1. THÔNG BÁO TUYỂN ADMIN DIỄN ĐÀN 2013
  Tìm kiếm nhà trọ - Ở ghép
  THÔNG BÁO BÁN ÁO SPKT.NET CHO THÀNH VIÊN DIỄN ĐÀN


  HÃY TÌM KIẾM Ở ĐÂY TRƯỚC KHI ĐẶT CÂU HỎI
  {xen:phrase loading}

Điểm thi - Xác suất thống kê - HK2 (2011-2012)

Thảo luận trong 'Điểm thi' bắt đầu bởi SPK_DKC_DHT, 12 Tháng sáu 2012.

 1. SPK_DKC_DHT Administrator

  Số bài viết: 2,868
  Đã được thích: 64
  Điểm thành tích: 48
  Giới tính: Nam
  Cách xem điểm thi:

  1) Trường hợp thi theo nhóm: Sinh viên nhấn Ctrl+F để mở cửa sổ tìm kiếm, gõ "mã môn học" hoặc "mã môn học_nhóm" cần xem điểm. Vệt sáng sẽ đến mã môn học cần tìm. Sinh viên click vào file ảnh để xem.
  2) Trường hợp thi cuối kỳ: Sinh viên nhấn Ctrl+F để mở cửa sổ tìm kiếm, gõ "mã môn học" hoặc "mã môn học_phòng thi" cần xem điểm. Vệt sáng sẽ đến mã môn học cần tìm. Sinh viên click vào file ảnh để xem.

  Lưu ý: môn học có nhiều trang (nhiều file ảnh), được đặt liên tiếp nhau, nếu chưa tìm thấy tên mình ở trang này, sinh viên xem ở các trang tiếp theo.

  (Nguồn:http://hcmute.edu.vn/?ArticleId=987ef442-a2a8-427f-aca0-26f2482bf382)


