1. THÔNG BÁO TUYỂN ADMIN DIỄN ĐÀN 2013
  Tìm kiếm nhà trọ - Ở ghép
  THÔNG BÁO BÁN ÁO SPKT.NET CHO THÀNH VIÊN DIỄN ĐÀN


  HÃY TÌM KIẾM Ở ĐÂY TRƯỚC KHI ĐẶT CÂU HỎI
  {xen:phrase loading}

Đồ án:"dùng sr04 đo khoảng cách +LCD"

Thảo luận trong 'ĐỒ ÁN' bắt đầu bởi vanphu92, 1 Tháng sáu 2013.

?

mọi người giúp mình với

h 0 vote(s) 0.0%
h 0 vote(s) 0.0%
Multiple votes are allowed.
 1. vanphu92 New Member

  Số bài viết: 17
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 1
  mọi người xem giúp em phần code này
  minh dùng sr04
  echo-pinC2
  trig-pinA1
  nối 2 chân ccp1 &ccp2 với echo(16 &17 -echo)
  dùng 2 ccp:ccp1 & ccp2
  ccp1-bắt sung cạnh lên
  ccp2-bắt sung cạnh xuống
  khi kích chân A1 sung 10us .nếu echo có xung cạch lên tại thời điểm đó set_timer1 .echo có xung cạnh xuống có được thời gian truyền xung time=get_timer1
  đây là code
  Mã:
  #include <main.h>
  #include <lcd_lib_4bit.c>
  #include <defs_16f877a.h>
   
  #define SRF05_IN PIN_A1
  ///
  #define SRF05_OUT PIN_C2
  #define CONVERT_TO_MICROSECONDS (20000000/((4)*1000000))
  //khai bao cac bien
  long t;
  int16 tram1,chuc1,donvi1;
   
  #int_ccp1
  //khi say ra ngat ham theo sau duoc thuc thi
   void len(){
   //chuong trinh
   set_timer1(0);//dat timer1 vi tri ngay khi co xung canh len
   }
  #int_ccp2
   void xuong(){
   t=get_timer1();//doc ket qua khi cam bien co tin hieu ve echomuc thap
   }
   
   
  void convert_bcd1(int16 x)
  {
   
  donvi1=(((x%1000)%100)%10) + 0x30; //chia lay phan du, so hang don vi
  tram1=((x%1000)/100) + 0x30; //tach hang tram va hang chuc
  chuc1=((x%1000)%100)/10 + 0x30;
  ///// hien thi len gia tri LCD//////
  LCD_putcmd(0xC5);
  LCD_putchar(tram1);
  LCD_putcmd(0xc6);
  LCD_putchar(chuc1);
  LCD_putcmd(0xC7);
  LCD_putchar(donvi1);
  }
  void main()
  {
  LCD_init();
  //---hien thi LCD---
  LCD_putcmd(0x85);
  LCD_putchar("phu dtd");
  LCD_putcmd(0xC0);
  LCD_putchar("S = ");
   
   
  // Configure CCP1 to capture rise
  setup_ccp1(CCP_CAPTURE_RE); // thiet lap ccp1 do canh len
  setup_ccp2(CCP_CAPTURE_FE); // thiet lap ccp1 do canh xuong
  setup_timer_1(T1_INTERNAL|T1_DIV_BY_4); //20 MHz thì tràn trong 52ms (t?i da xung c?a SRF05 là 30ms)
  enable_interrupts(INT_CCP1); // Setup interrupt on falling edge
  enable_interrupts(INT_CCP2); // Setup interrupt on falling edge
  enable_interrupts(INT_TIMER1);
  enable_interrupts(GLOBAL);
  int16 mm2;
  while(TRUE) {
  delay_ms(100);//cho 0.1s
   
  // 10us cho trigger
  output_high(SRF05_IN);
  delay_us(10);
  output_low(SRF05_IN);
  //tinh ra quang duong
   
   
  mm2=(t*0.028+1.093);//khoang cach can do
  convert_bcd1(mm2);
  delay_ms(100);
   
  }
  }
  Nạp test thì chỉ hiển thị "S" khi em dịch chuyển sr04 không có gì thay đổi
  kiểm tra code LCD khi em đặt s=cont thì lcd hiển thị
  kiểm tra sr04 có tín hiệu chân echo(còn sống)
  vậy minh nghĩ là phần while có vấn đề mọi người xem giúp em!
  mọi người có thể viết em phần kiểm tra ngắt được không?
  minh đang tập tành với pic nên gà lắm
  minh cảm ơn mọi người đã đọc!
 2. tri_nguyenst New Member

  Số bài viết: 12
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 1
  đây là code mẫu bạn xem thử nhé :

  tải cái file schematis ở đây:http://www.mediafire.com/?8gd1ebdjnhg2r37

  #include<at89x52.h>
  #include<lcd.c>

  #define upP2_0
  #define dwnP2_1

  #define roleP3_5
  unsigned char array[3];
  unsigned int k_cach2=0,tam,tram,chuc,dv;
  char i;
  /*=====================================================*/
  /*=====================================================*/
  void inter() interrupt 0
  {
  unsigned int time_return,k_cach=0;

