1. THÔNG BÁO TUYỂN ADMIN DIỄN ĐÀN 2013
  Tìm kiếm nhà trọ - Ở ghép
  THÔNG BÁO BÁN ÁO SPKT.NET CHO THÀNH VIÊN DIỄN ĐÀN


  HÃY TÌM KIẾM Ở ĐÂY TRƯỚC KHI ĐẶT CÂU HỎI
  {xen:phrase loading}

Giải bài tập VBB trong sách giáo trình

Thảo luận trong 'Visual Basic' bắt đầu bởi small ant, 25 Tháng năm 2009.

 1. small ant Well-Known Member

  Số bài viết: 2,827
  Đã được thích: 88
  Điểm thành tích: 48
  Giới tính: Nữ
  hi hi !! Gần thi học kỳ rồi nên tranh thủ làm lại mấy bài VB trong sách giáo trình để ôn lại !! Có gì mọi người góp ý ha !!

  BÀI 1

  Mã:
  /*========================*\[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]|| ###################### ||[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]|| # wWw.spktforum.info # ||[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]|| #   4949-NNT   # ||[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]|| #nhtuyenbk@gmail.com # ||[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]|| ###################### ||[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]\*========================*/[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3] [/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]BAI 1[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3] [/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]private sub cmdtong_click()[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]dim tong as long[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]dim i as integer[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3] [/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]tong = 0[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3] [/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]For i=1 to val(txnhap.text)[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]tong = tong + i[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3] [/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]next i[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3] [/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]txtketqua.text= str(tong)[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3] [/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]end sub[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3] [/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3] [/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3] [/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3][/PHP][/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3] [/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3][SIZE="6"][COLOR="red"]BÀI 2[/COLOR][/SIZE] [/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3] [/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3][CODE]/*========================*\[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]|| ###################### ||[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]|| # wWw.spktforum.info # ||[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]|| #   4949-NNT   # ||[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]|| #nhtuyenbk@gmail.com # ||[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]|| ###################### ||[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]\*========================*/[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3] [/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]Bai 2[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3] [/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]private sub cmdtong_click()[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3] [/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]Dim tong as long[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]Dim i as integer[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]Dim n as integer[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3] [/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]n= val(txtnhap.text)[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]tong= 0[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3] [/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]For i = 1 to n[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]tong=tong + (-1)^(i+1)*i[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]next i [/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3] [/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]txtxuat.text= str(tong)[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3] [/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]end sub[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3] [/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3] [/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3][/PHP][/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3] [/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3] [/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3][COLOR="red"][SIZE="6"]BÀI 3[/SIZE][/COLOR][/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3] [/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3][CODE]/*========================*\[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]|| ###################### ||[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]|| # wWw.spktforum.info # ||[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]|| #   4949-NNT   # ||[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]|| #nhtuyenbk@gmail.com # ||[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]|| ###################### ||[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]\*========================*/[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3] [/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]BAI 3[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3] [/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]private sub cmdtinh_click()[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]Dim tram as integer[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]Dim chuc as integer[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]Dim donvi as integer[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]Dim n as integer[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3] [/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]if isnumeric(txtnhap.text) then[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3] [/SIZE][/FONT]
  [SIZE=3][FONT=Times New Roman]      n = abs(val(txtnhap.text)) [/FONT][/SIZE]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3] [/SIZE][/FONT]
  [SIZE=3][FONT=Times New Roman]      tram = n\100      [/FONT][/SIZE]
  [SIZE=3][FONT=Times New Roman]      chuc= (n mod 100)\10  [/FONT][/SIZE]
  [SIZE=3][FONT=Times New Roman]      donvi = n mod 10[/FONT][/SIZE]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]else [/SIZE][/FONT]
  [SIZE=3][FONT=Times New Roman]      msgbox"du lieu khong hop le"[/FONT][/SIZE]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]end if[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3] [/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]txttram.text=val(tram)[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]txtchuc.text=val(chuc)[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]txtdonvi.text=val(donvi)[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3] [/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]End Sub[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3] [/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3] [/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]Click vao tung txtnhap go code sau[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3] [/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3] [/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]Private Sub txtnhap_Change()[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]txtnhap.MaxLength = 3[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]End Sub[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3] [/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3] [/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3] [/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3] [/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3][/PHP][/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3] [/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3] [/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3][COLOR="red"][SIZE="6"]BÀI 4[/SIZE][/COLOR][/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3] [/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3][CODE]/*========================*\[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]|| ###################### ||[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]|| # wWw.spktforum.info # ||[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]|| #   4949-NNT   # ||[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]|| #nhtuyenbk@gmail.com # ||[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]|| ###################### ||[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]\*========================*/[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3] [/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]BAI 4[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3] [/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]Private Sub cmd1_Click()[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]Dim i As Integer[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]Dim n As Integer[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]Dim kq As Boolean[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3] [/SIZE][/FONT]
  [SIZE=3][FONT=Times New Roman]kq = True             [/FONT][/SIZE]
  [SIZE=3][FONT=Times New Roman]n = Val(txt1.Text)        [/FONT][/SIZE]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3] [/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]If n = 2 Then[/SIZE][/FONT]
  [SIZE=3][FONT=Times New Roman]  kq = True      [/FONT][/SIZE]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]ElseIf n > 2 Then[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]   [/SIZE][/FONT]
  [SIZE=3][FONT=Times New Roman]  For i = 3 To n - 1         [/FONT][/SIZE]
  [SIZE=3][FONT=Times New Roman]    If (n Mod i = 0) Then      [/FONT][/SIZE]
  [SIZE=3][FONT=Times New Roman]      kq = False[/FONT][/SIZE]
  [SIZE=3][FONT=Times New Roman]    End If[/FONT][/SIZE]
  [SIZE=3][FONT=Times New Roman]  Next i[/FONT][/SIZE]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]Else[/SIZE][/FONT]
  [SIZE=3][FONT=Times New Roman]  kq = False[/FONT][/SIZE]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]  [/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]End If[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3] [/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]If kq = True Then[/SIZE][/FONT]
  [SIZE=3][FONT=Times New Roman]  txt2.Text = "So" & Str(n) & " la so nguyen to"[/FONT][/SIZE]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]Else[/SIZE][/FONT]