  Resources/Docs/suong/120612/khcb-thi/1001020_A109_2.jpg
  Resources/Docs/suong/120612/khcb-thi/1001020_A109_3.jpg
  Resources/Docs/suong/120612/khcb-thi/1001020_A111_4.jpg
  Resources/Docs/suong/120612/khcb-thi/1001020_A111_6.jpg
  Resources/Docs/suong/120612/khcb-thi/1001020_A113_7.jpg
  Resources/Docs/suong/120612/khcb-thi/1001020_A113_8.jpg
  Resources/Docs/suong/120612/khcb-thi/1001020_A113_9.jpg
  Resources/Docs/suong/120612/khcb-thi/1001020_A121_5.jpg
  Resources/Docs/suong/120612/khcb-thi/1001020_A2-202_31.jpg
  Resources/Docs/suong/120612/khcb-thi/1001020_A2-202_32.jpg
  Resources/Docs/suong/120612/khcb-thi/1001020_A2-202_33.jpg
  Resources/Docs/suong/120612/khcb-thi/1001020_A2-301_38.jpg
  Resources/Docs/suong/120612/khcb-thi/1001020_A2-301_39.jpg
  Resources/Docs/suong/120612/khcb-thi/1001020_A2-302_37.jpg
  Resources/Docs/suong/120612/khcb-thi/1001020_A2-302_40.jpg
  Resources/Docs/suong/120612/khcb-thi/1001020_A2-302_41.jpg
  Resources/Docs/suong/120612/khcb-thi/1001020_A2-302_42.jpg
  Resources/Docs/suong/120612/khcb-thi/1001020_A2-303_34.jpg
  Resources/Docs/suong/120612/khcb-thi/1001020_A2-303_35.jpg
  Resources/Docs/suong/120612/khcb-thi/1001020_A2-303_36.jpg
  Resources/Docs/suong/120612/khcb-thi/1001020_A209_1.jpg
  Resources/Docs/suong/120612/khcb-thi/1001020_A209_13.jpg
  Resources/Docs/suong/120612/khcb-thi/1001020_A209_14.jpg
  Resources/Docs/suong/120612/khcb-thi/1001020_A209_15.jpg
  Resources/Docs/suong/120612/khcb-thi/1001020_A210_10.jpg
  Resources/Docs/suong/120612/khcb-thi/1001020_A210_11.jpg
  Resources/Docs/suong/120612/khcb-thi/1001020_A210_12.jpg
  Resources/Docs/suong/120612/khcb-thi/1001020_A211_16.jpg
  Resources/Docs/suong/120612/khcb-thi/1001020_A211_17.jpg
  Resources/Docs/suong/120612/khcb-thi/1001020_A211_18.jpg
  Resources/Docs/suong/120612/khcb-thi/1001020_A311_19.jpg
  Resources/Docs/suong/120612/khcb-thi/1001020_A311_20.jpg
  Resources/Docs/suong/120612/khcb-thi/1001020_A311_21.jpg
  Resources/Docs/suong/120612/khcb-thi/1001020_A312_22.jpg
  Resources/Docs/suong/120612/khcb-thi/1001020_A312_23.jpg
  Resources/Docs/suong/120612/khcb-thi/1001020_A312_24.jpg
  Resources/Docs/suong/120612/khcb-thi/1001020_A313_25.jpg
  Resources/Docs/suong/120612/khcb-thi/1001020_A313_26.jpg
  Resources/Docs/suong/120612/khcb-thi/1001020_A313_27.jpg
  Resources/Docs/suong/120612/khcb-thi/1001020_A314_28.jpg
  Resources/Docs/suong/120612/khcb-thi/1001020_A314_29.jpg
  Resources/Docs/suong/120612/khcb-thi/1001020_A314_30.jpg
  Resources/Docs/suong/120612/khcb-thi/1001020_B107_43.jpg
  Resources/Docs/suong/120612/khcb-thi/1001020_B107_44.jpg
  Resources/Docs/suong/120612/khcb-thi/1001020_B107_45.jpg
  Resources/Docs/suong/120612/khcb-thi/1001020_B108_46.jpg
  Resources/Docs/suong/120612/khcb-thi/1001020_B108_47.jpg
  Resources/Docs/suong/120612/khcb-thi/1001020_B108_48.jpg
  Resources/Docs/suong/120612/khcb-thi/1001020_B109_49.jpg
  Resources/Docs/suong/120612/khcb-thi/1001020_B109_50.jpg
  Resources/Docs/suong/120612/khcb-thi1/1001020_B201_2.jpg
  Resources/Docs/suong/120612/khcb-thi1/1001020_B201_4.jpg
  Resources/Docs/suong/120612/khcb-thi1/1001020_B202_3.jpg
  Resources/Docs/suong/120612/khcb-thi1/1001020_B202_5.jpg
  Resources/Docs/suong/120612/khcb-thi1/1001020_B202_6.jpg
  Resources/Docs/suong/120612/khcb-thi1/1001020_B202_7.jpg
  Resources/Docs/suong/120612/khcb-thi1/1001020_B203_10.jpg
  Resources/Docs/suong/120612/khcb-thi1/1001020_B203_8.jpg
  Resources/Docs/suong/120612/khcb-thi1/1001020_B203_9.jpg
  Resources/Docs/suong/120612/khcb-thi1/1001020_B204_11.jpg
