1. THÔNG BÁO TUYỂN ADMIN DIỄN ĐÀN 2013
  Tìm kiếm nhà trọ - Ở ghép
  THÔNG BÁO BÁN ÁO SPKT.NET CHO THÀNH VIÊN DIỄN ĐÀN


  HÃY TÌM KIẾM Ở ĐÂY TRƯỚC KHI ĐẶT CÂU HỎI
  {xen:phrase loading}

Fuel cell

Thảo luận trong 'Điện - Điện tử ô tô' bắt đầu bởi NGUYENQUANGTHO, 25 Tháng chín 2009.

 1. NGUYENQUANGTHO New Member

  Số bài viết: 1
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
  Ai có tài liệu về Fuel cell bằng tiếng việt thì upload lên cho mình tham khảo với. Mình đang nghiên cứu về đề tài này nhưng tài liệu chưa phong phú lắm.
  Cảm ơn rất nhiều.

  Mình đang có quyển Fuel cell handbook dài 427 trang, bạn nào cần thì mail cho mình (nqt_ck@yahoo.com.vn). Nếu có tài liệu hay thì gửi cho mình theo địa chỉ mail này nha.
  Cảm ơn rất nhiều.
 2. trungtrancbspkt New Member

  Số bài viết: 118
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
  What Is A Fuel Cell?

  In principle, a fuel cell operates like a battery. Unlike a battery, a fuel cell does not run down or require recharging. It will produce energy in the form of electricity and heat as long as fuel is supplied.
  Về nguyên tắc, một tế bào nhiên liệu hoạt động như một pin Không giống như một pin, một tế bào nhiên liệu không chạy xuống hoặc đòi hỏi phải nạp.. Nó sẽ sản xuất năng lượng trong các hình thức điện và nhiệt miễn là nhiên liệu được cung cấp.
  A fuel cell consists of two electrodes sandwiched around an electrolyte.
  Một pin nhiên liệu bao gồm hai điện cực kẹp xung quanh một điện phân.
  Oxygen passes over one electrode and hydrogen over the other, generating electricity, water and heat.
  Oxy đi qua một điện cực và hydro trên khác, tạo ra điện, nước và nhiệt.
  [IMG]
  Hydrogen fuel is fed into the "anode" of the fuel cell. Oxygen (or air) enters the fuel cell through the cathode.
  Hydrogen là nhiên liệu đưa vào các anode "" của các tế bào nhiên liệu. Oxygen (hoặc không) vào các tế bào nhiên liệu thông qua cathode.
  Encouraged by a catalyst, the hydrogen atom splits into a proton and an electron, which take different paths to the cathode.
  Khuyến khích của một chất xúc tác, các nguyên tử hiđrô chia tách thành một proton và một điện tử, trong đó có đường đi khác nhau để cathode.
  The proton passes through the electrolyte.
  Các proton đi qua điện này.
  The electrons create a separate current that can be utilized before they return to the cathode, to be reunited with the hydrogen and oxygen in a molecule of water.
  Các điện tử tạo ra một dòng riêng biệt mà có thể được sử dụng trước khi họ trở về cathode, để được đoàn tụ với hydro và oxy trong một phân tử nước.
  A fuel cell system which includes a "fuel reformer" can utilize the hydrogen from any hydrocarbon fuel - from natural gas to methanol, and even gasoline.
  Một hệ thống pin nhiên liệu bao gồm một nhà cải cách nhiên liệu "" có thể sử dụng các hydro từ bất kỳ nhiên liệu dầu khí - từ khí tự nhiên để methanol, và ngay cả xăng.
  Since the fuel cell relies on chemistry and not combustion, emissions from this type of a system would still be much smaller than emissions from the cleanest fuel combustion processes.
  Kể từ khi tế bào dựa vào nhiên liệu hóa học và không cháy, phát thải từ loại của một hệ thống vẫn sẽ là nhỏ hơn nhiều so với lượng khí thải từ các quá trình đốt cháy nhiên liệu sạch.
 3. phapsvn New Member

  Số bài viết: 1
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0

Chia sẻ trang này