1. THÔNG BÁO TUYỂN ADMIN DIỄN ĐÀN 2013
  Tìm kiếm nhà trọ - Ở ghép
  THÔNG BÁO BÁN ÁO SPKT.NET CHO THÀNH VIÊN DIỄN ĐÀN


  HÃY TÌM KIẾM Ở ĐÂY TRƯỚC KHI ĐẶT CÂU HỎI
  {xen:phrase loading}

Giao tiếp SPI

Thảo luận trong 'Lập trình C cho vi điều khiển AVR cơ bản' bắt đầu bởi viethm06112100, 18 Tháng mười một 2009.

 1. viethm06112100 New Member

  Số bài viết: 12
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
  Hồ Minh Việt
  Lớp: 06112CLC
  MSSV: 06112100

  Atmega128 là Master, Atmega16 là Slave
  -Master đọc dip switch (PORTA) truyền qua cho Slave hiển thị ở PORTC
  -Ngược lại Slave cũng đọc dip switch (PORTA) truyền qua cho Master hiển thị (PORT C)
  Ví dụ này dựa theo giáo trình nhưng đã có sữa chữa của tác giả.

  Code:
  Atmega128:
  #include <mega128.h>
  #define SPI_output_data PORTC
  #define SPI_input_data PINA
  // SPI interrupt service routine
  interrupt [SPI_STC] void spi_isr(void)
  {
  SPI_output_data=SPDR;
  PORTB.0=0;
  SPDR=SPI_input_data;
  }
  void main(void)
  {
  PORTA=0xFF;
  DDRA=0x00;
  PORTB=0x01;
  DDRB=0x07;
  PORTC=0xFF;
  DDRC=0xFF;
  // SPI initialization
  // SPI Type: Master
  // SPI Clock Rate: 375.000 kHz
  // SPI Clock Phase: Cycle Half
  // SPI Clock Polarity: Low
  // SPI Data Order: MSB First
  SPCR=0xD1;
  SPSR=0x00;
  // Clear the SPI interrupt flag
  #asm
  in r30,spsr
  in r30,spdr
  #endasm

  // Global enable interrupts
  #asm("sei")
  SPDR=0x00;
  while (1)
  {
  };
  }
  Atmega16:

  #include <mega16.h>
  #define SPI_output_data PORTC
  #define SPI_input_data PINA
  // SPI interrupt service routine
  interrupt [SPI_STC] void spi_isr(void)
  {
  SPI_output_data=SPDR;
  SPDR=SPI_input_data;
  }
  void main(void)
  {
  PORTA=0xFF;
  DDRA=0x00;
  PORTB=0xB0;
  DDRB=0x40;
  PORTC=0xFF;
  DDRC=0xFF;
  // SPI initialization
  // SPI Type: Slave
  // SPI Clock Rate: 375.000 kHz
  // SPI Clock Phase: Cycle Half
  // SPI Clock Polarity: Low
  // SPI Data Order: MSB First
  SPCR=0xC1;
  SPSR=0x00;
  // Clear the SPI interrupt flag
  #asm
  in r30,spsr
  in r30,spdr
  #endasm

  // Global enable interrupts
  #asm("sei")

  while (1)
  {
  // Place your code here

  };
  }

Chia sẻ trang này