  [SIZE=3][FONT=Times New Roman]  txt2.Text = "So" & Str(n) & " khong la so nguyen to"[/FONT][/SIZE]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]End If[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3] [/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]End Sub[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3] [/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]Private Sub Command1_Click()[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]Dim q As Byte[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]q = MsgBox("NNT Chuc Cac Ban Vui Ve", vbOKOnly + vbInformation, "Thoat")[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]End 'lenh de thoat khoi form'[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]End Sub[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3] [/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3] [/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3] [/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3][/PHP][/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3] [/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3][COLOR="red"][SIZE="6"]BÀI 5[/SIZE][/COLOR][/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3] [/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3][CODE]/*========================*\[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]|| ###################### ||[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]|| # wWw.spktforum.info # ||[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]|| #   4949-NNT   # ||[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]|| #nhtuyenbk@gmail.com # ||[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]|| ###################### ||[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]\*========================*/[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3] [/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]BAI 5[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3] [/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]Private Sub cmdmax_click()[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]Dim a As Integer[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]Dim b As Integer[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]Dim max As Integer[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3] [/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]a = Val(txt1.Text)[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]b = Val(txt2.Text)[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]max = Val(txt3.Text)[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3] [/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]If IsNumeric(txt1.Text) And IsNumeric(txt2.Text) And IsNumeric(txt3.Text) Then[/SIZE][/FONT]
  [SIZE=3][FONT=Times New Roman]  If max < b Then max = b[/FONT][/SIZE]
  [SIZE=3][FONT=Times New Roman]  If max < a Then max = a[/FONT][/SIZE]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]Else[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]MsgBox "Du lieu khong hop le"[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]End If[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3] [/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]txtmax = Str(max)[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3] [/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]End Sub[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3] [/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3] [/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3] [/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3][/PHP][/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3] [/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3][COLOR="red"][SIZE="6"]BÀI 6[/SIZE][/COLOR][/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3] [/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3][CODE]/*========================*\[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]|| ###################### ||[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]|| # wWw.spktforum.info # ||[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]|| #   4949-NNT   # ||[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]|| #nhtuyenbk@gmail.com # ||[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]|| ###################### ||[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]\*========================*/[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3] [/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]BAI 6.1 (HÌNH THỨ 1)[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3] [/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3] [/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]Private Sub cmdcong_Click()[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]txtkq.Text = Str(Val(txt1.Text) + Val(txt2.Text))[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]End Sub[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3] [/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]Private Sub cmdtru_Click()[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]txtkq.Text = Str(Val(txt1.Text) + Val(txt2.Text))[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]End Sub[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3] [/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]Private Sub cmdnhan_Click()[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]txtkq.Text = Str(Val(txt1.Text) + Val(txt2.Text))[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]End Sub[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3] [/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3] [/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]Private Sub cmdchia_click()[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]If Val(txt2.Text) = 0 Then[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]MsgBox "Mau so khong duoc bang 0 "[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]Else[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]txtkq.Text = Str(Val(txt1.Text) / Val(txt2.Text))[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]End If[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]End Sub[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3][/PHP][/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3] [/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3][CODE]/*========================*\[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]|| ###################### ||[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]|| # wWw.spktforum.info # ||[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]|| #   4949-NNT   # ||[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]|| #nhtuyenbk@gmail.com # ||[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]|| ###################### ||[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]\*========================*/[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3] [/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]BAI 6.2 (HÌNH THỨ 2)[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3] [/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]Private Sub cmdtinh_Click()[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]Dim pheptoan As String[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3] [/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]pheptoan = txtpheptoan[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3] [/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]If IsNumeric(txt1.Text) And IsNumeric(txt2.Text) Then[/SIZE][/FONT]
  [SIZE=3][FONT=Times New Roman]  Select Case pheptoan[/FONT][/SIZE]
  [SIZE=3][FONT=Times New Roman]    Case "+"[/FONT][/SIZE]
  [SIZE=3][FONT=Times New Roman]    txtkq.Text = Str(Val(txt1.Text) + Val(txt2.Text))[/FONT][/SIZE]
  [SIZE=3][FONT=Times New Roman]    Case "-"[/FONT][/SIZE]
  [SIZE=3][FONT=Times New Roman]    txtkq.Text = Str(Val(txt1.Text) - Val(txt2.Text))[/FONT][/SIZE]
  [SIZE=3][FONT=Times New Roman]    Case "*"[/FONT][/SIZE]
  [SIZE=3][FONT=Times New Roman]    txtkq.Text = Str(Val(txt1.Text) * Val(txt2.Text))[/FONT][/SIZE]
  [SIZE=3][FONT=Times New Roman]    Case "/"[/FONT][/SIZE]
  [SIZE=3][FONT=Times New Roman]    If Val(txt2.Text) = 0 Then[/FONT][/SIZE]
  [SIZE=3][FONT=Times New Roman]    MsgBox "Mau so khong duoc bang 0"[/FONT][/SIZE]
  [SIZE=3][FONT=Times New Roman]    Else[/FONT][/SIZE]
  [SIZE=3][FONT=Times New Roman]    txtkq.Text = Str(Val(txt1.Text) / Val(txt2.Text))[/FONT][/SIZE]
  [SIZE=3][FONT=Times New Roman]    End If[/FONT][/SIZE]
  [SIZE=3][FONT=Times New Roman]    Case Else[/FONT][/SIZE]
  [SIZE=3][FONT=Times New Roman]    MsgBox "Phep Toan Nhap Vao Khong Dung (+,-,*,/)"[/FONT][/SIZE]
  [SIZE=3][FONT=Times New Roman]    End Select[/FONT][/SIZE]
  [SIZE=3][FONT=Times New Roman] Else[/FONT][/SIZE]
  [SIZE=3][FONT=Times New Roman] MsgBox "Du Lieu So Nhap Vap Khong Dung"[/FONT][/SIZE]
  [SIZE=3][FONT=Times New Roman] End If[/FONT][/SIZE]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]End Sub[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3][/PHP][/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3] [/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3][COLOR="red"][SIZE="6"]BÀI 7[/SIZE][/COLOR][/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3] [/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3][CODE]/*========================*\[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]|| ###################### ||[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]|| # wWw.spktforum.info # ||[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]|| #   4949-NNT   # ||[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]|| #nhtuyenbk@gmail.com # ||[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]|| ###################### ||[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]\*========================*/[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3] [/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]BAI 7[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3] [/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]Function uscln(a As Integer, b As Integer) As Integer[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3] [/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]Do While a <> b[/SIZE][/FONT]
  [SIZE=3][FONT=Times New Roman]  If a > b Then[/FONT][/SIZE]
  [SIZE=3][FONT=Times New Roman]  a = a - b[/FONT][/SIZE]
  [SIZE=3][FONT=Times New Roman]  Else[/FONT][/SIZE]
  [SIZE=3][FONT=Times New Roman]  b = b - a[/FONT][/SIZE]
  [SIZE=3][FONT=Times New Roman]  End If[/FONT][/SIZE]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]Loop[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3] [/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]uscln = a[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]  [/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]End Function[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3] [/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]Private Sub cmdtinh_Click()[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]Dim a As Integer[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]Dim b As Integer[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3] [/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]If IsNumeric(txta.Text) And IsNumeric(txtb.Text) Then[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3] [/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]a = Val(txta.Text)[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]b = Val(txtb.Text)[/SIZE][/FONT]
