1. THÔNG BÁO TUYỂN ADMIN DIỄN ĐÀN 2013
  Tìm kiếm nhà trọ - Ở ghép
  THÔNG BÁO BÁN ÁO SPKT.NET CHO THÀNH VIÊN DIỄN ĐÀN


  HÃY TÌM KIẾM Ở ĐÂY TRƯỚC KHI ĐẶT CÂU HỎI
  {xen:phrase loading}

giai pt bậc 2 môt ân bằng vb

Thảo luận trong 'Visual Basic' bắt đầu bởi na0203, 7 Tháng tư 2012.

 1. na0203 New Member

  Số bài viết: 1
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
  minh 2 mới học VB nên...hihi.mong các bạn giúp mình viết bài giải phương trình bậc 2 một ẩn=vb nhé.thank hihi
  :x
 2. vanbinh_21 <marquee><b><i>--- waiting for you... mãi chờ em..

  Số bài viết: 2,077
  Đã được thích: 52
  Điểm thành tích: 48
  View attachment 840
  của bạn đây. bài này mình làm lúc học VB giờ còn nhớ sơ sơ :) download trong file đính kèm
  bạn xem thử nhé.

  Private Sub Cmdgiai_Click()
  Dim a As Long
  Dim b As Long
  Dim d
  Dim c As Long
  Dim X
  Dim Y
  Dim kl As String
  a = Val(txta.Text)
  b = Val(txtb.Text)
  c = Val(txtc.Text)
  'kiem tra cac he so a,b,c
  If a = 0 And b = 0 And c = 0 Then
  kl = "p.tr co vo so nghiem"
  ElseIf a = 0 And b = 0 And c <> 0 Then
  kl = "p.tr voâ nghieäm"
  ElseIf a = o And b <> 0 Then 'neu a=0 thi ta co phuong trinh bac nhat
  kl = "p.tr co nghiem duy nhat"
  X = -c / b
  Y = " "
  d = " "
  End If
  ' neu a#0 thi ta co phuong trinh bac hai
  If a <> 0 Then
  d = Val(b * b - 4 * a * c) 'tinh delta
  txtd.Text = d
  'kiem tra dieu kien cua delta
  If d > 0 Then
  X = (-b - Sqr(d)) / (2 * a)
  Y = (-b + Sqr(d)) / (2 * a)
  kl = "p.tr co hai nghiem phan biet"
  ElseIf d = 0 Then
  X = (-b) / (2 * a)
  Y = X
  kl = "p.tr co nghiem kep"
  Else
  X = " "
  Y = " "
  kl = "vo nghiem"
  End If
  End If
  'dua kq ra man hinh
  txtx.Text = X
  txty.Text = Y
  txtkl.Text = kl
  End Sub

  Private Sub Cmdend_Click()
  End 'cau lenh cho nut ket thuc
  End Sub


  Private Sub Command1_Click()
  'cau lech cho nut nhap lai
  txta.Text = ""
  txtb.Text = ""
  txtc.Text = ""
  txtd.Text = ""
  txtkl.Text = ""
  txtx.Text = ""
  txty.Text = ""
  txta.SetFocus
  End Sub  Private Sub vsla_Change()
  txta.Text = vsla.Value 'lay gia tri cho a tu thanh cuon
  End Sub

  Private Sub vslb_Change()
  txtb.Text = vslb.Value 'lay gia tri cho b tu thanh cuon
  End Sub

  Private Sub vslc_Change()
  txtc.Text = vslc.Value 'lay gia tri cho c tu thanh cuon
  End Sub

Chia sẻ trang này