002013_B213_35.jpg
  Resources/Docs/suong/120627/KHCB-THI/1002013_B213_36.jpg
  Resources/Docs/suong/120627/KHCB-THI/1002013_B303_37.jpg
  Resources/Docs/suong/120627/KHCB-THI/1002013_B303_38.jpg
  Resources/Docs/suong/120627/KHCB-THI/1002013_B303_39.jpg
  Resources/Docs/suong/120627/KHCB-THI/1002013_B307_40.jpg
  Resources/Docs/suong/120627/KHCB-THI/1002013_B307_41.jpg
  Resources/Docs/suong/120627/KHCB-THI/1002013_B307_42.jpg
  Resources/Docs/suong/120627/KHCB-THI/1002013_B308_43.jpg
  Resources/Docs/suong/120627/KHCB-THI/1002013_B308_44.jpg
  Resources/Docs/suong/120627/KHCB-THI/1002013_B308_45.jpg
  Resources/Docs/suong/120627/KHCB-THI/1002013_B309_46.jpg
  Resources/Docs/suong/120627/KHCB-THI/1002013_B309_47.jpg
  Resources/Docs/suong/120627/KHCB-THI/1002013_B309_48.jpg
  Resources/Docs/suong/120627/KHCB-THI/1002013_B310_49.jpg
  Resources/Docs/suong/120627/KHCB-THI/1002013_B310_50.jpg
  Resources/Docs/suong/120627/khcb-thi1/1002013_A101_32.jpg
  Resources/Docs/suong/120627/khcb-thi1/1002013_A101_33.jpg
  Resources/Docs/suong/120627/khcb-thi1/1002013_B214_17.jpg
  Resources/Docs/suong/120627/khcb-thi1/1002013_B214_18.jpg
  Resources/Docs/suong/120627/khcb-thi1/1002013_B214_19.jpg
  Resources/Docs/suong/120627/khcb-thi1/1002013_B301_20.jpg
  Resources/Docs/suong/120627/khcb-thi1/1002013_B301_21.jpg
  Resources/Docs/suong/120627/khcb-thi1/1002013_B301_22.jpg
  Resources/Docs/suong/120627/khcb-thi1/1002013_B302_23.jpg
  Resources/Docs/suong/120627/khcb-thi1/1002013_B302_24.jpg
  Resources/Docs/suong/120627/khcb-thi1/1002013_B302_25.jpg
  Resources/Docs/suong/120627/khcb-thi1/1002013_B305_26.jpg
  Resources/Docs/suong/120627/khcb-thi1/1002013_B305_27.jpg
  Resources/Docs/suong/120627/khcb-thi1/1002013_B305_28.jpg
  Resources/Docs/suong/120627/khcb-thi1/1002013_B306_29.jpg
  Resources/Docs/suong/120627/khcb-thi1/1002013_B306_30.jpg
  Resources/Docs/suong/120627/khcb-thi1/1002013_B306_31.jpg
  Resources/Docs/suong/120627/khcb-thi1/1002013_B310_1.jpg
  Resources/Docs/suong/120627/khcb-thi1/1002013_B311_5.jpg
  Resources/Docs/suong/120627/khcb-thi1/1002013_B311_6.jpg
  Resources/Docs/suong/120627/khcb-thi1/1002013_B311_7.jpg
  Resources/Docs/suong/120627/khcb-thi1/1002013_B312_2.jpg
  Resources/Docs/suong/120627/khcb-thi1/1002013_B312_3.jpg
  Resources/Docs/suong/120627/khcb-thi1/1002013_B312_4.jpg
  Resources/Docs/suong/120627/khcb-thi1/1002013_B313_10.jpg
  Resources/Docs/suong/120627/khcb-thi1/1002013_B313_8.jpg
  Resources/Docs/suong/120627/khcb-thi1/1002013_B313_9.jpg
  Resources/Docs/suong/120627/khcb-thi1/1002013_B314_11.jpg
  Resources/Docs/suong/120627/khcb-thi1/1002013_B314_12.jpg
  Resources/Docs/suong/120627/khcb-thi1/1002013_B314_13.jpg
  Resources/Docs/suong/120627/khcb-thi1/1002013_B315_14.jpg
  Resources/Docs/suong/120627/khcb-thi1/1002013_B315_15.jpg

  (Nguồn: http://hcmute.edu.vn/?ArticleId=02cad42d-7874-465c-bcc3-5f528eae0a14)

Chia sẻ trang này