  [SIZE=3][FONT=Times New Roman]  If b <> 0 Then[/FONT][/SIZE]
  [SIZE=3][FONT=Times New Roman]    If a <> 0 Then[/FONT][/SIZE]
  [SIZE=3][FONT=Times New Roman]      a = a / uscln(a, b)[/FONT][/SIZE]
  [SIZE=3][FONT=Times New Roman]      b = b / uscln(a, b)[/FONT][/SIZE]
  [SIZE=3][FONT=Times New Roman]      If b < 0 Then[/FONT][/SIZE]
  [SIZE=3][FONT=Times New Roman]        a = -a[/FONT][/SIZE]
  [SIZE=3][FONT=Times New Roman]        b = -b[/FONT][/SIZE]
  [SIZE=3][FONT=Times New Roman]      End If[/FONT][/SIZE]
  [SIZE=3][FONT=Times New Roman]    Else[/FONT][/SIZE]
  [SIZE=3][FONT=Times New Roman]    txtkq = "Phan So Toi Gian La 1"[/FONT][/SIZE]
  [SIZE=3][FONT=Times New Roman]    End If[/FONT][/SIZE]
  [SIZE=3][FONT=Times New Roman]  Else[/FONT][/SIZE]
  [SIZE=3][FONT=Times New Roman]  MsgBox "Mau so khong the bang 0"[/FONT][/SIZE]
  [SIZE=3][FONT=Times New Roman]  End If[/FONT][/SIZE]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]Else[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]MsgBox "Du Lieu Nhap Vao Khong Dung"[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]End If[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]txtkq = "Phan So Toi Gian La " & Str(a) & "/" & Str(b)[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3] [/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]End Sub[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3] [/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]Private Sub cmduscln_Click()[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]Dim a As Integer[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]Dim b As Integer[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3] [/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]a = Val(txta.Text)[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]b = Val(txtb.Text)[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3] [/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]txtkq.Text = Str(uscln(a, b))[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]End Sub[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3] [/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3] [/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]private sub cmdthoat_click()[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]dim q as byte[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]beep[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3] [/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]q=msgbox("NNT chuc ban vui ve",vbokonly+vbinformation,"Thoat")[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]End[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]End sub[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3] [/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3][/PHP][/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3] [/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3][COLOR="red"][SIZE="6"]BÀI 8[/SIZE][/COLOR][/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3] [/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3][CODE]/*========================*\[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]|| ###################### ||[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]|| # wWw.spktforum.info # ||[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]|| #   4949-NNT   # ||[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]|| #nhtuyenbk@gmail.com # ||[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]|| ###################### ||[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]\*========================*/[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3] [/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]BAi 8[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3] [/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]Private Sub chk1_Click()[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]chk1.Enabled = True[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3] [/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3] [/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]End Sub[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3] [/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]Private Sub chk2_Click()[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]chk1.Enabled = True[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]End Sub[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3] [/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]Private Sub chk3_Click()[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]chk1.Enabled = True[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]End Sub[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3] [/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]Private Sub chk4_Click()[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]chk1.Enabled = True[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]End Sub[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3] [/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]Private Sub cmdtinh_Click()[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]Dim a(5) As Integer[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]Dim i As Integer[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]Dim tong As Integer[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]Dim min As Integer[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]Dim max As Integer[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]Dim dem As Integer[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]Dim x As Integer[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]Dim tb As String[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]tb = ""[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]For i = 0 To 4[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]a(i) = val(txt(i).Text)[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]Next i[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3] [/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]If chk1.Value = 1 Then[/SIZE][/FONT]
  [SIZE=3][FONT=Times New Roman]  tong = 0[/FONT][/SIZE]
  [SIZE=3][FONT=Times New Roman]  For i = 0 To 4[/FONT][/SIZE]
  [SIZE=3][FONT=Times New Roman]  tong = tong + a(i)[/FONT][/SIZE]
  [SIZE=3][FONT=Times New Roman]  Next i[/FONT][/SIZE]
  [SIZE=3][FONT=Times New Roman]  tb = "Tong = " & Str(tong) & vbCrLf[/FONT][/SIZE]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]End If[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3] [/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]If chk2.Value = 1 Then[/SIZE][/FONT]
  [SIZE=3][FONT=Times New Roman]  max = a(1)[/FONT][/SIZE]
  [SIZE=3][FONT=Times New Roman]  For i = 0 To 4[/FONT][/SIZE]
  [SIZE=3][FONT=Times New Roman]  If max < a(i) Then max = a(i)[/FONT][/SIZE]
  [SIZE=3][FONT=Times New Roman]  Next i[/FONT][/SIZE]
  [SIZE=3][FONT=Times New Roman]  tb = tb & "Max = " & Str(max) & vbCrLf[/FONT][/SIZE]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]End If[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3] [/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]If chk3.Value = 1 Then[/SIZE][/FONT]
  [SIZE=3][FONT=Times New Roman] min = a(1)[/FONT][/SIZE]
  [SIZE=3][FONT=Times New Roman]  For i = 0 To 4[/FONT][/SIZE]
  [SIZE=3][FONT=Times New Roman]  If min > a(i) Then min = a(i)[/FONT][/SIZE]
  [SIZE=3][FONT=Times New Roman]  Next i[/FONT][/SIZE]
  [SIZE=3][FONT=Times New Roman]  tb = tb & "Min = " & Str(min) & vbCrLf[/FONT][/SIZE]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]End If[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3] [/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]If chk4.Value = 1 Then[/SIZE][/FONT]
  [SIZE=3][FONT=Times New Roman]  x = InputBox("Ban Hay Nhap Mot So", "Thong Bao")[/FONT][/SIZE]
  [SIZE=3][FONT=Times New Roman]  dem = 0[/FONT][/SIZE]
  [SIZE=3][FONT=Times New Roman]  For i = 0 To 4[/FONT][/SIZE]
  [SIZE=3][FONT=Times New Roman]    If a(i) = x Then dem = dem + 1[/FONT][/SIZE]
  [SIZE=3][FONT=Times New Roman]  Next i[/FONT][/SIZE]
  [SIZE=3][FONT=Times New Roman]  tb = tb & "Dem = " & Str(dem) & vbCrLf[/FONT][/SIZE]
  [SIZE=3][FONT=Times New Roman] End If[/FONT][/SIZE]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3] [/SIZE][/FONT]
  [SIZE=3][FONT=Times New Roman] i = MsgBox(tb, vbOKOnly, "Tinh")[/FONT][/SIZE]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3] [/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]    [/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]End Sub[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3][/PHP][/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3] [/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3][COLOR="red"][SIZE="6"]BÀI 9[/SIZE][/COLOR][/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3] [/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3][CODE]/*========================*\[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]|| ###################### ||[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]|| # wWw.spktforum.info # ||[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]|| #   4949-NNT   # ||[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]|| #nhtuyenbk@gmail.com # ||[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]|| ###################### ||[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]\*========================*/[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]BAI 9[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3] [/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]Private Sub cmdsapxep_Click()[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]Dim a(5) As Integer[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]Dim tam As Integer[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]Dim i As Integer[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]Dim j As Integer[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3] [/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]For i = 0 To 4[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]a(i) = Val(txtnhap(i).Text)[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]Next i[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3] [/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]For i = 0 To 3[/SIZE][/FONT]
  [SIZE=3][FONT=Times New Roman]  For j = i + 1 To 4[/FONT][/SIZE]
  [SIZE=3][FONT=Times New Roman]  If a(i) > a(j) Then[/FONT][/SIZE]
  [SIZE=3][FONT=Times New Roman]    tam = a(i)[/FONT][/SIZE]
  [SIZE=3][FONT=Times New Roman]    a(i) = a(j)[/FONT][/SIZE]
  [SIZE=3][FONT=Times New Roman]    a(j) = tam[/FONT][/SIZE]
  [SIZE=3][FONT=Times New Roman]  End If[/FONT][/SIZE]
  [SIZE=3][FONT=Times New Roman]  Next j[/FONT][/SIZE]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]Next i[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3] [/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]For i = 0 To 4[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]txtxuat(i).Text = Str(a(i))[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]Next i[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]End Sub[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3][/PHP][/SIZE][/FONT]
 2. small ant Well-Known Member