  Resources/Docs/suong/120612/khcb-thi1/1001020_B204_12.jpg
  Resources/Docs/suong/120612/khcb-thi1/1001020_B204_13.jpg
  Resources/Docs/suong/120612/khcb-thi1/1001020_B205_14.jpg
  Resources/Docs/suong/120612/khcb-thi1/1001020_B205_15.jpg
  Resources/Docs/suong/120612/khcb-thi1/1001020_B205_16.jpg
  Resources/Docs/suong/120612/khcb-thi1/1001020_B206_17.jpg
  Resources/Docs/suong/120612/khcb-thi1/1001020_B206_18.jpg
  Resources/Docs/suong/120612/khcb-thi1/1001020_B206_19.jpg
  Resources/Docs/suong/120612/khcb-thi1/1001020_B207_20.jpg
  Resources/Docs/suong/120612/khcb-thi1/1001020_B207_21.jpg
  Resources/Docs/suong/120612/khcb-thi1/1001020_B207_22.jpg
  Resources/Docs/suong/120612/khcb-thi1/1001020_B209_1.jpg
  Resources/Docs/suong/120612/khcb-thi1/1001020_B212_24.jpg
  Resources/Docs/suong/120612/khcb-thi1/1001020_B212_25.jpg
  Resources/Docs/suong/120612/khcb-thi1/1001020_B213_26.jpg
  Resources/Docs/suong/120612/khcb-thi1/1001020_B213_27.jpg
  Resources/Docs/suong/120612/khcb-thi1/1001020_B213_28.jpg
  Resources/Docs/suong/120612/khcb-thi1/1001020_B214_29.jpg
  Resources/Docs/suong/120612/khcb-thi1/1001020_B214_30.jpg
  Resources/Docs/suong/120612/khcb-thi1/1001020_B214_31.jpg
  Resources/Docs/suong/120612/khcb-thi1/1001020_B222_23.jpg
  Resources/Docs/suong/120612/khcb-thi1/1001020_B301_32.jpg
  Resources/Docs/suong/120612/khcb-thi1/1001020_B301_33.jpg
  Resources/Docs/suong/120612/khcb-thi1/1001020_B301_34.jpg
  Resources/Docs/suong/120612/khcb-thi1/1001020_B302_35.jpg
  Resources/Docs/suong/120612/khcb-thi1/1001020_B302_36.jpg
  Resources/Docs/suong/120612/khcb-thi1/1001020_B302_37.jpg
  Resources/Docs/suong/120612/khcb-thi1/1001020_B303_38.jpg
  Resources/Docs/suong/120612/khcb-thi1/1001020_B303_39.jpg
  Resources/Docs/suong/120612/khcb-thi1/1001020_B303_40.jpg
  Resources/Docs/suong/120612/khcb-thi1/1001020_B304_42.jpg
  Resources/Docs/suong/120612/khcb-thi1/1001020_B304_43.jpg
  Resources/Docs/suong/120612/khcb-thi1/1001020_B305_44.jpg
  Resources/Docs/suong/120612/khcb-thi1/1001020_B305_45.jpg
  Resources/Docs/suong/120612/khcb-thi1/1001020_B305_46.jpg
  Resources/Docs/suong/120612/khcb-thi1/1001020_B306_47.jpg
  Resources/Docs/suong/120612/khcb-thi1/1001020_B306_48.jpg
  Resources/Docs/suong/120612/khcb-thi1/1001020_B306_49.jpg
  Resources/Docs/suong/120612/khcb-thi1/1001020_B307_50.jpg
  Resources/Docs/suong/120612/khcb-thi1/1001020_B309_41.jpg
  Resources/Docs/suong/120612/khcb-thi2/1001020_B307_1.jpg
  Resources/Docs/suong/120612/khcb-thi2/1001020_B307_2.jpg
  Resources/Docs/suong/120612/khcb-thi2/1001020_B308_3.jpg
  Resources/Docs/suong/120612/khcb-thi2/1001020_B308_4.jpg
  Resources/Docs/suong/120612/khcb-thi2/1001020_B308_5.jpg
  Resources/Docs/suong/120612/khcb-thi2/1001020_B309_6.jpg
  Resources/Docs/suong/120612/khcb-thi2/1001020_B309_7.jpg
  Resources/Docs/suong/120612/khcb-thi2/1001020_B309_8.jpg
  Resources/Docs/suong/120612/khcb-thi2/1001020_B310_10.jpg
  Resources/Docs/suong/120612/khcb-thi2/1001020_B310_11.jpg
  Resources/Docs/suong/120612/khcb-thi2/1001020_B310_9.jpg
  Resources/Docs/suong/120612/khcb-thi2/1001020_B311_12.jpg
  Resources/Docs/suong/120612/khcb-thi2/1001020_B311_13.jpg
  Resources/Docs/suong/120612/khcb-thi2/1001020_B311_14.jpg
  Resources/Docs/suong/120612/khcb-thi2/1001020_B312_15.jpg
  Resources/Docs/suong/120612/khcb-thi2/1001020_B312_16.jpg
  Resources/Docs/suong/120612/khcb-thi2/1001020_B312_17.jpg
  Resources/Docs/suong/120612/khcb-thi2/1001020_B313_18.jpg
  Resources/Docs/suong/120612/khcb-thi2/1001020_B313_19.jpg
  Resources/Docs/suong/120612/khcb-thi2/1001020_B313_20.jpg
