1. THÔNG BÁO TUYỂN ADMIN DIỄN ĐÀN 2013
  Tìm kiếm nhà trọ - Ở ghép
  THÔNG BÁO BÁN ÁO SPKT.NET CHO THÀNH VIÊN DIỄN ĐÀN


  HÃY TÌM KIẾM Ở ĐÂY TRƯỚC KHI ĐẶT CÂU HỎI
  {xen:phrase loading}

E-book

Thảo luận trong 'Ebook Công nghệ thông tin' bắt đầu bởi sos_sos, 10 Tháng mười 2006.

 1. sos_sos Guest

  Số bài viết: 0
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
  3D Studio Max 5 for Dummies.chm
  A+ Certification for Dummies, 2nd Edition.pdf
  A+ Certification For Dummies, 3rd Edition.chm
  Access Forms & Reports for Dummies.pdf
  ACT! 2005 for Dummies.pdf
  Adobe Acrobat 6 PDF For Dummies.pdf
  Adobe Creative Suite 2 All-in-One Desk Reference for Dummies.pdf
  Adobe Creative Suite All-In-One Desk Reference For Dummies.chm
  Adobe Illustrator 10 for Dummies.pdf
  Adobe Illustrator CS for Dummies (2004).chm
  Adobe Premiere Elements For Dummies.pdf
  Ajax For Dummies.pdf
  ASP.NET 2.0 Everyday Apps for Dummies.pdf
  Auto Repair for Dummies.pdf
  AutoCAD 2004 for Dummies.chm
  AutoCAD 2005 For Dummies (May 2004).pdf
  Bea WebLogic Server 8 For Dummies (2003).pdf
  Beginning Programming for Dummies, 3rd Edition.pdf
  Beginning Programmming with Java for Dummies.pdf
  BitTorrent for Dummies.pdf
  BlackBerry for Dummies.pdf
  Blocking Spam & Spyware for Dummies.pdf
  Blogging for Dummies.pdf
  Building a Web Site for Dummies, 2nd Edition.pdf
  Building Research Tools With Google for Dummies (2005).pdf
  Building Your Business with Google for Dummies.pdf
  Buying A Computer For Dummies (2004).pdf
  Buying a Computer for Dummies (2005).pdf
  Buying a Computer for Dummies (2006).pdf
  Buzz Marketing With Blogs For Dummies.pdf
  C for Dummies, 2nd Edition.pdf
  C Game Programming For Dummies 2.pdf
  C# 2005 for Dummies.pdf
  C++ for Dummies 5th Edition.pdf
  C++ Timesaving Techniques for Dummies (2005).pdf
  Camera Raw with Photoshop for Dummies.pdf
  Car Hacks And Mods For Dummies (2004).pdf
  CCNA For Dummies (2000).pdf
  Cleaning and Stain Removal for Dummies.pdf
  Cleaning Windows XP For Dummies.pdf
  Creating Family Web Sites For Dummies.pdf
  Creating Web Pages All-in-One Desk Reference for Dummies, 2nd Edition.pdf
  Creating Web Pages for Dummies, 7th Edition.pdf
  Cryptography for Dummies (2004).chm
  Crystal Reports 10 For Dummies.pdf
  CSS Web Design for Dummies (2005).pdf
  Digital Art Photography for Dummies.pdf
  Digital Photography Just the Steps for Dummies.pdf
  Digital Video for Dummies.pdf
  Dreamweaver 8 For Dummies (Oct 2005).pdf
  Dungeons and Dragons for Dummies (2005).pdf
  eBay Bargain Shopping for Dummies.pdf
  Eclipse for Dummies (2005).pdf
  Electronics for Dummies (2005).pdf
  Europe For Dummies, 3rd Edition (2005).pdf
  Excel Timesaving Techniques for Dummies (2005).pdf
  Excel Workbook For Dummies (Apr 2006).pdf
  Fighting Spam for Dummies (2004).chm
  Firewalls For Dummies, 2nd Edition.pdf
  Google For Dummies (2003).chm
  Google Search Rescue For Dummies (Aug 2005).pdf
  GPS for Dummies.pdf
  Ham Radio for Dummies (Apr 2004).pdf
  HDTV for Dummies.pdf
  Home Networking For Dummies, 3rd Edition (Apr 2005).pdf
  Home Networking For Dummies.pdf
  HTML 4 for Dummies, 4th Edition.pdf
  HTML 4 For Dummies, 5th Edition (May 2005).pdf
  IBM Workplace Services Express For Dummies (Mar 2006).pdf
  iLife ‘04 All-in-One Desk Reference for Dummies.pdf
  Illustrator CS For Dummies.chm
  Internet Explorer Construction Kit for Dummies.pdf
  Investing Online for Dummies, 5th Edition.pdf
  iPod & iTunes for Dummies 3rd Edition.pdf
  iPod & iTunes for Dummies, 2nd Edition (2005).pdf
  Jakarta Struts for Dummies.pdf
  Java All-In-One Desk Reference for Dummies.pdf
  Java Game Programming For Dummies.pdf
  JavaScript For Dummies Quick Reference.pdf
  JavaScript for Dummies, 4th Edition.pdf
  JavaScript for Dummies, Quick Reference.pdf
  Laptops for Dummies.pdf
  Linux All-In-One Desk Reference For Dummies (Feb 2005).pdf
  Linux For Dummies, 6th Edition (Feb 2005).pdf
  Linux Timesaving Techniques for Dummies (2004).pdf
  Mac mini Hacks & Mods for Dummies.pdf
  Mac OS X GUI Customization for Dummies v2.1.pdf
  Mac OS X Panther Timesaving Techniques for Dummies (2004).pdf
  Mac OS X Tiger Timesaving Techniques for Dummies.pdf