  Số bài viết: 2,827
  Đã được thích: 88
  Điểm thành tích: 48
  Giới tính: Nữ
  BÀI 10

  *========================*\
  || ###################### ||
  || # wWw.spktforum.info # ||
  || # 4949-NNT # ||
  || #nhtuyenbk@gmail.com # ||
  || ###################### ||
  \*========================*/


  BAI10

  Dim a(1 To 500) As Integer
  Dim i As Integer
  Dim n As Integer

  Private Sub cmdend_Click()
  beep
  i = MsgBox("NNT chuc cac ban vui ve", Vbokonle + vbInformation, "Thoat")
  End
  End Sub

  Private Sub cmdin_Click()
  txt1.Text = ""

  For i = 1 To n
  txt1.Text = txt1.Text & Str(a(i)) & " "
  Next i

  End Sub

  Private Sub cmdkq_Click()
  Dim kq As Boolean
  Dim m As Integer

  kq = True
  m = n \ 2 'm la khuc giua cua mang, dau \ la phep chia la nguyen

  For i = 1 To m
  If a(i) <> a(n - i) Then kq = False
  Next i

  If kq = True Then
  txt2.Text = "Mang Da Nhap Doi Xung"
  Else
  txt2.Text = "Mang da nhap khong doi xung"
  End If

  End Sub

  Private Sub cmdnhap_Click()

  Do While n < 1
  n = InputBox("Ban Hay Nhap So Phan Tu Cua Mang", "Nhap Du Lieu")
  Loop

  For i = 1 To n
  a(i) = InputBox("Ban Nhp Phan Tu Thu " & i, " Nhap Mang")
  Next i

  End Sub
  [/PHP]


  BÀI 11

  PHP:
  /*========================*\
  || ###################### ||
  || # wWw.spktforum.info # ||
  || # 4949-NNT # ||
  || #nhtuyenbk@gmail.com # ||
  || ###################### ||
  \*========================*/
   
  BAi 11
   
  Dim a
  (1 To 500) As Integer
  Dim i 
  As Integer
  Dim n 
  As Integer
   
   
   
  Private Sub cmdend_Click()
  Beep
  MsgBox("NNT chuc cac ban vui ve ^!^"vbOKOnly vbInformation"Thoat")
  End
   
  End Sub
   
  Private Sub cmdin_Click()
  txt1.Enabled False
  txt1
  .Text ""
   
  For 1 To n
  txt1
  .Text txt1.Text Str(a(i)) & " "
  Next i
  End Sub
   
  Private Sub cmdkq_Click()
   
  Dim c As Integer
  Dim b 
  As Integer
  Dim j 
  As Integer
  Dim demtang 
  As Integer
  Dim demgiam 
  As Integer
  txt2
  .Enabled true
  demtang 
  0
  demgiam 
  0
  For 1 To n 1
  If a(i) <= a(1Then
  demtang 
  demtang 1
  Else
  demgiam demgiam 1
  End 
  If
  Next i
   
  If demtang 1 Then
  txt2
  .Text "Day da nhap la day TANG"
  End If
   
  If 
  demgiam 1 Then
  txt2
  .Text "Day da nhap la day GIAM"
  End If
   
  If 
  demtang <> (1) And demgiam <> (1Then
  txt2
  .Text "Day Khong Tang, Khong Giam"
  End If
   
  End Sub
   
  Private Sub cmdnhap_Click()
  Do While 
  1
  InputBox("Ban Hay Nhap So Phan Tu Cua Mang""Nhap data")
  Loop
   
  For 1 To n
  a
  (i) = InputBox("Ban hay nhap phan tu thu " i"Nhap Mang")
  Next i
  End Sub
   
  Private Sub Form_Load()
  txt1.Enabled False
  txt2
  .Enabled False
  End Sub


  BÀI 12

  PHP:
  '/*========================*\
  '
  || ###################### ||
  '|| # wWw.spktforum.info # ||
  '
  || # 4949-NNT # ||
  '|| #nhtuyenbk@gmail.com # ||
  '
  || ###################### ||
  '\*========================*/
   
   
  '
  Bai 12
   
  Dim s 
  As String 50
   
  Private Sub cmdend_Click()
  Dim q As Byte
  MsgBox("NNT chuc cac ban vui ve"vbOKOnly vbInformation"Thoat")
  End
  End Sub
   
  Private Sub cmdkq_Click()
  Dim v As Byte
  Dim dem 
  As Byte
   
  dem 
  0
  0
  Do
  InStr(1s"pascal"1)
  If 
  <> 0 Then
  dem 
  dem 1
  End 
  If
  Loop Until v 0
   
  txtkq 
  "co " Str(dem) & " tu pascal trong chuoi " s
   
  End Sub
   
  Private Sub cmdnhap_Click()
  InputBox("Ban hay nhap chuoi s""Nhap Chuoi")
  End Sub
   


  BÀI 13

  PHP:
  /*========================*\
  || ###################### || 
  || # wWw.spktforum.info # ||
  || # 4949-NNT # ||
  || #nhtuyenbk@gmail.com # ||
  || ###################### ||
  \*========================*/
   
