1. THÔNG BÁO TUYỂN ADMIN DIỄN ĐÀN 2013
  Tìm kiếm nhà trọ - Ở ghép
  THÔNG BÁO BÁN ÁO SPKT.NET CHO THÀNH VIÊN DIỄN ĐÀN


  HÃY TÌM KIẾM Ở ĐÂY TRƯỚC KHI ĐẶT CÂU HỎI
  {xen:phrase loading}

Giúp cái này với các pro ơi! Đồ án HTN

Thảo luận trong 'ĐỒ ÁN' bắt đầu bởi lamlt04, 5 Tháng năm 2012.

 1. lamlt04 New Member

  Số bài viết: 2
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
  Không biết sai chỗ nào giúp mình với nó chạy loạn xạ cả lên

  #include <mega8.h>
  #include <delay.h>
  #define data_row PORTD
  #define SER PORTC.0
  #define SCLK PORTC.1
  #define LCLK PORTC.2
  #define G PORTC.3
  //int i, t, n, j;
  unsigned char i,j,k,h,n;
  int t;
  unsigned char led_code[]=
  {
  /*------------------------------------------------------------------------------
  ; If font display distortion, please check Fonts format of setup.
  ; Source file / text : LED MA TRAN 8x32 XIN CHAO CAC BAN!!!
  ; Width x Height (pixels) :261X8
  ; Font Format/Size : Monochrome LCD Fonts ,Vertical scan , Little endian order/261Byte
  ; Font make date : 11/20/2010 10:48:45 AM
  ------------------------------------------------------------------------------*/
  0x05,0x08,0x21,//Width pixels,Height pixels,Width bytes
  0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x81,
  0xFF,0x81,0x80,0x80,0xC0,0x00,0x81,0xFF,0x89,0x9D,0x81,0xC3,0x00,0x81,0xFF,0x81,
  0x81,0x81,0x42,0x3C,0x00,0x00,0x00,0x00,0x81,0xFF,0x87,0x38,0xC0,0x38,0x87,0xFF,
  0x81,0x00,0x80,0xE0,0xBC,0x23,0xBC,0xE0,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x03,0x01,0x81,
  0xFF,0x81,0x01,0x03,0x00,0x81,0xFF,0x89,0x19,0x69,0x86,0x80,0x80,0xE0,0xBC,0x23,
  0xBC,0xE0,0x80,0x00,0x81,0xFF,0x84,0x18,0x21,0xFF,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x66,
  0x99,0x89,0x99,0x66,0x00,0x88,0xD8,0x20,0xD8,0x88,0x00,0x82,0x81,0x89,0x89,0x76,
  0x00,0x82,0xC1,0xA1,0x91,0xCE,0x00,0x00,0x00,0x00,0x81,0xC3,0xA5,0x18,0xA5,0xC3,
  0x81,0x00,0x81,0xFF,0x81,0x00,0x81,0xFF,0x84,0x18,0x21,0xFF,0x01,0x00,0x00,0x00,
  0x00,0x3C,0x42,0x81,0x81,0x81,0x43,0x00,0x81,0xFF,0x89,0x08,0x89,0xFF,0x81,0x00,
  0x80,0xE0,0xBC,0x23,0xBC,0xE0,0x80,0x00,0x3C,0x42,0x81,0x81,0x81,0x42,0x3C,0x00,
  0x00,0x00,0x00,0x3C,0x42,0x81,0x81,0x81,0x43,0x00,0x80,0xE0,0xBC,0x23,0xBC,0xE0,
  0x80,0x00,0x3C,0x42,0x81,0x81,0x81,0x43,0x00,0x00,0x00,0x00,0x81,0xFF,0x89,0x89,
  0x89,0x76,0x00,0x80,0xE0,0xBC,0x23,0xBC,0xE0,0x80,0x00,0x81,0xFF,0x84,0x18,0x21,
  0xFF,0x01,0x00,0x00,0xBF,0x00,0x00,0x00,0xBF,0x00,0x00,0x00,0xBF,0x00,0x00,0x00,
  0x00,0x00,0x00,0x00,0x00
  };

  unsigned char led_code_2[]=
  {
  /*------------------------------------------------------------------------------
  ; If font display distortion, please check Fonts format of setup.
  ; Source file / text :ÐHCT
  ; Width x Height (pixels) :64X8
  ; Font Format/Size : Monochrome LCD Fonts ,Vertical scan , Little endian order/32Byte
  ; Font make date : 11/20/2010 9:41:35 AM
  ------------------------------------------------------------------------------*/
  //0x20,0x08,0x04,//Width pixels,Height pixels,Width bytes