  Macromedia Flash 8 For Dummies (Nov 2005).pdf
  Macromedia Studio 8 All-in-One Desk Reference for Dummies.pdf
  Macromedia Studio MX 2004 All-in-One Desk Reference for Dummies.pdf
  Macs for Dummies, 8th Edition (2004).pdf
  Managing Your Business with Outlook 2003 for Dummies.pdf
  Massage for Dummies.pdf
  Mathmatical Expressions For Dummies.pdf
  Mcft Money 2006 For Dummies (Sep 2005).pdf
  Mcft SQL Server 2005 for Dummies.pdf
  Mcft SQL Server 2005 Reporting Services for Dummies.pdf
  Mcft Visual Studio .NET C++ for Dummies Quick Reference Guide.pdf
  MindManager for Dummies.pdf
  Networking All-in-One Desk Reference for Dummies 2nd Edition.pdf
  Networking for Dummies 7th Edition.pdf
  Office 2003 Application Development All-in-One Desk Reference for Dummies.pdf
  Office 2003 Timesaving Techniques for Dummies (2004).pdf
  OpenOffice.org for Dummies.pdf
  Paint Shop Pro 8 for Dummies.pdf
  Paint Shop Pro 9 for Dummies (2005).pdf
  PC Recording Studios For Dummies (Mar 2005).pdf
  PCs All-in-One Desk Reference for Dummies 2nd Edition.pdf
  PCs for Dummies Quick Reference, 3rd Edition.pdf
  PCs for Dummies, 10th Edition.pdf
  Photoshop Album for Dummies.pdf
  Photoshop CS All-in-One Desk Reference for Dummies.pdf
  Photoshop CS for Dummies.pdf
  Photoshop CS Timesaving Techniques for Dummies.chm
  Photoshop CS2 All-in-One Desk Reference for Dummies.pdf
  Photoshop CS2 For Dummies (May 2005).pdf
  Photoshop Elements 3 for Dummies.pdf
  Photoshop Elements 4 for Dummies.pdf
  PHP & MySQL Everyday Apps for Dummies.pdf
  PHP & MySQL for Dummies, 2nd Edition (Mar 2004).pdf
  PHP 5 for Dummies.pdf
  Piano for Dummies (1999).pdf
  Poker for Dummies (2004).pdf
  Powerpoint 2003 Just The Steps For Dummies (May 2006).pdf
  QuarkXPress 6 for Dummies (2003).chm
  QuickBooks 2005 for Dummies (2005).pdf
  QuickBooks 2006 for Dummies.pdf
  QuickBooks All-In-One Desk Reference For Dummies, 2nd Edition (2005).pdf
  Quicken All-in-One Desk Reference for Dummies.pdf
  Red Hat Enterprise Linux 4 for Dummies (Apr 2005).pdf
  Red Hat Fedora Linux 2 All-In-One Desk Reference For Dummies.pdf
  Red Hat Linux Fedora for Dummies.chm
  RFID For Dummies (Mar 2005).pdf
  Roxio Easy Media Creator 8 for Dummies.pdf
  SAP NetWeaver For Dummies (2004).chm
  Scanners for Dummies, 2nd Edition.pdf
  Search Engine Optimization for Dummies (2004).pdf
  Snort for Dummies.pdf
  Sony CLIÉ for Dummies.pdf
  SQL for Dummies, 5th Edition.pdf
  Starting an Online Business for Dummies, 4th Edition (2005).pdf
  Statistics For Dummies.chm
  SUSE Linux 10 for Dummies.pdf
  SUSE Linux 9.3 For Dummies (May 2005).pdf
  Syndicating Web Sites with RSS Feeds for Dummies.pdf
  TCPIP for Dummies.pdf
  The Everyday Internet All-in-One Desk Reference for Dummies.pdf
  The Internet GigaBook For Dummies (2004).pdf
  TI-83 Plus Graphing Calculator For Dummies (2004).pdf
  TiVo for Dummies.pdf
  Troubleshooting Your PC For Dummies, 2nd Edition (Feb 2005).pdf
  UML 2 for Dummies (2003).chm
  Unix For Dummies.chm
  Visual Basic 2005 Express Edition for Dummies.pdf
  Visual Basic 2005 for Dummies.pdf
  Visual C++ 6 for Dummies Quick Reference.pdf
  Visual Web Developer 2005 Express Edition for Dummies.pdf
  VoIP for Dummies.pdf
  Web Design For Dummies, 2nd Edititon Mar 2006.pdf
  WebEx Web Meetings for Dummies (2005).pdf
  Windows Server 2003 for Dummies (2003).chm
  Windows Server 2003 For Dummies.pdf
  Windows XP All-In-One Desk Reference For Dummies, 2nd Edition (Oct 2004).pdf
  Windows XP Digital Music For Dummies (Nov 2004).pdf
  Windows XP for Dummies (2001).pdf
  Windows XP for Dummies Quick Reference, 2nd Edition.pdf
  Windows Xp For Dummies, 1st Edition (2001).pdf
  Windows XP for Dummies, 2nd Edition.pdf
  Windows XP Gigabook For Dummies (2004).pdf
  Windows XP Hacks & Mods For Dummies (Sep 2005).pdf
  Windows XP Just the Steps for Dummies (2005).pdf
  Windows XP Timesaving Techniques for Dummies, 2nd Edition (Jan 2005).pdf
  Wireless Home Networking for Dummies.pdf
  Wireless Network Hacks & Mods for Dummies.pdf
  Wireless Networks for Dummies.pdf
  WordPerfect 11 For Dummies.chm
  WordPerfect 12 for Dummies.pdf
  XML for Dummies 4th Edition.pdf
  Yahoo! SiteBuilder For Dummies (Oct 2005).pdf