  BAI 13
   
   
  Dim s 
  As String 50
   
  Private Sub cmdexit_Click()
  Dim q As Byte
   
  MsgBox("NNT chuc cac ban vui ve"vbOKOnly vbInformation"Thoat")
  End
   
  End Sub
   
  Private Sub cmdkq_Click()
  Dim i As Integer
  Dim dem 
  As Integer
  Dim tong 
  As Integer
  txt1
  .Enabled True
  tong 
  0
  dem 
  0
  For 1 To Len(s)
  If (
  Mid(si1) >= "0") And (Mid(si1) <= "9"Then
  dem 
  dem 1
  tong 
  tong Val(Mid(si1))
  End If
  Next i
   
  txt1
  .Text " Trong Chuoi Co " Str(dem) & " ky tu la so"
  txt2.Text Str(tong)
  End Sub
   
  Private Sub cmdnhap_Click()
  InputBox("Ban hay nhap chuoi s (khong qua 50 ky tu)""Nhap")
  End Sub
   
  Private Sub Form_Load()
  txt1.Enabled False
  End Sub
   


  BÀI 14

  PHP:
  /*========================*\
  || ###################### || 
  || # wWw.spktforum.info # ||
  || # 4949-NNT # ||
  || #nhtuyenbk@gmail.com # ||
  || ###################### ||
  \*========================*/
   
   
  Bai 14
   
   
  Dim s 
  As String 50
   
  Private Sub cmdexit_Click()
  Dim q As Byte
   
  MsgBox("NNT chuc cac ban vui ve"vbOKOnly vbInformation"Thoat")
  End
   
  End Sub
   
  Private Sub cmdkq_Click()
  Dim i As Integer
  Dim demhoa 
  As Integer
  Dim demthuong 
  As Integer
  txt1
  .Enabled True
  demhoa 
  0
  demthuong 
  0
  For 1 To Len(s)
  If 
  Mid(si1) >= "A" And Mid(si1) <= "Z" Then demhoa demhoa 1
  If Mid(si1) >= "a" And Mid(si1) <= "z" Then demthuong demthuong 1
   
  Next i
   
  txt1
  .Text s
  txt2
  .Text Str(demhoa)
  txt3.Text Str(demthuong)
  End Sub
   
  Private Sub cmdnhap_Click()
  InputBox("Ban hay nhap chuoi s (khong qua 50 ky tu)""Nhap")
  End Sub
   
  Private Sub Form_Load()
  txt1.Enabled False
  End Sub
   


  BÀI 15

  PHP:
  [/SIZE][/FONT]
   
  [
  FONT=Times New Roman][SIZE=3]/*========================*\[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]|| ###################### || [/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]|| # wWw.spktforum.info # ||[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]|| # 4949-NNT # ||[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]|| #nhtuyenbk@gmail.com # ||[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]|| ###################### ||[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=3]\*========================*/
  [/SIZE][/FONT]
   
   
  [
  FONT=Times New Roman][SIZE=3]Bai 15 [/SIZE][/FONT]
   
  [
  FONT=Times New Roman][SIZE=3]Dim s As String 50[/SIZE][/FONT]
  [
  FONT=Times New Roman][SIZE=3]Private Sub cmdexit_Click()[/SIZE][/FONT]
  [
  FONT=Times New Roman][SIZE=3]Dim q As Byte[/SIZE][/FONT]
   
  [
  FONT=Times New Roman][SIZE=3]MsgBox("NNT chuc cac ban vui ve"vbOKOnly vbInformation"Thoat")[/SIZE][/FONT]
  [
  FONT=Times New Roman][SIZE=3]End[/SIZE][/FONT]
   
  [
  FONT=Times New Roman][SIZE=3]End Sub[/SIZE][/FONT]
   
  [
  FONT=Times New Roman][SIZE=3]Private Sub cmdkq_Click()[/SIZE][/FONT]
  [
  FONT=Times New Roman][SIZE=3]Dim i As Integer[/SIZE][/FONT]
  [
  FONT=Times New Roman][SIZE=3]Dim dem As Integer[/SIZE][/FONT]
   
  [
  FONT=Times New Roman][SIZE=3]For 1 To Len(s)[/SIZE][/FONT]
  [
  FONT=Times New Roman][SIZE=3]If InStr(is"em"1) <> 0 Then[/SIZE][/FONT]
  [
  FONT=Times New Roman][SIZE=3]Replace(s"anh""em")[/SIZE][/FONT]
  [
  FONT=Times New Roman][SIZE=3]dem dem 1[/SIZE][/FONT]
  [
  FONT=Times New Roman][SIZE=3]End If[/SIZE][/FONT]
  [
  FONT=Times New Roman][SIZE=3]Next i[/SIZE][/FONT]
   
  [
  FONT=Times New Roman][SIZE=3]If dem 0 Then[/SIZE][/FONT]
  [
  FONT=Times New Roman][SIZE=3]MsgBox "khong co tu em"[/SIZE][/FONT]
  [
  FONT=Times New Roman][SIZE=3]Else[/SIZE][/FONT]
  [
  FONT=Times New Roman][SIZE=3]txt1.Text s[/SIZE][/FONT]
  [
  FONT=Times New Roman][SIZE=3]End If[/SIZE][/FONT]
  [
  FONT=Times New Roman][SIZE=3]End Sub[/SIZE][/FONT]
   
  [
  FONT=Times New Roman][SIZE=3]Private Sub cmdnhap_Click()[/SIZE][/FONT]
  [
  FONT=Times New Roman][SIZE=3]InputBox("Ban hay nhap chuoi s (khong qua 50 ky tu)""Nhap")[/SIZE][/FONT]
  [
  FONT=Times New Roman][SIZE=3]End Sub[/SIZE][/FONT]
   
  [
  FONT=Times New Roman][SIZE=3]Private Sub Form_Load()[/SIZE][/FONT]
  [
  FONT=Times New Roman][SIZE=3]txt1.Enabled False[/SIZE][/FONT]
  [
  FONT=Times New Roman][SIZE=3]End Sub[/SIZE][/FONT]
 3. small ant Well-Known Member

  Số bài viết: 2,827
  Đã được thích: 88
  Điểm thành tích: 48
  Giới tính: Nữ
  BÀI 16

  PHP:
  /*========================*\
  || ###################### || 
  || # wWw.spktforum.info # ||
  || #      4949-NNT      # ||
  || #nhtuyenbk@gmail.com # ||
  || ###################### ||
  \*========================*/
   
  BAI 16
   
  Dim s 
  As String 50
   
  Private Sub cmdexit_Click()
  Dim q As Byte
   
  MsgBox("NNT chuc cac ban vui ve"vbOKOnly vbInformation"Thoat")
  End
   
  End Sub
   
  Private Sub cmdkq_Click()
  Dim i As Integer
  txt1
  .Enabled True
  txt1
  .Text ""
  For 1 To Len(s)
  If 
  Mid(si1) <> Space(1Then
  txt1
  .Text txt1.Text Mid(si1)
  Else
  txt1.Text txt1.Text vbCrLf
  End 
  If
  Next i
  End Sub
   