  0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  0x00,0x89,0xFF,0x89,0x89,0x81,0x42,0x3C,0x00,0x81,0xFF,0x89,0x08,0x89,0xFF,0x81,
  0x00,0x7E,0x81,0x81,0x81,0x81,0x62,0x00,0x03,0x01,0x81,0xFF,0x81,0x01,0x03,0x00,
  0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00
  };
  void shift_left(void)
  {
  for(t=0;t<=261;t++)
  {
  for(n=0;n<20;n++)
  {
  for(i=0;i<=32;i++)
  {
  data_row=0x00;
  //delay_us(10);
  SCLK=0;
  if(i==0) {SER=0;}
  else {SER=1;}
  SCLK=1;
  LCLK=0;
  LCLK=1;
  data_row=~led_code[i+t];
  delay_us(100);
  };
  };

  };

  };

  void shift_right(void)
  {
  for(t=102;t>=0;t--)
  {
  for(n=0;n<30;n++)
  {
  for(i=0;i<=32;i++)
  {
  data_row=0x00;
  //delay_us(100); // chong lem
  SCLK =0;
  if(i==0) {SER=0;}
  else {SER=1;}
  SCLK=1;
  LCLK=0;
  LCLK=1;
  data_row=~led_code_2[i+t];
  delay_us(100); // thoi gian delay
  };
  };

  };

  };  void chose(unsigned char i1,unsigned char x1)
  {
  unsigned char b,c ;
  b=led_code_2[i1];
  switch(x1)
  {
  case 1: c=b&0x80; // and de lay 1 bit cao dau
  for(j=0;j<=6;j++)
  {
  c=c>>1; // xoay 7 lan ve dau
  }
  data_row=0; //chong lem

  break;
  case 2: c=b&0xc0; // and de lay 2 bit cao dau
  for(j=0;j<=5;j++)
  {
  c=c>>1; // xoay 6 lan ve dau
  }
  data_row=0; //chong lem

  break;
  case 3: c=b&0xe0;
  for(j=0;j<=4;j++) // and de lay 3 bit cao dau
  {
  c=c>>1; // xoay 5 lan ve dau
  }
  data_row=0; //chong lem

  break;
  case 4: c=b&0xf0; // and de lay 4 bit cao dau
  for(j=0;j<=3;j++)
  { // xoay 4 lan ve dau
  c=c>>1;
  }
  data_row=0; //chong lem

  break;
  case 5: c=b&0xf8; // and de lay 5 bit trong ma chu
  for(j=0;j<=2;j++)
  {
  c=c>>1; // xoay 3 lan ve dau
  }
  data_row=0; //chong lem

  break;
  case 6: c=b&0xfc; // and de lay 6 bit trong ma chu
  for(j=0;j<=1;j++)
  {
  c=c>>1; // xoay 2 lan ve dau
  }
  data_row=0; //chong lem

  break;
  case 7: c=b&0xfe; // and de lay 7 bit trong ma chu

  c=c>>1; // xoay 1 lan ve dau
  data_row=0; //chong lem

  break;
  case 8: c=b&0xff; // and de lay 8 bit trong ma chu
  data_row=0; //chong lem

  break;
  case 9: c=b;
  c=c<<1;
  data_row=0; //chong lem

  break;
  case 10: c=b;
  for(j=0;j<=1;j++)
  {
  c=c<<1;
  }
  data_row=0; //chong lem

  break;
  case 11: c=b;
  for(j=0;j<=2;j++)
  {
  c=c<<1;
  }
  data_row=0; //chong lem

  break;
  case 12: c=b;
  for(j=0;j<=3;j++)
  {
  c=c<<1;
  }
  data_row=0; //chong lem

  break;
  case 13: c=b;
  for(j=0;j<=4;j++)
  {
  c=c<<1;
  }
  data_row=0; //chong lem

  break;
  case 14: c=b;
  for(j=0;j<=5;j++)
  {
  c=c<<1;
  }
  data_row=0; //chong lem

  break;
  case 15: c=b;
  for(j=0;j<=6;j++)
  {
  c=c<<1;
  }
  data_row=0; //chong lem

  break;
  case 16: c=b;
  for(j=0;j<=7;j++)
  {
  c=c<<1;
  }
  data_row=0;

  break;
  case 17: c=b;
  for(j=0;j<=8;j++)
  {
  c=c<<1;
  }
  data_row=0;

  break;
  } // het switch
  SCLK=1;
  SCLK=0;
  LCLK=1;
  LCLK=0;


  data_row=~c;

  delay_us(50);

  SER=1;

