1. THÔNG BÁO TUYỂN ADMIN DIỄN ĐÀN 2013
  Tìm kiếm nhà trọ - Ở ghép
  THÔNG BÁO BÁN ÁO SPKT.NET CHO THÀNH VIÊN DIỄN ĐÀN


  HÃY TÌM KIẾM Ở ĐÂY TRƯỚC KHI ĐẶT CÂU HỎI
  {xen:phrase loading}

Giáo Trình 3D Max 7

Thảo luận trong 'Đồ Họa - Thết Kế' bắt đầu bởi mylovespkt, 8 Tháng bảy 2010.

 1. mylovespkt New Member

  Số bài viết: 144
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
  .
  [IMG] [IMG]

  Download :

  Code:
  http://rapidshare.com/files/142355338/GT-3D-MAX.iso.001

  http://rapidshare.com/files/142353372/GT-3D-MAX.iso.002

  http://rapidshare.com/files/142354371/GT-3D-MAX.iso.003

  http://rapidshare.com/files/142354785/GT-3D-MAX.iso.004

  http://rapidshare.com/files/142357355/GT-3D-MAX.iso.005

  http://rapidshare.com/files/142354978/GT-3D-MAX.iso.006

  http://rapidshare.com/files/142355075/GT-3D-MAX.iso.007
  Đã update Link mới!

  3DMax 8, Complete DVD Tutorial
  Size: 2.15 GB, 10 Chapters, Source Files included | DVDRip


  Content:
  Chapter 01 - Editable Poly Modeling
  Chapter 02 - Using the Unwrap UVW Modifier
  Chapter 03 - Material Improvements
  Chapter 04 - Hair
  Chapter 05 - Cloth
  Chapter 06 - Biped
  Chapter 07 - Character Animation with Bones
  Chapter 08 - Animation Controllers
  Chapter 09 - Skinning
  Chapter 10 - Rendering
  Chapter 11 - Project Management

  Download :
  Code:
  Code:
  Mã:
  [/URL][URL="http://spkt.net/redirect/?url=http%3A%2F%2Frapidshare.com%2Ffiles%2F4767690%2Fg-max8l.r11"]http://rapidshare.com/files/4767690/g-max8l.r11[/URL]
  
      [URL="http://spkt.net/redirect/?url=http%3A%2F%2Frapidshare.com%2Ffiles%2F4767681%2Fg-max8l.r16"]http://rapidshare.com/files/4767681/g-max8l.r16[/URL]
  
      [URL="http://spkt.net/redirect/?url=http%3A%2F%2Frapidshare.com%2Ffiles%2F4767666%2Fg-max8l.r01"]http://rapidshare.com/files/4767666/g-max8l.r01[/URL]
  
      [URL="http://spkt.net/redirect/?url=http%3A%2F%2Frapidshare.com%2Ffiles%2F4767662%2Fg-max8l.r31"]http://rapidshare.com/files/4767662/g-max8l.r31[/URL]
  
      [URL="http://spkt.net/redirect/?url=http%3A%2F%2Frapidshare.com%2Ffiles%2F4767657%2Fg-max8l.r36"]http://rapidshare.com/files/4767657/g-max8l.r36[/URL]
  
      [URL="http://spkt.net/redirect/?url=http%3A%2F%2Frapidshare.com%2Ffiles%2F4767654%2Fg-max8l.r07"]http://rapidshare.com/files/4767654/g-max8l.r07[/URL]
  
      [URL="http://spkt.net/redirect/?url=http%3A%2F%2Frapidshare.com%2Ffiles%2F4767652%2Fg-max8l.r08"]http://rapidshare.com/files/4767652/g-max8l.r08[/URL]
  
      [URL="http://spkt.net/redirect/?url=http%3A%2F%2Frapidshare.com%2Ffiles%2F4767651%2Fg-max8l.r04"]http://rapidshare.com/files/4767651/g-max8l.r04[/URL]
  
      [URL="http://spkt.net/redirect/?url=http%3A%2F%2Frapidshare.com%2Ffiles%2F4767643%2Fg-max8l.r10"]http://rapidshare.com/files/4767643/g-max8l.r10[/URL]
  
      [URL="http://spkt.net/redirect/?url=http%3A%2F%2Frapidshare.com%2Ffiles%2F4767639%2Fg-max8l.r12"]http://rapidshare.com/files/4767639/g-max8l.r12[/URL]
  