  Private Sub cmdnhap_Click()
  InputBox("Ban hay nhap chuoi s (khong qua 50 ky tu)""Nhap")
  Trim(s)
  End Sub
   
  Private Sub Form_Load()
  txt1.Enabled False
  End Sub


  BÀI 17

  PHP:
  /*========================*\
  || ###################### ||
  || # wWw.spktforum.info # ||
  || #      4949-NNT      # ||
  || #nhtuyenbk@gmail.com # ||
  || ###################### ||
  \*========================*/
   
   
  BAI 17
   
  Private Sub cmdend_Click()
  Dim q As Byte
  MsgBox("NNT chuc cac ban vui ve"vbOKOnly vbInformation"Thoat")
  End
  End Sub
   
  Private Sub cmdnhap_Click()
  Dim s As String
  Dim i 
  As Integer
  Dim vt 
  As Integer
  Dim tam 
  As String
   
   
  Trim(txt.Text) & " "
  vt 1
   
  For 1 To Len(s)
  If 
  Mid(si1) = Space(1) And Mid(s11) <> Space(1Then
  tam 
  Mid(svtvt 1) & tam
  vt 
  1
  End 
  If
   
  Next i
   
  MsgBox("Cau " " duoc dao la " tamvbOKCancel"ket qua")
   
  End Sub  BÀI 18

  PHP:
  /*========================*\
  || ###################### ||
  || # wWw.spktforum.info # ||
  || #      4949-NNT      # ||
  || #nhtuyenbk@gmail.com # ||
  || ###################### ||
  \*========================*/
   
   
  Bai 18
   
  Dim a
  (1 To 10) As Integer
  Dim i 
  As Integer
   
  Private Sub cmdin_Click()
  txt1.Text ""
   
  For 0 To 9
   txt1
  .Text txt1.Text Str(a(10 i)) & " "
   
  Next i
   
  End Sub
   
  Private Sub cmdkq_Click()
  Dim max As Integer
  Dim min 
  As Integer
  Dim bc 
  As Integer
  Dim x 
  As Integer
  Dim y 
  As Integer
   
  txt2
  .Text ""
  txtngto.Text ""
  max a(1)
  min a(1)
   
  'tim cac so chia het cho 2, tim max min
  For i = 1 To 10
  If a(i) Mod 2 = 0 Then txt2.Text = txt2.Text & Str(a(i))
  If max < a(i) Then max = a(i)
  If min > a(i) Then min = a(i)
  Next i
   
  '
  tim cac so ngto tu max toi min
  For min To max
  If ngto(a(i)) = True Then txtngto.Text txtngto.Text Str(a(i))
  Next i
  txtmax
  .Text Str(max)
  txtmin.Text Str(min)
   
  'tinh max giai thua
  txtgt.Text = Str(gt(max))
   
  '
  tinh bcnn
  bc 
  max min uscln(maxmin)
  txtbcnn.Text Str(bc)
   
  'tinh uscln
  txtuscln.Text = Str(uscln(max, min))
   
   
  End Sub
   
  Private Sub cmdnhap_Click()
  For i = 1 To 10
  Do
  a(i) = InputBox("Ban hay nhap phan tu thu " & Str(i), "Nhap Mang")
  Loop Until a(i) > 0
  Next i
  End Sub
   
  Function uscln(m As Integer, n As Integer) As Integer
   
  Do While m <> n
  If m > n Then
  m = m - n
  Else
  n = n - m
  End If
  Loop
   
  uscln = m
   
  End Function
   
  Function gt(m As Integer) As Long
  gt = 1
  For i = 1 To m
  gt = gt * i
  Next i
  End Function
   
  Function ngto(m As Integer) As Boolean
   
  ngto = True
   
  If m < 2 Then
      ngto = False
  Else
  If m = 2 Then
      ngto = True
  Else
  For i = 2 To m - 1
          If m Mod i = 0 Then
          ngto = False
          End If
      Next i
  End If
  End If
   
  End Function
   
  Private Sub end_Click()
  Dim q As Integer
  q = MsgBox("NNT chuc cac ban vui ve !", vnokonly + vbInformation, "Thoat")
  End
  End Sub


  BÀI 19

  PHP:
  /*========================*\
  || ###################### || 
  || # wWw.spktforum.info # ||
  || #      4949-NNT      # ||
  || #nhtuyenbk@gmail.com # ||
  || ###################### ||
  \*========================*/
   
   
  Bai 19
   
  Private Sub cmdend_Click()
  Dim q As Integer
  MsgBox("NNT chuc cac ban vui ve !"vbOKOnly vbInformation"Thoat")
  End
  End Sub
   
  Private Sub cmdtinh_Click()
  Dim denta As Single
  Dim a 
  As Single
  Dim b 
  As Single
  Dim c 
  As Single
  Dim x1 
  As Single
  Dim x2 
  As Integer
   
  hsra
  hsrb
  hsrc
   
  If 0 Then
      
  If 0 Then
          
  If 0 Then
          txtkq
  .Text "Phuong Trinh Co Vo So Nghiem"
          
  Else
          
  txtkq.Text "Phuong trinh vo nghiem"
          
  End If
      Else
          
  x1 b
          txtkq
  .Text "Phuong Trinh Co 1 nghiem X = " Str(x1)
      
  End If
  Else
  denta c
      
  If denta 0 Then
      x1 
  = (-Sqr(denta)) / (a)
      
  x2 = (-Sqr(denta)) / (a)
      
  txtkq "Phuong trinh co 2 nghiem phan biet " vbCrLf " X1= " Str(x1) & vbCrLf "X2 = " Str(x2)
      Else
      If 
  denta 0 Then
      x1 
  = -/ (a)
      
  txtkq.Text Str(x1)
      Else
      
  txtkq "Phuong trinh vo nghiem"
      
  End If
      
  End If
  End If
   
  End Sub
   
  Private Sub hsra_Change()
  txt1.Text hsra.Value
  End Sub
  Private Sub hsrb_Change()
  txt2.Text hsrb.Value
  End Sub
  Private Sub hsrc_Change()
  txt3.Text hsrc.Value
  End Sub


  BÀI 20

  PHP:
  /*========================*\
  || ###################### || 
  || # wWw.spktforum.info # ||
  || #      4949-NNT      # ||
  || #nhtuyenbk@gmail.com # ||
  || ###################### ||
  \*========================*/
   
  Bai 20
   
   
  Dim a 
  As Integer
  Dim b 
  As Integer
  Dim i 
  As Integer
   
  Private Sub cmdchan_Click()
  Dim chan As Integer
  vsra
  vsrb
  chan 
  0
  For a To b
  If i Mod 2 0 Then
  chan 
  chan i
  End 
  If
  Next i
  txtkq 
  Str(chan)
  End Sub
   