  Mã:
  http://rapidshare.de/files/28836510/_For_Dummies__eBook_Collection.part01.rar
  http://rapidshare.de/files/28838686/_For_Dummies__eBook_Collection.part02.rar
  http://rapidshare.de/files/28840949/_For_Dummies__eBook_Collection.part03.rar
  http://rapidshare.de/files/28842950/_For_Dummies__eBook_Collection.part04.rar
  http://rapidshare.de/files/28844838/_For_Dummies__eBook_Collection.part05.rar
  http://rapidshare.de/files/28846722/_For_Dummies__eBook_Collection.part06.rar
  http://rapidshare.de/files/28848779/_For_Dummies__eBook_Collection.part07.rar
  http://rapidshare.de/files/28850727/_For_Dummies__eBook_Collection.part08.rar
  http://rapidshare.de/files/28853019/_For_Dummies__eBook_Collection.part09.rar
  http://rapidshare.de/files/28855295/_For_Dummies__eBook_Collection.part10.rar
  http://rapidshare.de/files/28857744/_For_Dummies__eBook_Collection.part11.rar
  http://rapidshare.de/files/28860196/_For_Dummies__eBook_Collection.part12.rar
  http://rapidshare.de/files/28862956/_For_Dummies__eBook_Collection.part13.rar
  http://rapidshare.de/files/28866076/_For_Dummies__eBook_Collection.part14.rar
  http://rapidshare.de/files/28869250/_For_Dummies__eBook_Collection.part15.rar
  http://rapidshare.de/files/28872479/_For_Dummies__eBook_Collection.part16.rar
  http://rapidshare.de/files/28875551/_For_Dummies__eBook_Collection.part17.rar
  http://rapidshare.de/files/28878389/_For_Dummies__eBook_Collection.part18.rar
  http://rapidshare.de/files/28881383/_For_Dummies__eBook_Collection.part19.rar
  http://rapidshare.de/files/28881837/_For_Dummies__eBook_Collection.part20.rar
  Mỗi link khoảng....90M [IMG].
 2. raitk Member

  Số bài viết: 178
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 16
 3. thanlan New Member

  Số bài viết: 560
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
  đây là dòng sách 'for Dummies' tạm dịch là sách cho những tên đần độn , viết rất kỹ , rất dài , và cũng rất dễ hiểu . Đã đọc sơ qua cuốn C++ for D và Electronics for Dummies thấy rất ... dài dòng , rất thích hợp để luyện dịch [IMG] .
 4. thanhbinh New Member

  Số bài viết: 26
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0

Chia sẻ trang này