1. THÔNG BÁO TUYỂN ADMIN DIỄN ĐÀN 2013
  Tìm kiếm nhà trọ - Ở ghép
  THÔNG BÁO BÁN ÁO SPKT.NET CHO THÀNH VIÊN DIỄN ĐÀN


  HÃY TÌM KIẾM Ở ĐÂY TRƯỚC KHI ĐẶT CÂU HỎI
  {xen:phrase loading}

Giải phương trình bậc 3

Thảo luận trong 'C/C++' bắt đầu bởi Dê con, 27 Tháng mười hai 2009.

 1. Dê con New Member

  Số bài viết: 1,272
  Đã được thích: 1
  Điểm thành tích: 0
  // ptb333.cpp : Defines the entry point for the console application.
  //

  #include "stdafx.h"
  #include <math.h>
  #include <stdlib.h>
  #include <string.h>
  #include <conio.h>
  #define pi 3.1416

  void main(void)
  {
  double a,b,b1,c1,d1,c,d,X,X1,X2,X3,q,p,x,x1,x2,x3,delta,G,k,m,n;
  printf("nhap A\n");scanf("%lf",&a);_flushall();
  printf("nhap B\n");scanf("%lf",&b);_flushall();
  printf("nhap C\n");scanf("%lf",&c);_flushall();
  printf("nhap D\n");scanf("%lf",&d);_flushall();
  if(a==0.0){
  if(b==0.0)
  if(c==0.0){
  if(d==0.0)
  printf("phuong trinh bac 2 vo so nghiem");
  else
  printf("phuong trinh vo nghiem");
  }
  else{
  x1=-d/c;
  printf("phuong trinh co mot nghiem x=%2f",x1);
  }
  else{
  delta=c*c-4*b*d;
  if (delta<0)
  printf("pt b2 vo nghiem");
  else{
  x1=(-c+sqrt(delta))/(2*b);
  x2=(-c-sqrt(delta))/(2*b);
  printf("pt co 2 nghiem x1=%0.2f,\n x2=%0.2f",x1,x2);
  }
  }
  }
  else
  { b1=b/a;
  c1=c/a;
  d1=d/a;
  a=1;
  p=c1-(b1*b1)/3;
  q=d1+(2*b1*b1*b1)/27-(b1*c1)/3;
  delta=(q*q)+(4*p*p*p)/27;
  if (delta >0)
  {
  X=pow((-q+sqrt(delta))/2,(1.0/3))+ pow((-q-sqrt(delta))/2,(1.0/3));
  x=X-(b1/3);
  printf("phuong trinh co mot nghiem thuc %lf",x);
  }
  else if(delta<0) {

  n=(3*p*sqrt(double(3)))/(p*sqrt(double(-4*p)));
  G=acos((double) n*(pi/180));
  X1=sqrt((-4*p)/3)*cos(G/3);
  x1=X1-b1/3;
  X2=sqrt((-4*p)/3)*cos((G+2*pi)/3);
  x2=X2-b1/3;
  X3=sqrt((-4*p)/3)*cos((G+4*pi)/3);
  x3=X3-b1/3;
  printf("phuong trinh co ba nghim phan biet %lf\n %lf\n %lf\n ",x1,x2,x3);
  }
  else {
  n=(3*p*sqrt(double(3)))/(p*sqrt(double(-4*p)));
  G= acos((double)n*(pi/180));
  k=(G/3);m=(G+2*pi)/3;
  X1=(sqrt((-4*p)/3))*cos(k);
  x1=X1-b1/3;
  X2=(sqrt((-4*p)/3))*cos(m);
  x2=X2-b1/3;
  printf ("phuong trinh co mot nghiem don %lf \n",x1);
  printf ("phuong trinh co mot nghiem kep %lf \n",x2);
  }
  printf("\n");

  _getch();
  return;
  }

  }
 2. spkt_099100 Member

  Số bài viết: 949
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 16
 3. spkt_099100 Member

  Số bài viết: 949
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 16

Chia sẻ trang này