  Private Sub cmdend_Click()
  Dim q As Byte
  MsgBox("NNT chuc cac ban vui ve"vbOKOnly vbInformation"Thoat")
  End
  End Sub
   
  Private Sub cmdle_Click()
  Dim le As Integer
  vsra
  vsrb
  le 
  0
  For a To b
  If i Mod 2 <> 0 Then
  le 
  le i
  End 
  If
  Next i
  txtkq 
  Str(le)
  End Sub
   
  Private Sub cmdtong_Click()
  Dim tong As Integer
  vsra
  vsrb
  tong 
  0
  For a To b
  tong 
  tong i
  Next i
   
  txtkq 
  Str(tong)
  End Sub
   
   
  Private Sub vsra_Change()
  txta vsra.Value
  End Sub
   
  Private Sub vsrb_change()
  txtb vsrb.Value
  End Sub
 4. hoanvu1990 New Member

  Số bài viết: 82
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
  Thèn kia. Úp cái file word mà mày in ra đợt trước ah. Hoặc file PDF cũng đc. Nhìn cái này đau mắt lắm.
 5. khanhbeo Guest

  Số bài viết: 0
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
 6. member.hai New Member

  Số bài viết: 3
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
 7. innocence91 Member

  Số bài viết: 404
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 16
 8. vanhieu504 New Member

  Số bài viết: 3
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
 9. hoangthehuan New Member

  Số bài viết: 2
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
 10. hoangthehuan New Member

  Số bài viết: 2
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
 11. dragonck4 Member

  Số bài viết: 31
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 6
  các bạn cho mình đề bài của các bài tập VB trên được ko?mình cũng muốn tham khảo đề bài để tự giải xem thế nào.mình cũng bắt đầu học nên mong các bạn giúp đỡ nhiều.cảm ơn nha.
 12. Reddevil_Virgo9X New Member

  Số bài viết: 21
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
 13. hatnangnho34k15 New Member

  Số bài viết: 1
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
 14. vanbinh_21 <marquee><b><i>--- waiting for you... mãi chờ em..

  Số bài viết: 2,077
  Đã được thích: 52
  Điểm thành tích: 48
  [FONT=&quot]đề đây nha, còn muốn bài giải thì vào đây[/FONT]
  [FONT=&quot]http://spkt.net/diendan/showthread.php?t=13113
  [/FONT]

  [FONT=&quot]PHẦN BÀI TẬP VỀ THUẬT TOÁN[/FONT]
  [FONT=&quot]Bài 1 :[/FONT][FONT=&quot] Viết chương trình tính tổng T = 1 + 2 + … + N, với N là số nguyên [/FONT]³[FONT=&quot] 0, nếu N=0 thì T=0. Giao diện tự thiết kế cho phù hợp.[/FONT]
  [FONT=&quot]Bài 2 : [/FONT][FONT=&quot]Viết chương trình tính tổng T = 1 - 2 + 3- 4 + … [/FONT][FONT=&quot](-1)N+1N, với N là số nguyên [/FONT]³[FONT=&quot] 0, nếu N=0 thì T=0. Giao diện tự thiết kế cho phù hợp.[/FONT]
  [FONT=&quot]Bài 3 : [/FONT][FONT=&quot]Viết chương trình nhập một số nguyên dương có 3 chữ số, viết ra màn hình dạng: trăm, chục, đơn vị. Ví dụ, nhập vào số : 246, kết quả cho là : 2 Trăm 4 chục 6 Đơn vị. Giao diện tự thiết kế cho phù hợp.[/FONT]
  [FONT=&quot]Bài 4 : [/FONT][FONT=&quot]Viết chương trình cho phép nhập vào một số và kiểm tra số đó có phải là số nguyên tố hay không. Giao diện tự thiết kế cho phù hợp.[/FONT]
  [FONT=&quot]Bài 5 : [/FONT][FONT=&quot]Viết chương trình nhập 3 số và tìm ra số lớn nhất giữa ba số số. Giao diện tự thiết kế cho phù hợp.[/FONT]
  [FONT=&quot]Bài 6 : [/FONT][FONT=&quot]Viết chương trình cho phép nhập vào (quy định trước) : số hạng đầu tiên, công bội của một cấp số nhân, giao diện tự thiết kế cho phù hợp. Cho phép người dùng tìm ra : [/FONT]
  [FONT=&quot]a. [/FONT][FONT=&quot]Số hạng bất kỳ của nó.[/FONT]
  [FONT=&quot]b. [/FONT][FONT=&quot]Tổng của n số hạng đầu tiên của nó.[/FONT]
  [FONT=&quot]Bài 7 :[/FONT][FONT=&quot] Viết chương trình cho phép nhập vào 2 số a và b, giao diện tự thiết kế cho phù hợp. Tìm [/FONT]
  [FONT=&quot]a. [/FONT][FONT=&quot]USCLN[/FONT]
  [FONT=&quot]b. [/FONT][FONT=&quot]Tìm và in ra phân số tối giản của a/b (ví dụ a= 6, b = 12 thì in ra : a/b = ¾)[/FONT]
  [FONT=&quot]Bài 8 : [/FONT][FONT=&quot]Viết chương cho phép nhập vào một mảng A gồm 7 phần tử, thực hiện các yêu cầu sau ( Giao diện tự thiết kế cho phù hợp, có thể tham khảo giao diện bên dưới):[/FONT]
  [FONT=&quot]a. [/FONT][FONT=&quot]Tính tổng mảng.[/FONT]
  [FONT=&quot]b. [/FONT][FONT=&quot]Tính giá trị lớn nhất.[/FONT]
  [FONT=&quot]c. [/FONT][FONT=&quot]Tính giá trị nhỏ nhất.[/FONT]
  [FONT=&quot]d. [/FONT][FONT=&quot]Đếm số lần xuất hiện của x (với x nhập từ bàn phím).[/FONT]