  Resources/Docs/suong/120612/khcb-thi2/1001020_B314_21.jpg
  Resources/Docs/suong/120612/khcb-thi2/1001020_B314_23.jpg
  Resources/Docs/suong/120612/khcb-thi2/1001020_B315_24.jpg
  Resources/Docs/suong/120612/khcb-thi2/1001020_B315_25.jpg
  Resources/Docs/suong/120612/khcb-thi2/1001020_B315_26.jpg
  Resources/Docs/suong/120612/khcb-thi2/1001020_B319_22.jpg
  Resources/Docs/suong/120612/khcb-thi2/1001020_C301_27.jpg
  Resources/Docs/suong/120612/khcb-thi2/1001020_C301_28.jpg
  Resources/Docs/suong/120612/khcb-thi2/1001020_C302_29.jpg
  Resources/Docs/suong/120612/khcb-thi2/1001020_C302_30.jpg
  Resources/Docs/suong/120612/khcb-thi2/1001020_C302_31.jpg
  Resources/Docs/suong/120612/khcb-thi2/1001020_C303_32.jpg
  Resources/Docs/suong/120612/khcb-thi2/1001020_C303_33.jpg
  Resources/Docs/suong/120612/khcb-thi2/1001020_C303_34.jpg
  Resources/Docs/suong/120612/khcb-thi2/1001020_C304_35.jpg
  Resources/Docs/suong/120612/khcb-thi2/1001020_C304_36.jpg
  Resources/Docs/suong/120612/khcb-thi2/1001020_C304_37.jpg
  Resources/Docs/suong/120612/khcb-thi2/1001020_C305_38.jpg
  Resources/Docs/suong/120612/khcb-thi2/1001020_C305_39.jpg
  Resources/Docs/suong/120612/khcb-thi2/1001020_C305_40.jpg
  Resources/Docs/suong/120612/khcb-thi2/1001020_C306_41.jpg
  Resources/Docs/suong/120612/khcb-thi2/1001020_C306_42.jpg
  Resources/Docs/suong/120612/khcb-thi2/1001020_C306_43.jpg
  Resources/Docs/suong/120612/khcb-thi2/1001020_C401_44.jpg
  Resources/Docs/suong/120612/khcb-thi2/1001020_C401_45.jpg
  Resources/Docs/suong/120612/khcb-thi2/1001020_C401_46.jpg
  Resources/Docs/suong/120612/khcb-thi2/1001020_C402_47.jpg
  Resources/Docs/suong/120612/khcb-thi2/1001020_C402_48.jpg
  Resources/Docs/suong/120612/khcb-thi2/1001020_C402_49.jpg
  Resources/Docs/suong/120612/khcb-thi2/1001020_C403_50.jpg
  Resources/Docs/suong/120612/khcb-thi2/1001020_C403_51.jpg
  Resources/Docs/suong/120612/khcb-thi2/1001020_C403_52.jpg
  Resources/Docs/suong/120612/khcb-thi2/1001020_C404_53.jpg
  Resources/Docs/suong/120612/khcb-thi2/1001020_C404_54.jpg
  Resources/Docs/suong/120612/khcb-thi2/1001020_C404_55.jpg
  Resources/Docs/suong/120612/khcb-thi2/1001020_C405_59.jpg
  Resources/Docs/suong/120612/khcb-thi2/1001020_C405_60.jpg
  Resources/Docs/suong/120612/khcb-thi2/1001020_C405_61.jpg
  Resources/Docs/suong/120612/khcb-thi2/1001020_C406_56.jpg
  Resources/Docs/suong/120612/khcb-thi2/1001020_C406_57.jpg
  Resources/Docs/suong/120612/khcb-thi2/1001020_C406_58.jpg
  Resources/Docs/suong/120612/khcb-thi2/1001020_C501_62.jpg
  Resources/Docs/suong/120612/khcb-thi2/1001020_C501_63.jpg
  Resources/Docs/suong/120612/khcb-thi2/1001020_C501_64.jpg
  Resources/Docs/suong/120612/khcb-thi2/1001020_C502_68.jpg
  Resources/Docs/suong/120612/khcb-thi2/1001020_C502_69.jpg
  Resources/Docs/suong/120612/khcb-thi2/1001020_C502_70.jpg
  Resources/Docs/suong/120612/khcb-thi2/1001020_C503_65.jpg
  Resources/Docs/suong/120612/khcb-thi2/1001020_C503_66.jpg
  Resources/Docs/suong/120612/khcb-thi2/1001020_C503_67.jpg
 2. pretty skull New Member

  Số bài viết: 19
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 1
  [h=2]cho hoi neu may tinh hien the nay thi phai lam sao moi nguoi oi ? 401 - Unauthorized: Access is denied due to invalid credentials.[/h] [h=3]You do not have permission to view this directory or page using the credentials that you supplied.[/h]
 3. tranhoakti New Member

  Số bài viết: 5
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
 4. tuanhandu92 New Member

  Số bài viết: 1
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 1

Chia sẻ trang này