  TR0=0;
  time_return=(TH0*256)|TL0;/*thoi gian phan hoi*/
  k_cach=(time_return-15535)/58;/*TINH DO RONG XUNG = CM*/
  k_cach2=k_cach; /*Gan K_CACH2=K_CACH*/
  if(k_cach2 >= tam)/*nEU k_CACH2 > KHOANG CACH DAT TRUOC*/
  role = 1;/*ROLE = 1 ( LED SANG)*/
  else
  role = 0;/*rOLE = 0 ( LED BINH THUONG) */
  TR0=1; /*kHOI DONG TIMER0*/
  for(i=0;i<3;i++)
  {
  array=k_cach%10; /*GHI NHO MANG array[0]=kc%10 = dv, array[1]=kc%10=chuc,array[2]=tram*/
  k_cach/=10; /*K_CACH=K_CACH/10*/
  }
  mov(0,10);/*chuyen con tro den dong 1, o thu 10*/
  for(i=2;i>=0;i--) /* i chay tu 2 den 0*/
  {
  dat(array+48);/*ghi gia tri len lcd array[2]=tram,array[1]=chuc,array[0]=dv*/
  }
  dat_str("cm ");/*ghi ky tuc tiep theo sau array[0]*/


  }
  /*=====================================================*/
  void time() interrupt 1
  {


  TR0=0; /*xoa bit TR0 xuong 0*/
  P3_0=1; /*gia tri tao xung 10us kich hoat triger*/

  TH0=0x3c;
  TL0=0xaf;

  P3_0=0;/*ket thuc qua trinh kich xung triger 10us*/
  P3_2=1;/*echo len muc 1*/
  while(!P3_2);
  TR0=1; /*Bat dau cho Timer0 dem*/
  }
  /*=====================================================*/

  void main()
  {
  TMOD=1; /*Tmod=1 dem 16bit*/
  TH0=0x3c;/*nap gia tri th0=0x3c*/
  TL0=0xaf;/*nap gia tri tl0=0x3c*/
  ET0=1;/* Cho phep ngat TImer0*/
  EX0=1; /*Cho phep ngat ngoai extenal (chan int0)*/
  IT0=1; /*Tac dong ngat INT0 bang canh xuong*/
  EA=1; /*Cap phep ngat he thong*/
  TR0=1; /*khoi dong timer 0*/
  int_lcd();/*khoi dong lcd*/
  mov(0,0); /*dat con tro ve vi tri (0,0);*/
  dat_str("K_CACH :"); /*Ghi ky tu K_CACH*/
  mov(1,1); /*dat con tro ve vi tri (1,1);*/
  dat_str("SET :"); /*Ghi ky tuc SET*/
  role = 0;
  tam = 135;
  while(1)
  {
  mov(0,0); /*Chuyen con tro dau dong 1 lcd */
  dat_str("K_CACH :"); /* Dat chuoi ky tu K_CACH : len lcd*/
  mov(1,1); /*Chuyen con tro dau dong 2 lcd*/
  dat_str("SET :");/* Dat chuoi ky tu SET : len lcd*/
  tram = tam/100;
  chuc = (tam%100)/10;
  dv = (tam%100)%10;
  mov(1,11); /* Chuyen con tro den hang 2 , cot 10*/
  dat(tram+48); /* dat ky tu tram len lcd*/
  dat(chuc+48); /* dat ky tu chuc len lcd*/
  dat(dv+48); /* dat ky tu chuc len lcd*/

  dat_str("cm ");/* Dat chuoi ky tu cm len lcd sau dv*/
  if(up==0)/* neu co nhan phim up*/
  {
  while(up==0)/*up dc nhan thi delay 10ms (chong doi phim)*/
  {
  delay(10);
  }
  tam++; /*Tang khoang cach can set*/

  }
  /*=====================================================*/

  if(dwn==0)/* neu co nhan phim down*/
  {
  while(dwn==0) /*phim down dc nhan thi delay 10ms (chong doi phim)*/
  {
  delay(10);
  }
  tam--; /*Giam khoang cach can set*/

  }

  /*=====================================================*/

  }
  }
 3. tri_nguyenst New Member

  Số bài viết: 12
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 1
 4. vanphu92 New Member

  Số bài viết: 17
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 1
  mình cảm ơn bạn sự nhiệt tình
  ban nên viết chương trình con cho dễ nhìn mình đọc hồi mới hiểu sơ sơ
  bạn còn sr04 or sr05 không?
  mình gặp thầy hướng dẫn bảo code không vấn đề
  mình nghi là con mình bị hỏng nếu được cậu alo để lại con đó cho mình với(or mượn tets tại trường càng tốt)
  01648 764 763

Chia sẻ trang này