  [FONT=&quot]Bài 9 :[/FONT][FONT=&quot] Viết chương trình cho phép nhập vào một mảng A có 7 phần tử và sắp xếp mảng A đó theo thứ tự tăng dần, giảm dần. Giao diện tự thiết kế cho phù hợp. [/FONT]
  [FONT=&quot]Bài 10 :[/FONT][FONT=&quot] Viết chương trình nhập vào mảng A gồm n phần tử (n nhập từ bàn phím). Kiểm tra mảng A có đối xứng hay không? Giao diện tự thiết kế cho phù hợp.[/FONT]
  [FONT=&quot]Bài 11 :[/FONT][FONT=&quot] Viết chương trình nhập vào mảng A gồm n phần tử (n nhập vào từ bàn phím). Kiểm tra mảng là tăng hay giảm hay không tăng không giảm. Giao diện tự thiết kế cho phù hợp.[/FONT]
  [FONT=&quot]Bài 12 :[/FONT][FONT=&quot] Viết chương trình nhập vào một câu không quá 50 ký tự. Đếm xem trong câu có bao nhiêu chữ “Pascal”. Giao diện tự thiết kế cho phù hợp.[/FONT]
  [FONT=&quot]Bài 13 :[/FONT][FONT=&quot] Viết chương trình nhập vào một câu có không quá 50 ký tự. Giao diện tự thiết kế cho phù hợp. [/FONT]
  [FONT=&quot]a. [/FONT][FONT=&quot]Đếm xem trong câu có bao nhiêu ký tự là số.[/FONT]
  [FONT=&quot]b. [/FONT][FONT=&quot]Tính tổng các chữ số trong câu.[/FONT]
  [FONT=&quot]Bài 14 : [/FONT][FONT=&quot]Viết chương trình nhập vào một câu, đếm xem trong câu có bao nhiêu chữ hoa, bao nhiêu chữ thường. Giao diện tự thiết kế cho phù hợp.[/FONT]
  [FONT=&quot]Bài 15 :[/FONT][FONT=&quot] Viết chương trình nhập vào một câu, tìm xem trong câu vừa nhập có chứa chuỗi “em” không, nếu có thì thay chuỗi “em” thành chuỗi “anh”. Nếu không có thì thông báo là không có. Giao diện tự thiết kế cho phù hợp.[/FONT]
  [FONT=&quot]Bài 16 :[/FONT][FONT=&quot] viết chương trình nhập vào một câu bất kỳ, in lại câu đó với mỗi từ trên một dòng. Giao diện tự thiết kế cho phù hợp.[/FONT]
  [FONT=&quot]Bài 17 :[/FONT][FONT=&quot] Viết chương trình nhập vào một chuỗi, đảo ngược chuỗi và xuất ra màn hình. Ví dụ nhập vào câu : “Tin Hoc”, in ra là : Hoc Tin. Giao diện tự thiết kế cho phù hợp.[/FONT]
  [FONT=&quot]Bài 18 :[/FONT][FONT=&quot] Viết chương trình nhập vào mảng A nguyên 10 phần tử. Việc nhập sẽ được kiểm tra với điều kiện các phần tử của mảng phải lớn hơn 0. sau đó thực hiện các công việc sau (Giao diện tự thiết kế cho phù hợp) :[/FONT]
  [FONT=&quot]a. [/FONT][FONT=&quot]In mảng theo thứ tự ngược lại với thứ tự đã nhập.[/FONT]
  [FONT=&quot]b. [/FONT][FONT=&quot]In ra màn hình các giá trị nguyên dương chia hết cho 2.[/FONT]
  [FONT=&quot]c. [/FONT][FONT=&quot]Tìm và in ra các phần tử lớn nhất và nhỏ nhất của mảng.[/FONT]
  [FONT=&quot]d. [/FONT][FONT=&quot]Tìm các số nguyên tố trong khoảng từ min tới max.[/FONT]
  [FONT=&quot]e. [/FONT][FONT=&quot]Tính max!.[/FONT]
  [FONT=&quot]f. [/FONT][FONT=&quot]Tìm ucln và bcnn của min và max.[/FONT]
  [FONT=&quot]Bài 19 : [/FONT][FONT=&quot]Viết chương trình giải phương trình bậc 2: ax2 + bx + c =0. Với yêu cầu giao diện như sau [/FONT]
  [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Cho phép nhập trực tiếp các giá trị a, b, c[/FONT]
  [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Cho phép thay đổi giá trị a, b, c (nguyên) bằng các thanh cuộn[/FONT]
  [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]In kết quả giải tương ứng với tất cả các trường hợp.[/FONT]
  [FONT=&quot]Bài 21 :[/FONT][FONT=&quot] Viết chương trình nhập vào 2 số nguyên a, b, Giao diện tự thiết kế cho phù hợp :[/FONT]
  [FONT=&quot]a. [/FONT][FONT=&quot]Tính tổng các số trong khoảng từ a tới b.[/FONT]
  [FONT=&quot]b. [/FONT][FONT=&quot]Tính tổng các số lẻ trong khoảng từ a tới b.[/FONT]
  [FONT=&quot]c. [/FONT][FONT=&quot]Tính tổng các số chẵn trong khoảng từ a tới b.[/FONT]
  [FONT=&quot]****************[/FONT][FONT=&quot]Bài 22 :[/FONT][FONT=&quot] Viết chương trình quản lý một công ty với yêu cầu:[/FONT]
  · [FONT=&quot]Họ tên nhân viên được nhập vào textbox Ho ten.[/FONT]
  · [FONT=&quot]Chức vụ nhân viên được chọn trong combox Chuc vu.[/FONT]
  · [FONT=&quot]Mỗi khi chức vụ nhân viên được chọn mức lương tương ứng xuất hiện ở textbox Luong.[/FONT]
  · [FONT=&quot]Khi nhấn nút Nhap, nhân viên mới được nhập vào ListBox Danh sach nhan vien.[/FONT]
  · [FONT=&quot]Xoá một nhân viên được chọn trong danh sách bằng nút, Xoa. Chọn Multiselect= 0[/FONT]
  · [FONT=&quot]Tong[/FONT][FONT=&quot]: tổng lương trong danh sách. Được cập nhật mỗi khi danh sách có thay đổi.[/FONT]

  [FONT=&quot]Bài 23 : [/FONT][FONT=&quot]Viết chương trình phân tích một số nguyên dương nhập vào ra các thừa số nguyên tố của nó. Giao diện tự thiết kế cho phù hợp.[/FONT]
  [FONT=&quot] Bài 24 : [/FONT][FONT=&quot]Viết chương trình đổi một số nguyên dương nhập vào ở hệ thập phân sang nhị phân. Giao diện tự thiết kế cho phù hợp.[/FONT]
  [FONT=&quot]Bài 25 : [/FONT][FONT=&quot]Viết chương trình đổi một số nguyên dương nhập vào ở hệ thập phân sang hệ bát phân. Giao diện tự thiết kế cho phù hợp.[/FONT]
  [FONT=&quot]Bài 26 : [/FONT][FONT=&quot]Viết chương trình đổi một số nguyên dương nhập vào ở hệ thập phân sang hệ thập lục phân. Giao diện tự thiết kế cho phù hợp.[/FONT]
  [FONT=&quot]Bài 27 : [/FONT][FONT=&quot]Viết chương trình đổi một số nhị phân cho trước (nhập vào) sang hệ thập phân. Giao diện tự thiết kế cho phù hợp.[/FONT]
  [FONT=&quot]Bài 28 : [/FONT][FONT=&quot]Viết chương trình đổi một số bát phân cho trước (nhập vào) sang hệ thập phân. Giao diện tự thiết kế cho phù hợp.[/FONT]
 15. huynhphu New Member

  Số bài viết: 4
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
 16. nhutduy89 New Member

  Số bài viết: 15
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 1

Chia sẻ trang này