1. THÔNG BÁO TUYỂN ADMIN DIỄN ĐÀN 2013
  Tìm kiếm nhà trọ - Ở ghép
  THÔNG BÁO BÁN ÁO SPKT.NET CHO THÀNH VIÊN DIỄN ĐÀN


  HÃY TÌM KIẾM Ở ĐÂY TRƯỚC KHI ĐẶT CÂU HỎI
  {xen:phrase loading}

Điều chế độ rộng xung (PWM) bằng TIMER với 89S52

Thảo luận trong 'Kỹ thuật Điện - Điện tử' bắt đầu bởi nguyenchituyen2801, 11 Tháng mười một 2010.

 1. nguyenchituyen2801 New Member

  Số bài viết: 19
  Đã được thích: 3
  Điểm thành tích: 3
  int count=0,d0,d1,d2,d3,d4,d5,d6,d7,start=0;
  int pwm0=0,pwm1=0,pwm2=0,pwm3=0,pwm4=0,pwm5=0,pwm6=0,pwm7=0;
  void set_value_pwm(int value0,int value1,int value2,int value3,int value4,int value5,int value6,int value7)
  {
  pwm0=value0;
  pwm1=value1;
  pwm2=value2;
  pwm3=value3;
  pwm4=value4;
  pwm5=value5;
  pwm6=value6;
  pwm7=value7;
  }
  void Timer1InterruptHandler() org IVT_ADDR_ET1
  {
  EA_bit=0;
  TR1_bit=0;
  TH1=0xff;
  TL1=0xf0;
  count++;
  if(count==100)
  {
  count=0;
  set_value_pwm(d0,d1,d2,d3,d4,d5,d6,d7);
  if(start>=0&&start<100)
  {
  d0++;
  start++;
  }
  if(start>=100&&start<200)
  {
  d1++;
  start++;
  }
  if(start>=200&&start<300)
  {
  d2++;
  start++;
  }
  if(start>=300&&start<400)
  {
  d3++;
  start++;
  }
  if(start>=400&&start<500)
  {
  d4++;
  start++;
  }
  if(start>=500&&start<600)
  {
  d5++;
  start++;
  }
  if(start>=600&&start<700)
  {
  d6++;
  start++;
  }
  if(start>=700&&start<800)
  {
  d7++;
  start++;
  }

  if(start>=800&&start<900)
  {
  d0--;
  start++;
  }
  if(start>=900&&start<1000)
  {
  d1--;
  start++;
  }
  if(start>=1000&&start<1100)
  {
  d2--;
  start++;
  }
  if(start>=1100&&start<1200)
  {
  d3--;
  start++;
  }
  if(start>=1200&&start<1300)
  {
  d4--;
  start++;
  }
  if(start>=1300&&start<1400)
  {
  d5--;
  start++;
  }
  if(start>=1400&&start<1500)
  {
  d6--;
  start++;
  }
  if(start>=1500&&start<1600)
  {
  d7--;
  start++;
  }
  if(start>=1600&&start<1700)
  {
  d0++;
  d1++;
  d2++;
  d3++;
  d4++;
  d5++;
  d6++;
  d7++;
  start++;
  }
  if(start>=1700&&start<1800)
  {
  d0--;
  d1--;
  d2--;
  d3--;
  d4--;
  d5--;
  d6--;
  d7--;
  start++;
  }
  if(start>=1800)
  {
  d0=0;
  d1=0;
  d2=0;
  d3=0;
  d4=0;
  d5=0;
  d6=0;
  d7=0;
  start=0;
  }
  }
  EA_bit=1;
  TR1_bit=1;
  if(count<pwm0)P1_0_bit=0;
  else P1_0_bit=1;
  if(count<pwm1)P1_1_bit=0;
  else P1_1_bit=1;
  if(count<pwm2)P1_2_bit=0;
  else P1_2_bit=1;
  if(count<pwm3)P1_3_bit=0;
  else P1_3_bit=1;
  if(count<pwm4)P1_4_bit=0;
  else P1_4_bit=1;
  if(count<pwm5)P1_5_bit=0;
  else P1_5_bit=1;
  if(count<pwm6)P1_6_bit=0;
  else P1_6_bit=1;
  if(count<pwm7)P1_7_bit=0;
  else P1_7_bit=1;
  }
  void main()
  {
  P1=0;
  d0=0;
  d1=0;
  d2=0;
  d3=0;
  d4=0;
  d5=0;
  d6=0;
  d7=0;
  TF1_bit=0;
  ET1_bit=1;
  EA_bit=1;
  GATE1_bit=0;
  C_T1_bit=0;
  M11_bit=0;
  M01_bit=1;
  TR1_bit=0;
  TH1=0xff;
  TL1=0xf0;
  TR1_bit=1;
  while(1)
  {
  }
  }

Chia sẻ trang này