1. THÔNG BÁO TUYỂN ADMIN DIỄN ĐÀN 2013
  Tìm kiếm nhà trọ - Ở ghép
  THÔNG BÁO BÁN ÁO SPKT.NET CHO THÀNH VIÊN DIỄN ĐÀN


  HÃY TÌM KIẾM Ở ĐÂY TRƯỚC KHI ĐẶT CÂU HỎI
  {xen:phrase loading}

Giúp đoạn code về truyền thông nối tiếp

Thảo luận trong 'CLB Điện - Điện tử' bắt đầu bởi hackerlinz, 25 Tháng năm 2012.

 1. hackerlinz New Member

  Số bài viết: 20
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
  Mình có đoạn code nhấn một phím là nó hiển thị một kí tự, mình muốn thêm phần truyền thông nối tiếp vào đoạn code nhưng không biết thêm từ chỗ nào? Các bạn giúp mình nha, luôn tiện các bạn giải thích cho mình từng dòng lệnh luôn, thanks

  Code:

  ; NHAN PHIM HIEN THI CAC KI TU
  ORG 0000H
  B00: MOV DPTR,#MA_7_DOAN
  MOV R2,#00H ;BIEN DEM
  B11: JB P1.0,B11
  MOV A,R2
  MOVC A,@A+DPTR
  MOV P0,A
  CALL DELAY
  INC R2
  CJNE R2,#10,B11
  SJMP B00
  DELAY: MOV R0,#20
  DEL1: MOV TMOD,#01H
  MOV TH0,#3CH
  MOV TL0,#0B0H
  SETB TR0
  JNB TF0,$
  CLR TF0
  DJNZ R0,DEL1
  RET
  MA_7_DOAN:
  DB 0C0H, 0F9H,0A4H,0B0H,99H,92H,82H,0F8H,80H,90H
  END


 2. minhthanh_mtp New Member

  Số bài viết: 24
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 1
 3. vancanh Member

  Số bài viết: 67
  Đã được thích: 1
  Điểm thành tích: 6
 4. minhthanh_mtp New Member

  Số bài viết: 24
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 1
 5. minhthanh_mtp New Member

  Số bài viết: 24
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 1
  Bạn Vancanh code không chạy, mình đã sữa lại nhưng vẫn bị lỗi. Bạn coi giúp mình nha

  Phần phat:

  ; NHAN PHIM HIEN THI CAC KI TU
  ORG 0000
  MOV SCON,#50H ;KHOI TAO THANH GHI SCON
  MOV TMOD,#20H ;KHOI TAO THANH GHI TMOD DE TRUYEN DU LIEU TIMER1
  MOV TH1,#-3 ;DUNG TIMER 1 DE DIEU KHIEN TOC DO BAUD
  SETB TR1 ;CHO TIMER 1 CHAY
  MOV DPTR,#MA_7_DOAN
  MOV R2,#00H ;BIEN DEM


  B11:
  JB P1.0,B11
  CALL DELAY50MS ;DELAY100MS DE CHONG DONG PHIM
  CALL DELAY50MS
  INC R2
  CJNE R2,#11,B12
  MOV R2,#0
  B12: MOV A,R2
  MOVC A,@A+DPTR
  MOV SBUF,A ;DUA DU LIEU VAO THANH DI DEM PHAT
  JNB TI,$ ;KIEM TRA CO TI =1 KHI DA PHAT XONG DU LIEU
  CLR TI ;XOA CO TI DE CHUAN BI CHO LAN PHAT TIEP THEO
  JMP B11
  DELAY50MS:

  Phần thu:

  ORG 0000H
  MOV SCON,#50H
  MOV TMOD,#20H
  MOV TH1,#-3
  SETB TR1
  MOV P0,#0FFH
  TD:JNB RI,TD ;KIEM TRA CO RI XEM CO DU LIEU TRONG DEM THU CHUA-KHI CO DATA THI CO RI=1
  CLR RI ;XOA CO RI CHO LAN NHAN TIEP THEO
  MOV A,SBUF ;LAY DATA DUA VAO THANH GHI A DE XU LY
  MOV P0,A
  JNB RI,TD
  END