      [URL="http://spkt.net/redirect/?url=http%3A%2F%2Frapidshare.com%2Ffiles%2F4767638%2Fg-max8l.r29"]http://rapidshare.com/files/4767638/g-max8l.r29[/URL]
  
      [URL="http://spkt.net/redirect/?url=http%3A%2F%2Frapidshare.com%2Ffiles%2F4767635%2Fg-max8l.r19"]http://rapidshare.com/files/4767635/g-max8l.r19[/URL]
  
      [URL="http://spkt.net/redirect/?url=http%3A%2F%2Frapidshare.com%2Ffiles%2F4767610%2Fg-max8l.r32"]http://rapidshare.com/files/4767610/g-max8l.r32[/URL]
  
      [URL="http://spkt.net/redirect/?url=http%3A%2F%2Frapidshare.com%2Ffiles%2F4767552%2Fg-max8l.r28"]http://rapidshare.com/files/4767552/g-max8l.r28[/URL]
  
      [URL="http://spkt.net/redirect/?url=http%3A%2F%2Frapidshare.com%2Ffiles%2F4767513%2Fg-max8l.r15"]http://rapidshare.com/files/4767513/g-max8l.r15[/URL]
  
      [URL="http://spkt.net/redirect/?url=http%3A%2F%2Frapidshare.com%2Ffiles%2F4766847%2Fg-max8l.r39"]http://rapidshare.com/files/4766847/g-max8l.r39[/URL]
  
      [URL="http://spkt.net/redirect/?url=http%3A%2F%2Frapidshare.com%2Ffiles%2F4766844%2Fg-max8l.r40"]http://rapidshare.com/files/4766844/g-max8l.r40[/URL]
  
      [URL="http://spkt.net/redirect/?url=http%3A%2F%2Frapidshare.com%2Ffiles%2F4766842%2Fg-max8l.r34"]http://rapidshare.com/files/4766842/g-max8l.r34[/URL]
  
      [URL="http://spkt.net/redirect/?url=http%3A%2F%2Frapidshare.com%2Ffiles%2F4766841%2Fg-max8l.r41"]http://rapidshare.com/files/4766841/g-max8l.r41[/URL]
  
      [URL="http://spkt.net/redirect/?url=http%3A%2F%2Frapidshare.com%2Ffiles%2F4766840%2Fg-max8l.r38"]http://rapidshare.com/files/4766840/g-max8l.r38[/URL]
  
      [URL="http://spkt.net/redirect/?url=http%3A%2F%2Frapidshare.com%2Ffiles%2F4766839%2Fg-max8l.r37"]http://rapidshare.com/files/4766839/g-max8l.r37[/URL]
  
      [URL="http://spkt.net/redirect/?url=http%3A%2F%2Frapidshare.com%2Ffiles%2F4766838%2Fg-max8l.r35"]http://rapidshare.com/files/4766838/g-max8l.r35[/URL]
  
      [URL="http://spkt.net/redirect/?url=http%3A%2F%2Frapidshare.com%2Ffiles%2F4766833%2Fg-max8l.r33"]http://rapidshare.com/files/4766833/g-max8l.r33[/URL]
  
      [URL="http://spkt.net/redirect/?url=http%3A%2F%2Frapidshare.com%2Ffiles%2F4766832%2Fg-max8l.r30"]http://rapidshare.com/files/4766832/g-max8l.r30[/URL]
  
      [URL="http://spkt.net/redirect/?url=http%3A%2F%2Frapidshare.com%2Ffiles%2F4766828%2Fg-max8l.r26"]http://rapidshare.com/files/4766828/g-max8l.r26[/URL]
  
      [URL="http://spkt.net/redirect/?url=http%3A%2F%2Frapidshare.com%2Ffiles%2F4766827%2Fg-max8l.r27"]http://rapidshare.com/files/4766827/g-max8l.r27[/URL]
  
      [URL="http://spkt.net/redirect/?url=http%3A%2F%2Frapidshare.com%2Ffiles%2F4766826%2Fg-max8l.r24"]http://rapidshare.com/files/4766826/g-max8l.r24[/URL]
  
      [URL="http://spkt.net/redirect/?url=http%3A%2F%2Frapidshare.com%2Ffiles%2F4766822%2Fg-max8l.r25"]http://rapidshare.com/files/4766822/g-max8l.r25[/URL]
  