  }  //xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  //XXXXXXXXXXX CHAY TU DUOI LEN
  //XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
  void chose1(unsigned char i1,unsigned char x1)
  {
  unsigned char b,c ;
  b=led_code_2[i1];
  switch(x1)
  {
  case 1: c=b&0x01;
  for(j=0;j<=6;j++)
  {
  c=c<<1;
  }
  data_row=0;

  break;
  case 2: c=b&0x03;
  for(j=0;j<=5;j++)
  {
  c=c<<1;
  }
  data_row=0;

  break;
  case 3: c=b&0x07;
  for(j=0;j<=4;j++)
  {
  c=c<<1;
  }
  data_row=0;

  break;
  case 4: c=b&0x0f;
  for(j=0;j<=3;j++)
  {
  c=c<<1;
  }
  data_row=0;

  break;
  case 5: c=b&0x1f;
  for(j=0;j<=2;j++)
  {
  c=c<<1;
  }
  data_row=0;

  break;
  case 6: c=b&0x3f;
  for(j=0;j<=1;j++)
  {
  c=c<<1;
  }
  data_row=0;

  break;
  case 7: c=b&0xef;

  c=c<<1;
  data_row=0;

  break;
  case 8: c=b&0xff;
  data_row=0; //chong lem

  break;
  case 9: c=b;
  c=c>>1;
  data_row=0;

  break;
  case 10: c=b;
  for(j=0;j<=1;j++)
  {
  c=c>>1;
  }
  data_row=0;

  break;
  case 11: c=b;
  for(j=0;j<=2;j++)
  {
  c=c>>1;
  }
  data_row=0;

  break;
  case 12: c=b;
  for(j=0;j<=3;j++)
  {
  c=c>>1;
  }
  data_row=0;

  break;
  case 13: c=b;
  for(j=0;j<=4;j++)
  {
  c=c>>1;
  }
  data_row=0;

  break;
  case 14: c=b;
  for(j=0;j<=5;j++)
  {
  c=c>>1;
  }
  data_row=0; //chong lem

  break;
  case 15: c=b;
  for(j=0;j<=6;j++)
  {
  c=c>>1;
  }
  data_row=0; //chong lem

  break;
  case 16: c=b;
  for(j=0;j<=7;j++)
  {
  c=c>>1;
  }
  data_row=0; //chong lem

  break;
  case 17: c=b;
  for(j=0;j<=8;j++)
  {
  c=c>>1;
  }
  data_row=0; //chong lem

  break;
  } // het switch

  SCLK=1;
  SCLK=0;

  LCLK=1;
  LCLK=0;
  data_row=~c;
  delay_us(50);
  SER=1;
  }


  void chay_xuong(void)
  {
  // xxxxxxxx chay tu tren xuong xxxxxxxxxxx
  h=1;

  for(h=1;h<=17;h++)
  {
  for(k=0;k<=30;k++) // for thoi gian sang
  {
  SER=0;
  for(i=32;i<=64;i++)
  {


  chose(i,h);

  } //het for(2) quet 32 cot

  } //het for(1) thoi gian sang

  } // het for(h=1;h<=17;h++)

  }


  void chay_len(void)
  {
  // xxxxxxxxxxxxx chay tu duoi len xxxxxxxxxxxxxx
  h=1;
  for(h=1;h<=17;h++)
  {
  for(k=0;k<=30;k++)
  {
  SER=0;
  for(i=32;i<=64;i++)
  {

  chose1(i,h);

  } //het for(2)

  } //het for(1)
  // h++ ; // TANG H LEN CHON CASE KE TIEP
  }
  }


  void main(void)
  {
  PORTC=0x00;
  DDRC=0x7F;
  PORTD=0x00;
  DDRD=0xFF;


  TCCR0=0x00;
  TCNT0=0x00;

  TCCR1A=0x00;
  TCCR1B=0x00;
  TCNT1H=0x00;
  TCNT1L=0x00;
  ICR1H=0x00;
  ICR1L=0x00;
  OCR1AH=0x00;
  OCR1AL=0x00;
  OCR1BH=0x00;
  OCR1BL=0x00;

  ASSR=0x00;
  TCCR2=0x00;
  TCNT2=0x00;
  OCR2=0x00;

  MCUCR=0x00;

  TIMSK=0x00;

  ACSR=0x80;
  SFIOR=0x00;


  while (1)
  {

  for(j=0;j<=32;j++){
  data_row=0x00;
  SER=0;
  SCLK=1;
  LCLK=1;
  SCLK=0;
  LCLK=0;
  };
  chay_len();
  chay_xuong();
  shift_left();

  shift_right();

  SER=0;
  SCLK=0;
  delay_us(50);

  }
  }

Chia sẻ trang này