1. THÔNG BÁO TUYỂN ADMIN DIỄN ĐÀN 2013
  Tìm kiếm nhà trọ - Ở ghép
  THÔNG BÁO BÁN ÁO SPKT.NET CHO THÀNH VIÊN DIỄN ĐÀN


  HÃY TÌM KIẾM Ở ĐÂY TRƯỚC KHI ĐẶT CÂU HỎI
  {xen:phrase loading}

Giúp bài VB!

Thảo luận trong 'Visual Basic' bắt đầu bởi mr.siunhan, 22 Tháng mười một 2011.

 1. mr.siunhan New Member

  Số bài viết: 35
  Đã được thích: 1
  Điểm thành tích: 0
  Các bạn giúp mình bài này.
  Viết chương trình nhập vào một chuổi, đảo ngược chuổi đã nhập và xuất ra màn hình. Ví dụ: "Nguyen Phi Long" --> "Long Phi Nguyen".
  Mọi người giúp và GIẢI THÍCH Ý NGHĨA CÁC CÂU LỆNH giùm.
  Thanks all
 2. monkeyking New Member

  Số bài viết: 18
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
  Private Sub Command3_Click()

  s = Text1.Text
  s = Space(1) & Trim(s) & Space(1)
  d = ""
  For i = 1 To Len(s) - 1
  k = InStr(i + 1, s, Space(1))
  If (Mid(s, i, 1) = Space(1)) And (Mid(s, i + 1, 1) <> Space(1)) Then d = Mid(s, i + 1, k - i) & Space(1) & d
  { gán 2 khoảng trắng vào 2 đầu sau đó bắt đầu chạy i như trên khi gạp khoảng trắng và sau đó là ký tự <> " " , thì bắt đầu xét biến k nếu k = " " thì đoạn từ i>k là 1 chữ rồi viết lại , * lưu ý viết xuôi d=d&(mid....) viết ngược là d= mid(....) & d}

  Next i
  MsgBox d
  End Sub
  của bạn đây, kiểm tra lại thử
 3. mr.siunhan New Member

  Số bài viết: 35
  Đã được thích: 1
  Điểm thành tích: 0
  Bạn cho mình hỏi sao mình lại xét tới len(s)-1 mà k xét tới len(s) luôn hã bạn
 4. monkeyking New Member

  Số bài viết: 18
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
  vd chuỗi "Cơn lốc màu da cam" trước tiên ta gắn 2 khoảng trống vào 2 đầu ta sẽ có chuỗi " Cơn lốc màu da cam " rồi ta cho biến i chạy bắt đầu tu khoảng trắng đầu tiên nếu thỏa ĐK thì biến K hoạt động => k>=i+1, vì cuối chuổi là 1 khoảng trắng nếu như theo câu lệnh thì tại i= len(s) đã là chỉ số cao nhât lúc đó' biến k vô nghĩa => lỗi
  theo mình là như vậy còn không thì bạn test thử xem cái này cũng dễ mà
 5. quanghuyddt New Member

  Số bài viết: 922
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
  Private Sub cmddaochuoi_Click()
  Dim s As String
  Dim s1 As String
  Dim i As Integer
  Dim k As Integer


  s = txtchuoi.Text
  s = s + " "
  s1 = " "
  k = Len(s)
  For i = 1 To k
  If Mid(s, i, 1) = " " Then
  s1 = Trim(Left(s, i)) + Space(1) + s1
  s = Space(i) + Right(s, k - i)
  End If
  Next i
  txtdaochuoi.Text = s1
  End Sub
 6. bachckm New Member

  Số bài viết: 160
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
  Private Sub Command2_Click()
  s = Text1.Text
  s = Trim(s)
  s = s & Space(1)
  Do While InStr(s, Space(1)) <> 0
  tu = Left(s, InStr(s, Space(1)))
  s = Right(s, Len(s) - InStr(s, Space(1)))
  d = tu & d
  Loop
  MsgBox d

Chia sẻ trang này