      [URL="http://spkt.net/redirect/?url=http%3A%2F%2Frapidshare.com%2Ffiles%2F4766821%2Fg-max8l.r23"]http://rapidshare.com/files/4766821/g-max8l.r23[/URL]
  
      [URL="http://spkt.net/redirect/?url=http%3A%2F%2Frapidshare.com%2Ffiles%2F4766820%2Fg-max8l.r22"]http://rapidshare.com/files/4766820/g-max8l.r22[/URL]
  
      [URL="http://spkt.net/redirect/?url=http%3A%2F%2Frapidshare.com%2Ffiles%2F4766819%2Fg-max8l.r05"]http://rapidshare.com/files/4766819/g-max8l.r05[/URL]
  
      [URL="http://spkt.net/redirect/?url=http%3A%2F%2Frapidshare.com%2Ffiles%2F4766818%2Fg-max8l.r21"]http://rapidshare.com/files/4766818/g-max8l.r21[/URL]
  
      [URL="http://spkt.net/redirect/?url=http%3A%2F%2Frapidshare.com%2Ffiles%2F4766817%2Fg-max8l.r20"]http://rapidshare.com/files/4766817/g-max8l.r20[/URL]
  
      [URL="http://spkt.net/redirect/?url=http%3A%2F%2Frapidshare.com%2Ffiles%2F4766815%2Fg-max8l.r18"]http://rapidshare.com/files/4766815/g-max8l.r18[/URL]
  
      [URL="http://spkt.net/redirect/?url=http%3A%2F%2Frapidshare.com%2Ffiles%2F4766813%2Fg-max8l.r13"]http://rapidshare.com/files/4766813/g-max8l.r13[/URL]
  
      [URL="http://spkt.net/redirect/?url=http%3A%2F%2Frapidshare.com%2Ffiles%2F4766811%2Fg-max8l.r17"]http://rapidshare.com/files/4766811/g-max8l.r17[/URL]
  
      [URL="http://spkt.net/redirect/?url=http%3A%2F%2Frapidshare.com%2Ffiles%2F4766809%2Fg-max8l.r09"]http://rapidshare.com/files/4766809/g-max8l.r09[/URL]
  
      [URL="http://spkt.net/redirect/?url=http%3A%2F%2Frapidshare.com%2Ffiles%2F4766808%2Fg-max8l.r14"]http://rapidshare.com/files/4766808/g-max8l.r14[/URL]
  
      [URL="http://spkt.net/redirect/?url=http%3A%2F%2Frapidshare.com%2Ffiles%2F4766807%2Fg-max8l.r03"]http://rapidshare.com/files/4766807/g-max8l.r03[/URL]
  
      [URL="http://spkt.net/redirect/?url=http%3A%2F%2Frapidshare.com%2Ffiles%2F4766804%2Fg-max8l.r00"]http://rapidshare.com/files/4766804/g-max8l.r00[/URL]
  
      [URL="http://spkt.net/redirect/?url=http%3A%2F%2Frapidshare.com%2Ffiles%2F4766802%2Fg-max8l.r06"]http://rapidshare.com/files/4766802/g-max8l.r06[/URL]
  
      [URL="http://spkt.net/redirect/?url=http%3A%2F%2Frapidshare.com%2Ffiles%2F4766801%2Fg-max8l.rar"]http://rapidshare.com/files/4766801/g-max8l.rar[/URL]
  
      [URL="http://spkt.net/redirect/?url=http%3A%2F%2Frapidshare.com%2Ffiles%2F4766796%2Fg-max8l.r02"]http://rapidshare.com/files/4766796/g-max8l.r02[/URL]
  
      [URL="http://spkt.net/redirect/?url=http%3A%2F%2Frapidshare.com%2Ffiles%2F4766775%2Fg-max8l.sfv"]http://rapidshare.com/files/4766775/g-max8l.sfv[/URL]

  Link đã test ok!

  Một tài liệu khác cho các bạn tham khoả nè

  http://www.mediafire.com/?sharekey=ea8dfce6dc825be291b20cc0d07ba4d2be6732e13b35b89c

  giao trinh 3dmax
  http://www.megaupload.com/?d=LSSB2TYY

  Một cái nữa
  http://www.2shared.com/file/7714236/8082ad6e/Hoc_Max.html
  Cái khác
  http://www.mediafire.com/?injzlw2rnzt

Chia sẻ trang này