  Khi nhấn phím đầu tiên nó không hiển thị số 0 mà nó hiển thị số 1, khi nhấn đến số cuối cùng thì ok nhấn 1 lần nửa nó không lặp lại mà hiển thị số 8
 6. vancanh Member

  Số bài viết: 67
  Đã được thích: 1
  Điểm thành tích: 6
  Bạn đã copy đầy đủ code của mình viết chưa. Code mình viết cho bạn ở trên đã test trên proteus và chạy ok. bạn xem kỹ lại. Bạn down lại file về desktop.rar test lại
 7. minhthanh_mtp New Member

  Số bài viết: 24
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 1
  Ý mình là chỉ có con IC tớ hiển thị thôi, còn con IC chủ không hiển thị gì hết. Lúc đầu không cho hiển thị gì hết ,Khi nhấn công tắc thì mới hiển thị số. Bạn giúp mình nha, thanks
 8. vancanh Member

  Số bài viết: 67
  Đã được thích: 1
  Điểm thành tích: 6
  Mình viết như thế là đã giao tiếp được rồi. Bạn nên nghiên cứu để biết cách chỉnh sửa cho đúng yêu cầu. Nếu bạn chỉnh sửa được thì có nghĩa là bạn hiểu thì nó sẽ cái của bạn chứ ko phải của người khác. Chúc bạn thành công.
 9. minhthanh_mtp New Member

  Số bài viết: 24
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 1
  Mình làm được rồi, thanks bạn nhiều

  Phát:

  ; NHAN PHIM HIEN THI CAC KI TU
  ORG 0000H
  MOV DPTR,#MA_7_DOAN


  MOV TMOD,#20H ;KHOI TAO THANH GHI TMOD DE TRUYEN DU LIEU TIMER1
  MOV SCON,#50H ;KHOI TAO THANH GHI SCON
  MOV TH1,#-3 ;DUNG TIMER 1 DE DIEU KHIEN TOC DO 9600 BAUD
  SETB TR1 ;CHO TIMER 1 CHAY


  B11: JB P1.0,B11
  CALL DELAY50MS ;DELAY100MS DE CHONG DONG PHIM
  CALL DELAY50MS
  CJNE R2,#10,B12
  MOV R2,#00H ;BIEN DEM
  B12: MOV A,R2
  INC R2
  MOVC A,@A+DPTR
  MOV SBUF,A ;DUA DU LIEU VAO THANH DI DEM PHAT
  JNB TI,$ ;KIEM TRA CO TI =1 KHI DA PHAT XONG DU LIEU
  CLR TI ;XOA CO TI DE CHUAN BI CHO LAN PHAT TIEP THEO
  JMP B11
  DELAY50MS:
  MOV 7EH,#200
  DEL50MS:
  MOV 7FH,#250
  DJNZ 7FH,$
  DJNZ 7EH,DEL50MS
  RET


  MA_7_DOAN:
  DB 0C0H, 0F9H,0A4H,0B0H,99H,92H,82H,0F8H,80H,90H
  END

  Thu:

  ORG 0000H
  MOV TMOD,#20H
  MOV SCON,#50H
  MOV TH1,#-3
  SETB TR1 ;KHOI DONG TIMER1
  MTP: JNB RI,MTP ;KIEM TRA CO RI XEM CO DU LIEU TRONG DEM THU CHUA-KHI CO DATA THI CO RI=1
  CLR RI ;XOA CO RI CHO LAN NHAN TIEP THEO
  MOV A,SBUF ;LAY DATA DUA VAO THANH GHI A DE XU LY
  MOV P0,A
  SJMP MTP
  END

Chia sẻ trang này